Aktuality

Úrední hodiny v období prázdnin - sekretariát školy:
1. - 17. červenec, 10. - 31. srpen 2020: Po - ČTV od 9.00 do 12.00,
v odpoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě 774 153 157

Provoz ŠD během hlavních prázdnin - více informací v ŠKOLNÍ DRUŽINA

30. červen 2020 - předávání vysvědčení - více v INFORMACE PRO RODIČE

Od 8. června online hodiny neprobíhají, všem žákům jsou umožněny konzultace M, Čj, Aj. I nadále pokračuje elektronická komunikace pedagog - žák.

Informace ke konzultacím pro žáky 2. stupně od 8. června 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

Informace o hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/20 v INFORMACE PRO RODIČE

Nová informace k možnosti účasti ve vzdělávacích aktivitách pro 1. stupeň
od 25. května 2020 ve všech budovách školy v INFORMACE PRO RODIČE

Otevření POBOČKY ZUŠ - od 11. května 2020 - více informací v menu  POBOČKA ZUŠ

Informace k organizaci vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně budou na web umístěny nejdéle ve čtvrtek 7. května.
Možnost účasti ve vzdělávacích aktivitách ve třídách pro žáky 1. stupně je povolena od 25. května 2020.

Nová informace k možnosti účasti ve vzdělávacích aktivitách pro 9. ročník
od 11. května 2020 v budově ZŠ, ul. Zelená v INFORMACE PRO RODIČE

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd jsou v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Fitness aktivity od 27. dubna dle rozhodnutí vlády povoleny - tedy v tělocvičně umožníme provozovat tyto aktivity v celkovém počtu do 10 lidí a ve sportovní hale do 15 lidí. Prosím dodržujte hygienická nařízení. Vše bez využití zázemí (sprchy, šatny). Děkujeme. Zájemci o zahájení fitness aktivit v tělocvičně toto oznámí na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zájemci o cvičení ve sportovní hale se spojí se správcem SH.

Vydávání zápisových lístků pro vycházející žáky z 8. a 9. tříd - PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Informace k výuce žáků na 2. stupni v INFORMACE PRO RODIČE

Třídní schůzky proběhnou v plánovaném termínu 16. dubna od 15.30 online. O způsobu spojení vás budou informovat třídní učitelé vašich dětí.

Pokyny k ZÁPISŮM do 1. tříd v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Nové informace k přijímacím zkouškám více v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme za komunikaci s učiteli. Dokumenty v menu VÝUKOVÉ MATERIÁLY jsou členěny dle ročníků a v názvu dokumentu by měla být zkratka názvu předmětu a iniciály vyučujícího. Nyní budou doplňovány dokumenty, které budou především ve formátu pdf a v názvu budou mít i termín splnění. Připomínám, že stěžejní je komunikace žáka s učitelem daného předmětu.

Možnost dalších výukových materiálů volně dostupných na internetu více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Nová informace - online výuka pro žáky 1. tříd - NOVÁ ŠKOLA více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro všechny žáky - stěžejní je komunikace s pedagogy (emailové adresy v menu ZAMĚSTNANCI) prosím ozývejte se jim, oni vám sdělí, jaké studijní materiály a v jakých termínech je plnit. Rozhodně materiály, které máte na webu k dispozici jsou na delší časové období, není třeba vypracovat vše hned. Buďte v kontaktu se svými pedagogy. Kdo nemá na PC zakoupený MS OFFICE a nemůže otevřít výukové materiály, může využít služby online OFFICE na www.office.com, stačí se tam přihlásit.

Vážení rodiče, milí žáci, od 16. března 2020 budeme menu VÝUKOVÉ MATERIÁLY plnit pracovními listy, prezentacemi apod. Žáci tak mohou  procvičovat probrané učivo, popř. pokračovat v učivu jednotlivých předmětů. Sledujte od středy denně tuto nabídku. Prosím žáky, aby se se svými vyučujícími spojili, kontakty na zaměstnance jsou v menu ZAMĚSTNANCI. Další pokyny již budou řešit žáci se svými učiteli prostřednictvím elektronické komunikace. Děkujeme.

Od pondělí 16. března 2020 je UZAVŘENA pobočka ZUŠ, sportovní hala i tělocvična ZŠ. 

Potvrzení o uzavření školy pro rodiče žáků do 10-ti let budou vydávána elektronicky. O vydání požádejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení rodiče, milí žáci, od 11. 3. 2020 je naše škola až do odvolání UZAVŘENA na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Nové pokyny po návratu ze zahraničí pro všechny naše žáky a rodiče v INFORMACE PRO RODIČE. Prosíme všechny, aby se jimi řídili. Děkujeme.

Vzhledem k cestování během jarních prázdnin, dbejte prosím při návratu pokynů KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KH kraje. Více informací v  INFORMACE PRO RODIČE.

Vážení rodiče, v případě zájmu můžete zasílat připomínky, poznámky k projektu ŠKOLNÍ ZAHRADA, který je realizován městem Česká Skalice, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Školní zahrada za budovou ul. Lidická bude sloužit výuce přírodovědných předmětů, pracovních činností a bude využívána dětmi ze školní družiny k volnočasovým aktivitám i aktivitám souvisejících s environmentální výchovou. Projekt ŠKOLNÍ ZAHRADA je umístěn INFORMACE PRO RODIČE

Blíží se konec 1. pololetí školního roku 2019/20. Žáci obdrží 30. ledna 2020 VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ, který si nechávají. 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny.

V sobotu 7. prosince pořádá ZŠ a MŠ zájezd pro své zaměstnance na vánoční trhy spojené s prohlídkou města Wroclaw. Máme 4 místa volná, pokud by někdo měl zájem, zavolejte, můžete jet s námi. Cena zájezdu je 630 Kč včetně pojištění. Odjezd v 7.00 z náměstí v České Skalici, návrat kolem 21.00.

V případě zájmu (žáci) prosím sdílejte dotazník studentky zahradní a krajinářské architektury, která píše bakalářskou práci na téma Komponovaná krajina. Modelovým územím je Babiččino údolí v Ratibořicích.

Odkaz na dotazník je zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAgOkq-WzVqfdu_dyWbNeRMj53u5DfECs1IlgqTi5yMauk-g/viewform

INFORMACE o uzavření provozu sportovní haly - 2. prosince a 31. ledna v SPORTOVNÍ HALA

Srdečné pozvání pro všechny na koncerty a vystoupení - více INFORMACE PRO RODIČE a POBOČKA ZUŠ

Výuka v naší škole proběhne ve středu 6. listopadu dle  rozvrhu. Zaměstnanci se symbolicky ke stávce připojují. Důvodem stávky nejsou pouze nízké platy, ale především kvalita našeho školství.

Na 6. listopadu 2019 byla vyhlášena STÁVKA za kvalitní podmínky pro vzdělávání. Úplná informace o organizaci výuky na naší škole bude oznámena v úterý 5. listopadu 2019 v 10.30 na webových stránkách naší školy a informace budou sděleny v žákovských knížkách našich žáků. Děkujeme za pochopení.

Informace týkající se doučování a zájmových útvarů  a náprava logopedických vad INFORMACE PRO RODIČE

Jednodenní poznávací zájezd do Drážďan INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v ŠK. PORAD. PRACOVIŠTĚ

Veškeré informace k ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-20 již dostupné v  INFORMACE PRO RODIČE

Seznamy žáků do 1., 2. a 6. tříd již dostupné v  INFORMACE PRO RODIČE

Číst dál...

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. stupeň

Po dlouhých týdnech domácí výuky se 25. května mohli žáci 1. stupně vrátit do školních lavic. Na naší škole se k výuce přihlásilo 70 % dětí. Ostatní pokračovaly z různých důvodů v distančním způsobu vyučování. Při vyučování se dodržovala nařízení a doporučení, aby se na minimum omezila možnost šíření nemoci Covid-19. V jedné třídě mohlo být nanejvýš 15 žáků a každý měl pro sebe celou lavici. Na chodbě, ve třídách a na toaletách byla připravená dezinfekce, kterou děti pravidelně a svědomitě používaly. Stejně tak svědomitě používaly roušky, pokud pracovaly ve skupinách nebo se pohybovaly mimo třídu. Další změnou bylo zrušené zvonění. Vyučování totiž neprobíhalo podle rozvrhu, vyučovaly se jen hlavní předměty, výchovy pouze okrajově a tělesná výchova se nesměla vyučovat vůbec. I konec vyučování byl upravený tak, aby se děti mohly vystřídat ve školní jídelně při dodržení daných pravidel.

Práce v malém kolektivu byla mnohem efektivnější, žáci pracovali aktivně a každý den odvedli velký kus práce. A to ve skupinách, kde vyučovaly paní učitelky, ale i ve skupinách, kde vyučovaly paní asistentky. Náročnou práci zvládli všichni. Zvládli ji i žáci, kteří pokračovali v domácí výuce za pomoci svých rodičů. A už si jenom přejeme, abychom se ve zdraví všichni sešli v září ve škole a aby nám už nikdy žádná mimořádná událost pravidelné vyučování nezkomplikovala.

2. stupeň

Pro žáky devátých ročníků skončila výuka ve čtvrtek 4.6.

V posledním týdnu distanční výuky se všichni deváťáci (i ti, kteří se nepřipravovali k přijímačkám ve škole) účastnili plošného školního testování z matematiky a českého jazyka.

Cílem testů je ověření toho, do jaké míry žák zvládá látku obsaženou v minimálních standardech základního vzdělávání, identifikovat jejich individuální vzdělávací potřeby, poskytnout zpětnou vazbu školám, učitelům a v neposlední řadě samotným žákům nebo jejich rodičům.

Test je rozčleněn podle obtížnosti. V základní úrovni jsou elementární požadavky povinné pro každého žáka, který projde devátou třídou. Většina žáků by si měla s úlohami odpovídajícími této úrovni snadno poradit. Pokud dostatečně úspěšně vyřeší první část úloh, zobrazí se jim zbytek testu sestavený z úloh vyšší úrovně.

Cílem dvojí obtížnosti testů je snaha poskytnout zpětnou vazbu o dovednostech v jednotlivých předmětech i žákům průměrným a dobrým, kteří by při nastavení obtížnosti úloh jen na úplné minimum zjistili pouze to, že všechno, co test obsahuje, umějí.

Našim žákům se tento rok opravdu dařilo, celkové výsledky testů z českého jazyka a matematiky byly nad republikovým průměrem. Úspěšnost tříd: 9.A - český jazyk 77%, matematika 61%, 9.B – český jazyk 80%, matematika 63%. Velkou zásluhu na výsledcích testů měla zcela jistě i příprava deváťáků na přijímací zkoušky, která probíhala v naší škole každý den (pondělí – čtvrtek) ve dvouhodinových blocích.

8. června se do škol vrátili i žáci 2. stupně.

Přihlášení žáci 6. - 8. ročníku docházeli 1x týdně na konzultace z českého a anglického jazyka a matematiky. Dopolední konzultace probíhaly od 8.15 – 11.00, odpolední od 11.45- 14.30. Každý žák byl povinen odevzdat při prvním vstupu do školy „Čestné prohlášení“ podepsané rodiči. Žáci museli dodržovat všechna hygienická opatření, se kterými byli seznámeni první hodinu.

Přihlášení žáci měli možnost v den konzultace jít na oběd do školní jídelny do oddělení dospělých v čase 11.00- 11.30.

Školní družina

Den dětí se slavil v malých izolovaných skupinkách s rozmanitými soutěžními disciplínami (přenášení knoflíků pomocí brčka, slalom se lžicí s míčkem, namotávání bonbonů o závod, papírová střelnice…) za drobné odměny. Četlo se z knihy K. Hamiltonové “Psi v akci“ (po stopách nejakčnějších a nejhrdinnějších psů). Vařil se kouzelný lektvar (z bezových květů), sázelo se (Kaly), skládalo (Origami - mrkev, žáby), pekly se housky, tvořily letní dekorace a konala se i návštěva včelího úlu (Kniha „Jeden rok v životě včely“).

Školní rok je za námi, ze dne na den jsme byli postaveni k výzvě, jak vzdělávat na dálku? Zvládli jsme výuku online, začali používat téměř okamžitě moderní technologie a rychle to naučili i žáky. Za několik měsíců jsme se museli naučit tolik, jako kdybychom se vzdělávali měsíce.

„Lék či vakcínu nenajde robot, ale vzdělaný člověk, který se celý život rozvíjel a vzdělával.“

Krásné léto a pevné zdraví!


Nástup žáků 9. tříd do škol

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve školách pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny do 15 žáků za dodržení všech hygienických pravidel.

Škola informovala zákonné zástupce žáků o organizačním zabezpečení výuky. K docházce do školy se přihlásilo 32 žáků ze 40. Byly vytvořeny 3 skupiny. Výuka českého jazyka, matematiky a anglického jazyka probíhá v 90-ti minutových blocích od pondělí do čtvrtka od 7.30 do 12 hodin. Žáci mají v průběhu dopoledne možnost krátké relaxace na školní zahradě. Nástup deváťáků do školy proběhl hladce, všichni dodržují nastavená pravidla a aktivně se zapojují do výuky. Je vidět, že se do školy těšili. Věříme, že naši žáci úspěšně zvládnou přijímací zkoušky na střední školy, které se konají v pondělí 8. června.

Od 25. května plánujeme nástup žáků 1. stupně. Je třeba zjistit, kolik žáků se nám do školy vrátí, rozdělit je do skupin do 15, zajistit odpovídající počet učitelů, vychovatelů a prostory pro výuku. Vše je potřeba časově naplánovat tak, aby se žáci mohli stravovat ve školní jídelně a nedocházelo k prolínání jednotlivých skupin. Paní učitelky se už velmi těší, že se po více než 2 měsíční přestávce opět osobně s žáky setkají, a pustí se s nimi do práce.

Vychovatelky ŠD elektronicky komunikují s rodiči a zjišťují zájem o odpolední aktivity ve škole.

Zlatá slova Boženy Němcové

Společnost Boženy Němcové vyhlásila literární soutěž pro žáky ZŠ „Zlatá slova “ ke 200. výročí narození Boženy Němcové v únoru letošního roku. Do soutěže se mohl přihlásit každý žák 4. - 9. třídy. Paní učitelky českého jazyka shromažďovaly literární práce i během distanční výuky, vyhodnotily je a nejzdařilejší předaly Společnosti B. Němcové v České Skalici. Vítězné práce z každé kategorie budou vyhodnoceny a odměněny. Uvidíme, které se líbily nejvíce?

Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a poslali své literární práce.

Během května pokračovaly ve škole práce pro zlepšení školního prostředí – úprava školní zahrady, výmalba dvou tříd, výměna dveří, nátěr zárubní. Dvě třídy jsou vybaveny novými lavicemi a v jedné třídě máme i nový nábytek.

Základní škola obdržela od firmy ZP – TECH s.r.o. dva vizualizéry, od firmy AGRO CS a.s. zahradnický substrát a od Modelářského centra Česká Skalice 45 kusů ochranných štítů pro pedagogy. Děkujeme.


1.stupeň

Žáci 4. C během února společně nacvičili operetku od pana Z. Svěráka a J. Uhlíře O 12 měsíčkách. 5. března se mohli svými pěveckými i hereckými dovednostmi pochlubit během dopoledne všem žákům a učitelům 1. stupně naší školy. Odpoledne do školy na operetku a následné pohoštění dorazili i rodiče a pozvaní přátelé naší školy. Vystoupení žáků všechny diváky příjemně naladilo, a ještě dnes na něj s úsměvem vzpomínáme.

Po jarních prázdninách začal celý 1. stupeň a speciální třídy s distanční výukou. Každá paní učitelka oslovila rodiče a navrhla postupy výuky jejich dětí. Přes počáteční hledání nejvhodnějších zadávání domácí výuky se podařilo nastavit v každé třídě funkční komunikaci s žáky i jejich rodiči. Víme, že to je práce těžká pro rodiče, žáky i nás učitele. Moc si vážíme vstřícnosti rodičů a ochoty dětí učit se novým věcem. Věříme, že se brzy shledáme ve škole a tato situace bude za námi a my budeme bohatší o další cenné zkušenosti.

2.stupeň

Distanční vzdělávání na druhém stupni prošlo v prvních týdnech velkou proměnou. Uzavření škol nás zastihlo v době jarních prázdnin, řada žáků měla svoje učebnice a sešity ve škole, na některé žáky jsme neměli aktuální kontakty. Učitelé museli promýšlet, jak se s žáky efektivně spojit, jak jim zadávat úkoly a jak předávat zpětnou vazbu o splnění. Jak hodnotit, jak vykládat novou látku a samozřejmě, jak se s nimi spojit online.

Řada vzdělávacích společností uvolnila studijní materiály bezplatně. Bylo nutné se v nich zorientovat a doporučit svým žákům. Zhruba po 2 týdnech se učitelé na 2. stupni sjednotili a začali společně používat portál Škola v pyžamu, přes který s žáky komunikují, zadávají jim úkoly, vyhodnocují, hodnotí. Žáci tak mají vše na jednom místě. Pro online komunikaci jsme vybrali meet.jit.si, kde každé pondělí probíhají třídnické hodiny, od úterý konzultace jednotlivých učitelů s žáky dle rozpisu (na webu školy). Žáci mají možnost se připojit a probrat s učiteli, co potřebují. Online probíhaly i třídní schůzky.

Tato výjimečná, neočekávaná situace zkomplikovala práci žákům i učitelům, ale věřím, že každého z nás obohatila o nové zkušenosti a dovednosti. Moc se těšíme, až se s našimi žáky opět setkáme ve škole.

Školní družina

Motivy probouzející se přírody (první jarní květy, zvířata, ptáci) se promítly do pohádek, kreseb i do tvorby dekorací určených k výzdobě prostor družiny v prvním březnovém týdnu. Stěžejní téma tvořil středověk, období trvající deset století. Žáci kreslili zbraně, erby, oblečení, portréty princů a princezen, „stavěli“ hrady.


1. stupeň

V únoru proběhla na 1. stupni soutěž v recitaci. Děti se naučily básničky a každá třída pak vyslala ty nejlepší do školního kola. To proběhlo 18. února. V kategorii 2. – 3. tříd přednášelo 39 žáků. Porotě se nejvíce líbila Nela Kadaníková, Martin Saska a Viktorka Košťálová. V kategorii 4. – 5. tříd uspěli Ema Kunová a Jan Veverka. Oba budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Držíme jim palce.

21. února několik tříd navštívilo výstavu chovatelů drobného zvířectva.

Žáci 4. A připravili v rámci oslav 200. výročí narození Boženy Němcové Pohádkový kvíz. Po chodbě rozvěsili vlastnoručně nakreslené očíslované ilustrace pohádek a během přestávek pak prováděli své mladší spolužáky a ti vyplňovali do připraveného dotazníku názvy pohádek, které poznali. Dotazníky pak čtvrťáci sami zkontrolovali a úspěšné řešitele odměnili.

Žáci 4. C zase nacvičili divadlo, operetku O dvanácti měsíčkách, a na představení pozvali ostatní třídy. Moc se jim dařilo, jsou to šikulové. Na noc z 6. na 7. března pro ně připravila paní učitelka akci „spaní ve škole“.

V pondělí 2. března měli zpestření výuky prvňáčci. Pěvecký sbor Viktorka je pozval na program „Dvanáct je měsíců“ složený z úryvků pohádek Boženy Němcové a pohádkových písniček.

Třídy 4. A a 4. B navštívily v rámci výuky vlastivědy Městský úřad v České Skalici.

 2.stupeň

V měsíci únoru navštívili žáci 2. stupně Knihovnu Barunky Panklové. V rámci knihovnického minima byla tento rok vybrána témata: 6. třídy - Fantazy + Sci-fi, 7. třídy - Bezdomovectví, 8. třídy - Válka očima dětí a 9.třídy si prohlédly Knihařství v České Skalici, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí nejen o vázání knih.

17.2 proběhlo celostátní kolo „Karlovarský skřivánek“ v ZUŠ v Novém Městě nad Metují. Erik Príbojský z 9.B obsadil 1. místo a postupuje do celostátního kola. BLAHOPŘEJEME!

Žáci 9. tříd si připravili a nacvičili v hodinách českého jazyka krátký program k 200. výročí narození Boženy Němcové. Ostatní spolužáky z nižších ročníků seznámili se životem slavné spisovatelky a přečetli krátké ukázky z nejznámějších děl.

VZPoura úrazům

Ve dnech 28.2 a 6.3. nás navštívili dva ambasadoři projektu VZP pojišťovny. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Celé dopoledne proběhlo ve dvouhodinových blocích a žáci 5.a 6. tříd měli možnost se podrobně seznámit s problematikou života na vozíku.

Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy s PhDr. Danielem Švecem o RAF za 2. světové války. Beseda proběhla v příjemném prostředí městské knihovny. Pan Švec žákům poutavě vyprávěl příběhy českých letců, kteří statečně bojovali v letecké bitvě o Velkou Británii. Diskutoval s žáky o vývoji Československa od 30. let až do konce 2. světové války. Žáci se tímto tématem zabývají v hodinách dějepisu a bylo velmi přínosné sdílet své znalosti s člověkem, pro kterého je historie 2. světové války velkým koníčkem. 

Speciální třídy

V únoru navštívili naši žáci Městskou knihovnu v České Skalici. Při této návštěvě jsme si připomněli 200. výročí narození naší spisovatelky Boženy Němcové. Paní knihovnice nás obeznámila s přejmenováním Městské knihovny na Městskou knihovnu Barunky Panklové. Žáci si připomněli významná díla této spisovatelky a společně jsme se zaměřili na pohádky B. Němcové, zmínili jsme i další autory českých moderních pohádek jako je J. Werich apod.

V duchu pohádek Boženy Němcové se nesl i školní karneval. Tématem karnevalu byly „Postavy z pohádek B. Němcové“. Žáci si připravili moc hezké masky. Nejdříve jsme poznávali jednotlivé masky a určovali jsme, z které pohádky ona maska je. Po seznámení následovaly hry a soutěže, které žáky moc bavily. Na závěr karnevalu si žáci zatancovali a samozřejmě proběhla i „papírová bitka“, která se žákům líbila z celého karnevalu nejvíce.

V půlce února proběhla návštěva našich žáků na Městské policii v České Skalici. Žáci na vlastní oči viděli pracovní vybavení Městské policie. Dále byli poučeni, jak by se měli správně chovat, aby se nikdy nedostali do rukou policie, byli seznámeni s pracovní náplní policie a dozvěděli se, jak se policistou stát. Nejzajímavějším bodem byl určitě kamerový systém. Policisté nám ukázali, jak funguje. Po prohlídce policejního vozu jsme se společně rozloučili.

Školní družina

Středem pozornosti se stalo město Česká Skalice, jeho historie a současnost. Nejvíce času bylo věnováno slavným osobnostem města. Zejména pak Boženě Němcové a jejímu lidskému a literárnímu odkazu. Žáci se seznámili s tajemstvím jejího původu, životem a dílem. Tvořili postavičky jejích pohádek (Paleček), „ilustrovali“ je. Období masopustu si pak připomínali tvořením masek, postaviček klaunů a představením v karnevalových maskách.


1. stupeň

Ve čtvrtek 30. ledna dostaly děti pololetní vysvědčení, přesněji jeho výpis, a v pátek měly jednodenní pololetní prázdniny.

Začátek nového pololetí se nesl v duchu oslav 200. výročí narození Boženy Němcové. Na chodbách i ve třídách se objevily vystavené výtvarné práce, ať už portréty Boženy Němcové nebo ilustrace jejích pohádek a povídek. Z nástěnek žáci mohli čerpat nové informace o životě a díle naší paní spisovatelky. Vše pak využili při různých kvízech a soutěžích, které probíhaly ve třídách. Další aktivity budou následovat během celého roku.

Ve středu 5. února začal v náchodském bazénu plavecký výcvik třetích a čtvrtých tříd. Žáky čeká deset lekcí, při kterých si zlepší své plavecké dovednosti.

Během února se druhé až páté třídy vystřídaly v Knihovně Barunky Panklové, kde pro ně byly připraveny besedy v rámci knihovnického minima.

2. stupeň

Ve dnech 19. – 24. ledna 2020 se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Orlických horách. I když se sněhem je to letos bída, chata Juráška nezklamala a poskytla našim 40 lyžařům a snowboardistům z řad žáků výborně upravený svah i ubytování s plnou penzí včetně svačin. Začínající lyžaři a snowboardisti se naučili základním dovednostem a týden na sněhu byl zakončen tradičními závody. 

Výsledky závodu:

Lyžaři: 1. místo Dohnanský Jakub, 2. místo Martinek Filip, 3. místo Škoda Tobiáš

Lyžařky: 1. místo Vrzáňová Jana, 2. místo Šichová Kristýna, 3. místo Řeháčková Lenka

Snowboardisté: 1. místo Hejzlar Filip, 2. místo Kozáková Daniela, 3. místo Voborníková Sára 

27. ledna navštívili žáci z 9. tříd (zájemci o strojírenství) místní podnik Farmet a.s. Tato společnost se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin. Po úvodní prezentaci si žáci prohlédli výrobu přímo v provozu.

5. února se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili chemické soutěže na Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Zimní turnaj se konal v nových laboratořích na nábřeží J. Wolkera v budově I. Po zahájení soutěžily tradičně tříčlenné týmy v manuálních dovednostech a základních znalostech za asistence žáků oboru Aplikované chemie. Na žáky čekaly ceny a občerstvení.

6. třídy si prohlédly monitorovací kamerový systém Městské policie v České Skalici, který slouží k dohledu veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Strážník Ondřej Šubr nám předvedl kamerový systém v provozu a odpovídal na nekonečné dotazy žáků. Shodli jsme se, že pokud se budeme chovat slušně, pak se nemusíme kamer bát.

2. března v 10 hodin dopoledne vystoupí v Modlitebně českých bratří pěvecký sbor Viktorka. V programu „Dvanáct je měsíců…“ pro MŠ a 1. třídy zazní úryvky z pohádek Boženy Němcové a písně z filmových pohádek.

Školní družina

Zimní pohádky přivedly na scénu další roční období. Tvoření se zaměřilo na výrobu dekorací pro výzdobu prostor družiny (sněhuláci, tučňáci, zasněžené chaloupky, sportovci na lyžích...). Povídání se pak točilo kolem přírody (zimní senzace ze světa zvířat a rostlin, péče o zvířata v zimě), zimních radovánek (zajímavosti o sněhulácích) a zimních sportů (trocha historie o lyžování a bruslení). A připomenuto bylo i jedno zaniklé řemeslo (ledařství). Nechyběly ani „Švanda ZOH“, při kterých žáci soutěžili v humorných disciplínách a sbírali vědomosti o původu olympijských her. Žáci se také vžili do role projektantů a ztvárnili své představy o naší nové školní zahradě.


1. stupeň

Po vánočních prázdninách se vrátily děti do školy 6. ledna, a proto se ze všech tříd rozléhal zpěv koledy My tři králové jdeme k vám. Z chodeb a tříd začala mizet vánoční výzdoba.

Vstoupili jsme do roku, kdy si připomínáme 200. výročí narození Boženy Němcové, a tak je nová výzdoba zaměřená na toto téma. Na nástěnkách se objevují ilustrace pohádek, portréty Boženy Němcové, chystáme se zapojit do soutěže Zlatá slova. Ale to je teprve začátek. Kulaté výročí nás bude provázet celý rok.

2. stupeň

17. prosince odjely deváté třídy do SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem na projektový den „Pomáhám sobě i druhým v adventním čase“. Po příchodu do „finské učebny“ byli žáci seznámeni se školou, obory vzdělávání a rozděleni do dvou skupin. 1. skupina odešla do chemických laboratoří na chemické pokusy, a pak do učebny fyziky na robotiku (hraní s čidly a roboty). 2. skupina se přemístila do budovy S, kde měla připravený program: Kosmetika a péče o problematickou pleť (s praktickou ukázkou), mohli ukázat zručnost při dovednostní kadeřnické soutěži a zkusili si automasáž i uvolňovací techniky při masáži. Moc děkujeme pí Ing. Monice Štodtové za organizaci a přípravu celého projektového dne.

20. prosince, poslední školní den kalendářního roku, byly pro žáky 7. – 9. roč. připraveny VÁNOČNÍ DÍLNY. Letos byla nabídka velmi pestrá a žáci mohli vybírat z těchto aktivit: Deskové hry, Přehazovaná, Vybíjená, „Tančíme s roboty“, Vánoční svícínky, Skládání ubrousků, Malování na ruce a batikování, ve školní kuchyňce Vánoční pizza a Vánoční vaření.

Nabízené aktivity, mimo Sportovní hry, byly jednoblokové, žáci se tak vystřídali a dopoledne uběhlo velmi rychle. Navíc si odnášeli domů pěkné výrobky na vánoční stůl.

6. třídy se učily dle rozvrhu, hodiny však byly vánočně laděny a zakončeny besídkami.

Začíná rok 2020 – Rok Boženy Němcové. Také naše škola se zapojí do oslav a připravujeme pásmo písniček a pohádek pro MŠ „12 je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí“, literárně dramatický pořad věnovaný slavné spisovatelce, zapojíme se do literární soutěže Zlatá slova, vyrábíme „bedničky“ na motivy pohádek B. N., které budou k vidění na místech určených městem.

Speciální třídy

Ke konci roku 2019 navštívili vycházející žáci a žáci osmého ročníku SŠ řemesel a ZŠ v Hořicích. Žáci měli možnost si prohlédnout odborné učebny, odborné dílny, internát, školní jídelnu a sportovní volnočasové zařízení. Dále se seznámili s nabídkou učebních oborů: zednické práce, brašnářská a sedlářská výroba, malířské a natěračské práce, pečovatelské služby, zemědělské (farmářské) práce, čalounická výroba. Žákům se exkurze moc líbila a někteří by si rádi na tuto školu podali přihlášku.

Poslední prosincový školní den proběhla na naší škole besídka. Do každé třídy přišel Ježíšek a nadělil žákům pod vánoční stromeček dárečky. Ježíšek nezapomněl ani na paní učitelky! Když si všichni rozbalili dárečky, společně jsme si uvařili čaj a ochutnali přinesené cukroví. U čaje a cukroví jsme si povídali o vánočních tradicích a zvycích každého z nás. Besídku jsme završili pohádkou od Boženy Němcové Bajaja a popřáli jsme si hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2020.

Školní družina

Družina si nad fotografiemi z prosincových dnů připomínala zdobení vánočního stromečku před budovou školy, výrobu čertů a Mikuláše, který mezi žáky přišel i s černým doprovodem v řádném termínu s radami, poučením i odměnou. Dále pak tvoření věnců, andílků, vánočních dekorací, přáníček a kapříků různými technikami a z rozmanitých materiálů, pečení čertovských perníků, aranžování pod vedením paní Zdeny Skořepové (vánoční svícen) a nakonec vánoční besídku.


1. stupeň

Prvňáčci mají za sebou první návštěvu městské knihovny. Uskutečnila se v polovině října, a protože si již brzy budou děti umět samy přečíst první knížky, seznámila je paní Kabelová s možností navštěvovat místní knihovnu a půjčovat si krásné knížky v nově opravených prostorách místní knihovny.

Žáci čtvrtých tříd navštívili 17. října středisko Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, aby získali další poznatky o přírodě a její ochraně.

25. října si své znalosti a dovednosti z dopravní výchovy obohatili žáci 4. A a 4. C na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi.

Paní učitelka 4. C připravila pro svoji třídu netradiční halloweenskou oslavu. V podvečer 1. listopadu se děti vrátily do školy a po různých aktivitách a konzumaci přinesených dobrot zde přespaly.

Kdo šel dopoledne v úterý 5. listopadu kolem školy v Zelené ulici, možná slyšel neobvyklý „rámus“. To právě probíhala v tělocvičně Hudební dílna – bubnování. Každý žák, a to jich bylo najednou i 150, dostal plastovou trubici a buben a pod vedením mladého šikovného lektora si děti vyzkoušely svůj smysl pro rytmus i pozornost. Podařilo se jim sehrát přímo skvělý „bubnový“ koncert.

2. stupeň

Také byste se rádi vrátili do dětských let? To se splnilo třídě 9. B. V hodině Pracovních činností navštívili školní družinu, kde byli rozděleni do všech tří oddělení. Paní vychovatelky měly připraveny aktivity, do kterých samozřejmě zapojili i deváťáky. Malí i velcí se zápalem zpívali, hráli hry, soutěžili a nejlepší dostali sladkou odměnu. Návštěva se všem líbila, tak jsme slíbili, že se určitě ještě sejdeme.

V pátek 8. 11. se vycházející žáci zúčastnili Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Náchodě. Účelem této akce je zjednodušení výběru SŠ, motivovat žáky a představit pracovní příležitosti v regionu. Někdo má už o své střední škole jasno, někdo ne. Tak doufáme, že mu Burza škol pomohla při rozhodování, kam dál.

Zájemci z 8. a 9. ročníku navštívili 12. listopadu divadelní představení v angličtině. Jednalo se o hru Family Train na motivy knihy Táta v sukních. Žáci se předem seznámili se scénářem a slovní zásobou, aby lépe rozuměli. Představení bylo zpracováno přiměřeně k jazykovým dovednostem žáků a zároveň pobavilo. Jedním z cílů bylo ukázat žákům praktické využití angličtiny a umožnit jim prožít dobrý pocit z toho, že rozumí.

14. 10. zazpíval pěvecký sbor Viktorka na slavnostním předání čestného občanství paní Evě Zelené v Městské knihovně v České Skalici. Sboristé si vyzkoušeli trochu jiný repertoár, než na který jsou zvyklí – vybrali jsme dvě písně od Karla Hašlera a tři lidové písně. Potěšilo nás, že oslavenkyně celou dobu zpívala s námi, a tak výběr byl zřejmě správný a splnil přání nás všech – udělat paní Zelené radost. Vyslechli jsme krásná slova obdivu a přání v projevech vedení města a dozvěděli se spoustu zajímavých informací z těžkého života paní Zelené od autorky knihy Doufám, dokud dýchám, Věry Vlčkové.

Pěvecký sbor Viktorka zve na svůj vánoční koncert Vánoce s Viktorkou, který se koná 16. 12. v 17 hodin v Modlitebně Církve českobratrské v České Skalici.

Speciální třídy

V úterý 3. 11. proběhla akce Bubny do škol! Do naší školy zavítali bubeníci. Nejdříve následovala krátká rozcvička a po této rozcvičce přišly na řadu různě dlouhé a barevné plastové trubky, které byly naladěné na určitý tón (boomwhackers). Každý žák dostal trubku a poté i buben. Umíte si představit ten rachot, když každý žák dostal svůj buben? Postupně jsme se všichni sehráli a vytvořili jsme si vlastní koncert. Na konec jsme si zazpívali písničku. Žáci byli nadšeni a celý den napodobovali bubny! Jsme moc rádi, že se žákům akce líbila a budeme se těšit na její pokračování.

Školní družina

Družina se věnovala tématu sklizně. Žáci sledovali česání ovoce v sadech, zahrádkách a na polích. Pohádka „O drakovi, který měl rád brambory“ odstartovala debatu o bramborách a tvoření „Bramboráků“ (skřítků). Z mrkve tvořili skládanku technikou origami. Nezapomnělo se ani na dýně, které vznikaly z různých materiálů. A tajemství podzimního listí uvedlo žáky do světa stromů.


1.stupeň

V druhé polovině září a začátkem října se vystřídali žáci čtvrtých tříd na dopravním hřišti v Náchodě -Bělovsi, kde si zopakovali pravidla silničního provozu a vyzkoušeli si je při jízdě na kole.

Již od září se chystáme na blížící se 200. výročí narození Boženy Němcové.  Například při výtvarné výchově začínáme připravovat výkresy pro plánovanou výstavu a prvňáčci navštívili Starou školu, aby zjistili, jak se Božena Němcová učila.

Žáci 4. C navštívili Městský úřad v České Skalici, kde se seznámili s chodem úřadu a pobesedovali s jeho pracovníky.

8. října jsme měli PODZIMNÍ PROJEKTOVÝ DEN. První a třetí třídy navštívily Dýňování ve vile Čerych. Druháci zavítali do Bája, kde pro ně byl připravený moc pěkný program. Pracovali ve čtyřech skupinách a vyzkoušeli si tisk listů, vyráběli z keramiky domečky pro skřítky, hráli smyslové hry či pexeso a povídali si o podzimní přírodě. Nechyběla ani chvilka zpěvu. Čtvrťáky bavila ochutnávka jablek a jejich výstavka, nejvíc pak pečení jablek v županu ve školní kuchyňce.  Páťáci museli kvůli nepřízni počasí zrušit plánovaný výšlap na Sněžku a projektový den strávili při aktivitách ve třídách. Moc se jim povedla výzdoba z přírodních materiálů.

2.stupeň

16. 10. 2019 – 18. 10. 2019 odjeli žáci 6. ročníku na poznávací pobyt do Orlických hor. Již několik let trávíme tyto téměř podzimní dny v rekreačním středisku Horalka ve Sněžném. Cílem pobytu v jiném prostředí než je škola je, aby noví třídní učitelé poznali své žáky trochu jinak a aby noví žáci, přicházející k nám do šesté třídy, lépe poznali své vrstevníky.

Na programu jsou aktivity zaměřené na stmelování kolektivu. Snažíme se vyhýbat soutěžím, abychom žáky nestavěli proti sobě, naopak dáváme přednost hrám, kde je potřeba spolehnout se na druhého nebo využít jeho pomoci. K tomu už druhý rok přispívá agentura Schooltrip z Hradce Králové, která připravuje celodenní zážitkový program. Ani letos nezklamal a žáci byli nadšeni.

Ke spokojenosti přispívá i ochotný personál rekreačního zařízení a chutné jídlo. Letos nám přálo i krásné počasí.

V rámci kariérového poradenství navštívili žáci 9. ročníku Zahradnictví Hrabík v České Skalici. Za nádherného zářijového odpoledne nás Ing. Pavel Hrabík provedl celou zahradou, seznámil s historií podniku a ukázal, jakým způsobem si venkovní rostliny (stromy, jehličnany, listnaté keře, trvalky…) sami množí. Společná fotka nesměla chybět.

Další podnik, který jsme si prohlédli , bylo Ovocnářství ZD Dolany. Počasí nám nepřálo, za silného větru a deště jsme s Ing. Jiřím Fischerem viděli sady, bohužel jen za okny autobusu, prošli sklady ovoce, třídící linkou, která umožňuje třídění ovoce dle velikosti a barvy do velkoobjemových beden, přepravek i kartónů. Na závěr jsme v teple jídelny ochutnali mošt a ovoce, které právě dozrávalo ( jablka, hrušky, švestky) .

Moc děkujeme za možnost exkurze v obou podnicích.

8. října se také na 2. stupni konal Podzimní projektový den. Žáci 6. ročníku byli rozděleni do dvou skupin. Ve výtvarné a tvořivé dílně si namíchali pestré barvy podzimu a vytvořili velké barevné obrazy stromů. Pracovali s přírodninami a provázkem, svázali velké obrazy z klacků , ozdobili přírodním papírem a vším, co se dalo v přírodě nalézt.

Žáci sedmého ročníku navštívili Babiččino údolí. Byla pro ně připravena prohlídka zámku a velmi pěkné povídání o Boženě Němcové a kněžně Zaháňské. Zároveň si prohlédli nádhernou podzimní výzdobu zámeckých pokojů. Zaměstnancům zámku děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Letos stejně jako minulý rok se účastnili cyklo-výletu žáci 8. tříd. Celkem se odhodlalo i přes nepřízeň počasí 26 žáků. Cílovou stanicí výletu bylo již tradičně sportovní hřiště v Havlovicích. Trasa vedla podél řeky Úpy přes Bažantnici, Babiččino údolí směr Bílý most, Slatina a Havlovice. Žáci během výletu luštili šifry a za správně vyluštěnou šifru obdrželi indicii. Ze získaných indicií pak měli za úkol zjistit heslo celého podzimního cyklo-výletu. V Havlovicích byla vyhlášena tři nejlepší družstva a po krátké pauze na jídlo jsme se vydali na cestu zpět. V samotném závěru výletu jsme se ještě občerstvili teplým čajem v restauraci Viktorka v Ratibořicích a příjemně unavení vyrazili k domovům. Výlet se i přes chladné a deštivé počasí vydařil a všichni jsme si ho užili. 2. skupina vytvořila po chodbách a na zahradě zajímavá umělecká díla z připravených přírodnin. Výtvory“ LANDART“ s podzimní tematikou nám zdobí společné prostory. 3. skupina zhlédla film „Muž, který sázel stromy“. Po zhlédnutí 1. části filmu žáci ve skupinách vyplňovali pracovní listy, dokončili dle své fantazie pokračování, a pak dokoukali zbytek filmu. V anglické části zpracovávali témata s environmentální tématikou. Vybraní žáci 9. ročníku jeli do Gymnázia v Jaroměři, kde v laboratořích chemie zkoumali pomocí odparků tvrdost vody a filtrovali roztoky. Ve fyzice ověřovali Kirchhoffovy zákony v elektrickém obvodu.
Skupina žáků navštívila malou vodní elektrárnu "Hučák" v Hradci Králové. Na začátku programu o získávání energie z obnovitelných zdrojů jsme zhlédli film, ve kterém byla představena řeka Labe včetně jejích přítoků a vodní elektrárny na ní. V další části jsme procházeli expozicí, prohlédli si různé druhy používaných turbín a z velmi zajímavého výkladu našeho průvodce se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Na skok jsme se zastavili i v laboratoři a provedli čtyři pokusy. Dále už bylo na každém, co si z panelů vyčte a z interaktivních věcí vyzkouší. Exkurze se nám moc líbila. Až pojedete do Hradce určitě se tam také stavte!

Speciální třídy

Žáci čtvrtého ročníku speciálních tříd se v měsíci září zúčastnili programu na dopravním hřišti v Náchodě. Nejdříve byli seznámeni s teorií. Žáci poznávali značky a řešili různé dopravní situace na křižovatkách. Po teoretické části a pauze na svačinku si své vědomosti mohli ověřit naživo na místním dopravním hřišti. Žáci se učili chovat se správně na silnici, respektovat pravidla silničního provozu, dbát na své zdraví a zdraví ostatních účastníků sil. provozu.

Žáci speciálních tříd se zapojili do výukového programu na téma „CO VYPĚSTOVAL SKŘÍTEK TYKVÍNEK“. Nejdříve se seznámili s tykvemi, s jednotlivými druhy tykví (dýně, cukety a patisony) a jejich původem. Důležitou součástí programu bylo i pěstování a využití tykví v životě člověka. Nejvíce se našim žákům líbily výtvarné a herní aktivity, které celý program krásně oživily a žáci si domů na památku odnesli překrásné obrázky z přírodnin. V další části dne si žáci na školní zahradě opekli špekáček a po dobrém jídle jsme pokračovali v podzimních aktivitách ve škole. I přes nepřízeň počasí se žákům projektový den líbil.

Školní družina

Žáci poznávali prostředí nové družiny a seznamovali se s prvňáčky prostřednictvím různých seznamovacích her. Opakovaly se zásady správného chování k hračkám, hrám a vybavení heren, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady. Celý kolektiv se účastnil předváděcí akce „Bavíme se sportem“. Vznikla první dílka (kolektivně draci, koláže a jednotlivě muchomůrky, dekorace s ovocem, ježci, paraplíčka).


1. stupeň

A je tu zase škola. Mnozí se na ni těšili, nejvíce asi prvňáčci. 1. září přišlo poprvé do školy 48 žáčků. Školní docházku zahájili slavnostně ve svých třídách, kde je přivítala starostka města Ing. Z. Jungwirthová, vedoucí odboru kultury Mgr. M. Zálišová, ředitelka školy Mgr. I. Beranová, zástupkyně pro 1. stupeň Mgr.B. Míková a samozřejmě jejich paní učitelky, Mgr. Miloslava Macháčková a Mgr. Vlasta Malá. Děti dostaly mnoho pomůcek, dárků a kytičku. Všem, dětem i jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů a radosti během celé školní docházky.

Žáci loňské 1. C šli také do školy s velkým očekáváním, neboť jejich třída byla rozdělena a čekal je nový kolektiv ve třídách 2. A a 2. B. Žáky 4. C přivítala v pečlivě vyzdobené třídě nová paní učitelka Monika Lupínková. Děti, které navštěvují školní družinu, čekaly zbrusu nové herny a hygienická zařízení v přízemí budovy zvané přístavba. Paní vychovatelky pilně pracovaly již o prázdninách a výsledkem jejich práce je nové vkusné místo pro aktivity i relaxaci našich malých žáků.

Změna čekala i žáky letošních pátých tříd. Od letošního školního roku budou mít páťáci své třídy také na přístavbě. Se stěhováním některých pomůcek pomáhali již v červnu samotní žáci, ale největší kus práce zbyl na paní učitelky Marinicovou a Stehlíkovou. Ve třídách vybavených novým nábytkem se jim podařilo připravit pro děti opravdu příjemné prostředí.

Žáci vyšších tříd prvního stupně se vypravili na výstavu jiřin do Muzea Boženy Němcové a připomněli si tak probíhající Jiřinkové slavnosti.

Jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání českoskalických skautů do jejich areálu na program MÁŠ NA TO! STAŇ SE SKAUTEM! Děti prvních a druhých tříd si v pátek 13. září vyzkoušely lezeckou stěnu, střelbu, prima hry a soutěže. Moc si to užily a některé se určitě ke skautům přihlásí.

2. stupeň

Od letošního školního roku nabízí naše škola žákům 9. tříd povinně volitelné předměty v kombinacích: Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky, Multimediální výchova a Konverzace v anglickém jazyce, Praktická cvičení a Sportovní výchova. Tímto škola zareagovala na žádost rodičů o zařazení povinně volitelných předmětů do výuky.

Den s dějinami Hronova

V rámci realizovaného projektu Mezigenerační přeshraniční integrace (Junior + Senior) se vybraní žáci 9. ročníku vypravili do Hronova za spisovatelem A. Jiráskem. Po přivítání všech projektových partnerů v sále Jos. Čapka jsme navštívili park A. Jiráska, prošli Meditačním parkem u kostela Všech svatých, poslechli si koncert v parku a po návštěvě rodného domku A. Jiráska jsme se vraceli v odpoledních hodinách do České Skalice. Děkujeme paní Martině Pavlasové z DDM Bájo , která výlet organizovala a vzala nás s sebou.

U příležitosti 16. Královéhradeckých dožínek navštívili, stejně jako v minulých letech, žáci 6. tříd odborně zaměřený „Den zemědělství Královehradeckého kraje“, který se uskutečnil v pátek 13. 9. 2019 v prostoru před všesportovním stadionem a v prostoru Flošny v Hradci Králové. Cílem bylo seznámit školní mládež s tématikou zdravého životního stylu a péčí o životní prostředí kraje.

Speciální třídy

I letošní školní rok navštívili žáci speciálních tříd místní výstavu jiřinek, která se konala v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Žáci si prohlédli různé odrůdy jiřinek. Nejvíce je zaujaly názvy některých druhů jako např. Helena Růžičková. Společně jsme hlasovali pro nejkrásnější jiřinku na výstavě.

Druhý žářijový týden jeli naši žáci do Hradce Králové na Den zemědělství Královéhradeckého kraje – Dožínky. Žáci se účastnili soutěží zaměřených na problematiku zemědělství a životního prostředí. Zhlédli výstavu hospodářských zvířat (drůbež, králíky, holuby, ...). Zjistili informace o chovu ovcí, koz a včel. Dožínky se žákům moc líbily a budeme se těšit za rok.

Školní družina

Poslední srpnové týdny se v nových prostorách školní družiny pilně pracovalo. Probíhala montáž nábytku, zdobení interiérů, třídily a čistily se hračky, vybalobaly nové, pokládaly koberce, renovoval starý nábytek, vybavovala šatna. A tak začínající školní rok uvítal žáky v nové školní družině.


Začal nový školní rok 2019-20. Přivítali jsme 50 prvňáčků a pedagogický sbor byl posílen o pět nových pedagogů.

O prázdninách se práce ve škole nezastavily. Pracovalo se na zlepšení prostředí pro naše žáky, aby se jim u nás nejen líbilo, ale i příjemně pracovalo po celý školní rok.

Proběhlo velké množství drobných oprav zdí a malby ve třídách, opravy skříněk, lavic, židlí, výměna dveří.

Na budovu v ul. Komenského byla přestěhována dvě oddělení speciálních tříd a v prvním patře byla nejmenší třída předělána na kancelář zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a speciální třídy. V této budově budou umístěny 1. až 4. ročníky základní školy.

Budova ul. Lidická prošla velkou rekonstrukcí. Koncem školního roku byla celkově vyklizena, aby se v přízemí s novým školním rokem mohla zabydlet naše školní družina. Žáci, kteří se přihlásili k zájmovému vzdělávání ve školní družině, přivítala v novém a krásném prostředí. Děti budou mít k dispozici školní zahradu, kterou plánujeme vybavit v příštích letech. První patro patří žákům 5. a 6. ročníku, je vybaveno novým nábytkem a v jedné třídě i novou podlahou.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám usilovně pomáhali s vyklízením této budovy. A že to byla pořádná práce! Děkuji p. učitelkám ze speciálních tříd, vychovatelkám školní družiny a ostatním pedagogům, kteří ve volných chvílích s žáky stěhovali vše, co bylo třeba. Šlo hlavně o žáky speciálních tříd, osmého a devátého ročníku. Dále bych chtěla poděkovat za velmi vstřícný přístup, součinnost a spolupráci technickým službám, bez kterých bychom to vážně nedali. V přízemí této budovy bylo celkově zrekonstruováno sociální zařízení, které nám zařídilo město. Je to krásné, a bylo to potřeba J. Moc děkuji.

Na 2. prosince plánujeme Den otevřených dveří, takže se všichni můžete přijít podívat a zhodnotit ten kus odvedené práce na této budově. Srdečně Vás zveme.

V budově na Husově náměstí došlo k celkové rekonstrukci učebny fyziky. Tato přestavba byla zafinancována městem a proběhla díky loňskému projektu přes MAS. Díky tomuto projektu byla pořízena i část vybavení do vedlejší počítačové učebny.

V budově ul. Zelená prošla kancelář hospodářky školy též velkou úpravou. Tato místnost byla vymalována, dovybavena částečně novým nábytkem a byla vyměněna podlaha.

Kromě materiálních věcí se přes prázdniny pilně pracovalo i na zabezpečení chodu školy v novém školním roce. Máme pro naše žáky nové žákovské knížky s plánovacím kalendářem, se kterým budou pracovat s třídními učiteli. Říká se, že když si svůj čas nenaplánuješ, skončíš v plánu někoho jiného. Budeme se po celý rok snažit vést žáky k plánování svého času, rozvrhnout si aktivity tak, aby v nich byla školní příprava, zájmy a čas na odpočinek. Současně tento školní rok přecházíme na elektronickou třídní knihu. Na tomto místě bych chtěla nejvíce poděkovat paní učitelce H. Hlavaté a p. zástupkyním, které ve vzájemné spolupráci věnovaly mnoho svého volného času na přípravu podkladů tak, aby to od září fungovalo. 

Přeji všem – žákům, rodičům a zaměstnancům naší školy, ať společně na půdě školy prožijí úspěšný školní rok plný pohody, vzájemné spolupráce, tolerance a vstřícnosti.


  1. stupeň

Ve středu 22. května se rozezněl Jiřinkový sál krásnými písničkami v podání pěveckého sboru prvního stupně ZŠ. Tento sbor navštěvují děti třetích až pátých tříd a pod vedením paní učitelky Marinicové a Borůvkové připravily líbivý program plný překvapení a radosti. Kromě sboru s písničkami, převážně od Z. Svěráka, vystoupili i vítězové recitační soutěže Erik Adam, Evelínka Metelková, Jonáš Prokop a Ema Kunová. Zaplněný sál všechny odměnil bouřlivým potleskem. Každoročně vystupuje pěvecký sbor na Bambiriádě v Náchodě. Ta se letos konala ve čtvrtek 30. května. Po zdařilém vystoupení si děti vyzkoušely mnoho zábavných aktivit a moc si to užily.

Městská knihovna připravila v pondělí 27. května pro naše prvňáčky Pasování na čtenáře. Nejprve nás přivítala vedoucí knihovny paní Kabelová a předala slovo paní starostce Jungwirthové, která mimo jiné vyprávěla dětem o svém vztahu ke knížkám. A pak do sálu přišla pohádková královna, tak trochu děti vyzkoušela a pozvala paní Boženu Němcovou. Ta se ujala čestného úkolu a pasovala děti na čtenáře. Každý také obdržel pěkný dárek na památku. Děkujeme knihovně za tuto zdařilou akci a těšíme se, že se stane pěknou tradicí.

Pátý ročník byl 3. června pozvaný do střediska volného času Bájo na Den dětí v Mexiku. Pomyslná cesta Mexikem přinesla dětem mnoho informací o této daleké zemi, zhotovily si výrobky na památku a zhlédly pohádku.

Závěr školního roku je vždy ve znamení školních výletů. Prvňáčci navštívili zámek Častolovice, druháci si zajeli na Kunětickou horu a do nedaleké Perníkové chaloupky, 3. A byla v Hlinsku v Čechách. Čtvrté třídy již byly v dubnu v Praze a páťáci si prohlédli Litomyšl a skanzen Veselý Kopec. Čtvrté třídy a 3. A se také vydaly za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic.

Nejdelší „výlet“ měly 3. B a 3. C. V týdnu od 3. - 7. 6. byly tyto dvě třídy na škole v přírodě v krásném prostředí Orlického Záhoří. Ve spolupráci s milými lektory z agentury SCHOOLtrip, kteří se postarali o různorodé sportovní i mimosportovní aktivity a zážitky, díky vstřícným ubytovatelům chaty Bedřichovka a  taktéž díky perfektnímu počasí, prožili týden, na který budou dlouho vzpomínat.

Ve škole v přírodě to bylo super. Lozili jsme po lanech, skákali na trampolíně, hráli super hry, hráli golf, stříleli ze vzduchovky, opékali jsme a to nejhorší nakonec-šli jsme 15 km. Měli jsme super lektory Romana a Julču. Vůbec by mi nevadilo, kdybychom ta ještě týden byli. (Lucka Prokopová, 3. C)

Byli jsme v Orlickém Záhoří v chatě Bedřichovce. Naši lektoři se jmenovali Roman a Julča. Ti pro nás připravili spoustu zábavných her, výlet a diskotéku. Při výletě jsme šli po sjezdovce, vymýšleli jsme si básně, pozorovali hmyz a rostliny. Pak jsme vyšli Velkou Deštnou, tam jsme si dali oběd a vraceli jsme se na Masarykovu chatu. Tam jsme skákali u hraničního kamene z Česka do Polska. Pak jsme šli zpátky. To se na chvíli rozpršelo, šli jsme lesem, brodili jsme se přes potok, až jsme dorazili na chatu. (Ema Kunová, 3. B)

Byli jsme na škole v přírodě v Orlickém Záhoří na Bedřichovce. Tam dobře vařili a bylo tam mnoho aktivit. Vyšlo nám dobré počasí, měli tam také hodně prolézaček a hřišť, třeba trampolínu, minigolfové hřiště, dětskou houpačku, pískoviště, houpačky pro dva a prolézačku. V úterý jsme byli v lanovém centru, byla tam třeba tři lana natáhnutá přes potok. Po jednom jsme šli a o zbylá dvě jsme se opírali. Ten kdo chtěl, mohl z toho skočit a ono nás to houpalo. Ve středu jsme šli na túru, šli jsme na Velkou Deštnou a na Masarykovu chatu. A ve čtvrtek jsme opékali buřty a měli diskotéku. (Adam Hejzlar, 3. B)

Na závěr školního roku proběhl již tradiční Den s městskou policií pro 2. – 3. ročník a všechny třídy měly také sportovní den. Vybraní žáci 3. – 5. tříd se zúčastnili zájezdu do liberecké IQlandie.

  1. stupeň

Návštěva divadla, školní výlety a teplé slunečné dny ohlašovaly blížící se konec školního roku. Žáci 7. C zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Radúz a Mahulena od J. Zeyera a celý devátý ročník Sen noci svatojánské od W. Shakespeara. V režii D. Drábka se jednalo již o čtvrté zpracování klasického díla. 11. června si žáci 8. tříd pod vedením zkušených zdravotních sester z náchodské nemocnice a Fakultní nemocnice v Hradci Králové procvičili znalosti 1. pomoci v praxi. Dozvěděli se i aktuální trendy v poskytování 1. pomoci. Letos byla připravena pro žáky tematicky zaměřená stanoviště: KOLO – úrazy nejen na kolách, NEBEZPEČÍ V DOMÁCNOSTI – možnosti popálenin, VEČÍREK – ukázka resuscitace a AUTONEHODY – různé druhy krvácení. Celý kurz proběhl ve sportovní hale za pomoci figurantů (žáků z 9. A).

V okresním kole matematické soutěže PYTHAGORIÁDA 2019 nás letos reprezentovali Eliška Plná, Vojtěch Čáp a Jáchym Netresta z 8. roč, Jan Kavan ze 7. roč. a David Vo z 6. ročníku. Nejlépe se umístil Jáchym Netresta, který ve své kategorii získal krásné 3. místo.

Na poslední červnový týden byl jako tradičně připraven sportovní den na školním hřišti. Ve sportovních hrách a soutěžích se mezi sebou utkaly jednotlivé třídy. S organizací pomáhali žáci osmých i devátých tříd.

V letošním školním roce se naše škola rozhodla odměnit žáky z každé třídy (od 3. do 9. ročníku) výletem na závěr roku do IQlandie v Liberci. Na žáky čekaly zajímavé a naučné expozice i science show. Bylo to poděkování za vzorné chování, vstřícnost, plnění školních povinností. Tento výlet se uskutečnil 27. června.

Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro vycházející žáky proběhlo tradičně v Jiřinkovém sále Muzea B. Němcové v pátek 28. června.

Speciální třídy

Po celý školní rok navštěvovaly některé děti ze speciálních tříd zdravotnický kroužek. Nyní měly šanci ukázat, co se naučily. V rámci soutěží mladých zdravotníků mají prokázat nejen znalosti v oblasti první pomoci, ale také poznávat léčivé rostliny, umět házet na cíl, transportovat zraněného. V okresním kole se družstvo našich žáků umístilo jako první. V krajském kole, které se konalo v Úpici, se umístilo na nádherném druhém místě při účasti dvanácti družstev z celého kraje.

Na školní výlet se jelo až k Hlinsku v Čechách. Konkrétně do Pekla v Čertovině. Zde je unikátní stavba v podzemí, kde byl pro děti připraven program s živými herci.  Točil zde svou pohádku Čertoviny i známý režisér Z. Troška. Nedaleko je také pohádková vesnička s prapodivnými pohádkovými domečky. Všem dětem se výlet velice líbil.

V červnu jsme se také fotili. A nyní už nás čeká kromě učení i balení všech věcí, neboť se naše speciální třídy stěhují do budovy prvního stupně. A deváťáci se budou v Jiřinkovém sále loučit s naší školou a my jim budeme držet palce, aby uspěli na střední škole.

Školní družina

V družině patří začátek května maminkám. Žáci tvořili dárky z různých materiálů (drátky, zbytky karimatek, korálky, papír) Aranžování živých květů si v rámci projektu „Odborník z praxe“ vyzkoušeli s paní Zdenou Skořepovou. Zápis nových prvňáčků do školní družiny se uskutečnil 13. 5. Tématem pro následující období se stala „Afrika“. Pohádky, obrázky, videa a encyklopedie přiblížily žákům  život, přírodu a zajímavosti tohoto třetího největšího kontinentu.

HURÁ! PRÁZDNINY JSOU TADY!


1. stupeň

V pondělí 16. 4. a v úterý 17. 4. se konal ZÁPIS do 1. tříd. Žáci pátých tříd se převlékli za pohádkové postavy a na čtyřech stanovištích dávali svým malým kamarádům různé úkoly. Na jejich splnění dohlížela vždy některá paní učitelka. Za odměnu si děti vybraly drobný dáreček, který pro ně vyrobili žáci prvního stupně v hodinách pracovních činností. Další dárek čekal u paní ředitelky, kam se děti spolu s rodiči chodily zapsat. Už nyní se těšíme na září, kdy k nám nastoupí noví žáčkové.

Žáci 4. B byli 17. dubna na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. Po hodině teorie si vyzkoušeli své dovednosti i při jízdě na kole.

Po velikonočních prázdninách jsme měli na škole projektový Den Země. Kromě různých aktivit ve třídách navštívili prvňáčci a žáci 3. A vilu Čerych, kde pro ně připravili program nazvaný Všemi smysly v přírodě. Druháci a třeťáci vyrazili do okolí na vycházku, pozorovali přírodu, sbírali a třídili odpadky. Čtvrté třídy zavítaly na výchovně vzdělávací program do Bája.  Děti viděly film o přírodě, pracovaly ve výtvarné dílně, soutěžily a hrály hry. Páťáci zhlédli film o Africe a o zásluhách Ing. Vágnera na záchraně ohrožených druhů zvířat.

Ve čtvrtek 25. dubna jeli žáci čtvrtých tříd na exkurzi do Prahy. 26. dubna navštívil naši školu slovenský pěvecký sbor ZUŠ z Michalovců. Přestože se koncert konal v nepříliš vhodném prostředí tělocvičny, byl krásný. Děti se spontánně zapojily do zpěvu i rytmického doprovodu a odnesly si z koncertu silný zážitek.

Ve stejný den se konalo okrskové kolo turnaje Mc Donald´s Cup v kopané. Hrálo se na hřišti v Jaroměři a naši hráči se moc snažili. Kategorii 4. – 5. tříd dokonce vyhráli a postoupili do okresního kola, které se hrálo 30. dubna. 3. května se vybraní žáci ze zdravotnického kroužku zúčastnili okresního kola HMZ v Náchodě. Na této soutěži jsme byli v kategorii M2 I. stupně poprvé.  Soutěžilo celkem 13 hlídek. Naši mladí zdravotníci si ověřili znalosti v praktickém poskytování první pomoci, v obvazové technice, v poznávání léčivých bylin a v dopravní výchově. Hlídka ve složení K. Horkelová, J. Bradáčová, A. a V. Andrejskovi (všichni ze 4. A) a A. Urbancová ( ze 3. A) obsadila krásné 4. místo. Moc gratulujeme.

Čtvrťáci v Praze

Náš výlet do Prahy začínal na Pražském hradě. Nejdříve jsme ale museli projít policejním skenerem, někteří z nás se báli o řízky, které měli v batohu (dobře to dopadlo).  Chrám sv. Víta byl strašně krásný, byla tam vitrážová okna a hrobky našich předků. Prošli jsme Zlatou uličkou a podívali se do mučírny Daliborky. Přesně ve 12. 00 byla slavnostní výměna stráže Pražského hradu. A dále již na Loretu a podél Hladové zdi na Petřín. Z Petřínské věže byl nádherný výhled na celou Prahu a pak něco pro zasmání – zrcadlové bludiště. V bludišti se hlavně neztraťte, a kdyby, tak se dívejte na zem a jste venku. Pak už lanovkou přes Nebozízek na Újezd, odkud se dostanete do kostela, kde je Pražské Jezulátko a pak už na nádherný Karlův most, kde je plno lidí, stánků se šperky, hudebníků, malířů i žebráků se psy. Odtud již není daleko na Staroměstské náměstí s orlojem, který každou hodinu obdivují davy turistů. Na Václavském náměstí jsme dokonce viděli i demonstraci proti EU. Pak již metrem na Černý most a domů. Byl to nádherný den. Praha je krásné město plné umění, zábavy, historie i demokracie!

Za všechny čtvrťáky Jan V., Radovan H., Petr P.

2. stupeň

V průběhu měsíce února a března proběhla na naší škole beseda s kapitánem Ondřejem Moravčíkem a jeho týmem na téma kybekriminalita. Žáci 7. a 8. tříd byli seznámeni s nejčastějšími projevy kybernetické kriminality a se zneužíváním dětí na internetu. Na závěr dostali některé rady a doporučení, jak se chovat v kyberprostoru.

Den Země je každoroční událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti.

Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.

OSN začala Den Země organizovat o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost. 2. stupeň oslavil tento den 23. dubna. První dvě vyučovací hodiny proběhly dle rozvrhu, pak byl pro jednotlivé ročníky připraven tematicky zajímavý program.

Žáci šestého ročníku v rámci Dne Země zhlédli film o významném řediteli královedvorské ZOO Josefu Vágnerovi „Sen Safari“, který natočil Ivo Pavelek a jmenovaný film také slovem provázel. Žáci se v dokumentu dozvěděli, jak se lovila zvířata v Africe, jak se dopravovala do ČR, jak se budovalo safari ve Dvoře Králové a jaké problémy celý projekt provázely.

Sedmička se zúčastnila zeměpisné vycházky v okolí České Skalice. Celý ročník byl rozdělen do deseti skupin. Skupina obdržela obálku s pracovním listem a seznamem zastávek ukrytým v QR kódech. Žáci za pomocí čtečky QR kódů, buzoly nebo chytrého telefonu s kompasem a mapou určili místo zastávky. Společně došli na místo a vyplnili část pracovního listu, která s místem souvisí. Tak prošli celkem devět stanovišť. Na posledním odevzdali vyplněné pracovní listy, které vyučující vyhodnotili v následujících dnech.

Žáci osmých ročníků u příležitosti Dne země přiložili ruku k dílu. Rojnicí prošli část lesa od zahrádek Pod Lesem až k hřbitovu. Do pytlů sbírali odpadky, které do lesa nepatří!

Cestou zpět ke škole si zahráli na průvodce zahraniční návštěvy a tvůrce turistického průvodce. V několika větách v němčině, angličtině nebo ruštině představili město Česká Skalice a dále již ve své rodné řeči tvořili komentáře k určeným pamětihodnostem a známým turistickým cílům v našem městě

Pro žáky 9. tříd, kteří mají zájem studovat na gymnáziích, bylo připraveno již druhé pracovní dopoledne na Gymnáziu v Jaroměři. Na téma Země provedli spousty pokusů v laboratorních učebnách. Ostatní pomáhali, kde bylo třeba – stěhovali pomůcky do učebny hudební výchovy, ze školní družiny na přístavbu a uklízeli kolem. Zruční chlapci natírali s panem školníkem zábradlí a jiní pracovali na zahradě. 8. května si jako každý rok připomínáme ukončení 2. světové války. Pietní akt se konal na místním hřbitově, kde jsme uctili památku padlých. Několik básní přednesly žákyně 8.B – Verča Crkalová a Nina Prysjažňuk, kterým moc děkujeme.

Na poznávací zájezd do Londýna vzpomínají žákyně naší školy…

Londýn

Cestu do Londýna jsme zahájili v pondělí 29. 4. 2019 v 10 hodin večer. Ráno jsme dorazili do Kolína nad Rýnem, kde jsme navštívili gotickou katedrálu a muzeum čokolády. Bylo to super, mohli jsme i ochutnat. Poté jsme se přemístili do Francie, kde jsme přespali v Motelu First Premiere Classe. Ráno jsme vyrazili přes průliv La Manche a poté do centra Londýna. Za celý výlet jsme viděli nebo i navštívili různé památky, například: Hauses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Windsor Castle, Chris Church College v Oxfordu, Tower Bridge, Tower of London, Museum Madame Tussaud´s, Royal Observatory, Greenwich a mnohem více. Nejhezčí zážitek pro mě bylo London Eye, odkud byl krásný výhled na celý Londýn a okolí. Do České Skalice jsme se vrátili v neděli 5. 5. kolem oběda. Výlet do Londýna a okolí se mi opravdu moc líbil, byl to skvělý zážitek a jsem ráda, že jsem tam jela. Byli jsme dobrá parta a učitelé byli super. Kdyby se ještě naskytla příležitost, určitě bych neváhala a jela znovu.  

Tereza Lánská ze 7. C

Od 29. 4. do 5. 5. 2019 jsme se zúčastnili zájezdu do Anglie. Cesta byla dlouhá, zastávka v německém Kolíně nad Rýnem. Tam jsme navštívili a prohlédli si místní čokoládovnu, samozřejmě jsme také ochutnali vynikající čokoládu. Navečer jsme přejeli do Francie a přespali v Calais.

Ráno naše cesta pokračovala, trajektem jsme přejeli do Anglie do Londýna. Večer si nás rozebraly rodiny, u kterých jsme spali 3 noci. Každý den nás přivezly na parkoviště, kde jsme měli sraz a večer si nás opět vyzvedly. Na každý den nám připravili oběd – většinou sandwich a nějaké ovoce a mini sušenku, Přes den jsme chodili po památkách. Viděli jsme Windsor, Londýnské oko, Buckinghamský palác, Tower bridge i Tower of London. Šli jsme po místech, kde se natáčel Harry Potter a navštívili Oxford University.

Hrozně rychle to uteklo a najednou byl čas odjezdu. Pro mě to bylo obzvláště těžké, protože jsem si hodně rozuměla s malou dcerkou v hostitelské rodině. Cesta zpátky se zdála kratší, na trajektu se snad všem udělalo špatně. Pršelo, byly velké vlny a houpalo se to. Všichni to ale zvládli.

Byl to úžasný týden plný zážitků, poznávání nových lidí. Snad se tam budeme moci ještě někdy podívat

Klára Šrůtková z 9. A

Speciální třídy

Den Země si žáci speciálních tříd připomněli formou celodenního výletu.

Jelo se na Ostaš. Zde je velmi krásná příroda, na Ostaši i v blízkém okolí Police nad Metují. Žáci se učili orientovat se pomocí turistických značek. Kromě obdivování krás různých skalních útvarů, výhledů do krajiny a pozorování rostlin, které na takových místech rostou, si opakovali i mnoho dalších důležitých věcí. Například jak se chovat v přírodě, abychom svým jednáním neponičili floru a neplašili zvířata. Další dovedností je neznečišťování prostředí formou odpadků. Díky dobrému počasí se exkurze zdařila.

Školní družina

Družinu přilákalo tajemství života pod vodou (mořské hlubiny, dno rybníků a řek). Pátralo se v knihách, sbíraly se zajímavé informace. Blížící se Velikonoce přinesly řadu tvůrčích nápadů na výrobu velikonočních ozdob a dekorací. Den Země si žáci připomínali besedami o ochraně živé i neživé přírody, o správném nakládání s odpadem a o tom, že my patříme Zemi, ne ona nám. A poslední v řadě stál tradiční „Čarodějnický seminář“.

Slovo výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu.

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační.

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání

Zjišťuje zájem žáků o studium

Shromažďuje nabídky studia na SŠ a konzervatořích, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s místně příslušným úřadem práce, s PPP.

Metodicky pomáhá při správném vyplnění a včasném odeslání přihlášek žáků k dalšímu studiu.

Vede přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.

Poskytuje žákům informace při odvolacím řízení.

Na naší škole vykonává funkci výchovného poradce Eva Škvrnová pro 2. st. a Jiřina Kaválková pro 1. st. a speciální třídy.

V letošním školním roce máme 66 vycházejících žáků. Po prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 62 žáků alespoň na jednu školu, 4 žáci podali přihlášku na 2. termín.

Nejvíce se jich hlásilo na gymnázia, velký zájem byl o studium informační technologie. Třetina žáků měla zájem o učební obory zaměřené na strojírenství a služby.

Z 1. stupně byli přijati 3 žáci na víceletá gymnázia a 3 žáci podali odvolání.

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete na stránkách školy www.zscs.cz. Kontakt na výchovného poradce mají žáci uveden v ŽK.

Výchovný poradce u nás na škole též organizuje slavnostní zakončení školního roku pro žáky 9. tříd, které se již tradičně koná v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové. Za přítomnosti představitelů města, školy a rodičů dostanou žáci poslední vysvědčení, na kterém bude Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod.

Jako první se rozloučí třída 9. C v  8.15 hod, poté 9. B + speciální třída v 9.00 hod a na závěr 9. A v  9.45 hod.

Přeji všem hodně štěstí, ať se jim v životě daří! Pěkné prázdniny!

Eva Škvrnová, výchovný poradce


1. stupeň

12. a 13. března proběhlo okresní kolo v recitaci. Naši školu úspěšně reprezentovali třeťáci Ema Kunová a Erik Adam a páťáci Evelína Metelková a Jonáš Prokop.

20. března jsme měli na škole projektový den. Tentokrát jsme si připomněli Den vody. První a druhé třídy kromě aktivit ve třídách navštívili také Vilu Čerych, kde pro ně pracovníci Centra rozvoje připravili pěkný výukový program. Pro třeťáky připravili ke Dni vody aktivity v Báju. Čtvrtý a pátý ročník využil také nabídku Centra rozvoje. Čtvrťáci navštívili Josefovské louky. Pod odborným výkladem děti pozorovaly stále podmáčenou louku, zde žijící živočichy a krajinu, do které nezasahuje člověk. Páťáci měli připravené hravé aktivity ve Vile Čerych a ještě stihli moc pěknou přednášku Chytré tělo.

Ve středu 20. března vystoupil pěvecký sbor 1. stupně na benefičním koncertu na podporu UNICEF. V zaplněném kostele církve československé husitské zazpívaly děti pod vedením paní učitelky Marinicové a Borůvkové líbivé písničky a pomohly podpořit dobrou věc.

Tradiční turnaj v kopané, Mc Donald´s Cup, se konal v úterý 26. března. Ve svých kategoriích zvítězili žáci 3. A a 5. A. Děkujeme panu Gieciovi, který se ve svém volném čase ujal role rozhodčího.

Naše škola se 22. března zúčastnila celosvětové matematické soutěže Matematický klokan. Na prvním stupni se zapojili všichni žáci druhých až pátých tříd. V kategorii Cvrček (2. – 3. ročník) získala nejvíce bodů Kristýna Lánská, v kategorii Klokánek (4. – 5. ročník) Evelína Metelková.

Před blížícím se Zápisem nás navštívili předškoláci z mateřských školek. Přišli se podívat, jak se učí jejich starší kamarádi v prvních třídách, jak se chovají a co všechno se za necelý rok dokázali naučit.

Žáci pátých tříd se vypravili ve čtvrtek 4. dubna do Planetária v Hradci Králové, kde pro ně byl připraven výukový program.

2. stupeň

Světový den vody 2019

Světový den vody je mezinárodní den, který oslavíme 22. března 2019 a připomeneme si důležitost pitné vody, nutnost jejího šetrného nakládání a také skutečnost, že pro miliardu lidí je pitná voda nedostatek. V České republice máme vody dostatek, a tak často zapomínáme, jakou roli hraje v našich životech.

Voda je základ života na Zemi. Význam vody je nedocenitelný. Lidé jsou na ni doslova závislí. Její existencí je podmíněna naše existence. Ale právě my jako lidstvo přispíváme ze všech živých bytostí nejvíce k jejímu úbytku. Také proto se zásoby vody rok od roku zmenšují a nedostatek vody je dnes ve stavu, který mnohé organizace označují za jeden z největších globálních problémů 21. století.

Pro žáky 6., 7. a zbytek 9. ročníků byla na Den vody připravena beseda na téma Moje chytré tělo, která volně navazovala na besedu minulý rok – Mozek. Žáci se zábavnou formou dozvěděli, odkud se vzali, z čeho je složeno jejich tělo a jak funguje. Povídání bylo doprovázeno názornými ukázkami za použití vtipných dřevěných modelů. Z besedy si žáci odnesli 3 důležité věty:

  • VŠECHNO JE ZMĚNA
  • VŠICHNI JSME STEJNÍ
  • MÁM CHYTRÉ TĚLO

Další část projektového dne byla věnována třídnickým záležitostem, zejména prospěchu a chování, plánování školního výletu a podobně.

Sedmé třídy se věnovaly velikonoční výzdobě školy.

Osmé ročníky jely již tradičně do ZOO. Rozděleny na dvě skupiny, které se ve svých činnostech prostřídaly, prožily zajímavé dopoledne.

První skupina obdržela pracovní listy „Výzkumníkem na safari“ a ve čtyřčlenných týmech žáci plnili zadané úkoly. Druhá skupina absolvovala kontaktní program se zvířaty s názvem „Zvířata zblízka – PLAZI“. Od ZOO lektorky jsme si vyslechli rady o chovu zvířat. Vyprávěla o zvířatech vhodných pro chov v zajetí a o jejich potřebách.

Následovalo seznamování se se zvířaty zblízka. Do rukou jsme dostali hady, hladili leguána a krmili želvu. I když měli někteří z nás z hadů strach, nakonec si snad každý z nás na něj alespoň sáhl.

I v letošním roce byli vybraní žáci na Den vody v Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři. Zde prováděli sérii chemických pokusů na téma voda, následně ve fyzikální laboratoři zkoumali elektrolýzu vody a závislost velikosti elektrického proudu na koncentraci soli v roztoku.

Zbytek žáků devátých tříd se postaral o jarní úklid (jedna skupina pomáhala ve školní družině, druhá se sběrem papíru, někteří pracovali na zahradě a jiní přesazovali květiny „a že jich máme!“

Žáci 7. C navštívili 27. března hradecké Klicperovo divadlo, kde zhlédli představení Radúz a Mahulena – slavné české poetické drama, které na motivy slovenské pohádky napsal Julius Zeyer.

29. března končil v pátek celý 2. stupeň o dvě hodiny dříve a odcházel do místní sokolovny. Divadelní soubor Maska z České Skalice předvedl komedii v režii T. Magnuska „ Tři grácie u umakartu“. Všichni se bavili celých 80 minut, byl to příjemně zakončený pracovní týden.

Také na 2. stupni proběhla v pátek 22. března mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategorii Benjamín (6. a 7. ročník) se nejlepším matematikem ukázal Jan Kavan, na druhém místě pak Tomáš Janda, oba ze 7. C a třetí byl Daniel Wolf z 6. B. V kategorii Kadet (8. a 9. roč.) zvítězil Vojtěch Čáp z 8. A, na dalších místech se umístili Kristýna Bekrová, Tomáš Novák (oba z 9. A) a Jáchym Netresta z 8. B.

Speciální třídy

Den vody strávili žáci ze speciálních tříd v Josefově. Zde, na josefovských loukách, kde proběhla praktická ukázka života jednotlivých druhů ptactva, mohli dalekohledy pozorovat jednotlivé zástupce ptačí říše.

V Den učitelů si žáci připomněli význam odkazu Jana Ámose Komenského.

Letos 3. dubna,trochu později než obvykle, se konal turnaj v sálové kopané žáků speciálních škol a tříd. Sjeli se sportovci ze šesti škol – Z Broumova, Úpice, České Skalice, Jaroměře-Josefova, Náchoda a Dobrušky. Klání započalo v 9 hodin, kdy k fotbalistům promluvila paní místostarostka. Poté se již rozběhla jednotlivá utkání.

Konečné pořadí na prvních třech místech:

  1. místo - Broumov
  2. místo – Jaroměř Josefov
  3. místo – Česká Skalice

Každý účastník byl odměněn drobnou cenou.

Školní družina

Vítej, jaro!  Hlavní téma celého měsíce tak dává tušit, že právě pobouzející se příroda byla předmětem zájmu. Odrážela se v básničkách, písničkách a hrách. Tvoření se točilo kolem mláďat a rostlin. Životadárné vodě patřily pohádky a povídání (voda na planetě Zemi, voda v našem těle a rostlinách, jak šetřit vodou ...). Hovořilo se o J. A. Komenském a svátku učitelů. V rámci projektu „Sportuj ve škole“ začalo pravidelné cvičení s lektorkou J. Vláškovou. O jarních prázdninách také proběhla první fáze stěhování družiny.

SLOVO ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

Preventivní působení školy je nedílnou součástí vzdělávání. Rozsah a oblasti školní prevence jsou vymezeny konkrétními školními dokumenty a legislativou. Mezi rizikové jevy, na které se vztahuje školní prevence, patří např. záškoláctví, šikana, užívání návykových látek, závislosti na sociálních sítích, rizikové sexuální chování, týrání, zanedbávání a zneužívání dětí, rasismus atd. Během školní docházky žáci dostávají informace ke všem zmíněným rizikovým jevům. V tomto ohledu hovoříme o primární prevenci, kterou škola nejčastěji provádí. Základním školním dokumentem je Školní program prevence, jenž se každoročně obnovuje a hodnotí.

Prevenci ve škole zajišťuje školní metodik prevence (ŠMP) – Mgr. Eva Posnarová, ve spolupráci s dalšími členy školního poradenského pracoviště. ŠMP vykonává svou činnost jako stávající učitel při svém plném úvazku. Standardní činnosti ŠMP jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a následně v její novele – vyhlášce č. 116 ze dne 15. 4. 2011. O svých činnostech vede metodik prevence písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Mezi hlavní úkoly metodika prevence patří sledování rizikového chování žáků a jejich řešení, poskytování pomoci žákům i jejich rodičům, spolupráce s jinými institucemi jako např. policie, OSPOD aj., zajišťování besed a přednášek, metodické vedení učitelů v oblasti prevence, vytváření a realizace Školního preventivního programu atd.

Kromě preventivních akcí, jako jsou Dny s městskou policií, seznámení s kamerovým systémem města, návštěva dopravního hřiště v Náchodě, přednášky na téma šikana, kyberšikana, antikoncepce – Láska ano, děti ještě ne aj., zahrnujeme do prevence také další činnosti, jako jsou projektové dny, návštěvy divadelních představení, školní výlety a exkurze, sportovní akce či možnost navštěvovat různé kroužky nabízené školou.

Na preventistu školy (popř. na vedení školy, učitele) se může obrátit žák, jeho zákonný zástupce nebo i veřejnost při jakémkoli podezření na počátek či průběh rizikového chování. Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí nebo si s ní neví rady. Všechny problémy se dají řešit, nikdo na ně nemusí být sám, ale je třeba o nich vědět. Veškeré kontakty najdete na www.zscs.cz , další telefonní čísla mají žáci uvedeny v žákovských knížkách.

Metodik prevence – Mgr. Eva Posnarová


1. stupeň

V pondělí 18. února se na prvním stupni konalo školní kolo soutěže v recitaci. Nejprve děti přednášely básničky ve svých třídách. Ty, které se nejvíce líbily, postoupily do kola školního. A že jich bylo! V kategorii 2. – 3. tříd soutěžilo 44 žáků, v kategorii 4. – 5. tříd 26 žáků. Porota měla opravdu těžký úkol vybrat nejlepší recitátory do okresního kola. Mezi druháky a třeťáky se rozhodla pro Emu Kunovou ze 3. B a Erika Adama ze 3. C. Náhradníky byli určeni Krištof Príbojský a Viktorka Košťálová z 2. B. Mezi čtvrťáky a páťáky vybrala porota Evelínu Metelkovou z 5. B a Jonáše Prokopa z 5. A. Náhradníky byli určeni Jan Veverka a Martin Kareš ze 4. B. Okresní kolo pro mladší žáky se konalo v Náchodě 12. března, pro starší 13. března. Dětem děkujeme za reprezentaci naší školy.

Během února se žáci druhých až pátých tříd vystřídali v dětském oddělení Městské knihovny, kde pro ně paní Kabelová připravila besedy v rámci knihovnického minima.

2. stupeň

3. 2. se Erik Príbojský z 8. B a Šimon Príbojský ze 6. A zúčastnili oblastního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, tentokrát v ZUŠ Broumov. Erik vyzpíval krásné 2. místo a Šimon získal čestné uznání.

Během února navštívily také třídy 2. st Městskou knihovnu v České Skalici. V rámci knihovnického minima si paní Kabelová pro žáky připravila knihy s konkrétní tematikou. 6. a 7. třídy – Netiketa – dobré mravy na internetu, 8. třídy – Memento aneb téma drog v literatuře a 9. třídy – Válka očima dětí. Žáci si knihy prohlédli, poslechli si ukázky z nich a prohlédli si žákovskou knihovnu. Byla to příjemně strávená hodina.

Týden se zahraničními studenty

Naše škola se zapojila do projektu EDISON, který v České republice realizuje společnost AIESEC. AIESEC je největší mezinárodní politicky nezávislá nezisková organizace, plně řízená vysokoškolskými studenty nebo čerstvými absolventy vysokých škol. Vznikla v roce 1948 za účelem sblížení hlavně mladých lidí po 2. světové válce. V současné době působí ve více než 120 zemích světa a v České republice má 10 poboček. V polovině roku 2010 se skupina 3 studentů rozhodla založit pobočku také při Univerzitě Hradec Králové.

Projekt EDISON (Education, Drive, Internationality, Students, Opportunity, Network) spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a životem v jiných zemích.

Od 18. do 22. února „vyučovalo“ na naší škole pět anglicky mluvících vysokoškolských studentů z různých zemí světa. (chlapci z Mexika, Jordánska, a Číny, děvčata z Ukrajiny a Gruzie). Díky multikulturní atmosféře došlo k oživení výuky a ke zvýšení motivace k dalšímu studiu angličtiny.

Touto cestou chceme poděkovat za pomoc rodinám našich žáků, které poskytly studentům ubytování a velikou péči spojenou s jejich pobytem u nás. Děkujeme rodině Terezy Lánské, Jana Jeništy, Venduly a Martina Vackových a Barbory a Kláry Eichlerových. Tito žáci se rozhodli sdělit své zážitky a zkušenosti z tohoto projektu i čtenářům Českoskalického zpravodaje.

Co mi dal týden s Edisonem? Já myslím, že jsem se přestala trochu stydět, rozmluvila jsem se, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí o různých zemích, poznala nové lidi a super kamarády. Máme spoustu zážitků, byli jsme na běžkách a tak. Byl to úžasný týden strávený se skvělými lidmi. Přála bych si, aby tady mohli zůstat déle, ale vím, že to nejde. Doufám, že se ještě někdy alespoň s někým uvidím. Tahle skupina byla vážně nejlepší, co jsem na téhle škole zažila. Docela lituji toho, že jsem s nimi nemohla strávit ještě mnohem víc času. Klára Eichlerová

Tento týden mi poskytl poznat novou kulturu a nové kamarády. U nás doma byl kluk z Jordánska se jménem ALMEGDAD. Byli jsme v Náchodě, v Polsku na běžkách a podnikli jsme i další výlety jako třeba na rozhlednu, do Nového Města nad Metují. Pomohlo mi to se zlepšit v angličtině a mohl jsem se „ulejt“ i z pár hodin vyučování J. Poznal jsem i nová jídla a pití například “mensaf“ - typické jordánské jídlo, je to rýže s kuřecím masem a nějaká zelenina. Je to dobrá zkušenost, ale nejtěžší je loučení, protože se s nimi hodně skamarádíte, a pak je problém se rozloučit a vědět, že se nejspíš už nikdy neuvidíte. Tímto bych chtěl poděkovat paní učitelce a mému taťkovi, že mi tuto zkušenost umožnili. Pokud to bude možné, příští rok bych si to přál zažít znovu. Honza Jeništa

Od 17. 2. - 24. 2. 2019 u nás byla ubytovaná cizinka jménem Tamara Gresko. Po celý týden jejího pobytu u nás jsme měli možnost procvičit si anglický jazyk a dozvědět se něco o Ukrajině, ze které pocházela. Za tu dobu jsme si s ní vybudovali úplně úžasný vztah a spoustu zážitků. Každý den jsme s ní hráli stolní hry a o víkendu jsme byli v zoo a na bowlingu. Když od nás odjížděla, moc nadšení jsme nebyli, ale o to pozitivnější zpráva je, že se rozhodně někdy uvidíme a jelikož jsme s ní zůstali v kontaktu, domluvili jsme se, že se navštívíme ještě tento rok, pokud to dobře půjde, tak už v létě. Denně si píšeme a voláme. Jsem ráda, že jsem díky projektu Edison získala nejen skvělé zážitky, ale poznala jsem novou kamarádku a získala spoustu zkušeností. Jestli se nám ještě někdy naskytne taková možnost, rozhodně si to vyzkoušíme znova. Vacková Vendula, 7. C

V naší rodině byla ubytovaná studentka vysoké školy Tamara z Ukrajiny. Hned když přijela, hlásila se k nám a byla velmi milá a společenská. Každý večer jsme hráli stolní hry a přitom si procvičovali angličtinu, protože jsme jí museli vysvětlit pravidla. Často jsme využili nejen angličtinu, ale i ruštinu a Tamara nám říkala, jak se to řekne ukrajinsky. Byli jsme také v zoo, tam se jí nejvíce líbili plameňáci. Když odjížděla, bylo nám všem hodně smutno. Slíbila, že Českou republiku ještě navštíví a určitě se setkáme. Pobyt Tamary u nás mi přinesl hlavně možnost využít angličtinu v praxi a ne jen na domácí úkol. Získali jsme novou kamarádku, se kterou si dodnes píšeme. Vacek Martin, 7. C

27. 2. 2019 byla pro deváté ročníky připravena beseda na téma Geologické děje. Beseda byla formou prezentace, na které byly fotografie z cest z celého světa, doprovázena vyprávěním a důležitými postřehy prezentujícího. Žáci byli zapojeni do besedy svými dotazy a znalostmi.

Dívky 8. - 9. ročníku se zúčastnily okresní soutěže v basketbalu, které se konalo 28. 2. 2019 v Jaroměři ve sportovní hale ASVAJ. Dívky získaly krásné třetí místo.

Speciální třídy

V únoru proběhly ve speciálních třídách dvě akce.

21. 2. proběhla velice přínosná beseda s městskou policií. Žáci si poslechli povídání o záškoláctví a jeho řešení, hovořilo se i o tom, co si představit pod pojmy vloupání nebo krádež. Taky se tu objevilo téma látek, které bývají nejčastěji zneužívány – alkohol a kouření. A v neposlední řadě byla beseda věnována novému fenoménu dnešní doby, což je nebezpečí zneužití kyber prostoru. Žáci byli varováni před neuváženým vkládáním fotografií na sociální sítě, sdělováním soukromých věcí tamtéž. Mnozí z nich si ani neuvědomují, jakou „zbraň“ dávají tímto do rukou případným zlodějům či lidem, zneužívajícím dětské fotky.

25. 2. se konal tradiční karneval. Letos na téma postav z pohádek a filmů. A tak se nám v ten den ve škole sešli: Červená Karkulka, Obelix, čert, mušketýr, pirát a další hezké masky. Po celé vyučování probíhaly různé hry a soutěže s tématy pohádek. Všichni si ten den velmi užili.

Školní družina

Družině zavládl pravěk. První živí tvorové, éra dinosaurů a éra vývoje člověka (kolébka člověka, způsob života, živočichové, vývoj lidské společnosti, kultura) tvořili náplň většiny činností. Objevování probíhalo za pomoci obrazových publikací, názorných pomůcek a diskuzí. Společným dílkem se stal „Malý dinosaurus“, kolektivní panel. Na řadu přišel i masopust, jeho historie, tradice a současnost. Tradičně nechybělo ani veselé karnevalové odpoledne. V rámci projektu „Šablony“ prošli žáci několika tematickými celky s odborníky z praxe. Byla to loutkářka Mgr. art Lucia Svobodová a Mgr. Radka Drobná (správná výživa a etiketa).


1. stupeň

2. ledna se v rámci hodin výtvarné výchovy zapojili žáci 2. B do přípravy výstavy moderního umění v místní galerii Luxfer. Pod vedením výtvarníka a rektora AVU v  Praze Tomáše Vaňka kreslili fixou autorovy drobné kresby přímo na stěny galerie. Žáci pracovali spontánně a s chutí.

Ve středu 30. ledna začal v náchodském bazénu plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd a hned další den, 31. ledna, dostali všichni žáci své pololetní vysvědčení, přesněji jeho výpis. Převážná většina dětí odcházela na jednodenní pololetní prázdniny spokojená. Ten, kdo se svým vysvědčením spokojený nebyl, má příležitost vše napravit v 2. pololetí. Počátkem února si žáci připomněli výročí narození Boženy Němcové.

2. stupeň

Lyžařského výcviku se zúčastnili žáci sedmého ročníku v počtu 47 dětí, který se konal v Olešnici v Orlických horách na chatě Juráška. Během týdenního výcviku se žáci učili lyžovat, snowboardovat a běžkovat. Večer následovaly přednášky zaměřené na carving, hory a jejich nebezpečí a putování po Norsku s výkladem zkušených horolezců.

Závěrem LV byly závody, vyhlášení a diskotéka. Závody se konaly ve slalomu na lyžích i na snowboardu. Z chlapců se ve slalomu na lyžích na 1. místě umístil Jakub Metelka, 2. místo obsadil Filip Bubeníček a 3. místo obsadil Marek Gron. Z děvčat se na 1. místě umístila Adéla Metelková, 2. místo obsadila Denisa Adamová a na 3. místě skončila Amálka Růžičková. Snowboard slalom- 1. místo obsadil Ondřej Lukavský, 2. místo získal Jan Kavan a 3. místo obsadil Daniel Birula. Všichni si LV moc užili a těšíme se na další ročníky! Učitelé TV a instruktoři LV.

Ve čtvrtek 31. ledna, v den předávání pololetního vysvědčení, se žáci 2. stupně již tradičně zúčastnili vzdělávacího programu v anglickém jazyce, tentokrát o USA.

Před vlastním programem měli žáci k dispozici pracovní listy, ve kterých se seznámili s významnými osobnostmi Ameriky, typickým jídlem a pitím a zeměpisnými údaji. Každá třída si zvolila svého kapitána, který reprezentoval třídu při vystoupení. Jednalo se o představení Ameriky s využitím mluvené angličtiny, prezentace, hudby a nechyběly ani soutěže pro žáky.

V následujících hodinách angličtiny mohou vyučující využít testových otázek k ověření znalostí žáků, získaných během programu.

V únoru probíhají olympiády v okresních kolech v Náchodě. V Olympiádě Čj se umístila na pěkném sedmém místě Olga Karlíčková z 9. A a Aneta Valešová z 9. A dokonce vyhrála Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce a postupuje do kola krajského. BLAHOPŘEJEME!

Speciální třídy

Speciální třídy se chystají na karneval. Téma je zatím tajemstvím. Ale děti se už těší, jak si zařádí při různých soutěžních aktivitách.

Chlapci pilně trénují sálovou kopanou, protože ta nás také čeká v brzké budoucnosti. Doufáme, že v příštím čísle zpravodaje už budou i fotky a zážitky z obou akcí.

Školní družina

Zima otevřela brány zimním radovánkám. Hřiště zaplnily různé stavby ze sněhu a sněhuláci. Stalo se také dějištěm tradičních švanda ZOH s netradičními disciplínami. Například hod lyžařskou hůlkou, vrh sněhovou koulí, ledová štafeta, slalom mezi hroudami. V teple herny zase vznikaly obrázky a postavy sněhuláků, povídalo se o zajímavostech zimy, o zvířátkách v zimě, četly se zimní příběhy a hrály nové hry. 22. ledna se konalo představení břichomluvce Z. Polácha.


1. stupeň

Během dvou dnů, 10. a 12. prosince, se žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd vystřídali ve sportovní hale, kde pro ně byla připravena ukázka dnes stále oblíbenějšího sportu, florbalu. Odborní trenéři z Náchoda je seznámili s pravidly a s možností tréninku, ale hlavně si všechny děti mohly tuto hru samy vyzkoušet. Tato náborová akce se dětem i učitelům moc líbila. 12. prosince se konala vánoční výstava v Domovech na Třešňovce, a tak většina tříd využila pozvání k její návštěvě.

Těšení na Ježíška a na prázdniny dětem zpříjemnily vánoční besídky ve všech třídách prvního stupně. Pro menší žáky připravily aktivity paní učitelky, ti starší si již dokázali na besídku připravit alespoň část programu sami.

Vánoce a zimní prázdniny utekly jako voda. A to jsme je měli díky ředitelskému volnu ještě o 2 dny delší. Odpočaté děti se plné dojmů vrátily do školy až 7. ledna a hned se pustily pilně do učení, protože se kvapem blížilo pololetní vysvědčení.

2. stupeň

Na konec roku jsme se těšili všichni. Žáci 2. stupně si uspořádali vánoční besídky ve svých třídách již ve čtvrtek. Poslední hodinu si rozdali dárečky, uvařili čaj, ochutnali cukroví i zazpívali si vánoční koledy.

V pátek 21. prosince se už neučilo. Pro žáky byl připraven „DEN HER“ s nejrůznějšími aktivitami, do kterých se sami mohli předem zapsat. Nejvíce žáků se přihlásilo na Deskové hry a hlavolamy, kde si mohli zahrát více jak 20 deskových her. Mezi nejoblíbenější patřily Activity, Ubongo, Dostihy a sázky, Česko -otázky a odpovědi a další. Všichni hráli se zápalem a skutečně se bavili.

Skupina 30 žáků se vydala ratibořickým údolím k Hereckému muzeu Viktorka. Tam zhlédli film Králové hor s vynikajícím obsazením a fascinujícími autentickými záběry z divoké přírody. Jestě několik fotek s p. Magnuskem a zpátky ke škole.

Několik chlapců a dívek se sešlo v keramické dílně, kde si zhotovili a domů odnesli vánoční výzdobu.

Vybraní žáci se zúčastnili dvouhodinových bloků zaměřených na pohybové aktivity. V tělocvičně základní školy si zahráli pro ně méně známé varianty pohybových her soutěživého charakteru, ve kterých si ověřili kvalitu míčových dovedností, zejména techniku házení a chytání.

Vánočního turnaje v přehazované mezi třídami se zúčastnilo celkem 7 tříd. Třetí místo obsadila třída 9. B, druhé 8. B a zvítězila třída 9. C. Družstva byla smíšená.

V rámci workshopu nazvaném Christmas Activities žáci objevovali různé vánoční zvyky anglicky mluvících zemí, které jsou mnohdy velmi odlišné od těch českých. Při poslechu typických anglických vánočních písní si každý vytvořil své vlastní vánoční přání v angličtině. 

Pro zájemkyně z řad dívek z 6. - 9. tříd se konala beseda s Markétou Matoušovou, finalistkou České Miss 2017. Markéta vyprávěla o tom, co předcházelo její účasti v soutěži, jak probíhala a co jí účast v soutěži přinesla. Beseda byla doprovázena fotografiemi a několika videy, v jejím průběhu také Markéta zodpovídala dotazy, týkající se soutěže a života modelek.

Celý sedmý ročník se 21. 12. 2018 účastnil filmového představení s názvem Coco. Akce proběhla v Bio Central v Hradci Králové.

Tak zase jeden rok za námi a zejména deváťáky čeká ten rozhodující – jakou střední školu si vybrat a uspět u přijímacích zkoušek.

Školní družina

Prosincové dění tradičně zahajuje Mikuláš. Tentokrát ztratil plášť a Mikuláška sukni. A tak přišli prosit o pomoc děti. Ty jim obětavě připravily náhradní oblečení.  Následovala příprava vánoční výstavy. Tvořila se spousta vánočních předmětů, dekorací a ozdob (andílci, zvonečky, věnce, perníčky). Na vánoční besídce se staročeskými zvyky samozřejmě nechyběly ani dárečky.

Základní škola děkuje p. ing. Janu Harantovi za vysoký sponzorský dar, který nám umožnil zakoupit kompletní sjezdové i běžecké vybavení pro žáky naší školy na lyžařský výcvik.


1. stupeň

Jedno listopadové úterý se vypravili žáci čtvrtých tříd do Archeoparku ve Všestarech. Po překonání drobných nepříjemností v dopravě se přenesli do naší dávné historie, aby si vyzkoušeli, jak naši předkové žili. A i když ani počasí nepřálo, děti si z exkurze přivezly spoustu poznatků a zážitků.

Když jednoho dne přišla paní ředitelka s prosbou od paní starostky, zda bychom vyzdobili vánoční stromky umístěné v centru našeho města, nikdo nebyl proti. Hned se všechny třídy pustily do vymýšlení a poté vyrábění ozdob. V pátek 30. listopadu bylo hotovo a po desáté hodině se na náměstí a v okolí objevovaly hloučky dětí, které vyhledaly stromek s cedulkou své třídy a pečlivě jej ozdobily. Hned se setkávaly s ohlasem a pochvalou kolemjdoucích.

Adventní čas je na prvním stupni již tradičně spojen s obchůzkou Mikuláše, čertíků a andělů. Žáci pátých tříd si i tentokrát připravili krásné masky a nacvičili krátký program, se kterým navštívili všechny třídy. Nechyběla pochvala vzorných, pokárání zlobivců ani drobný dáreček.

A už si ani nedovedeme představit Advent bez vánočního koncertu našich pěveckých sborů. Děti 1. stupně, které navštěvují pěvecký kroužek, připravily jako vždy krásný program, který s nimi nacvičily paní učitelky Marinicová a Borůvková. Koncert se konal 17. prosince v kostele Československé církve husitské.

2. stupeň

Ve dnech 31. 10. a 16. 11. 2018 se žáci šestého ročníku zúčastnili projektu HASÍK. Program akce byl zaměřený na prohloubení poznatků týkajících se výchovně-vzdělávací činnosti se zaměřením na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žáci se dozvěděli nové důležité informace od příslušníků HZS Královéhradeckého kraje. Instruktoři vzbudili u dětí zájem a vztah k této problematice. Dětem vysvětlili, jak mají předcházet událostem ohrožujícím život a jaké jsou základní principy při vzniku mimořádných událostí. 14. 11. se konalo ve sportovní hale v Jaroměři Okrskové finále ve florbale. Chlapci z 8. – 9. tříd dali do hry všechno, bohužel to na medaili nestačilo. 20. listopadu se třídy 9. B a 9. C vypravily na výlet do Prahy. Cílem byla návštěva Národního divadla. Divadlo si prohlédli s průvodcem od sklepa až po půdu a byl to opravdu zážitek! Nazpátek  se prošli po vánočně vyzdobeném pražském Starém Městě.

Do Prahy zavítali také žáci 7. a 8. tříd. Pro ně byl připraven program určený pro základní školy, kde si žáci mohli vyzkoušet pokusy na téma Čas (7. roč.) a na téma Světlo (8. roč.). Pak následovala volná prohlídka muzea. 4. prosince jsme uspořádali již podruhé Burzu středních škol. Akce je určena hlavně pro žáky 8. tříd. Poprvé se seznamují s obory a typy středních škol a odnesou si propagační materiály. 6. prosince odjeli zájemci z 9. tříd na exkurzi do podniku Saar Gummi v Červeném Kostelci, který vyrábí těsnící systémy pro automobilový průmysl. Po úvodní prezentaci si prohlédli celou výrobu přímo v provozu. 7. prosince navštívili vybraní žáci 2. stupně a pěvecký sbor Viktorka tradiční výstavu Vánoce s květinou na zámku v Novém Městě nad Metují.

Pěvecký sbor 1. a 2. stupně ZŠ vystoupil v předvánočním čase ve Sboru Páně Církve československé husitské se svým programem.

Nezaháleli jsme ani před Adventem. Všechny třídy 2. stupně vyráběly ozdoby převážně z přírodních materiálů, aby si poslední listopadový den ozdobily „svůj vánoční stromeček“ na náměstí. Město zkrásnělo, rozzářilo barvami a nadchlo vánoční atmosférou.

Obrovský dík patří paní učitelce Jindře Lokvencové, která vymýšlela všechny ozdobičky, nanosila potřebný materiál a věnovala vánoční výzdobě veškerý svůj volný čas.

Speciální třídy

I žáci ze speciálních tříd se zúčastnili výzdoby vánočního stromečku v České Skalici. Vyráběli ozdoby z dřevěných kulatinek a výrobky se jim moc povedly.

Do školy přišel Mikuláš – kupodivu on přinesl vánoční strom. Opravdu strom, měří dva metry. Žáci si ho ozdobili vlastnoručně vyrobenými papírovými ozdobami. Ve středu 5. 12. přišel i Mikuláš osobně a s dalším doprovodem. Všichni žáčci se museli „vykoupit“ přednesem básničky nebo zpěvem písničky. Byli následně sladce odměněni.

Nejstarší žáci odjeli na každoroční exkurzi do Nového Města nad Metují a Opočna. Zde je střední odborná škola, kam se mohou žáci hlásit. Prohlédli si odborné dílny a kuchyně, zhlédli výrobky současných studentů střední školy a dostali i občerstvení. Při této škole existuje cvičné středisko, které veřejnosti nabízí drobné občerstvení, výrobu a prodej zákusků. Je vidět, že i žáci s SVP se dokážou plnohodnotně uplatnit v praxi a i dále v životě.

Speciální třídy se také účastnily různých výstav a ve škole při pracovních činnostech žáci vyráběli krásné vánoční dekorace a drobné dárečky pro rodiče.

Školní družina

Listopad otevřel vrátka do říše zvířátek. Nejprve probíhal průzkum jejich života v lese, přípravy na zimu, nahlédlo se do pelíšků, nor a skrýší. Hovořilo se o roli myslivce a pomoci zvířátkům sběrem kaštanů a žaludů přežít zimní období. Pozornost byla věnována také zvířátkům domácím, i těm v ZOO Beseda s MVDr. panem P. Eichlerem. Jeho dar – akvárium s třemi exempláři Závojnatky čínské se stávají nejzajímavější a nejhezčí akcí měsíce. I školní družina si vyzdobila ve městě vánoční stromeček.


1. stupeň

Žáci a učitelé si intenzivně připomínali oslavy 100. výročí vzniku Československa. Ti nejmladší si tento významný svátek přiblížili prostřednictvím pohádky Josefa Čapka „Jak pejsek a kočička slavili 28. říjen“, větší děti malovaly portréty T. G. Masaryka a R. Štefánika, vytvářely stromy svobody a nejen v hodinách vlastivědy a prvouky si vyprávěly o událostech, díky kterým žijeme dnes v samostatné svobodné zemi.

Nedílnou součástí oslav 100. výročí Republiky byl na prvním stupni projektový Den stromů. Ve spolupráci s Centrem rozvoje děti vyhledaly “stromy svobody“, stoleté lípy, vysazené našimi předky na počest vzniku nového státu u pomníku Boženy Němcové na náměstí a v zahradě vily Čerych  vysadily duby. Ve třídách pak pracovaly s pracovním listem, kde shrnuly poznatky získané během vycházky od manželů Netrestových. Pro žáky druhého ročníku připravilo aktivity ke Dni stromů Středisko volného času Bájo a dětem se moc líbily. Zazpívaly si při kytaře, vytvořily pěkné výkresy a výrobky, hrály hry. Při všech aktivitách připravených Centrem rozvoje a Bájem se děti nenásilnou formou dozvěděly spoustu informací o životě a významu stromů.

Členové královéhradecké filharmonie, dechové kvinteto, přijeli navštívit naši školu s Hudební pohádkou. V moc pěkném představení se děti zdokonalily v poznávání dechových hudebních nástrojů.

2. stupeň

Tradice Dne stromů se v České republice, podobně jako v dalších více než 40 zemích světa, ujala a stromy se 20. října slavnostně a společně vysazují na mnoha místech.

Žáci 6. tříd měli letos na výběr ze tří aktivit. Jedna skupina mikroskopovala trvalé preparáty, přiřazovala listy, plody, siluety stromů, jejich názvy a poznávali dřeviny podle větvičky s listy a plody. Letošní Den stromů nám budou připomínat 3 velké barevné plastické obrazy se stromy a listy, které vytvořili žáci 6. roč. v rámci výtvarné dílny.

Někteří žáci 6. a 7. tříd měli možnost zúčastnit se přednášky Mgr. Milana Horkého, ředitele Muzea Boženy Němcové, který je seznámil s historickými souvislostmi vzniku samostatného Československého státu v roce 1918. V interaktivní přednášce, která se odehrála v prostorách muzea, zaznělo mnoho důležitých jmen, pojmů a událostí, například autonomie, T. G. Masaryk, Československé legie a Muži 28. října. Závěrem si žáci formou stručného testu ověřili, zda získané informace správně pochopili.

Část žáků 7. ročníku se v první části seznámila s důvody oslav Dne stromů a funkcí lesa v prezentaci, která byla zakončena krátkým testem. Poté si ve skupinách připravili prezentaci, kterou ostatním u vybraného stromu předvedli. Ostatní žáci se zúčastnili stejně jako šesťáci programu v Muzeu B. Němcové.

Žáci 8. ročníku vyrazili na cyklovýlet. Cesta vedla přes Bažantnici, Babiččino údolí, Bílý most, Slatinský most a lesem do Havlovic. Cestou plnili ve dvojicích úkoly na téma Den stromů v rámci pracovních listů. Po stejné trase se vraceli zpět. 2. skupina se věnovala „landartu“. Na školní zahradě a po chodbách vznikla zajímavá umělecká dílka z připravených přírodnin. 3. skupina zhlédla film „Muž, který sázel stromy“. Dle své fantazie zkusili dokončit 1. část příběhu, přečetli si nejzajímavější z nich a dokoukali zbytek filmu. Pak vypracovali pracovní listy. V anglické části zpracovávali témata s environmentální tématikou.

Většina žáků 9. tříd odjela do SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Pracovali v laboratořích přírodopisu – poznávali přírodniny, vyplňovali pracovní listy k zhlédnuté prezentaci Sekvojovec obrovský. V chemické laboratoři se seznámili s problematikou fotosyntézy, provedli experiment na důkaz glukózy a srážecí reakcí získali barvy podzimu. Nakonec viděli ozobota – interaktivní pomůcku v robotice a sami ho vyzkoušeli. Žákyně si pak prohlédly provozovny učňovského střediska. Paní ing. Monice Štodtové , zástupkyni SŠ a jejím kolegům děkujeme za velmi zdařilé dopoledne.

31. října navštívily třídy 7. A a 7. B poprvé v letošním školním roce Klicperovo divadlo v Hradci Králové, kde zhlédly velmi zdařilé představení Romeo a Julie od W. Shakespeara. 9. listopadu odjeli žáci vycházejících 9. tříd do náchodské Sokolovny na Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů. Ta by jim měla zjednodušit výběr SŠ, motivovat a informovat je o pracovních příležitostech v regionu.

Speciální třídy

Ve vile Čerych proběhlo známé Dýňování. Zde žáci plní různé úkoly, poznávají druhy dýní, mají možnost vidět, jaká krásná výzdoba se z dýní dá vyrobit.

Celoškolní projekt Děn stromů proběhl opět ve vile Čerych.. I když počasí příliš nepřálo, děti byly přítomny při sázení “stromu svobody“ – sázel se dub. V přilehlé zahradě vily si posbíraly listy, které využily později ve škole. Zde proběhla výtvarná dílna, kdy se žáci učili výtvarné metodě zvané frotáž.

Žákům bylo připomenuto sté výročí založení Československé republiky. V hodině hudební výchovy jsme se učili chování při státní hymně a hymnu jsme si i zazpívali. Také jsme si poslechli slovenskou část, kterou dnešní žáci už většinou neznají. Poté jsme poslouchali písničky napříč celým stoletím, které mapovaly krásnou hudební tvorbu našich skladatelů, a to především té tzv. populární hudby. Na závěr jsme si zapěli Ta naše písnička česká. Karel Hašler nám snad odpustí naši nedokonalost ve zpěvu, zpíváme ji rádi a s chutí.

Projekt Hasík proběhl osmého listopadu. Jedná se o projekt preventivně  výchovné činnosti HZS v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žákům je zábavnou formou připomenuta otázka bezpečnosti a chování v ohrožujících situacích.

9. listopadu odjeli žáci devátého ročníku na burzu škol do Náchoda. Zde měli možnost zorientovat se v nabídce učebních oborů. Nebude to trvat dlouho a budou se muset rozhodnout, kam podají přihlášky, jakou budoucí školu si zvolí.

Školní družina

Slunečné říjnové dny využila družina k hrám a sportovním aktivitám na školním hřišti. Velký výběr přírodních materiálů vyzýval k tvoření předmětů a dekorací z listů, šišek, šípků, kaštanů a žaludů. Hovořilo se o říjnových pranostikách, zpívaly písně s podzimní tematikou, soutěžilo v hádankách. Největší pozornost byla věnována svátku stromů. Stromy jako „plíce planety“, nezbytnost pro život člověka a ostatních živočichů, zajímavosti o stromech. Závěr měsíce patřil tradičně drakům, kteří se „učili létat“.


1. stupeň

Žáci čtvrtých tříd byli v září na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. Zopakovali si své znalosti z dopravní výchovy a vyzkoušeli si, jak je dovedou používat v praxi. Jejich starší spolužáci, 2 chlapci a 2 děvčata z pátých tříd, se na tomto dopravním hřišti zúčastnili soutěže Pohár starostů. Z 18 družstev obsadili pěkné 7. místo.

Prvňáčci přijali nabídku Muzea BN a navštívili Starou školu. Dětí se ujaly milé průvodkyně a ukázaly jim, jak škola kdysi vypadala. Děti byly rády, že dnes máme školu mnohem příjemnější.

5. října navštívili žáci 1. stupně divadelní představení. Českoskaličtí divadelníci nám zahráli pohádku Čert a Káča. Všem se moc líbila a už teď se těšíme na další.

Třetí třídy zašly do vily Čerych na Dýňování. Pracovníci Centra rozvoje pro ně připravili pěkný výchovně-vzdělávací program. Několik tříd navštívilo také výstavu chovatelů drobného zvířectva.

2. stupeň

Od 17. do 19. září odjeli žáci šestého ročníku na poznávací pobyt na chatu Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Cílem adaptačního pobytu je seznámit se s novými žáky i s učiteli trochu jinak, než ve školních lavicích.

První den si žáci prohlédli rekreační zařízení, pohovořili s novými třídními učiteli a trochu sportovali. O program druhého dne se postarala agentura, která zabavila naše žáky formou her až do pozdního večera. Počasí nám neskutečně přálo, a tak jsme třetí den věnovali prohlídce nedaleké tvrze Skutina a s veselou náladou jsme se vrátili zpět do České Skalice do všedního školního života.

24. září se někteří  žáci  z 9. B a 9. C  zúčastnili  exkurze do Ovocnářského střediska v Zájezdě. Ovocnářskou výrobu provozuje ZD Dolany na 262 ha intenzivních ovocných sadů a patří k největším pěstitelům jablek v České republice. Prohlédli jsme si sady, sklady ovoce, ochutnali právě sklízené odrůdy jablek, hrušek, švestek i čerstvě vylisovaný mošt. Děkujeme panu Fischerovi za odborný výklad i čas, který nám věnoval!

Exkurze Praha

Dne 26. 9. 2018 odjeli zájemci z devátých tříd na exkurzi do Prahy. Ráno v 6.20 jsme měli sraz a následně jeli vlakem do Prahy. Většina programu probíhala v areálu Pražského hradu, v Jízdárně jsme zhlédli výstavu Doteky státnosti. Pak nám rozdaly paní učitelky kartičky, na kterých každá skupina (zhruba po 3) měla napsanou nějakou pražskou památku. Následně jsme procházeli místy na kartičkách a každá skupina řekla ostatním, co o dané památce našla nebo si zjistila. V centru hlavního města jsme měli rozchod, v 16.00 sraz na hlavním nádraží a hurá domů! Výlet se všem líbil, tak zase příště!   K. Šrůtková z 9. A

Výstava Založeno 1918 – Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu představuje vývoj, kterým prošly státní symboly od počátků úsilí o vznik samostatného státu až do současnosti, a předměty, které v uplynulých sto letech v rukou osobností, známých či dávno zapomenutých, spoluvytvářely klíčové okamžiky našich dějin.

1. října jsme  již podruhé otevřeli naši školu široké veřejnosti, na kterou čekala krásná výzdoba, různé prezentace ve třídách, bylo připraveno občerstvení, stan pro turisty, vuřty na opékání nebo kolo na odjezd ze školy. Všichni, kteří přišli, nelitovali!

Speciální třídy

Pro devátý ročník speciální třídy byla 24. září připravena exkurze do ovocnářského střediska v Zájezdě. Žáci devátého ročníku se již brzy budou muset rozhodnout, na kterou školu podají přihlášku, tudíž jsou pro ně podobné exkurze přínosné. Ještě je čeká burza škol a exkurze na střední odborná učiliště.

Prvostupňoví žáci ze speciálních tříd zase navštívili kulturní divadelní představení Čert a Káča.

Školní družina

V družině začalo utváření nového kolektivu  vymezením  pravidel slušného chování, zásad bezpečného pohybu ve všech jejích prostorách, na školním hřišti, při přechodu ze školy  a ve školní jídelně. Hrály se seznamovací  hry,  kontaktní hry, hovořilo o zážitcích z prázdnin, o domově a rodině.


  1. stupeň

Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být.  A moc rychle uteklo.  Ani jsme se nenadáli a je tu zase škola. Mnozí se na ni těšili, nejvíce byli zvědaví naši prvňáčci. Školní docházku zahájili slavnostně v Jiřinkovém sále, kde je přivítal pan místostarosta Tomáš Hubka s paní matrikářkou, ředitelka školy Iveta Beranová, zástupkyně pro 1. stupeň Blanka Míková a třídní učitelky prvních tříd.  1. A učí paní učitelka Jiřina Polončeková,  1. B  paní učitelka Libuše Šebestová a 1. C paní učitelka Iva Jaklová.  Vedení města připravilo pro naše prvňáčky šerpy s nápisem  PRVŇÁČEK, kornout plný sladkostí, upomínkový list a květinu. Překvapení čekalo na paní učitelky, které také dostaly šerpu a růži. Šerpami ozdobení žáčci se se svojí třídní učitelkou vydali ke škole, kde je ve třídách čekala spousta dalších dárků, učebnice a školní potřeby.  Do prvních tříd nastoupilo celkem 52 žáků. Všem, dětem i jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů a radosti během celé školní docházky.

Žáci vyšších tříd prvního stupně se vypravili na výstavu jiřin do Muzea Boženy Němcové a připomněli si tak probíhající Jiřinkové slavnosti.

Celý první stupeň se zúčastnil výukového programu o životě dravců a sov. Na školním hřišti představila skupina Seiferos z České Třebové zábavnou formou 45 dravců a sov.  Pracovníci záchranné stanice předvedli ukázky imitace lovu,  děti mohly sledovat letecké schopnosti dravců, směly si dravce pohladit a někteří  žáci byli odměněni příletem dravce na ruku.

Jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání českoskalických skautů do jejich areálu na program MÁŠ NA TO! STAŇ SE SKAUTEM! Děti prvních a druhých tříd si vyzkoušely lezeckou stěnu, střelbu a prima hry. Moc si to užily a některé se určitě ke skautům přihlásí.

  1. stupeň

Také celý 2. stupeň  zhlédl výukový program „Seiferos“. Slyšeli jsme zajímavý a velice zábavný výklad o životě dravců a sov s přezkoušením nově nabytých poznatků a získáním nevšední odměny v podobě příletu dravce na ruku. V druhé části programu jsme sledovali výjimečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu. Profesionální aparatura zaručila kvalitní ozvučení  i  krásné slunečné počasí přispělo k fantastickému zážitku!

U příležitosti 15. Královehradeckých dožínek odjely šesté třídy na  odborně zaměřený „Den zemědělství“, který se konal  14. září v prostoru před sportovním stadiónem a v prostoru Flošny v Hradci Králové.  Akce byla zaměřena na školní mládež s cílem seznámit ji s tématikou zdravého životního stylu  a péči o životní prostředí kraje. Zábavně vzdělávací program se skládal z ukázek živých zvířat, na stanovištích plnily děti rozličné úkoly, za splnění dostávaly herní karty. Ty budou slosovány a výhercům předány prostřednictvím škol.

Speciální třídy

Speciální třídy v září absolvovaly návštěvu Muzea Boženy Němcové. Žáky potěšila výstava jiřin a někteří se i zapojili do hodnocení nejkrásnější květiny.

Společně s dalšími třídami jsme se zúčastnili skvělého programu o dravcích. Vidět v reálu tato nádherná zvířata je zážitek.

V pátek 14. září žáci speciálních tříd vyrazili také na Dožínky do Hradce Králové. Zde se mohou žáci seznámit s ruční výrobou vlny, mýdel a dalších výrobků. Je tu spousta ochutnávek regionálních zemědělských produktů. K zhlédnutí jsou také domácí zvířata, povídání o jejich chovu.

Školní družina

Přípravný týden ve školní družině byl věnován intenzivní přípravě na počátek nového školního roku. Žáci, kteří  v tomto týdnu navštěvovali ŠD, si nejen hráli, sportovali a výletovali, ale i pomáhali s výzdobou  prostor a tvořením dekorací.

Začal nový školní rok 2018 / 2019!  Všem žákům přejeme hodně úspěchů!

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak