Aktuality

ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


Slavnostní zakončení školního roku pro žáky 9. tříd - více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE 


Od 14. června do 18. června - VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY (zákonní zástupci) - elektronicky, přes školní informační portál ŠKOLA ONLINE


Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme Vás do naší školy na informativní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 17. června 2021 od 15:30 v budově 1. stupně, ul. Komenského (vchod z ulice).


Volby zákonných zástupců do školské rady proběhnou elektronicky termín od 14. 6. 2021 od 7.00 do 18. 6. 2021 do 12.00
Veškeré informace o školské radě naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22 ke stažení v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


Z důvodu nízké účasti zákonných zástupců při volbách do školské rady se budou volby opakovat.


Vážení rodiče, milí žáci,
od 17. května se umožňuje osobní přítomnost všech žáků v ZŠ bez rotace. Zároveň se ruší povinnost homogenity tříd a skupin v ZŠ i ŠD. Antigenní test se bude provádět 1x týdně v pondělí první vyučovací hodinu. Darování testů v ZŠ termín čtvrtek 13. 5. od 7.00 do 7.30 nebo odpoledne od 15.15 do 15.30.


Od 10. května se prezenčně vzdělávají tyto třídy:
1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.AC, speciální třídy, 6.A, 7.A, 8.A, 9.AC.

Ostatní třídy se vzdělávají v týdnu 10. 5. - 14. 5. distančně.


Nové informace platné od 3. 5. 2021 týkající se testování žáků, rozmístění tříd a vstup do budov v menu INFORMACE PRO RODIČE 


Připomínám informaci pro žáky, kteří potřebují potvrzení o negativním testu pro přijímací řízení - termíny čtvrtek 29. 4 . od 15.15, pátek 30. 4 . od 7.00 - více informací v  menu Přijímačky - 9. ročník


Od 3. května se prezenčně vzdělávají tyto třídy:
1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, speciální třídy, 6.B, 6.C, 7.B, 8.B, 9.B.

Ostatní třídy se vzdělávají v týdnu 3. 5. - 7. 5. distančně.

Nové rozmístění tříd včetně vstupů do školních budov  bude v menu INFORMACE PRO RODIČE k dispozici v pátek 30. dubna.


Dne 24. května 2021 od 15.00 do 18.00 se uskuteční volby do ŠKOLSKÉ RADY - vice informací v menu ŠKOLSKÁ RADA


Zápis do 1. tříd ve vámi vybraném a rezervovaném termínu a čase se uskuteční BEZ přítomnosti dětí. K administrativnímu vyřízení se dostaví pouze zákonný zástupce budoucího prvňáčka. Děkujeme za pochopení.


NOVÁ INFORMACE ohledně přijímacího řízení (platí pro žáky 5. ročník, 7. ročník a 9. ročník - VČETNĚ INFORMACE O MOŽNOSTI testování na COVID a vydání potvrzení) v menu Přijímačky - 9. ročník


NOVÉ INFORMACE - od pondělí 12. dubna bude probíhat prezenční výuka pro žáky
speciálních tříd, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. C
. Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně.
od pondělí 19. dubna bude probíhat prezenční výuka pro žáky
speciálních tříd, 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
. Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně. 
Více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE


V současné chvíli intenzivně připravujeme organizaci výuky pro žáky 1. stupně, speciálních tříd a 9. ročníku. Zpracováváme pokyny pro naše podmínky z dostupných a pro nás závazných materiálů: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

V pátek 9. dubna 2021 v odpoledních hodinách budou všechny informace platné od pondělí 12. dubna 2021 pro provoz naší školy na webových stránkách a v hlavních bodech budeme přes portál ŠKOLA ONLINE všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu informovat.


Testování (instruktážní videa) - veškeré informace nám dostupné najdete na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole, otázky a odpovědi: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení,
do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


 V případě potřeby nabízí škola pomoc žákům a rodičům - poradenská pomoc - speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog - veškeré kontakty naleznete v menu ŠK. PORAD. PRACOVIŠTĚ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
do 28. března se  prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu


Od pondělí 15. března 2021 do 18. dubna 2021 je spuštěna elektronická registrace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/22 - vice v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY menu PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍK


Nabídka sociálních služeb pro žáky a rodiče - více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE


Dle nařízení vlády bude od 1. března do 21. března 2021 probíhat pro všechny žáky základní školy výuka DISTANČNĚ.

Ošetřovné: rodiče získají informace o ošetřovném  např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Nová informace k ZÁPISU do 1. tříd a k REGISTRACI k zápisu v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro 7. ročník ve školním roce 2020/21 ZRUŠEN.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná do 28. února 2021:

Na základě zprávy  ministra školství Roberta Plagy se organizace výuky NEMĚNÍ. ŠKOLY ZŮSTANOU VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD. PREZENČNĚ probíhá pouze výuka žáků 1., 2. a speciálních tříd. Ostatní se vzdělávají distančně.

Škola i nadále nabízí možnost  individuálních konzultací žáků po domluvě s konkrétním vyučujícím.


Nová informace k provozu škol od 1. února do 14. února 2021
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud


Základní školy nadále fungují podle nejvyššího pátého stupně systému PES - prezenční výuka pro první, druhé třídy ZŠ a speciální třídy. Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce. Pololetní hodnocení - výpis vysvědčení - více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE
V den pololetních prázdnin 29. ledna 2021 budou uzavřeny všechny školní budovy a školní družina.

Od 1. února do 5. února mají žáci JARNÍ PRÁZDNINY.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Přijímací zkoušky - nová informace v menu Přijímačky - 9. ročník

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL DO 10. LEDNA:
Prezenční (běžná) výuka od 4. ledna se týká žáků 1. a 2. ročníku a žáků speciálních tříd. Pro žáky 1. a 2. ročníku funguje školní družina,
Distanční výuka od 4. ledna se týká všech žáků od 3. ročníku do 9. ročníku.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole - vždy pouze jeden žák, jeden pedagogická pracovník (po vzájemné dohodě pedagoga se žákem)

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - více v menu ŠK. PORAD. PRACOVIŠTĚ

NOVÁ INFORMACE: Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve školách a školních družinách. To znamená, že není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Nová informace k zápisovým lístkům v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

VSTUP do budov školy pro jednotlivé ročníky -  více v INFORMACE PRO RODIČE

STŘÍDÁNÍ VÝUKY PREZENČNÍ A DISTANČNÍ PRO ŽÁKY 6., 7., 8. ROČNÍKU
TÝDEN od pondělí 30. listopadu prezenční (denní v ZŠ) výuka pro žáky 6. A, 6. C, 7. A, 8. A (ostatní žáci z ročníku zůstávají v tomto týdnu doma na distanční výuce)
TÝDEN od pondělí 7. prosince prezenční (denní v ZŠ) výuka pro žáky 6. B, 7. B, 8. B (ostatní žáci z ročníku zůstávají v tomto týdnu doma na distanční výuce)
Podrobné pokyny o výuce v homogenních skupinách dostanou žáci v pondělí 30. 11. při třídnických hodinách. Pokyny ke vstupu do budov školy budou na webu umístěny v pátek 27. listopadu.

Od pondělí 30. listopadu platí:
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Více informací a upřesnění tříd, které začnou prezenční výuku v pondělí 30. listopadu naleznete na našich webových stránkách nejpozději ve čtvrtek 26. listopadu.

Schéma řešení absencí v době DISTANČNÍ VÝUKY  - vice v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Od 18. listopadu probíhá běžná (prezenční) výuka pro žáky 1. a 2. ročníku a pro žáky speciálních tříd. Ostatní ročníky se nadále vzdělávají distančně. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Schůzka k lyžařským výcvikům 7. ročník se přesouvá na prosinec (druhý týden), včas vás budememe informovat dle vývoje stávající situace.

12. listopadu proběhnou online třídní schůzky. Všichni zákonní zástupci budou kontaktování třídním učitelem.

Od 2. listopadu zůstává škola uzavřena pro všechny žáky (i pro žáky speciálních tříd).

Volby do školské rady z důvodu mimořádné situace zatím odloženy na prosinec 2020. Více informací o fungování školské rady, včetně volebního řádu, naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA

Návody Teams - vstup a moodle - do mobilu - viz v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

VŠICHNI žáci naší školy mají školní mailové schránky - prosím denně je sledujte. Totéž platí o Teams - denně sledujte informace vaší třídy či studijní skupiny. Děkujeme

Nové informace a poučení před podzimními prázdninami - více v INFORMACE PRO RODIČE

Online kurz přijímačky - více v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nový rozpis online videokonferencí 2. stupeň včetně dobrovolného doučování platný pro týden od 19. do 23. října v menu DISTANČNÍ VÝUKA. Od 2. listopadu dle momentální situace a nových pokynů může dojít ke změně.

Výukové materiály pro žáky 1. stupně - více v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Doučování AJ - více v INFORMACE PRO RODIČE

Neformální setkání rodičů prvňáčků odloženo z důvodů mimořádné situace.

Schůzka k lyžařským výcvikům 7. ročník se přesouvá na 18. listopadu od 16.00.

Školní jídelna od STŘEDY 14. října UZAVŘENA.

Od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žáci speciálních tříd chodí do školy a výuka probíhá dle rozvrhu. Žáci běžných tříd se budou vzdělávat distančně (doma) - včetně videokonferencí dle rozpisu v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Sportovní aktivity v tělocvičně a sportovní hale od 12. října do 25. října 2020 zakázány.

Výuka od pondělí 12. října 2020 do 23. října 2020.  Více v INFORMACE PRO RODIČE

28. října 2020 - sportovní hala uzavřena.

19. říjen - Náchod - „protidrogový vlak“ Více v INFORMACE PRO RODIČE

Ve čtvrtek 8. října se uskuteční projektový den, který je vzdělávací aktivitou a je součástí našeho ŠVP. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Sběr papíru v ZŠ - kontejner bude přistaven v ul. Komenského, ve středu 7. října v dopoledních hodinách, odvezen ve čtvrtek 8. října v dopoledních hodinách.

Výsledky přijímacích zkoušek 2020 a srovnání s ČR v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové pokyny platné od pondělí 5. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

Ředitelské volno v pátek 25. září naše škola nevyhlašuje.

Volby do ŠKOLSKÉ RADY
Dne 12. listopadu se uskuteční v ZŠ Česká Skalice volby do Školské rady během třídních schůzek. Volební řád v menu ŠKOLSKÁ RADA

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové informace k opatřením a postupům ve škole a v rodině vzhledem k situaci s COVID v ČR v INFORMACE PRO RODIČE

Dle mimořádného opatření platí, že od 10. září ve společných prostorách budov školy je povinné nosit roušku. 

Nové informace k doučování ve škole od 1. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 8. září 2020 se konají od 16.00 třídní schůzky. Doporučejeme všem účastníkům roušku.

Nová informace v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Informace pro rodiče žáků 1. tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro žáky 5. tříd - v úterý 1. září prosím přinést do školy všechny učebnice.

Zahájení školního roku 2020/21, rozmístění tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace k organizaci školního roku 2020/21 v INFORMACE PRO RODIČE

Zahájení školního roku 2020/21 proběhne 1. září 2020 v běžném režimu. Veškeré potřebné informace k prvnímu dni budou na našich webových stránkách umístěny ve středu 26. srpna 2020.

Setkání rodičů našich prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy proběhne ve středu 26. srpna 2020 od 15.00 v budově školy ul. Komenského. Vstup do budovy školy bude otevřen z ul. Komenského od 14.50. Těšíme se na společné setkání.

 

 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

školní rok 2020-21

1. stupeň

Do školy se zase vrátily všechny děti a život se pomalu dostával do normálních kolejí.

Děti z prvního ročníku navštívily Bájo. Paní Pfeiferová s kolegyněmi pro ně připravila výukový program s písničkami, počítáním s kamínky, dramatizací bajky atd. Dětem se dopoledne v Báju moc líbilo.

Pro děti prvního ročníku bylo také v Knihovně Barunky Panklové připraveno Pasování na čtenáře. Užily si zábavný program a na závěr je postava Boženy Němcové pasovala na čtenáře, dostaly diplom a sladkosti.

Druhé třídy se už od února účastnily projektu Čtenářská gramotnost. Jednou za měsíc navštívily Knihovnu Barunky Panklové, kde se seznamovaly s dětskými knížkami, jejich autory a ilustrátory, s tím, jak se pracuje s knihou. Celý projekt měl posílit čtenářské dovednosti dětí a vzbudit v nich zájem o literaturu. Tento měsíc byl projekt ukončen poslední návštěvou, děti si vyluštily kvíz a dostaly sladkou odměnu.

První a druhé třídy se účastnily také projektu Odborník z praxe ve výuce. Do školy průběžně od prosince jezdila paní Michelová, zkušená trenérka oddílu aerobiku Stepík z Nového Města nad Metují. Vedla s dětmi několik hodin tělesné výchovy, zařazovala do nich různé zábavné sportovní aktivity. Projekt by měl děti po uplynulých měsících distanční výuky více přivést ke sportování.

Podobně probíhaly v hodinách tělesné výchovy všech tříd 1. stupně ukázky florbalu, aby děti dostaly chuť opět sportovat. Dle ohlasů se ukázka florbalového tréninku moc líbila.

Třeťáci oslavili Den dětí akcí Honba za pokladem. Pomocí plnění různých úkolů si našli poklad. I děti z dalších tříd dostaly sladký dáreček ke Dni dětí.

Třídy mohly na konci školního roku vyrazit na výlet. Prvňáci a druháci se šli podívat do Ratibořic na Rudrův mlýn, Staré bělidlo a zámeckou zahradu.

Třeťáci jeli do Hronova. Tam navštívili interaktivní muzeum Pod čepicí, kde pro ně byl připravený program – keramická dílna, horolezecká stěna atd.

Čtvrtý ročník se autobusem vydal na Žernov podívat se na rozhlednu. Žáci si opekli špekáčky a vydali se údolím Úpy domů.

Páťáci se vydali vlakem do Jaroměře, podívali se do záchranné stanice JARO a do chrámu sv. Mikuláše na náměstí.

Přejeme všem dětem i pedagogům hezké prázdniny.

2. stupeň

Angličtina ve školní kuchyňce

V rámci projektu docházel na některé hodiny angličtiny do 6.A odborník Libero Guarisco, a děti měly jedinečnou příležitost aktivně použít své znalosti angličtiny. Výuka probíhala ve třídě a probíhala v tandemu vyučujícího a odborníka.

Vzhledem k tomu, že jsme probírali téma food and drink, rozhodla jsem se, že bychom si výuku mohli oživit a zpestřit, což by se mohlo líbit i panu Guerisco. A tak jsme naplánovali praktickou výuku angličtiny ve školní kuchyňce. Děti byly ve dvou skupinách a každá měla svůj úkol. Jedna skupina připravila nepečený ovocný dort a druhá vajíčkovou pomazánku a jednohubky. Všichni žáci se zapojili, krájeli, loupali, ochutnávali ještě polotovary, pomáhali při umývání a utírání nádobí, připojil se i Libero.

Když bylo dílo hotovo, žáci se posadili ke stolu a společně s Liberem jsme si zopakovali v angličtině, co jsme dělali, ingredience, které jsme použili, postup, a pak jsme si popřáli dobrou chuť a děti vše do puntíku snědly. Dort si nechaly ještě v lednici ztuhnout a před poslední hodinou se do něho pustily.

Domnívám se, že tato praktická angličtina byla moc zdařilá, nadšené byly nejen děti, ale i já a odborník ve výuce Libero. Atmosféra byla moc fajn, pohodová, příjemná, a hlavně se podíleli na průběhu hodiny všichni.

třídní učitelka 6.A, Mgr. Gabriela Hurdálková

Projekt Příběhy našich sousedů se blíží do cíle……..

V posledním vydání našeho zpravodaje jste se mohli dočíst, že se náš tým chystá na natáčení pamětníka, stěžejní část našeho projektu.

Celá akce se odehrála 17. 5. na Městském úřadě v České Skalici, kde jsme strávili odpoledne s panem Havrdou. Vše proběhlo v přátelské a příjemné atmosféře a úspěšně se nám podařilo pořídit nejen audio, ale především videoreportáž, i přes menší potíže s diktafonem, který nám zapůjčila koordinátorka projektu paní Mgr. Monika Šrůtková, a to z důvodu, aby byla kvalita záznamu co nejlepší. Tonda, náš technik, zajistil kameru a natáčení bylo v jeho režii. Zbytek týmu se podílel na fotodokumentaci, neboť dobového materiálu nám pan Havrda poskytl opravdu hodně. Živě všichni diskutovali s pamětníkem i mezi sebou, měli jsme možnost poslechnout si autentické nahrávky z 21. 8. 1968, což na nás silně zapůsobilo.

Tímto excelentně zvládnutým krokem naše práce ale nekončí. Znovu jsme se sešli dne 31.5. ve škole na workshopu s paní Monikou Šrůtkovou. Jeden z členů našeho týmu, Šimon Pribojský, byl omluven z důvodu nemoci, ostatní se zúčastnili v plném počtu.

Strávili jsme tak společně další odpoledne, kde jsme si ujasnili, jakým směrem pokračovat v dokončení a vytvoření konečného výstupu, kterým bude videoreportáž. Tonda Ulich už měl i video sestříhané a doplněné fotodokumentací, nás ale čeká všechny ještě dost práce, abychom upravili videoreportáž do finální podoby.

Naplnánovali ještě jedno setkání před prázdninami s paní učitelkou Hurdálkovou, kde jsme si vytyčili pracovní harmonogram, abychom projekt v září dokončili. Podle instrukcí naší koordinátorky by závěrečná prezentace měla následovat v říjnu. Poté bychom rádi prezentovali výsledek naší práce ve škole, kam bychom pozvali i našeho pamětníka pana Havrdu, a také paní místostarostka by byla ráda, kdybychom ukázali veřejnosti, co jsme jako žáci základní školy zvládli.

O dalším průběhu vás budeme informovat po letních prázdninách. Všem přejeme krásné, pohodové a slunečné prázdniny.

Tým Projektu

Beseda: Mezinárodní vojenské mise v bývalé Jugoslávii

V rámci výuky dějepisu měli žáci 8.A a 8.B možnost účastnit se besedy, jejímž tématem byla první vojenská mise jednotek UNPROFOR a KFOR v bývalé Jugoslávii.

Vzhledem k tomu, že jsme v hodinách dějepisu hovořili o situaci na Balkáně v 2.polovině 19.století, rozhodla jsem se pozvat pana Josefa Rojšla, přímého účastníka mise v 90.letech 20.století, aby žáky seznámil se situací na Balkáně, a především s realitou, kterou prožíval jako voják, člen mezinárodní jednotky.

Žáci tak měli jedinečnou možnost vidět, ale přímo si osahat uniformy, zbraně (bojové nože) a dokonce i si vyzkoušet některé prvky bojového umění. Z jejich reakcí a sledování prezentace to vypadalo, že se jim toto setkání líbilo. Nejvíce pozornosti věnovali především všem předmětům, které si mohli prohlédnout a oči jim hořely zvědavostí. Někteří se i odvážili klást dotazy a prakticky si vyzkoušet některé prvky bojových chvatů. Vrátili jsme se k této besedě v další hodině a skutečně mi žáci potvrdili, že byli spokojeni.

Závěrem mohu říci, že mě tyto zpětné vazby od dětí potěšily. Jsem přesvědčena, že jsem se rozhodla správně a pana Rojšla pozvala. Do budoucna mám v úmyslu organizovat různá setkání a besedy související s učivem dějepisu v jednotlivých ročnících. Rovněž bych chtěla zapojit žáky do spolupráce se Spolkem historiků pod záštitou pana Havrda a doufám, že alespoň pár nadšenců se mi podaří získat.

                                                                                                          Mgr. Gabriela Hurdálková

Dne 24. 5. 2021 se v budovách školy ZŠ Česká Skalice (ul. Komenského a ul. Lidická) konaly od 15.00 do 18.00 volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Ve voličském seznamu bylo zapsáno 502 oprávněných voličů. Z toho se zúčastnilo 44 oprávněných voličů, vhozeno do urny bylo 44 platných hlasovacích lístků. Podle volebního řádu jsou volby za zákonné zástupce nezletilých žáků neplatné! Účast byla nižší než 50% (8,8%).

Nové volby zákonných zástupců do školské rady proběhly elektronicky od 14. 6. 2021 od 7.00 do 18. 6. 2021 do 12.00!

Volby pedagogických pracovníků proběhly tentýž den, bylo přihlášeno 7 kandidátů: Mgr. Jan Geťko, Mgr. Lenka Gieciová, Mgr. Marek Hejzlar, Mgr. Hana Hlavatá, Mgr. Jana Karvaiová, Mgr. Anna Kloudová, Mgr. Jiřina Polončeková, Mgr. Martina Stehlíková.

Oprávněných voličů bylo celkem 48, účastníků voleb 44, volební účast 91.67% . Zvoleni byli: Marek Hejzlar – 26 hlasů, Jan Geťko – 22 hlasů, Lenka Gieciová – 16 hlasů a Hana Hlavatá – 16 hlasů.

Vzhledem ke stejnému počtu hlasů u dvou kandidátek rozhodl los o pořadí v souladu s volebním řádem – postupuje Lenka Gieciová.

Při třídnických hodinách byli žáci informováni o možnosti doučování M, ČJ, AJ, NJ během velkých prázdnin. Termíny doučování budou od 1. do 23.července a od 16. do 27. srpna 2021.

Teplé sluneční dny, školní výlety a fotografování tříd ohlašovaly blížící se konec školního roku. V letošním roce se naše škola rozhodla odměnit žáky z 4. – 9. ročníků za práci při distanční výuce výletem do IQlandie v Liberci, kam odjeli 11. června objednaným autobusem. Bylo to poděkování za práci během online setkáních, za aktivní účast, a hlavně plnění povinností a zasílání úkolů.

Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro vycházející žáky proběhlo ve středu 30. června 2021 v Jiřinkovém sále Muzea B. Němcové. Jsme rádi, že jsme mohli toto slavnostní setkání uskutečnit a přejeme všem vykročit po prázdninách tou správnou nohou a správným směrem!

Speciální třídy

V květnu zavítala do naší školy Štěpánka s Františkem, hasiči z projektu Hasík. Štěpánka a František nebyli v naší škole poprvé, zopakovali s dětmi důležitá telefonní čísla, ptali se, jak se zachovat, když např. vznikne doma požár, zinscenovali dopravní nehodu a názorně ukázali, jak by se měl každý občan zachovat, když nějaká taková život ohrožující situace nastane. Žáci měli po názorné ukázce možnost vyzkoušet si telefonní hovor s hasiči, policií, záchrannou službou. Samozřejmě jako 😊 za pomoci Štěpánky a Františka. První červnový den – Den dětí, jsme oslavili pěším výletem do Ratibořic na Pohodlí, kde jsme si opekli špekáčky. Poté následovalo hledání pokladu! Žáci se rozdělili na dvě družstva. Každé družstvo dostalo indicie k nalezení vytouženého pokladu. Oběma družstvům se povedlo poklad v lese najít a radost žáků byla veliká. Cestou zpět jsme se zastavili na točené zmrzlině, a tím jsme náš výlet zakončili 😊.

Školní družina

První červnový den patřil ve školní družině všem dětem. Hrály se různé soutěže, kreslilo se křídou, sladce se odměňovalo. Celý červen provázeli indiáni. Vyráběly se indiánské čelenky a korále, totemy a týpí. Poslouchaly se indiánské písně a přepisovala se jména do indiánské abecedy. Na konci měsíce se vyráběly prázdninové deníky na zážitky.

Přejeme všem pěkné prázdniny a „léto jako když vyšije!“


Po dlouhé době distanční výuky jsme konečně zase zpátky ve škole, hurááá!!!

První stupeň

Po měsíční rotační výuce, kdy byly všechny děti testovány na Covid 19 a byly zdravé, jsme se vrátili do školy všichni a pořád. Strávíme spolu aspoň posledních šest týdnů školního roku. Doufejme, že na tento zvláštní způsob výuky už budeme jen vzpomínat.

Ve dnech 21.4. – 23.4. se konal v ulici Komenského (budova 1. stupně) zápis do 1. tříd na školní rok 2021-22. Zápis se bohužel konal bez dětí, pouze za přítomnosti zákonných zástupců. K zápisu se dostavilo 55 zákonných zástupců s žádostí o přijetí či s žádostí o odklad povinné školní docházky. Všem děkujeme, že si vybrali pro vzdělávání svých dětí naši školu a na budoucí prvňáčky se budeme těšit 1. září.

S návratem žáků do škol pokračuje ve své dobrovolnické práci na naší škole i Anna z Francie. Toto jsou reakce žáků 5.B, kteří s ní strávili jeden den. Tuto možnost budou mít všichni žáci od 5. ročníku. Anna žáky seznamuje se svou rodnou zemí a s Francií. Žáci zkouší komunikovat v angličtině, Anna jim je nápomocná s odbouráním komunikačních bariér.

Ve čtvrtek 22. 4. nás navštívila slečna jménem Anna, která byla zajímavá tím, že pochází z Madagaskaru. Madagaskar je ostrov, který leží v Indickém oceánu východně od Afriky. Dnes bydlí Anna ve Francii.

K nám do Česka přijela vlakem. S námi strávila jeden den výuky, 5 vyučovacích hodin. Při hodině matematiky jsme porovnávali desetinná čísla a Anna nám řekla, jak anglicky vyjádřit že je některé číslo větší nebo menší než jiné, nebo že se dvě čísla rovnají.

Poslední hodinu vedla Anna sama. Během ní nám povídala o sobě. Dozvěděli jsme se, že studuje vysokou školu, že doma nechová domácí mazlíčky nebo že má ráda zmrzlinu. Potom nám promítala na tabuli slova ve svém rodném jazyce. Řekla nám, že jejich národní zvíře se jmenuje zebu. Je to zvíře hnědé barvy s dlouhými rohy, které je asi nejvíce podobné naší krávě. Zebu je národní zvíře Madagaskaru. Dalším zvířetem, o kterém nám Anna vyprávěla, je chameleon. Na Madagaskaru o něm lidé říkají, že jedním okem kouká do minulosti, druhým do budoucnosti. Po skončení vyprávění jsme se mohli Anny na něco zeptat. Potom jsme se rozloučili.

Andrea Vraná, 5.B

Naši třídu navštívila rodilá mluvčí Anna. Svého času žije ve Francii. Narodila se na Madagaskaru. Přijela k nám pro získání nových informací.

Měla jsem jedinečnou příležitost, jelikož si Anna přisedla ke mně do lavice. O přestávkách jsme se navzájem představovali a povídali si. V hodině českého jazyka si s námi zkusila napsat pětiminutovku a při hodině matematiky nás naučila, jak se řeknou anglicky některá matematická znaménka.

Na poslední hodinu pro nás měla připravenou prezentaci o Francii a Madagaskaru, ve které nám představovala zajímavosti o své rodné zemi. Nejvíce mě zaujal Zebu, jejich národní zvíře. Naučila nás některá slova v jejím jazyce. Po vyučování zamířila k vlakovému nádraží, a protože bydlím tím směrem, přidala jsem se k ní. Cestou jsem si povídaly a já si mohla vyzkoušet mé znalosti z anglického jazyka.

Anna na mě zapůsobila velice milým dojmem a těším se, jestli nás v budoucnu ještě někdy navštíví.

Viktorie Čápová, 5.B

22. dubna k nám do třídy přišla dobrovolnice Anna a strávila s námi celé vyučování. Anna pochází z Madagaskaru, ale bydlí ve Francii ve městě Grenoble. Pracuje v hotelu a do Čech přijela jako dobrovolnice.

S Annou jsme mluvili jenom anglicky, což byl pro nás velký trénink na angličtinu. Taky říkala, že ahoj se v jejím rodném jazyce řekne salama, to mi přišlo hodně legrační. Anna nám hodně vyprávěla o Madagaskaru, něčemu jsme rozuměli a něco nám paní učitelka přeložila.

Symbolem rodného ostrova Anny je kráva s dlouhými rohy – Zebu. Na Madagaskaru mají chodící strom, který jim dává vodu. Také jsme se dozvěděli, že je Madagaskar větší než Francie. A že v roce 1968 se v Grenoblu konaly Olympijské hry. Moc jsme si to užili.

Šimon Brejcha, 5.B

Ve čtvrtek, 22. 4. 2021, k nám do třídy zavítala dobrovolnice Anna z Madagaskaru. Strávila s námi všech pět hodin. O přestávkách jsme se s ní bavili anglicky, ale umí mluvit i francouzsky. Poslední hodinu nám Anna ukázala prezentaci o své rodné zemi – Madagaskaru.

Mají tam i strom tzv. cestující strom. Na jejich státním znaku je zvíře Zebu, které vzhledem připomíná tura domácího. Lidé tam také věří, že chameleon vidí jedním okem do minulosti a druhým do budoucnosti. Lidé z Madagaskaru jsou výborní v badmintonu.

Anna nyní žije ve Francii, ve městě Grenoble. V roce 1968 se tam pořádaly Zimní olympijské hry.

S Annou nám ve třídě bylo moc fajn a ráda bych, aby k nám do třídy zase někdy přišla.

Bára Kadaníková, 5.B

Když jsem vešla do třídy, tak jsem se trochu bála, ale i těšila. První dvě hodiny jsem se styděla a na nic jsem se neptala. Když jsme měli matematiku, tak nás Anna naučila, jak se řekne anglicky >, <, =. Z celého dne jsem se nejvíc těšila na poslední hodinu, protože Anna měla mít prezentaci o Madagaskaru a Francii. Nejvíce mě z prezentace zaujal „cestovní strom“. Také nám promítala obrázky zvířat z Madagaskaru (např. lemura atd.). Anna na mě působila velice mile. Je spoustu věcí, na které bych se chtěla ještě zeptat. Na konci hodiny jsme jí celá třída pozvali na zmrzlinu. Protože jí jel ale autobus, tak nemohla jít s námi. Byla bych moc ráda, kdyby za námi někdy zase přišla.

Šichová Karolína, 5.B

Od 17.5. 2021 nastoupili také všichni žáci 2. stupně na prezenční výuku, dle standardního rozvrhu platného od 1.9.2020.V budovách je povinnost nosit roušku či respirátor, žáci jsou testováni. Je nutné stále dodržovat hygienické pokyny – dezinfekce rukou, větrání tříd.

Doufejme, že zbytek školního roku už nám nic neznepříjemní.

Všem přejeme hodně sil a elánu do učení aneb s chutí do toho, půl je hotovo! 

Dne 27. dubna 2021 proběhla pro žáky 9. C virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín.  Zdejší zkušení průvodci nás vzali i tam, kam se většina zaměstnanců nepodívá a seznámili s těmi nejdůležitějšími částmi elektrárny: reaktor, turbína, chladící věž, velín, jaderné palivo aj.

Během prohlídky si žáci také zasoutěžili o drobné ceny, které věnovala společnost ČEZ. Virtuální exkurze trvala necelých 60 minut.

Projekt Příběhy našich sousedů opět startuje……..

Naposledy jsme psali o tom, že náš projekt pokračuje, čeká se na uvolnění opatření a neztrácíme optimismus. A je to tady – dočkali jsme se.

Vedoucí našeho týmu, paní učitelka Hurdálková, domluvila ve spolupráci s koordinátorkou projektu paní Monikou Šrůtkovou a pamětníkem panem Havrdou termín natáčení na 17.5.2021. Vše se odehrálo na Městském úřadě v České Skalici, a to především zásluhou pana Havrdy, který je opravdu velmi „akční“ a zajistil toto místo po dohodě s paní místostarostkou Bc. Gabrielou Jiránkovou.

Náš tým se sešel v týdnu od 10.-14.5. ve škole, museli jsme si na natáčení připravit scénář, otázky na pamětníka, upřesnit si své role v práci na projektu. Poté, co jsme se seznámili s panem Havrdou, rozhodli jsme se pro videoreportáž, jelikož dobového materiálu a informací bude skutečně hodně. V projektu jsme se zaměřili na období let 1953–1969, na autentický příběh pana Havrdy, jak tuto dobu prožíval, co v něm zanechalo stopy.

Natočit můžeme „tuny“ materiálu, pak nás bude čekat výběr toho nejzajímavějšího, vše sestříhat a vytvořit konečný výstup. V týmu máme zkušeného technika Tondu, ale i tak plánujeme workshop, který měl podle původního plánu probíhat přímo ve studiu v Hradci Králové, v současné situaci bude online. Termín musíme domluvit s koordinátorkou projektu, již zmiňovanou paní Monikou Šrůtkovou.

Rádi bychom všechny seznámili s panem Havrdou, pamětníkem, a tak jsme si dovolili přiložit několik fotografií tohoto velmi milého a vstřícného pána v „akci“.

Mgr. G. Hurdálková, třídní učitelka 6.A

Speciální třídy

Dne 22.4. proběhl na naší škole Den Země. V tento den jsme si připomněli význam Země a jak bychom se měli o naši Zemi starat. S žáky jsme se zaměřili na třídění odpadu. Poslední dubnový den jsme si povídali o pálení čarodějnic. Pálení čarodějnic patří k velmi živým zvykům. Zmínili jsme Filipojakubskou noc z 30. dubna na 1. května. Tato noc bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. Při pracovních činnostech jsme si s žáky vyrobili čarodějnici dle vlastní fantazie, přečetli si veselé vyprávění o Malé čarodějnici z knihy Otfrieda Preusslera a ilustracemi Zdeňka Smetany. V květnu jsme si jako každý rok připomněli dva významné dny, a sice 1. květen – Svátek práce a 8. květen – Den matek. Na oslavu Dne matek jsme vyrobili pro naše maminky přáníčka s věnováním.  

Školní družina

Řadu činností měsíce května provázelo bloudění vesmírem, hledání zajímavostí a faktů o Mléčné dráze. Následně přistáli ufoni na naší planetě. Maminkám k svátku se vyráběly různé dárečky – origami, kytičky, srdíčka a přání. Povídalo se o tom, jak je důležité umět naslouchat druhému a naslouchat nejen ušima, ale i očima a srdcem.

Sportovní hala

Po dobu uzávěry sportovní haly byly provedeny rozsáhlé opravy a údržba vnitřních i venkovních prostor budovy. Jedná se zejména o nátěry oplechování střechy, mantinely kolem topení, nátěr a oprava všech kovových prvků ve vnitřním prostoru haly, nátěr posuvných dveří nářaďovny, balkónu, stojanů, laviček a branek. Dále proběhlo lakování schodů, oprava žaluzií, závěsů košů a celková oprava venkovního přístřešku.


1. stupeň

Tak jsme se dočkali a děti alespoň rotačně začaly chodit do školy.

12. dubna z 1. stupně nastoupily třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A a 5.C. Ostatní třídy 1. stupně se ještě učily distančně. 19. dubna se třídy vystřídaly a na prezenční výuku přišly děti z 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B. Děti se díky testování 2krát týdně mohou vidět s kamarády a se svou paní učitelkou. Doufejme, že co nejdřív doženeme to, co se zameškalo a vše se pomalu vrátí do normálního stavu.

2. stupeň

2.stupeň pokračoval i po 12. dubnu v distanční výuce. Žáci 9. ročníku, kteří se hlásí k přijímacím zkouškám na střední školy, mohli navštěvovat skupinové odpolední konzultace z českého jazyka a matematiky (tito žáci museli být také předem testováni).

Město Česká Skalice vyhlásilo ve spolupráci s Knihovnou Barunky Panklové akci Velikonoční kraslice na náměstí.

V rámci distanční výuky několik tříd vyrábělo kraslice doma. Do této akce se zapojilo mnoho žáků a přinesli opravdu krásné práce. Vyrábění kraslic jim doma alespoň zpestřilo online učení a vypracování dalších úkolů.

Žáci je postupně nosili do školy. Paní učitelky je přebraly, nalakovaly a odnesly na sběrné místo, kterým byla knihovna. Pracovníci města poté všechny kraslice pověsili nejen na náměstí, ale i před městský úřad.

Tyto výrobky rozsvítily velikonoční střed města.

Speciální třídy

Od 1. března se žáci speciálních tříd vyučovali opět online. 

Některým žákům forma tohoto vzdělávání vyhovovala více a někteří žáci by raději do školy chodili prezenčně. Žáky musím pochválit, jak online výuku zvládali včetně domácích příprav a plnění nejrůznějších úkolů.  Krásně jsme to spolu zvládli a naše práce se nám společnými silami dařila. 

Od pondělí 12.4. jsme se mohli po dlouhé době setkávat na půdě naší školy, kde na žáky jedné speciální třídy čekala krásná nová tabule, na žáky druhé speciální třídy čekal pro změnu nový nábytek. Doufáme, že nám nová vybavení tříd budou sloužit a řádně si jich užijeme alespoň do začátku letních prázdnin. 

Školní družina

Po Velikonocích zůstala družina ještě týden v online režimu. Povídalo se o jaru, dubnových pranostikách a příslovích. Hrály se různé hry: Kimova hra, Bingo, Hledač pokladů a jiné. Vyrábělo se a tvořilo. Další týdny se v družině zkoumalo lidské tělo. Povídání se točilo kolem jednotlivých orgánů. Jak pracuje srdce, plíce, mozek, svaly. Nacvičovalo se ošetření drobných poranění. Připomněl se Den Země a nezbytnost chránit životní prostředí. Konec měsíce patřil čarodějům a čarodějnicím.

Školní družina, žáci speciálních tříd a žáci 6.C se zapojili do výroby tulipánů pro akci Tulipánový měsíc pro onkologii Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Žáci vyrobili obrázky a prostorové výrobky s motivem tulipánů. Akci Tulipánový měsíc pořádá v České republice od roku 2013 nezisková organizace Amelie z.s., která akcí upozorňuje na fakt, že onkologičtí pacienti potřebují nejen odbornou léčbu, ale i psychickou podporu a laskavý přístup.

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na projektu Amelie – tulipány pro FNHK, za výzdobu v oknech našich školních budov i za spoustu kraslic, které ozdobily naše město.

Jsme rádi, že děti opět zaplnily školní lavice, i když za cenu testování, přísných protiepidemických opatření a změn v organizaci výuky. Testování žáků je šetrné a jeho průběh je bezproblémový.

Věříme, že se nám podaří vše zvládnout tak, aby se mohli postupně vrátit všichni žáci k prezenční výuce.


Po zimě se už pomalu hlásí o slovo jaro. Také máte rádi tohle roční období, kdy se zazelená tráva, odložíme šály a čepice a nadechneme se vzduchu, který tak krásně začíná vonět? Než se necháme unést jarní atmosférou (ostatně jaro oficiálně začíná 20. března), pojďme si společně připomenout uplynulý rok.

Více než rok se české děti učí většinu času z domova, prostřednictvím distanční výuky.

Škola prožila od loňského března několik různých období. Po náročném jaru s narychlo připravenou výukou na dálku se v září všichni vrátili do školy s velkým elánem dohnat, co se dá. V polovině září se opět rozšířil covid-19, ministerstvo školství nařídilo distanční výuku druhého stupně, která potom v souvislosti s vládními opatřeními fungovala do konce listopadu. Po krátkém obnovení prezenční výuky ale od nového roku vláda školy opět uzavřela, otevřené zůstaly jen první, druhé třídy a speciální třídy. Teď zase čekáme …

1.stupeň

1. března nastoupili bohužel také žáci z 1. a 2. ročníků na distanční výuku, takže se děti celého 1.  stupně se svými spolužáky i učitelkami vidí jen online. Přejeme nám všem brzký návrat do normálního života, a hlavně pevné zdraví.

2.stupeň

I v době distanční výuky se dají realizovat malé projekty, do kterých se děti rády zapojují.

Představíme vám některé z nich:

Módní show ve starověkém Egyptě – 6.A

V rámci hodin dějepisu jsme se učili o starověkém Egyptě. Nejvíce děti zaujalo povídání o tom, jak Egypťané bydleli, co jedli, a zejména pak, jak se oblékali, česali a líčili.

Dostala jsem nápad, zadat jim domácí práci v tomto duchu. Jejich úkolem bylo obléknout a učesat se jako Egypťané, nechat se vyfotit a poslat. Děti jsou velmi nápadité a opravdu mě mile překvapily svými výtvory. Podívejte se, jak svůj úkol excelentně zvládly. Viz foto - fotogalerie.

Relaxace mluveným slovem – 6- A

Při hodinách občanské výchovy mají děti mnohem více prostoru pro vyjádření svých názorů, myšlenek, pocitů v různý situacích. Tento týden jsme si povídali v návaznosti na současnou situaci v naší republice o civilizačních chorobách. Tady jsme narazili na pojmy stres, deprese, úzkost. Každý je vysvětlil svým vlastním způsobem a pokusil se odpovědět na otázku: „Jak to řešit?“

Připravila jsem si jednu z možností, jak lépe zvládat stres, a sice relaxaci online. Děti poslouchaly nahrávku a vše prováděly podle pokynů. Nyní je čeká kreativní úkol: audionahrávka se svojí vlastní mluvenou relaxací. Uvidíme, jak to zvládnou? Tyto typy úkolů je ale baví a vždy překvapí nějakým originálním nápadem.

Mgr. G. Hurdálková, tř. uč. 6.A

Známý český dokument „V síti“ měla naše škola připravený pro vyšší ročníky na letošní jaro. Pandemická situace nám to nedovoluje, a tak jsme mohli tento netradiční experiment sledovat 10.  března prostřednictvím ČT 1. Celovečerní dokumentární film V síti naléhavým způsobem otevírá doposud tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Hlavní linka filmu sleduje radikální psychosociální experiment, pomocí kterého autoři zviditelňují, s čím se v online prostoru potýkají děti ve věku 11 – 13 let. Virtuální predátoři se často skrývají za falešným dětským profilem, což jim usnadňuje oslovit „vrstevníky“.

Všichni tuší, že se něco takového děje. Teprve experiment ale naplno ukazuje, co přílišná otevřenost na internetu přivolává.

Speciální třídy

Jarní prázdniny utekly jako voda a paní učitelky i jejich žáci a žákyně se museli opět vydat do školy. Někomu se chtělo více, někomu méně, ale co se dá dělat, do školy se musí. Všichni jsme ovšem byli překvapeni a zaskočeni obrovskou sněhovou nadílkou! To nikdo nečekal! Napadlo tolik sněhu, že někteří žáci a žákyně měli problém se do školy vůbec dostat. Někomu se to povedlo, někomu bohužel ne. Po vyučování se všichni těšili domů, aby si co nejvíce užili této sněhové nadílky. Sníh za pár dní zmizel a chladné zimní dny se proměnily v dny zalité teplem a sluncem. S prvními poslíčky jara došlo i ve speciální třídách k jedné další změně.

Žáci speciálních tříd přešli od 1. března opět na distanční výuku. Věříme, že situace se v brzké době změní a my se budeme vídat s našimi žáky a žákyněmi opět ve škole. Přejeme všem hodně zdraví.

Školní družina

Školní družina se opět přesunula do online prostoru. Povídalo se o březnových pranostikách a příslovích. Hrály se různé hry – jméno, město..., šibenice, prší, hledání věcí podle barvy nebo písmene. Malovalo se se zavřenýma očima, podle zadání, dokreslovaly se písmena a číslice.

Po roce je tu opět ZÁPIS DO 1. TŘÍD. Tentokrát proběhne poprvé registrace k zápisu elektronicky. Registrace je spuštěna od 15. března. Prosíme všechny rodiče budoucích prvňáčků, aby si otevřeli naše webové stránky www.zscs.cz menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD, kde si v klidu z domova vyplní žádost o přijetí nebo o odklad a zarezervují si termín, kdy přijdou do školy vyřídit potřebné záležitosti týkající se jejich budoucího školáčka. Těšíme se na vás.

Viz Plakát ZÁPIS DO 1. TŘÍD – menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


1. stupeň

V prosinci už byli zase všichni žáci 1. stupně k velké radosti učitelů i rodičů zpět ve škole. Učitelé zjišťovali, co všechno děti při distanční výuce zameškaly. Ve třídách i na chodbách jsme vytvořili předvánoční atmosféru z výtvarných prací dětí. Žáci z 5. B si pod vedením p. učitelky Mervartové uspořádali Mikulášskou besídku, všichni přišli v kostýmech anděla, čerta a přišel dokonce i Mikuláš. Dětem z nižších ročníků to samozřejmě neuniklo a měly veselý zážitek.  Veškeré vánoční výstavy a adventní akce jsme kvůli jejich zrušení bohužel s dětmi navštívit nemohli. Adventní dobu ve škole každá třída zakončila vánoční besídkou.

Chtěli bychom moc poděkovat panu Veverkovi, který nám přivezl do školy 3 vánoční stromky. Byl to první dárek k Vánocům!

2. stupeň

Od pondělí 30. listopadu začala prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky se střídala výuka prezenční s distanční. Začínaly třídy 6.A, 6.C, 7.A a 8.A – třídy 6.B, 7.B, a 8.B zůstaly doma na distanční výuce (střídaly se celé třídy po týdnech).

Nastal adventní čas! Hned se začalo s vánoční výzdobou oken i vnitřních prostor školy a během týdne rozzářila světýlka chodby i vánoční stromečky ve třídách. Že se blížily Vánoce, bylo vidět po celé škole.

KAM NA ŠKOLU? – Informace pro rodiče a žáky vycházejících ročníků

Jak jste zaregistrovali, Prezentace SŠ a zaměstnavatelů musela být v říjnu kvůli vládním opatřením zrušená. Letos převzal záštitu nad akcí pan Dlouhý z Hospodářské komory ČR a prostřednictvím iniciátora akce, p. Formánka z DELTY, nabídl možnost navštívit burzu škol v online podobě. Online burza škol pro okres Náchod se uskutečnila 8. prosince 2020. tzv. elektronická burza škol, v jejímž rámci se střední školy mohly prezentovat formou krátkých propagačních videí.

Videa, která jsou od středních škol k dispozici, jsou na webu Školy Sobě - Podpora škol v on-line vzdělávání (skolysobe.cz) pod tlačítkem Kam na školu. Na úvodní stránce je mapa se sídly středních škol i jejich odloučených pracovišť. Školy lze vyhledávat jak z hlediska jejich umístění (tlačítko Všechny okresy, rozbalí se výběr okresů), tak podle oblastí zaměření. Po kliknutí na název konkrétní školy se zobrazí kontaktní údaje a termíny dnů otevřených dveří. Nejvíce vypovídající o školách jsou krátká videa, která lze spustit přímo na stránce.

Informace MŠMT k zápisovým lístkům

Termín pro vydání zápisového lístku pro uchazeče, kteří podávají přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, se prodlužuje do 31. ledna 2021!

S ohledem na mimořádnou situaci ministerstvo svým opatřením stanovilo prodloužení termínu pro vydání zápisového lístku tak, aby pro jeho vyzvednutí bylo dostatek času. Prodloužení do 31. ledna 2021 nebude znamenat žádné komplikace, neboť podle zákona § 62 odst. 5 školského zákona ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 16. února 2021.

Logická olympiáda (říjen-listopad 2020)

Kat. A – základního kola se zúčastnilo 24 žáků ze 3. a 5. ročníku, nejlépe se umístil Josef Rychtera z 5. B, za ním Viktorie Čápová z 5. B a Anna Urbancová z 5. A

Kat. B – základního kola se zúčastnilo 35 žáků, na prvních místech byli žáci z 6. C Lukáš Jungwirth, Vanessa Vomáčková a Pavel Klempíř. Lukáš Jungwirth se nominoval do krajského semifinále, které proběhlo letos vzhledem k situaci online. Lukášovi děkuje za reprezentaci naší školy a blahopřejeme k úspěšnému umístění.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Speciální třídy

Ve středu 18. listopadu se žáci speciálních tříd opět vrátili do svých lavic. Žáci byli rádi, že po dlouhé době zase vidí staré známé tváře - své kamarády, spolužáky, paní učitelky. Většina žáků se shodla na tom, že jim chyběla škola a kontakt se spolužáky. Ve škole je to prý lepší 😊“ I já musím dát žákům za pravdu. Ve třídě je to mnohem lepší než za počítačem. Většinu žáků musím pochválit za úspěšné absolvování on-line vyučování. Velké poděkování patří i rodičům žáků. Jsem moc ráda, že jsme to společně všechno zvládli. „ 

V pátek 4. prosince za velkého rámusu zavítal do našich speciálních tříd čert, Mikuláš a anděl. Čert vypadal pekelně čertovsky! Mikuláš četl ze své knihy jména hříšníků a každému hříšníkovi sdělil, co by měl na sobě změnit ať v chování, či v prospěchu. Občas do knihy nahlédl i čert, a to pak lítaly hromy, blesky. Andílek obdaroval všechny žáky dobrůtkami. Ovšem ne zadarmo, za básničku nebo písničku. Všichni žáci si návštěvu Mikuláše s jeho družinou užili a budeme se těšit na jejich návštěvu příští rok.  

 Školní družina

Ve družině se začínalo svatým Ondřejem, prosincovými pranostikami a svatou Barborou. Adventní přípravy byly v plném proudu-vyráběly se adventní věnce, svícny, andílci, zvonečky a ozdoby na stromeček. Hovořilo se o původu čertů, výskytu v lidové slovesnosti v pohádkách i ve filmu. Papírové dekorace a básničky zaváněly čertovinou. Do družiny přišly pekelné listiny od samotného Lucifera. Vánoční besídka s koledami, zvyky a dárečky zakončila další kalendářní rok.


Letošní podzim nám přinesl jedno déja vu. To máte pocit, že se děje něco, co jste už jednou prožili. Vzhledem k epidemické situaci znovu nastala chvíle, kdy byly uzavřeny školy a žáci svěřeny k domácímu vyučování.  

1. a 2. stupeň

Žáci šestých tříd pokračovali na projektu Příběhy našich sousedů pod vedením paní učitelky Hurdálkové. V současné době připravují koncept životopisu a otázky pro pamětníka na natáčení.

Žákům 6. – 9. tříd byl zaslán DOTAZNÍK v elektronické verzi, který vyplňovali v rámci distanční výuky. Jednalo se o téma: Život ve škole – národní dotazníkové šetření pro žáky na základním stupni vzdělávání, jíž byla pověřena agentura FOCUS. Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol a gymnázií. Znalost takových ukazatelů umožňuje vysvětlit příčiny chování žáků ve školním prostředí a působení vrstevnických vztahů ve třídě.

V době uzavření škol se nezahálelo! Je hotová výmalba chodby 1. stupně a celé zasíťování ve všech třídách a učebnách 1. stupně – každá třída má své zařízení wifi – to je sen některých škol!

12. listopadu proběhly online třídní schůzky, všichni zákonní zástupci se mohli připojit online přes Teams. Hodnotila se hlavně účast žáků na videokonferencích a plnění zadaných úkolů.

Volby do školské rady měly původně proběhnout také v době třídních schůzek, vzhledem k danému nouzovému opatření se nekonaly. Přesouváme je do nového kalendářního roku.

Původně plánovaný Den otevřených dveří se ze stejného důvodu též přesouvá do nového kalendářního roku. O jeho konání budeme včas informovat.

Od 18. listopadu se znovu vrátili do školy žáci 1. a 2. ročníků a žáci speciálních tříd – celé třídy. Ve třídách platila některá opatření jako například nošení roušek či časté větrání. Ostatní ročníky se nadále vzdělávaly distančně (žáci zůstávají doma).

Po podzimních prázdninách jsme od 3. ročníku využili stávajícího rozvrhu, ve kterém mají žáci označeny vysílací hodiny a to tak, aby minimálně 50% bylo videokonferencí. Zbytek je o samostatně zadané práci (bez ní nelze vyložené učivo upevnit). Odpoledne po 13.00 byla žákům 1. až 3. ročníku nabízena online školní družina a po 14.00 žákům od 5. ročníku doučování M a ČJ s asistentkami.

Věříme, že tím, že všichni zodpovědně dodržujeme požadovaná nařízení, se nám zkrátí čas domácího vzdělávání, a postupně se začneme vracet do školy všichni a vzdělávat se prezenčním způsobem. Velmi nám to všem chybí, neboť komunikaci učitele s žáky ve třídě nelze nahradit žádnou videokonferencí.

Ať se nám daří vše v této nelehké době zvládnout!

Speciální třídy

Před podzimními prázdninami si žáci speciálních tříd připomněli 102. výročí od vzniku samostatného Československého státu. Od 3. listopadu se také žáci speciálních tříd vzdělávali online. Všichni hezky pracovali a práce se jim dařila.

Školní družina

Školní družina se přesunula do online prostoru. S čarodějnicí Lenorou se podnikaly výpravy za drakem (malování "emočního draka") do Kocourkova. Povídalo se o různých tématech-pranostiky, brambory, sv. Martin, výlov rybníků. Hrály se různé slovní hry, hledání předmětů, písmenkové hádanky a paměťové hry. Malovaly se hádanky, zajíci, krmelce, houby a strašidelná zvířátka.

Závěrem bychom rádi všem popřáli pohodový a klidný adventní čas. Vánoční svátky prožijte v kruhu rodinném a přejme si, ať se s novým rokem 2021 vrátíme k „běžnému životu“.


1. stupeň

1. září se vrátily děti po prázdninách opět do školních lavic. Do prvních tříd nastoupilo 20 + 22 nových žáčků. Prvňáčky uvítala třídní učitelka, paní starostka a ředitelka školy. Na lavicích měli přichystané nové učebnice a drobné dárky, které jim věnovalo město a Královéhradecký kraj. Všichni si přejeme, aby se novým žáčkům u nás líbilo a dařilo. Chodby budovy 1. stupně se rozsvítily novou malbou, aby se dětem veseleji nastupovalo do školy. Žáci 2. - 5. ročníku budou muset nějaký čas věnovat učivu, které se kvůli mimořádné situaci loňský školní rok nestihlo probrat. Druháci navštívili každoroční výstavu jiřin v rámci Jiřinkových slavností a při té příležitosti si prohlédli prostory Muzea Boženy Němcové. Nový školní rok se nám rozjíždí a přejeme si, aby ho Covid-19 nezkomplikoval.

2. stupeň

V letošním školním roce je zpřístupněna veškerá dokumentace školy v elektronické podobě (od 5. - 9. ročníku školní žákovské maily, přístupy rodičů do školy online, elektronická ŽK). Zřídíme na webu menu Distanční výuka, kde budou všechny informace, jak postupovat v případě uzavření školy nebo jen třídy, distanční výuka je povinná! Vedení školy a pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí. Na webových stránkách školy jsme informovali rodiče o závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19. Dle mimořádného opatření platí, že od 10. září 2020 je povinné ve společných prostorách budov školy nosit roušku! Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na přístavbě ZŠ zkomplikovala 5. a 6. třídám začátek školního roku. Do svých tříd vcházely schodištěm středem budovy a využívaly WC v přízemí. Vše jsme zvládli a 17. září proběhlo „slavnostní předání“ šaten a sociálního zařízení žákům naší školy.

Speciální třídy

1. září všichni žáci speciálních tříd usedli do školních lavic. Většina žáků se do školy těšila, protože se zde opět shledala s kamarády. Někteří žáci byli rádi, že vidí po prázdninách paní učitelky. Veselé povídání, radost a smích byly slyšet všude po škole. Žáci s radostí vzpomínali na své prázdninové zážitky a radovánky.

Školní družina

V družině začalo utváření nového kolektivu prostřednictvím seznamovacích her. Opakují se zásady slušného chování, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady, při přechodu ze školy.  Hovořilo se o zážitcích z prázdnin. Vznikala nová dílka (kolektivně podzimní sklizně, jednotlivě včely, bezinky, balónky).

Všem školákům přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku. Celý školní rok 2020/2021 ať je poklidný a příjemný.


Prázdniny budou za námi a nový školní rok začne v běžném režimu. Letos, asi více než jindy, se těšíme na první školní den, že se všichni uvidíme a dáme se do společné práce.

Žáčky uvítáme v pěkném upraveném prostředí všech školních budov. V ulici Komenského proběhla výmalba společných prostor – chodby a schodiště, v budově v Lidické ulici se dokončuje rekonstrukce toalet a šaten v 1. patře. Na Husově náměstí došlo ke kompletní rekonstrukci počítačové učebny. Kromě těchto velkých oprav proběhla i celá řada drobnějších úprav ve třídách i v okolí školy (nátěry nouzového schodiště, přesazování květin, výmalby ve třídách, nové datové rozvody) a údržba veškerého IT vybavení.

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům města, kteří se podíleli na náročných opravách realizovaných v prostorách budov školy. Velmi si toho vážíme a víme, že za tím stojí nejen práce, která je vidět, ale hlavně obrovská a pečlivá příprava a vysoký rozpočet. Věřím, že si to žáci a zaměstnanci naší školy zaslouží a všem se v novém příjemném školním prostředí bude lépe pracovat.

Ani vedení školy o prázdninách nezahálelo. Na nový školní je třeba se vždy řádně připravit. Přijali jsme 5 nových pedagogů, z toho dva muže, 3 nové asistentky pedagoga a 1 paní uklízečku. Všem 48 pedagogickým pracovníkům byly stanoveny úvazky (předměty a třídy). Potom bylo třeba sestavit rozvrh hodin pro žáky i učitele a zadat vše do elektronického systému. Zákonní zástupci budou mít od letošního školního roku přístup do školní elektronické matriky a od 5. ročníku povedeme elektronickou žákovskou knížku.

Během letních prázdnin se též zajišťují plánované aktivity, jako je seznamovací pobyt pro žáky 6. ročníku, aktivity podzimního projektového dne, společné vzdělávání pro učitele, den otevřených dveří a další. Letošní podzim bude ve škole trochu odlišný. Nejprve bude třeba zopakovat a procvičit učivo z období distančního vzdělávání, pak se teprve může začít s novým učivem. 

Od letošního září bude na naší škole působit dobrovolnice Anna z Grenoblu. Její mateřštinou je francouzština, ale ovládá velmi dobře i angličtinu. V odpoledních hodinách bude společně s vychovatelkami ve školní družině, dopoledne bude spolupracovat především s učiteli cizích jazyků. Zvažujeme i možnost výuky základů francouzštiny nejen pro naše žáky, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Předpokládá se její spolupráce i s  dalšími organizacemi ve městě, pokud projeví zájem. 

Během letních prázdnin jsme po dobu 4 týdnů měli otevřenou školní družinu. Děti, které ji navštěvovaly, si společně užívaly sluníčka, kamarádů, her a vycházek do přírody.

Naše základní škola má v současné době 500 žáků. Počet žáků v 5. a 6. ročníku se zvýšil. Pro letošní školní rok jsme přijali větší počet žáků z okolí, tedy máme v těchto ročnících po třech třídách. Jsme rádi, že k nám přicházejí noví žáci. Budeme se snažit všem poskytovat kvalitní vzdělání, školu vlídnou a otevřenou. Všem přeji úspěšný školní rok 2020-21.


školní rok 2019-20

1. stupeň

Po dlouhých týdnech domácí výuky se 25. května mohli žáci 1. stupně vrátit do školních lavic. Na naší škole se k výuce přihlásilo 70 % dětí. Ostatní pokračovaly z různých důvodů v distančním způsobu vyučování. Při vyučování se dodržovala nařízení a doporučení, aby se na minimum omezila možnost šíření nemoci Covid-19. V jedné třídě mohlo být nanejvýš 15 žáků a každý měl pro sebe celou lavici. Na chodbě, ve třídách a na toaletách byla připravená dezinfekce, kterou děti pravidelně a svědomitě používaly. Stejně tak svědomitě používaly roušky, pokud pracovaly ve skupinách nebo se pohybovaly mimo třídu. Další změnou bylo zrušené zvonění. Vyučování totiž neprobíhalo podle rozvrhu, vyučovaly se jen hlavní předměty, výchovy pouze okrajově a tělesná výchova se nesměla vyučovat vůbec. I konec vyučování byl upravený tak, aby se děti mohly vystřídat ve školní jídelně při dodržení daných pravidel.

Práce v malém kolektivu byla mnohem efektivnější, žáci pracovali aktivně a každý den odvedli velký kus práce. A to ve skupinách, kde vyučovaly paní učitelky, ale i ve skupinách, kde vyučovaly paní asistentky. Náročnou práci zvládli všichni. Zvládli ji i žáci, kteří pokračovali v domácí výuce za pomoci svých rodičů. A už si jenom přejeme, abychom se ve zdraví všichni sešli v září ve škole a aby nám už nikdy žádná mimořádná událost pravidelné vyučování nezkomplikovala.

2. stupeň

Pro žáky devátých ročníků skončila výuka ve čtvrtek 4.6.

V posledním týdnu distanční výuky se všichni deváťáci (i ti, kteří se nepřipravovali k přijímačkám ve škole) účastnili plošného školního testování z matematiky a českého jazyka.

Cílem testů je ověření toho, do jaké míry žák zvládá látku obsaženou v minimálních standardech základního vzdělávání, identifikovat jejich individuální vzdělávací potřeby, poskytnout zpětnou vazbu školám, učitelům a v neposlední řadě samotným žákům nebo jejich rodičům.

Test je rozčleněn podle obtížnosti. V základní úrovni jsou elementární požadavky povinné pro každého žáka, který projde devátou třídou. Většina žáků by si měla s úlohami odpovídajícími této úrovni snadno poradit. Pokud dostatečně úspěšně vyřeší první část úloh, zobrazí se jim zbytek testu sestavený z úloh vyšší úrovně.

Cílem dvojí obtížnosti testů je snaha poskytnout zpětnou vazbu o dovednostech v jednotlivých předmětech i žákům průměrným a dobrým, kteří by při nastavení obtížnosti úloh jen na úplné minimum zjistili pouze to, že všechno, co test obsahuje, umějí.

Našim žákům se tento rok opravdu dařilo, celkové výsledky testů z českého jazyka a matematiky byly nad republikovým průměrem. Úspěšnost tříd: 9.A - český jazyk 77%, matematika 61%, 9.B – český jazyk 80%, matematika 63%. Velkou zásluhu na výsledcích testů měla zcela jistě i příprava deváťáků na přijímací zkoušky, která probíhala v naší škole každý den (pondělí – čtvrtek) ve dvouhodinových blocích.

8. června se do škol vrátili i žáci 2. stupně.

Přihlášení žáci 6. - 8. ročníku docházeli 1x týdně na konzultace z českého a anglického jazyka a matematiky. Dopolední konzultace probíhaly od 8.15 – 11.00, odpolední od 11.45- 14.30. Každý žák byl povinen odevzdat při prvním vstupu do školy „Čestné prohlášení“ podepsané rodiči. Žáci museli dodržovat všechna hygienická opatření, se kterými byli seznámeni první hodinu.

Přihlášení žáci měli možnost v den konzultace jít na oběd do školní jídelny do oddělení dospělých v čase 11.00- 11.30.

Školní družina

Den dětí se slavil v malých izolovaných skupinkách s rozmanitými soutěžními disciplínami (přenášení knoflíků pomocí brčka, slalom se lžicí s míčkem, namotávání bonbonů o závod, papírová střelnice…) za drobné odměny. Četlo se z knihy K. Hamiltonové “Psi v akci“ (po stopách nejakčnějších a nejhrdinnějších psů). Vařil se kouzelný lektvar (z bezových květů), sázelo se (Kaly), skládalo (Origami - mrkev, žáby), pekly se housky, tvořily letní dekorace a konala se i návštěva včelího úlu (Kniha „Jeden rok v životě včely“).

Školní rok je za námi, ze dne na den jsme byli postaveni k výzvě, jak vzdělávat na dálku? Zvládli jsme výuku online, začali používat téměř okamžitě moderní technologie a rychle to naučili i žáky. Za několik měsíců jsme se museli naučit tolik, jako kdybychom se vzdělávali měsíce.

„Lék či vakcínu nenajde robot, ale vzdělaný člověk, který se celý život rozvíjel a vzdělával.“

Krásné léto a pevné zdraví!


Nástup žáků 9. tříd do škol

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve školách pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny do 15 žáků za dodržení všech hygienických pravidel.

Škola informovala zákonné zástupce žáků o organizačním zabezpečení výuky. K docházce do školy se přihlásilo 32 žáků ze 40. Byly vytvořeny 3 skupiny. Výuka českého jazyka, matematiky a anglického jazyka probíhá v 90-ti minutových blocích od pondělí do čtvrtka od 7.30 do 12 hodin. Žáci mají v průběhu dopoledne možnost krátké relaxace na školní zahradě. Nástup deváťáků do školy proběhl hladce, všichni dodržují nastavená pravidla a aktivně se zapojují do výuky. Je vidět, že se do školy těšili. Věříme, že naši žáci úspěšně zvládnou přijímací zkoušky na střední školy, které se konají v pondělí 8. června.

Od 25. května plánujeme nástup žáků 1. stupně. Je třeba zjistit, kolik žáků se nám do školy vrátí, rozdělit je do skupin do 15, zajistit odpovídající počet učitelů, vychovatelů a prostory pro výuku. Vše je potřeba časově naplánovat tak, aby se žáci mohli stravovat ve školní jídelně a nedocházelo k prolínání jednotlivých skupin. Paní učitelky se už velmi těší, že se po více než 2 měsíční přestávce opět osobně s žáky setkají, a pustí se s nimi do práce.

Vychovatelky ŠD elektronicky komunikují s rodiči a zjišťují zájem o odpolední aktivity ve škole.

Zlatá slova Boženy Němcové

Společnost Boženy Němcové vyhlásila literární soutěž pro žáky ZŠ „Zlatá slova “ ke 200. výročí narození Boženy Němcové v únoru letošního roku. Do soutěže se mohl přihlásit každý žák 4. - 9. třídy. Paní učitelky českého jazyka shromažďovaly literární práce i během distanční výuky, vyhodnotily je a nejzdařilejší předaly Společnosti B. Němcové v České Skalici. Vítězné práce z každé kategorie budou vyhodnoceny a odměněny. Uvidíme, které se líbily nejvíce?

Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a poslali své literární práce.

Během května pokračovaly ve škole práce pro zlepšení školního prostředí – úprava školní zahrady, výmalba dvou tříd, výměna dveří, nátěr zárubní. Dvě třídy jsou vybaveny novými lavicemi a v jedné třídě máme i nový nábytek.

Základní škola obdržela od firmy ZP – TECH s.r.o. dva vizualizéry, od firmy AGRO CS a.s. zahradnický substrát a od Modelářského centra Česká Skalice 45 kusů ochranných štítů pro pedagogy. Děkujeme.


1.stupeň

Žáci 4. C během února společně nacvičili operetku od pana Z. Svěráka a J. Uhlíře O 12 měsíčkách. 5. března se mohli svými pěveckými i hereckými dovednostmi pochlubit během dopoledne všem žákům a učitelům 1. stupně naší školy. Odpoledne do školy na operetku a následné pohoštění dorazili i rodiče a pozvaní přátelé naší školy. Vystoupení žáků všechny diváky příjemně naladilo, a ještě dnes na něj s úsměvem vzpomínáme.

Po jarních prázdninách začal celý 1. stupeň a speciální třídy s distanční výukou. Každá paní učitelka oslovila rodiče a navrhla postupy výuky jejich dětí. Přes počáteční hledání nejvhodnějších zadávání domácí výuky se podařilo nastavit v každé třídě funkční komunikaci s žáky i jejich rodiči. Víme, že to je práce těžká pro rodiče, žáky i nás učitele. Moc si vážíme vstřícnosti rodičů a ochoty dětí učit se novým věcem. Věříme, že se brzy shledáme ve škole a tato situace bude za námi a my budeme bohatší o další cenné zkušenosti.

2.stupeň

Distanční vzdělávání na druhém stupni prošlo v prvních týdnech velkou proměnou. Uzavření škol nás zastihlo v době jarních prázdnin, řada žáků měla svoje učebnice a sešity ve škole, na některé žáky jsme neměli aktuální kontakty. Učitelé museli promýšlet, jak se s žáky efektivně spojit, jak jim zadávat úkoly a jak předávat zpětnou vazbu o splnění. Jak hodnotit, jak vykládat novou látku a samozřejmě, jak se s nimi spojit online.

Řada vzdělávacích společností uvolnila studijní materiály bezplatně. Bylo nutné se v nich zorientovat a doporučit svým žákům. Zhruba po 2 týdnech se učitelé na 2. stupni sjednotili a začali společně používat portál Škola v pyžamu, přes který s žáky komunikují, zadávají jim úkoly, vyhodnocují, hodnotí. Žáci tak mají vše na jednom místě. Pro online komunikaci jsme vybrali meet.jit.si, kde každé pondělí probíhají třídnické hodiny, od úterý konzultace jednotlivých učitelů s žáky dle rozpisu (na webu školy). Žáci mají možnost se připojit a probrat s učiteli, co potřebují. Online probíhaly i třídní schůzky.

Tato výjimečná, neočekávaná situace zkomplikovala práci žákům i učitelům, ale věřím, že každého z nás obohatila o nové zkušenosti a dovednosti. Moc se těšíme, až se s našimi žáky opět setkáme ve škole.

Školní družina

Motivy probouzející se přírody (první jarní květy, zvířata, ptáci) se promítly do pohádek, kreseb i do tvorby dekorací určených k výzdobě prostor družiny v prvním březnovém týdnu. Stěžejní téma tvořil středověk, období trvající deset století. Žáci kreslili zbraně, erby, oblečení, portréty princů a princezen, „stavěli“ hrady.


1. stupeň

V únoru proběhla na 1. stupni soutěž v recitaci. Děti se naučily básničky a každá třída pak vyslala ty nejlepší do školního kola. To proběhlo 18. února. V kategorii 2. – 3. tříd přednášelo 39 žáků. Porotě se nejvíce líbila Nela Kadaníková, Martin Saska a Viktorka Košťálová. V kategorii 4. – 5. tříd uspěli Ema Kunová a Jan Veverka. Oba budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Držíme jim palce.

21. února několik tříd navštívilo výstavu chovatelů drobného zvířectva.

Žáci 4. A připravili v rámci oslav 200. výročí narození Boženy Němcové Pohádkový kvíz. Po chodbě rozvěsili vlastnoručně nakreslené očíslované ilustrace pohádek a během přestávek pak prováděli své mladší spolužáky a ti vyplňovali do připraveného dotazníku názvy pohádek, které poznali. Dotazníky pak čtvrťáci sami zkontrolovali a úspěšné řešitele odměnili.

Žáci 4. C zase nacvičili divadlo, operetku O dvanácti měsíčkách, a na představení pozvali ostatní třídy. Moc se jim dařilo, jsou to šikulové. Na noc z 6. na 7. března pro ně připravila paní učitelka akci „spaní ve škole“.

V pondělí 2. března měli zpestření výuky prvňáčci. Pěvecký sbor Viktorka je pozval na program „Dvanáct je měsíců“ složený z úryvků pohádek Boženy Němcové a pohádkových písniček.

Třídy 4. A a 4. B navštívily v rámci výuky vlastivědy Městský úřad v České Skalici.

 2.stupeň

V měsíci únoru navštívili žáci 2. stupně Knihovnu Barunky Panklové. V rámci knihovnického minima byla tento rok vybrána témata: 6. třídy - Fantazy + Sci-fi, 7. třídy - Bezdomovectví, 8. třídy - Válka očima dětí a 9.třídy si prohlédly Knihařství v České Skalici, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí nejen o vázání knih.

17.2 proběhlo celostátní kolo „Karlovarský skřivánek“ v ZUŠ v Novém Městě nad Metují. Erik Príbojský z 9.B obsadil 1. místo a postupuje do celostátního kola. BLAHOPŘEJEME!

Žáci 9. tříd si připravili a nacvičili v hodinách českého jazyka krátký program k 200. výročí narození Boženy Němcové. Ostatní spolužáky z nižších ročníků seznámili se životem slavné spisovatelky a přečetli krátké ukázky z nejznámějších děl.

VZPoura úrazům

Ve dnech 28.2 a 6.3. nás navštívili dva ambasadoři projektu VZP pojišťovny. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Celé dopoledne proběhlo ve dvouhodinových blocích a žáci 5.a 6. tříd měli možnost se podrobně seznámit s problematikou života na vozíku.

Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy s PhDr. Danielem Švecem o RAF za 2. světové války. Beseda proběhla v příjemném prostředí městské knihovny. Pan Švec žákům poutavě vyprávěl příběhy českých letců, kteří statečně bojovali v letecké bitvě o Velkou Británii. Diskutoval s žáky o vývoji Československa od 30. let až do konce 2. světové války. Žáci se tímto tématem zabývají v hodinách dějepisu a bylo velmi přínosné sdílet své znalosti s člověkem, pro kterého je historie 2. světové války velkým koníčkem. 

Speciální třídy

V únoru navštívili naši žáci Městskou knihovnu v České Skalici. Při této návštěvě jsme si připomněli 200. výročí narození naší spisovatelky Boženy Němcové. Paní knihovnice nás obeznámila s přejmenováním Městské knihovny na Městskou knihovnu Barunky Panklové. Žáci si připomněli významná díla této spisovatelky a společně jsme se zaměřili na pohádky B. Němcové, zmínili jsme i další autory českých moderních pohádek jako je J. Werich apod.

V duchu pohádek Boženy Němcové se nesl i školní karneval. Tématem karnevalu byly „Postavy z pohádek B. Němcové“. Žáci si připravili moc hezké masky. Nejdříve jsme poznávali jednotlivé masky a určovali jsme, z které pohádky ona maska je. Po seznámení následovaly hry a soutěže, které žáky moc bavily. Na závěr karnevalu si žáci zatancovali a samozřejmě proběhla i „papírová bitka“, která se žákům líbila z celého karnevalu nejvíce.

V půlce února proběhla návštěva našich žáků na Městské policii v České Skalici. Žáci na vlastní oči viděli pracovní vybavení Městské policie. Dále byli poučeni, jak by se měli správně chovat, aby se nikdy nedostali do rukou policie, byli seznámeni s pracovní náplní policie a dozvěděli se, jak se policistou stát. Nejzajímavějším bodem byl určitě kamerový systém. Policisté nám ukázali, jak funguje. Po prohlídce policejního vozu jsme se společně rozloučili.

Školní družina

Středem pozornosti se stalo město Česká Skalice, jeho historie a současnost. Nejvíce času bylo věnováno slavným osobnostem města. Zejména pak Boženě Němcové a jejímu lidskému a literárnímu odkazu. Žáci se seznámili s tajemstvím jejího původu, životem a dílem. Tvořili postavičky jejích pohádek (Paleček), „ilustrovali“ je. Období masopustu si pak připomínali tvořením masek, postaviček klaunů a představením v karnevalových maskách.


1. stupeň

Ve čtvrtek 30. ledna dostaly děti pololetní vysvědčení, přesněji jeho výpis, a v pátek měly jednodenní pololetní prázdniny.

Začátek nového pololetí se nesl v duchu oslav 200. výročí narození Boženy Němcové. Na chodbách i ve třídách se objevily vystavené výtvarné práce, ať už portréty Boženy Němcové nebo ilustrace jejích pohádek a povídek. Z nástěnek žáci mohli čerpat nové informace o životě a díle naší paní spisovatelky. Vše pak využili při různých kvízech a soutěžích, které probíhaly ve třídách. Další aktivity budou následovat během celého roku.

Ve středu 5. února začal v náchodském bazénu plavecký výcvik třetích a čtvrtých tříd. Žáky čeká deset lekcí, při kterých si zlepší své plavecké dovednosti.

Během února se druhé až páté třídy vystřídaly v Knihovně Barunky Panklové, kde pro ně byly připraveny besedy v rámci knihovnického minima.

2. stupeň

Ve dnech 19. – 24. ledna 2020 se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Orlických horách. I když se sněhem je to letos bída, chata Juráška nezklamala a poskytla našim 40 lyžařům a snowboardistům z řad žáků výborně upravený svah i ubytování s plnou penzí včetně svačin. Začínající lyžaři a snowboardisti se naučili základním dovednostem a týden na sněhu byl zakončen tradičními závody. 

Výsledky závodu:

Lyžaři: 1. místo Dohnanský Jakub, 2. místo Martinek Filip, 3. místo Škoda Tobiáš

Lyžařky: 1. místo Vrzáňová Jana, 2. místo Šichová Kristýna, 3. místo Řeháčková Lenka

Snowboardisté: 1. místo Hejzlar Filip, 2. místo Kozáková Daniela, 3. místo Voborníková Sára 

27. ledna navštívili žáci z 9. tříd (zájemci o strojírenství) místní podnik Farmet a.s. Tato společnost se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin. Po úvodní prezentaci si žáci prohlédli výrobu přímo v provozu.

5. února se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili chemické soutěže na Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Zimní turnaj se konal v nových laboratořích na nábřeží J. Wolkera v budově I. Po zahájení soutěžily tradičně tříčlenné týmy v manuálních dovednostech a základních znalostech za asistence žáků oboru Aplikované chemie. Na žáky čekaly ceny a občerstvení.

6. třídy si prohlédly monitorovací kamerový systém Městské policie v České Skalici, který slouží k dohledu veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Strážník Ondřej Šubr nám předvedl kamerový systém v provozu a odpovídal na nekonečné dotazy žáků. Shodli jsme se, že pokud se budeme chovat slušně, pak se nemusíme kamer bát.

2. března v 10 hodin dopoledne vystoupí v Modlitebně českých bratří pěvecký sbor Viktorka. V programu „Dvanáct je měsíců…“ pro MŠ a 1. třídy zazní úryvky z pohádek Boženy Němcové a písně z filmových pohádek.

Školní družina

Zimní pohádky přivedly na scénu další roční období. Tvoření se zaměřilo na výrobu dekorací pro výzdobu prostor družiny (sněhuláci, tučňáci, zasněžené chaloupky, sportovci na lyžích...). Povídání se pak točilo kolem přírody (zimní senzace ze světa zvířat a rostlin, péče o zvířata v zimě), zimních radovánek (zajímavosti o sněhulácích) a zimních sportů (trocha historie o lyžování a bruslení). A připomenuto bylo i jedno zaniklé řemeslo (ledařství). Nechyběly ani „Švanda ZOH“, při kterých žáci soutěžili v humorných disciplínách a sbírali vědomosti o původu olympijských her. Žáci se také vžili do role projektantů a ztvárnili své představy o naší nové školní zahradě.


1. stupeň

Po vánočních prázdninách se vrátily děti do školy 6. ledna, a proto se ze všech tříd rozléhal zpěv koledy My tři králové jdeme k vám. Z chodeb a tříd začala mizet vánoční výzdoba.

Vstoupili jsme do roku, kdy si připomínáme 200. výročí narození Boženy Němcové, a tak je nová výzdoba zaměřená na toto téma. Na nástěnkách se objevují ilustrace pohádek, portréty Boženy Němcové, chystáme se zapojit do soutěže Zlatá slova. Ale to je teprve začátek. Kulaté výročí nás bude provázet celý rok.

2. stupeň

17. prosince odjely deváté třídy do SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem na projektový den „Pomáhám sobě i druhým v adventním čase“. Po příchodu do „finské učebny“ byli žáci seznámeni se školou, obory vzdělávání a rozděleni do dvou skupin. 1. skupina odešla do chemických laboratoří na chemické pokusy, a pak do učebny fyziky na robotiku (hraní s čidly a roboty). 2. skupina se přemístila do budovy S, kde měla připravený program: Kosmetika a péče o problematickou pleť (s praktickou ukázkou), mohli ukázat zručnost při dovednostní kadeřnické soutěži a zkusili si automasáž i uvolňovací techniky při masáži. Moc děkujeme pí Ing. Monice Štodtové za organizaci a přípravu celého projektového dne.

20. prosince, poslední školní den kalendářního roku, byly pro žáky 7. – 9. roč. připraveny VÁNOČNÍ DÍLNY. Letos byla nabídka velmi pestrá a žáci mohli vybírat z těchto aktivit: Deskové hry, Přehazovaná, Vybíjená, „Tančíme s roboty“, Vánoční svícínky, Skládání ubrousků, Malování na ruce a batikování, ve školní kuchyňce Vánoční pizza a Vánoční vaření.

Nabízené aktivity, mimo Sportovní hry, byly jednoblokové, žáci se tak vystřídali a dopoledne uběhlo velmi rychle. Navíc si odnášeli domů pěkné výrobky na vánoční stůl.

6. třídy se učily dle rozvrhu, hodiny však byly vánočně laděny a zakončeny besídkami.

Začíná rok 2020 – Rok Boženy Němcové. Také naše škola se zapojí do oslav a připravujeme pásmo písniček a pohádek pro MŠ „12 je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí“, literárně dramatický pořad věnovaný slavné spisovatelce, zapojíme se do literární soutěže Zlatá slova, vyrábíme „bedničky“ na motivy pohádek B. N., které budou k vidění na místech určených městem.

Speciální třídy

Ke konci roku 2019 navštívili vycházející žáci a žáci osmého ročníku SŠ řemesel a ZŠ v Hořicích. Žáci měli možnost si prohlédnout odborné učebny, odborné dílny, internát, školní jídelnu a sportovní volnočasové zařízení. Dále se seznámili s nabídkou učebních oborů: zednické práce, brašnářská a sedlářská výroba, malířské a natěračské práce, pečovatelské služby, zemědělské (farmářské) práce, čalounická výroba. Žákům se exkurze moc líbila a někteří by si rádi na tuto školu podali přihlášku.

Poslední prosincový školní den proběhla na naší škole besídka. Do každé třídy přišel Ježíšek a nadělil žákům pod vánoční stromeček dárečky. Ježíšek nezapomněl ani na paní učitelky! Když si všichni rozbalili dárečky, společně jsme si uvařili čaj a ochutnali přinesené cukroví. U čaje a cukroví jsme si povídali o vánočních tradicích a zvycích každého z nás. Besídku jsme završili pohádkou od Boženy Němcové Bajaja a popřáli jsme si hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2020.

Školní družina

Družina si nad fotografiemi z prosincových dnů připomínala zdobení vánočního stromečku před budovou školy, výrobu čertů a Mikuláše, který mezi žáky přišel i s černým doprovodem v řádném termínu s radami, poučením i odměnou. Dále pak tvoření věnců, andílků, vánočních dekorací, přáníček a kapříků různými technikami a z rozmanitých materiálů, pečení čertovských perníků, aranžování pod vedením paní Zdeny Skořepové (vánoční svícen) a nakonec vánoční besídku.


1. stupeň

Prvňáčci mají za sebou první návštěvu městské knihovny. Uskutečnila se v polovině října, a protože si již brzy budou děti umět samy přečíst první knížky, seznámila je paní Kabelová s možností navštěvovat místní knihovnu a půjčovat si krásné knížky v nově opravených prostorách místní knihovny.

Žáci čtvrtých tříd navštívili 17. října středisko Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, aby získali další poznatky o přírodě a její ochraně.

25. října si své znalosti a dovednosti z dopravní výchovy obohatili žáci 4. A a 4. C na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi.

Paní učitelka 4. C připravila pro svoji třídu netradiční halloweenskou oslavu. V podvečer 1. listopadu se děti vrátily do školy a po různých aktivitách a konzumaci přinesených dobrot zde přespaly.

Kdo šel dopoledne v úterý 5. listopadu kolem školy v Zelené ulici, možná slyšel neobvyklý „rámus“. To právě probíhala v tělocvičně Hudební dílna – bubnování. Každý žák, a to jich bylo najednou i 150, dostal plastovou trubici a buben a pod vedením mladého šikovného lektora si děti vyzkoušely svůj smysl pro rytmus i pozornost. Podařilo se jim sehrát přímo skvělý „bubnový“ koncert.

2. stupeň

Také byste se rádi vrátili do dětských let? To se splnilo třídě 9. B. V hodině Pracovních činností navštívili školní družinu, kde byli rozděleni do všech tří oddělení. Paní vychovatelky měly připraveny aktivity, do kterých samozřejmě zapojili i deváťáky. Malí i velcí se zápalem zpívali, hráli hry, soutěžili a nejlepší dostali sladkou odměnu. Návštěva se všem líbila, tak jsme slíbili, že se určitě ještě sejdeme.

V pátek 8. 11. se vycházející žáci zúčastnili Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Náchodě. Účelem této akce je zjednodušení výběru SŠ, motivovat žáky a představit pracovní příležitosti v regionu. Někdo má už o své střední škole jasno, někdo ne. Tak doufáme, že mu Burza škol pomohla při rozhodování, kam dál.

Zájemci z 8. a 9. ročníku navštívili 12. listopadu divadelní představení v angličtině. Jednalo se o hru Family Train na motivy knihy Táta v sukních. Žáci se předem seznámili se scénářem a slovní zásobou, aby lépe rozuměli. Představení bylo zpracováno přiměřeně k jazykovým dovednostem žáků a zároveň pobavilo. Jedním z cílů bylo ukázat žákům praktické využití angličtiny a umožnit jim prožít dobrý pocit z toho, že rozumí.

14. 10. zazpíval pěvecký sbor Viktorka na slavnostním předání čestného občanství paní Evě Zelené v Městské knihovně v České Skalici. Sboristé si vyzkoušeli trochu jiný repertoár, než na který jsou zvyklí – vybrali jsme dvě písně od Karla Hašlera a tři lidové písně. Potěšilo nás, že oslavenkyně celou dobu zpívala s námi, a tak výběr byl zřejmě správný a splnil přání nás všech – udělat paní Zelené radost. Vyslechli jsme krásná slova obdivu a přání v projevech vedení města a dozvěděli se spoustu zajímavých informací z těžkého života paní Zelené od autorky knihy Doufám, dokud dýchám, Věry Vlčkové.

Pěvecký sbor Viktorka zve na svůj vánoční koncert Vánoce s Viktorkou, který se koná 16. 12. v 17 hodin v Modlitebně Církve českobratrské v České Skalici.

Speciální třídy

V úterý 3. 11. proběhla akce Bubny do škol! Do naší školy zavítali bubeníci. Nejdříve následovala krátká rozcvička a po této rozcvičce přišly na řadu různě dlouhé a barevné plastové trubky, které byly naladěné na určitý tón (boomwhackers). Každý žák dostal trubku a poté i buben. Umíte si představit ten rachot, když každý žák dostal svůj buben? Postupně jsme se všichni sehráli a vytvořili jsme si vlastní koncert. Na konec jsme si zazpívali písničku. Žáci byli nadšeni a celý den napodobovali bubny! Jsme moc rádi, že se žákům akce líbila a budeme se těšit na její pokračování.

Školní družina

Družina se věnovala tématu sklizně. Žáci sledovali česání ovoce v sadech, zahrádkách a na polích. Pohádka „O drakovi, který měl rád brambory“ odstartovala debatu o bramborách a tvoření „Bramboráků“ (skřítků). Z mrkve tvořili skládanku technikou origami. Nezapomnělo se ani na dýně, které vznikaly z různých materiálů. A tajemství podzimního listí uvedlo žáky do světa stromů.


1.stupeň

V druhé polovině září a začátkem října se vystřídali žáci čtvrtých tříd na dopravním hřišti v Náchodě -Bělovsi, kde si zopakovali pravidla silničního provozu a vyzkoušeli si je při jízdě na kole.

Již od září se chystáme na blížící se 200. výročí narození Boženy Němcové.  Například při výtvarné výchově začínáme připravovat výkresy pro plánovanou výstavu a prvňáčci navštívili Starou školu, aby zjistili, jak se Božena Němcová učila.

Žáci 4. C navštívili Městský úřad v České Skalici, kde se seznámili s chodem úřadu a pobesedovali s jeho pracovníky.

8. října jsme měli PODZIMNÍ PROJEKTOVÝ DEN. První a třetí třídy navštívily Dýňování ve vile Čerych. Druháci zavítali do Bája, kde pro ně byl připravený moc pěkný program. Pracovali ve čtyřech skupinách a vyzkoušeli si tisk listů, vyráběli z keramiky domečky pro skřítky, hráli smyslové hry či pexeso a povídali si o podzimní přírodě. Nechyběla ani chvilka zpěvu. Čtvrťáky bavila ochutnávka jablek a jejich výstavka, nejvíc pak pečení jablek v županu ve školní kuchyňce.  Páťáci museli kvůli nepřízni počasí zrušit plánovaný výšlap na Sněžku a projektový den strávili při aktivitách ve třídách. Moc se jim povedla výzdoba z přírodních materiálů.

2.stupeň

16. 10. 2019 – 18. 10. 2019 odjeli žáci 6. ročníku na poznávací pobyt do Orlických hor. Již několik let trávíme tyto téměř podzimní dny v rekreačním středisku Horalka ve Sněžném. Cílem pobytu v jiném prostředí než je škola je, aby noví třídní učitelé poznali své žáky trochu jinak a aby noví žáci, přicházející k nám do šesté třídy, lépe poznali své vrstevníky.

Na programu jsou aktivity zaměřené na stmelování kolektivu. Snažíme se vyhýbat soutěžím, abychom žáky nestavěli proti sobě, naopak dáváme přednost hrám, kde je potřeba spolehnout se na druhého nebo využít jeho pomoci. K tomu už druhý rok přispívá agentura Schooltrip z Hradce Králové, která připravuje celodenní zážitkový program. Ani letos nezklamal a žáci byli nadšeni.

Ke spokojenosti přispívá i ochotný personál rekreačního zařízení a chutné jídlo. Letos nám přálo i krásné počasí.

V rámci kariérového poradenství navštívili žáci 9. ročníku Zahradnictví Hrabík v České Skalici. Za nádherného zářijového odpoledne nás Ing. Pavel Hrabík provedl celou zahradou, seznámil s historií podniku a ukázal, jakým způsobem si venkovní rostliny (stromy, jehličnany, listnaté keře, trvalky…) sami množí. Společná fotka nesměla chybět.

Další podnik, který jsme si prohlédli , bylo Ovocnářství ZD Dolany. Počasí nám nepřálo, za silného větru a deště jsme s Ing. Jiřím Fischerem viděli sady, bohužel jen za okny autobusu, prošli sklady ovoce, třídící linkou, která umožňuje třídění ovoce dle velikosti a barvy do velkoobjemových beden, přepravek i kartónů. Na závěr jsme v teple jídelny ochutnali mošt a ovoce, které právě dozrávalo ( jablka, hrušky, švestky) .

Moc děkujeme za možnost exkurze v obou podnicích.

8. října se také na 2. stupni konal Podzimní projektový den. Žáci 6. ročníku byli rozděleni do dvou skupin. Ve výtvarné a tvořivé dílně si namíchali pestré barvy podzimu a vytvořili velké barevné obrazy stromů. Pracovali s přírodninami a provázkem, svázali velké obrazy z klacků , ozdobili přírodním papírem a vším, co se dalo v přírodě nalézt.

Žáci sedmého ročníku navštívili Babiččino údolí. Byla pro ně připravena prohlídka zámku a velmi pěkné povídání o Boženě Němcové a kněžně Zaháňské. Zároveň si prohlédli nádhernou podzimní výzdobu zámeckých pokojů. Zaměstnancům zámku děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Letos stejně jako minulý rok se účastnili cyklo-výletu žáci 8. tříd. Celkem se odhodlalo i přes nepřízeň počasí 26 žáků. Cílovou stanicí výletu bylo již tradičně sportovní hřiště v Havlovicích. Trasa vedla podél řeky Úpy přes Bažantnici, Babiččino údolí směr Bílý most, Slatina a Havlovice. Žáci během výletu luštili šifry a za správně vyluštěnou šifru obdrželi indicii. Ze získaných indicií pak měli za úkol zjistit heslo celého podzimního cyklo-výletu. V Havlovicích byla vyhlášena tři nejlepší družstva a po krátké pauze na jídlo jsme se vydali na cestu zpět. V samotném závěru výletu jsme se ještě občerstvili teplým čajem v restauraci Viktorka v Ratibořicích a příjemně unavení vyrazili k domovům. Výlet se i přes chladné a deštivé počasí vydařil a všichni jsme si ho užili. 2. skupina vytvořila po chodbách a na zahradě zajímavá umělecká díla z připravených přírodnin. Výtvory“ LANDART“ s podzimní tematikou nám zdobí společné prostory. 3. skupina zhlédla film „Muž, který sázel stromy“. Po zhlédnutí 1. části filmu žáci ve skupinách vyplňovali pracovní listy, dokončili dle své fantazie pokračování, a pak dokoukali zbytek filmu. V anglické části zpracovávali témata s environmentální tématikou. Vybraní žáci 9. ročníku jeli do Gymnázia v Jaroměři, kde v laboratořích chemie zkoumali pomocí odparků tvrdost vody a filtrovali roztoky. Ve fyzice ověřovali Kirchhoffovy zákony v elektrickém obvodu.
Skupina žáků navštívila malou vodní elektrárnu "Hučák" v Hradci Králové. Na začátku programu o získávání energie z obnovitelných zdrojů jsme zhlédli film, ve kterém byla představena řeka Labe včetně jejích přítoků a vodní elektrárny na ní. V další části jsme procházeli expozicí, prohlédli si různé druhy používaných turbín a z velmi zajímavého výkladu našeho průvodce se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Na skok jsme se zastavili i v laboratoři a provedli čtyři pokusy. Dále už bylo na každém, co si z panelů vyčte a z interaktivních věcí vyzkouší. Exkurze se nám moc líbila. Až pojedete do Hradce určitě se tam také stavte!

Speciální třídy

Žáci čtvrtého ročníku speciálních tříd se v měsíci září zúčastnili programu na dopravním hřišti v Náchodě. Nejdříve byli seznámeni s teorií. Žáci poznávali značky a řešili různé dopravní situace na křižovatkách. Po teoretické části a pauze na svačinku si své vědomosti mohli ověřit naživo na místním dopravním hřišti. Žáci se učili chovat se správně na silnici, respektovat pravidla silničního provozu, dbát na své zdraví a zdraví ostatních účastníků sil. provozu.

Žáci speciálních tříd se zapojili do výukového programu na téma „CO VYPĚSTOVAL SKŘÍTEK TYKVÍNEK“. Nejdříve se seznámili s tykvemi, s jednotlivými druhy tykví (dýně, cukety a patisony) a jejich původem. Důležitou součástí programu bylo i pěstování a využití tykví v životě člověka. Nejvíce se našim žákům líbily výtvarné a herní aktivity, které celý program krásně oživily a žáci si domů na památku odnesli překrásné obrázky z přírodnin. V další části dne si žáci na školní zahradě opekli špekáček a po dobrém jídle jsme pokračovali v podzimních aktivitách ve škole. I přes nepřízeň počasí se žákům projektový den líbil.

Školní družina

Žáci poznávali prostředí nové družiny a seznamovali se s prvňáčky prostřednictvím různých seznamovacích her. Opakovaly se zásady správného chování k hračkám, hrám a vybavení heren, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady. Celý kolektiv se účastnil předváděcí akce „Bavíme se sportem“. Vznikla první dílka (kolektivně draci, koláže a jednotlivě muchomůrky, dekorace s ovocem, ježci, paraplíčka).


1. stupeň

A je tu zase škola. Mnozí se na ni těšili, nejvíce asi prvňáčci. 1. září přišlo poprvé do školy 48 žáčků. Školní docházku zahájili slavnostně ve svých třídách, kde je přivítala starostka města Ing. Z. Jungwirthová, vedoucí odboru kultury Mgr. M. Zálišová, ředitelka školy Mgr. I. Beranová, zástupkyně pro 1. stupeň Mgr.B. Míková a samozřejmě jejich paní učitelky, Mgr. Miloslava Macháčková a Mgr. Vlasta Malá. Děti dostaly mnoho pomůcek, dárků a kytičku. Všem, dětem i jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů a radosti během celé školní docházky.

Žáci loňské 1. C šli také do školy s velkým očekáváním, neboť jejich třída byla rozdělena a čekal je nový kolektiv ve třídách 2. A a 2. B. Žáky 4. C přivítala v pečlivě vyzdobené třídě nová paní učitelka Monika Lupínková. Děti, které navštěvují školní družinu, čekaly zbrusu nové herny a hygienická zařízení v přízemí budovy zvané přístavba. Paní vychovatelky pilně pracovaly již o prázdninách a výsledkem jejich práce je nové vkusné místo pro aktivity i relaxaci našich malých žáků.

Změna čekala i žáky letošních pátých tříd. Od letošního školního roku budou mít páťáci své třídy také na přístavbě. Se stěhováním některých pomůcek pomáhali již v červnu samotní žáci, ale největší kus práce zbyl na paní učitelky Marinicovou a Stehlíkovou. Ve třídách vybavených novým nábytkem se jim podařilo připravit pro děti opravdu příjemné prostředí.

Žáci vyšších tříd prvního stupně se vypravili na výstavu jiřin do Muzea Boženy Němcové a připomněli si tak probíhající Jiřinkové slavnosti.

Jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání českoskalických skautů do jejich areálu na program MÁŠ NA TO! STAŇ SE SKAUTEM! Děti prvních a druhých tříd si v pátek 13. září vyzkoušely lezeckou stěnu, střelbu, prima hry a soutěže. Moc si to užily a některé se určitě ke skautům přihlásí.

2. stupeň

Od letošního školního roku nabízí naše škola žákům 9. tříd povinně volitelné předměty v kombinacích: Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky, Multimediální výchova a Konverzace v anglickém jazyce, Praktická cvičení a Sportovní výchova. Tímto škola zareagovala na žádost rodičů o zařazení povinně volitelných předmětů do výuky.

Den s dějinami Hronova

V rámci realizovaného projektu Mezigenerační přeshraniční integrace (Junior + Senior) se vybraní žáci 9. ročníku vypravili do Hronova za spisovatelem A. Jiráskem. Po přivítání všech projektových partnerů v sále Jos. Čapka jsme navštívili park A. Jiráska, prošli Meditačním parkem u kostela Všech svatých, poslechli si koncert v parku a po návštěvě rodného domku A. Jiráska jsme se vraceli v odpoledních hodinách do České Skalice. Děkujeme paní Martině Pavlasové z DDM Bájo , která výlet organizovala a vzala nás s sebou.

U příležitosti 16. Královéhradeckých dožínek navštívili, stejně jako v minulých letech, žáci 6. tříd odborně zaměřený „Den zemědělství Královehradeckého kraje“, který se uskutečnil v pátek 13. 9. 2019 v prostoru před všesportovním stadionem a v prostoru Flošny v Hradci Králové. Cílem bylo seznámit školní mládež s tématikou zdravého životního stylu a péčí o životní prostředí kraje.

Speciální třídy

I letošní školní rok navštívili žáci speciálních tříd místní výstavu jiřinek, která se konala v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Žáci si prohlédli různé odrůdy jiřinek. Nejvíce je zaujaly názvy některých druhů jako např. Helena Růžičková. Společně jsme hlasovali pro nejkrásnější jiřinku na výstavě.

Druhý žářijový týden jeli naši žáci do Hradce Králové na Den zemědělství Královéhradeckého kraje – Dožínky. Žáci se účastnili soutěží zaměřených na problematiku zemědělství a životního prostředí. Zhlédli výstavu hospodářských zvířat (drůbež, králíky, holuby, ...). Zjistili informace o chovu ovcí, koz a včel. Dožínky se žákům moc líbily a budeme se těšit za rok.

Školní družina

Poslední srpnové týdny se v nových prostorách školní družiny pilně pracovalo. Probíhala montáž nábytku, zdobení interiérů, třídily a čistily se hračky, vybalobaly nové, pokládaly koberce, renovoval starý nábytek, vybavovala šatna. A tak začínající školní rok uvítal žáky v nové školní družině.


Začal nový školní rok 2019-20. Přivítali jsme 50 prvňáčků a pedagogický sbor byl posílen o pět nových pedagogů.

O prázdninách se práce ve škole nezastavily. Pracovalo se na zlepšení prostředí pro naše žáky, aby se jim u nás nejen líbilo, ale i příjemně pracovalo po celý školní rok.

Proběhlo velké množství drobných oprav zdí a malby ve třídách, opravy skříněk, lavic, židlí, výměna dveří.

Na budovu v ul. Komenského byla přestěhována dvě oddělení speciálních tříd a v prvním patře byla nejmenší třída předělána na kancelář zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a speciální třídy. V této budově budou umístěny 1. až 4. ročníky základní školy.

Budova ul. Lidická prošla velkou rekonstrukcí. Koncem školního roku byla celkově vyklizena, aby se v přízemí s novým školním rokem mohla zabydlet naše školní družina. Žáci, kteří se přihlásili k zájmovému vzdělávání ve školní družině, přivítala v novém a krásném prostředí. Děti budou mít k dispozici školní zahradu, kterou plánujeme vybavit v příštích letech. První patro patří žákům 5. a 6. ročníku, je vybaveno novým nábytkem a v jedné třídě i novou podlahou.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám usilovně pomáhali s vyklízením této budovy. A že to byla pořádná práce! Děkuji p. učitelkám ze speciálních tříd, vychovatelkám školní družiny a ostatním pedagogům, kteří ve volných chvílích s žáky stěhovali vše, co bylo třeba. Šlo hlavně o žáky speciálních tříd, osmého a devátého ročníku. Dále bych chtěla poděkovat za velmi vstřícný přístup, součinnost a spolupráci technickým službám, bez kterých bychom to vážně nedali. V přízemí této budovy bylo celkově zrekonstruováno sociální zařízení, které nám zařídilo město. Je to krásné, a bylo to potřeba J. Moc děkuji.

Na 2. prosince plánujeme Den otevřených dveří, takže se všichni můžete přijít podívat a zhodnotit ten kus odvedené práce na této budově. Srdečně Vás zveme.

V budově na Husově náměstí došlo k celkové rekonstrukci učebny fyziky. Tato přestavba byla zafinancována městem a proběhla díky loňskému projektu přes MAS. Díky tomuto projektu byla pořízena i část vybavení do vedlejší počítačové učebny.

V budově ul. Zelená prošla kancelář hospodářky školy též velkou úpravou. Tato místnost byla vymalována, dovybavena částečně novým nábytkem a byla vyměněna podlaha.

Kromě materiálních věcí se přes prázdniny pilně pracovalo i na zabezpečení chodu školy v novém školním roce. Máme pro naše žáky nové žákovské knížky s plánovacím kalendářem, se kterým budou pracovat s třídními učiteli. Říká se, že když si svůj čas nenaplánuješ, skončíš v plánu někoho jiného. Budeme se po celý rok snažit vést žáky k plánování svého času, rozvrhnout si aktivity tak, aby v nich byla školní příprava, zájmy a čas na odpočinek. Současně tento školní rok přecházíme na elektronickou třídní knihu. Na tomto místě bych chtěla nejvíce poděkovat paní učitelce H. Hlavaté a p. zástupkyním, které ve vzájemné spolupráci věnovaly mnoho svého volného času na přípravu podkladů tak, aby to od září fungovalo. 

Přeji všem – žákům, rodičům a zaměstnancům naší školy, ať společně na půdě školy prožijí úspěšný školní rok plný pohody, vzájemné spolupráce, tolerance a vstřícnosti.


  1. stupeň

Ve středu 22. května se rozezněl Jiřinkový sál krásnými písničkami v podání pěveckého sboru prvního stupně ZŠ. Tento sbor navštěvují děti třetích až pátých tříd a pod vedením paní učitelky Marinicové a Borůvkové připravily líbivý program plný překvapení a radosti. Kromě sboru s písničkami, převážně od Z. Svěráka, vystoupili i vítězové recitační soutěže Erik Adam, Evelínka Metelková, Jonáš Prokop a Ema Kunová. Zaplněný sál všechny odměnil bouřlivým potleskem. Každoročně vystupuje pěvecký sbor na Bambiriádě v Náchodě. Ta se letos konala ve čtvrtek 30. května. Po zdařilém vystoupení si děti vyzkoušely mnoho zábavných aktivit a moc si to užily.

Městská knihovna připravila v pondělí 27. května pro naše prvňáčky Pasování na čtenáře. Nejprve nás přivítala vedoucí knihovny paní Kabelová a předala slovo paní starostce Jungwirthové, která mimo jiné vyprávěla dětem o svém vztahu ke knížkám. A pak do sálu přišla pohádková královna, tak trochu děti vyzkoušela a pozvala paní Boženu Němcovou. Ta se ujala čestného úkolu a pasovala děti na čtenáře. Každý také obdržel pěkný dárek na památku. Děkujeme knihovně za tuto zdařilou akci a těšíme se, že se stane pěknou tradicí.

Pátý ročník byl 3. června pozvaný do střediska volného času Bájo na Den dětí v Mexiku. Pomyslná cesta Mexikem přinesla dětem mnoho informací o této daleké zemi, zhotovily si výrobky na památku a zhlédly pohádku.

Závěr školního roku je vždy ve znamení školních výletů. Prvňáčci navštívili zámek Častolovice, druháci si zajeli na Kunětickou horu a do nedaleké Perníkové chaloupky, 3. A byla v Hlinsku v Čechách. Čtvrté třídy již byly v dubnu v Praze a páťáci si prohlédli Litomyšl a skanzen Veselý Kopec. Čtvrté třídy a 3. A se také vydaly za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic.

Nejdelší „výlet“ měly 3. B a 3. C. V týdnu od 3. - 7. 6. byly tyto dvě třídy na škole v přírodě v krásném prostředí Orlického Záhoří. Ve spolupráci s milými lektory z agentury SCHOOLtrip, kteří se postarali o různorodé sportovní i mimosportovní aktivity a zážitky, díky vstřícným ubytovatelům chaty Bedřichovka a  taktéž díky perfektnímu počasí, prožili týden, na který budou dlouho vzpomínat.

Ve škole v přírodě to bylo super. Lozili jsme po lanech, skákali na trampolíně, hráli super hry, hráli golf, stříleli ze vzduchovky, opékali jsme a to nejhorší nakonec-šli jsme 15 km. Měli jsme super lektory Romana a Julču. Vůbec by mi nevadilo, kdybychom ta ještě týden byli. (Lucka Prokopová, 3. C)

Byli jsme v Orlickém Záhoří v chatě Bedřichovce. Naši lektoři se jmenovali Roman a Julča. Ti pro nás připravili spoustu zábavných her, výlet a diskotéku. Při výletě jsme šli po sjezdovce, vymýšleli jsme si básně, pozorovali hmyz a rostliny. Pak jsme vyšli Velkou Deštnou, tam jsme si dali oběd a vraceli jsme se na Masarykovu chatu. Tam jsme skákali u hraničního kamene z Česka do Polska. Pak jsme šli zpátky. To se na chvíli rozpršelo, šli jsme lesem, brodili jsme se přes potok, až jsme dorazili na chatu. (Ema Kunová, 3. B)

Byli jsme na škole v přírodě v Orlickém Záhoří na Bedřichovce. Tam dobře vařili a bylo tam mnoho aktivit. Vyšlo nám dobré počasí, měli tam také hodně prolézaček a hřišť, třeba trampolínu, minigolfové hřiště, dětskou houpačku, pískoviště, houpačky pro dva a prolézačku. V úterý jsme byli v lanovém centru, byla tam třeba tři lana natáhnutá přes potok. Po jednom jsme šli a o zbylá dvě jsme se opírali. Ten kdo chtěl, mohl z toho skočit a ono nás to houpalo. Ve středu jsme šli na túru, šli jsme na Velkou Deštnou a na Masarykovu chatu. A ve čtvrtek jsme opékali buřty a měli diskotéku. (Adam Hejzlar, 3. B)

Na závěr školního roku proběhl již tradiční Den s městskou policií pro 2. – 3. ročník a všechny třídy měly také sportovní den. Vybraní žáci 3. – 5. tříd se zúčastnili zájezdu do liberecké IQlandie.

  1. stupeň

Návštěva divadla, školní výlety a teplé slunečné dny ohlašovaly blížící se konec školního roku. Žáci 7. C zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Radúz a Mahulena od J. Zeyera a celý devátý ročník Sen noci svatojánské od W. Shakespeara. V režii D. Drábka se jednalo již o čtvrté zpracování klasického díla. 11. června si žáci 8. tříd pod vedením zkušených zdravotních sester z náchodské nemocnice a Fakultní nemocnice v Hradci Králové procvičili znalosti 1. pomoci v praxi. Dozvěděli se i aktuální trendy v poskytování 1. pomoci. Letos byla připravena pro žáky tematicky zaměřená stanoviště: KOLO – úrazy nejen na kolách, NEBEZPEČÍ V DOMÁCNOSTI – možnosti popálenin, VEČÍREK – ukázka resuscitace a AUTONEHODY – různé druhy krvácení. Celý kurz proběhl ve sportovní hale za pomoci figurantů (žáků z 9. A).

V okresním kole matematické soutěže PYTHAGORIÁDA 2019 nás letos reprezentovali Eliška Plná, Vojtěch Čáp a Jáchym Netresta z 8. roč, Jan Kavan ze 7. roč. a David Vo z 6. ročníku. Nejlépe se umístil Jáchym Netresta, který ve své kategorii získal krásné 3. místo.

Na poslední červnový týden byl jako tradičně připraven sportovní den na školním hřišti. Ve sportovních hrách a soutěžích se mezi sebou utkaly jednotlivé třídy. S organizací pomáhali žáci osmých i devátých tříd.

V letošním školním roce se naše škola rozhodla odměnit žáky z každé třídy (od 3. do 9. ročníku) výletem na závěr roku do IQlandie v Liberci. Na žáky čekaly zajímavé a naučné expozice i science show. Bylo to poděkování za vzorné chování, vstřícnost, plnění školních povinností. Tento výlet se uskutečnil 27. června.

Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro vycházející žáky proběhlo tradičně v Jiřinkovém sále Muzea B. Němcové v pátek 28. června.

Speciální třídy

Po celý školní rok navštěvovaly některé děti ze speciálních tříd zdravotnický kroužek. Nyní měly šanci ukázat, co se naučily. V rámci soutěží mladých zdravotníků mají prokázat nejen znalosti v oblasti první pomoci, ale také poznávat léčivé rostliny, umět házet na cíl, transportovat zraněného. V okresním kole se družstvo našich žáků umístilo jako první. V krajském kole, které se konalo v Úpici, se umístilo na nádherném druhém místě při účasti dvanácti družstev z celého kraje.

Na školní výlet se jelo až k Hlinsku v Čechách. Konkrétně do Pekla v Čertovině. Zde je unikátní stavba v podzemí, kde byl pro děti připraven program s živými herci.  Točil zde svou pohádku Čertoviny i známý režisér Z. Troška. Nedaleko je také pohádková vesnička s prapodivnými pohádkovými domečky. Všem dětem se výlet velice líbil.

V červnu jsme se také fotili. A nyní už nás čeká kromě učení i balení všech věcí, neboť se naše speciální třídy stěhují do budovy prvního stupně. A deváťáci se budou v Jiřinkovém sále loučit s naší školou a my jim budeme držet palce, aby uspěli na střední škole.

Školní družina

V družině patří začátek května maminkám. Žáci tvořili dárky z různých materiálů (drátky, zbytky karimatek, korálky, papír) Aranžování živých květů si v rámci projektu „Odborník z praxe“ vyzkoušeli s paní Zdenou Skořepovou. Zápis nových prvňáčků do školní družiny se uskutečnil 13. 5. Tématem pro následující období se stala „Afrika“. Pohádky, obrázky, videa a encyklopedie přiblížily žákům  život, přírodu a zajímavosti tohoto třetího největšího kontinentu.

HURÁ! PRÁZDNINY JSOU TADY!


 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak