Aktuality

Volby do školské rady z důvodu mimořádné situace zatím odloženy na prosinec 2020. Více informací o fungování školské rady, včetně volebního řádu, naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA

Návody Teams - vstup a moodle - do mobilu - viz v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

VŠICHNI žáci naší školy mají školní mailové schránky - prosím denně je sledujte. Totéž platí o Teams - denně sledujte informace vaší třídy či studijní skupiny. Děkujeme

Nové informace a poučení před podzimními prázdninami - více v INFORMACE PRO RODIČE

Online kurz přijímačky - více v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nový rozpis online videokonferencí 2. stupeň včetně dobrovolného doučování platný pro týden od 19. do 23. října v menu DISTANČNÍ VÝUKA. Od 2. listopadu dle momentální situace a nových pokynů může dojít ke změně.

Výukové materiály pro žáky 1. stupně - více v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Doučování AJ - více v INFORMACE PRO RODIČE

Neformální setkání rodičů prvňáčků odloženo z důvodů mimořádné situace.

Schůzka k lyžařským výcvikům 7. ročník se přesouvá na 18. listopadu od 16.00.

Školní jídelna od STŘEDY 14. října UZAVŘENA.

Od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žáci speciálních tříd chodí do školy a výuka probíhá dle rozvrhu. Žáci běžných tříd se budou vzdělávat distančně (doma) - včetně videokonferencí dle rozpisu v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Sportovní aktivity v tělocvičně a sportovní hale od 12. října do 25. října 2020 zakázány.

Výuka od pondělí 12. října 2020 do 23. října 2020.  Více v INFORMACE PRO RODIČE

28. října 2020 - sportovní hala uzavřena.

19. říjen - Náchod - „protidrogový vlak“ Více v INFORMACE PRO RODIČE

Ve čtvrtek 8. října se uskuteční projektový den, který je vzdělávací aktivitou a je součástí našeho ŠVP. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Sběr papíru v ZŠ - kontejner bude přistaven v ul. Komenského, ve středu 7. října v dopoledních hodinách, odvezen ve čtvrtek 8. října v dopoledních hodinách.

Výsledky přijímacích zkoušek 2020 a srovnání s ČR v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové pokyny platné od pondělí 5. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

Ředitelské volno v pátek 25. září naše škola nevyhlašuje.

Volby do ŠKOLSKÉ RADY
Dne 12. listopadu se uskuteční v ZŠ Česká Skalice volby do Školské rady během třídních schůzek. Volební řád v menu ŠKOLSKÁ RADA

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové informace k opatřením a postupům ve škole a v rodině vzhledem k situaci s COVID v ČR v INFORMACE PRO RODIČE

Dle mimořádného opatření platí, že od 10. září ve společných prostorách budov školy je povinné nosit roušku. 

Nové informace k doučování ve škole od 1. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 8. září 2020 se konají od 16.00 třídní schůzky. Doporučejeme všem účastníkům roušku.

Nová informace v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Informace pro rodiče žáků 1. tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro žáky 5. tříd - v úterý 1. září prosím přinést do školy všechny učebnice.

Zahájení školního roku 2020/21, rozmístění tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace k organizaci školního roku 2020/21 v INFORMACE PRO RODIČE

Zahájení školního roku 2020/21 proběhne 1. září 2020 v běžném režimu. Veškeré potřebné informace k prvnímu dni budou na našich webových stránkách umístěny ve středu 26. srpna 2020.

Setkání rodičů našich prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy proběhne ve středu 26. srpna 2020 od 15.00 v budově školy ul. Komenského. Vstup do budovy školy bude otevřen z ul. Komenského od 14.50. Těšíme se na společné setkání.

 

 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

školní rok 2020-21

1. stupeň

1. září se vrátily děti po prázdninách opět do školních lavic. Do prvních tříd nastoupilo 20 + 22 nových žáčků. Prvňáčky uvítala třídní učitelka, paní starostka a ředitelka školy. Na lavicích měli přichystané nové učebnice a drobné dárky, které jim věnovalo město a Královéhradecký kraj. Všichni si přejeme, aby se novým žáčkům u nás líbilo a dařilo. Chodby budovy 1. stupně se rozsvítily novou malbou, aby se dětem veseleji nastupovalo do školy. Žáci 2. - 5. ročníku budou muset nějaký čas věnovat učivu, které se kvůli mimořádné situaci loňský školní rok nestihlo probrat. Druháci navštívili každoroční výstavu jiřin v rámci Jiřinkových slavností a při té příležitosti si prohlédli prostory Muzea Boženy Němcové. Nový školní rok se nám rozjíždí a přejeme si, aby ho Covid-19 nezkomplikoval.

2. stupeň

V letošním školním roce je zpřístupněna veškerá dokumentace školy v elektronické podobě (od 5. - 9. ročníku školní žákovské maily, přístupy rodičů do školy online, elektronická ŽK). Zřídíme na webu menu Distanční výuka, kde budou všechny informace, jak postupovat v případě uzavření školy nebo jen třídy, distanční výuka je povinná! Vedení školy a pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí. Na webových stránkách školy jsme informovali rodiče o závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19. Dle mimořádného opatření platí, že od 10. září 2020 je povinné ve společných prostorách budov školy nosit roušku! Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na přístavbě ZŠ zkomplikovala 5. a 6. třídám začátek školního roku. Do svých tříd vcházely schodištěm středem budovy a využívaly WC v přízemí. Vše jsme zvládli a 17. září proběhlo „slavnostní předání“ šaten a sociálního zařízení žákům naší školy.

Speciální třídy

1. září všichni žáci speciálních tříd usedli do školních lavic. Většina žáků se do školy těšila, protože se zde opět shledala s kamarády. Někteří žáci byli rádi, že vidí po prázdninách paní učitelky. Veselé povídání, radost a smích byly slyšet všude po škole. Žáci s radostí vzpomínali na své prázdninové zážitky a radovánky.

Školní družina

V družině začalo utváření nového kolektivu prostřednictvím seznamovacích her. Opakují se zásady slušného chování, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady, při přechodu ze školy.  Hovořilo se o zážitcích z prázdnin. Vznikala nová dílka (kolektivně podzimní sklizně, jednotlivě včely, bezinky, balónky).

Všem školákům přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku. Celý školní rok 2020/2021 ať je poklidný a příjemný.


Prázdniny budou za námi a nový školní rok začne v běžném režimu. Letos, asi více než jindy, se těšíme na první školní den, že se všichni uvidíme a dáme se do společné práce.

Žáčky uvítáme v pěkném upraveném prostředí všech školních budov. V ulici Komenského proběhla výmalba společných prostor – chodby a schodiště, v budově v Lidické ulici se dokončuje rekonstrukce toalet a šaten v 1. patře. Na Husově náměstí došlo ke kompletní rekonstrukci počítačové učebny. Kromě těchto velkých oprav proběhla i celá řada drobnějších úprav ve třídách i v okolí školy (nátěry nouzového schodiště, přesazování květin, výmalby ve třídách, nové datové rozvody) a údržba veškerého IT vybavení.

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům města, kteří se podíleli na náročných opravách realizovaných v prostorách budov školy. Velmi si toho vážíme a víme, že za tím stojí nejen práce, která je vidět, ale hlavně obrovská a pečlivá příprava a vysoký rozpočet. Věřím, že si to žáci a zaměstnanci naší školy zaslouží a všem se v novém příjemném školním prostředí bude lépe pracovat.

Ani vedení školy o prázdninách nezahálelo. Na nový školní je třeba se vždy řádně připravit. Přijali jsme 5 nových pedagogů, z toho dva muže, 3 nové asistentky pedagoga a 1 paní uklízečku. Všem 48 pedagogickým pracovníkům byly stanoveny úvazky (předměty a třídy). Potom bylo třeba sestavit rozvrh hodin pro žáky i učitele a zadat vše do elektronického systému. Zákonní zástupci budou mít od letošního školního roku přístup do školní elektronické matriky a od 5. ročníku povedeme elektronickou žákovskou knížku.

Během letních prázdnin se též zajišťují plánované aktivity, jako je seznamovací pobyt pro žáky 6. ročníku, aktivity podzimního projektového dne, společné vzdělávání pro učitele, den otevřených dveří a další. Letošní podzim bude ve škole trochu odlišný. Nejprve bude třeba zopakovat a procvičit učivo z období distančního vzdělávání, pak se teprve může začít s novým učivem. 

Od letošního září bude na naší škole působit dobrovolnice Anna z Grenoblu. Její mateřštinou je francouzština, ale ovládá velmi dobře i angličtinu. V odpoledních hodinách bude společně s vychovatelkami ve školní družině, dopoledne bude spolupracovat především s učiteli cizích jazyků. Zvažujeme i možnost výuky základů francouzštiny nejen pro naše žáky, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Předpokládá se její spolupráce i s  dalšími organizacemi ve městě, pokud projeví zájem. 

Během letních prázdnin jsme po dobu 4 týdnů měli otevřenou školní družinu. Děti, které ji navštěvovaly, si společně užívaly sluníčka, kamarádů, her a vycházek do přírody.

Naše základní škola má v současné době 500 žáků. Počet žáků v 5. a 6. ročníku se zvýšil. Pro letošní školní rok jsme přijali větší počet žáků z okolí, tedy máme v těchto ročnících po třech třídách. Jsme rádi, že k nám přicházejí noví žáci. Budeme se snažit všem poskytovat kvalitní vzdělání, školu vlídnou a otevřenou. Všem přeji úspěšný školní rok 2020-21.


školní rok 2019-20

1. stupeň

Po dlouhých týdnech domácí výuky se 25. května mohli žáci 1. stupně vrátit do školních lavic. Na naší škole se k výuce přihlásilo 70 % dětí. Ostatní pokračovaly z různých důvodů v distančním způsobu vyučování. Při vyučování se dodržovala nařízení a doporučení, aby se na minimum omezila možnost šíření nemoci Covid-19. V jedné třídě mohlo být nanejvýš 15 žáků a každý měl pro sebe celou lavici. Na chodbě, ve třídách a na toaletách byla připravená dezinfekce, kterou děti pravidelně a svědomitě používaly. Stejně tak svědomitě používaly roušky, pokud pracovaly ve skupinách nebo se pohybovaly mimo třídu. Další změnou bylo zrušené zvonění. Vyučování totiž neprobíhalo podle rozvrhu, vyučovaly se jen hlavní předměty, výchovy pouze okrajově a tělesná výchova se nesměla vyučovat vůbec. I konec vyučování byl upravený tak, aby se děti mohly vystřídat ve školní jídelně při dodržení daných pravidel.

Práce v malém kolektivu byla mnohem efektivnější, žáci pracovali aktivně a každý den odvedli velký kus práce. A to ve skupinách, kde vyučovaly paní učitelky, ale i ve skupinách, kde vyučovaly paní asistentky. Náročnou práci zvládli všichni. Zvládli ji i žáci, kteří pokračovali v domácí výuce za pomoci svých rodičů. A už si jenom přejeme, abychom se ve zdraví všichni sešli v září ve škole a aby nám už nikdy žádná mimořádná událost pravidelné vyučování nezkomplikovala.

2. stupeň

Pro žáky devátých ročníků skončila výuka ve čtvrtek 4.6.

V posledním týdnu distanční výuky se všichni deváťáci (i ti, kteří se nepřipravovali k přijímačkám ve škole) účastnili plošného školního testování z matematiky a českého jazyka.

Cílem testů je ověření toho, do jaké míry žák zvládá látku obsaženou v minimálních standardech základního vzdělávání, identifikovat jejich individuální vzdělávací potřeby, poskytnout zpětnou vazbu školám, učitelům a v neposlední řadě samotným žákům nebo jejich rodičům.

Test je rozčleněn podle obtížnosti. V základní úrovni jsou elementární požadavky povinné pro každého žáka, který projde devátou třídou. Většina žáků by si měla s úlohami odpovídajícími této úrovni snadno poradit. Pokud dostatečně úspěšně vyřeší první část úloh, zobrazí se jim zbytek testu sestavený z úloh vyšší úrovně.

Cílem dvojí obtížnosti testů je snaha poskytnout zpětnou vazbu o dovednostech v jednotlivých předmětech i žákům průměrným a dobrým, kteří by při nastavení obtížnosti úloh jen na úplné minimum zjistili pouze to, že všechno, co test obsahuje, umějí.

Našim žákům se tento rok opravdu dařilo, celkové výsledky testů z českého jazyka a matematiky byly nad republikovým průměrem. Úspěšnost tříd: 9.A - český jazyk 77%, matematika 61%, 9.B – český jazyk 80%, matematika 63%. Velkou zásluhu na výsledcích testů měla zcela jistě i příprava deváťáků na přijímací zkoušky, která probíhala v naší škole každý den (pondělí – čtvrtek) ve dvouhodinových blocích.

8. června se do škol vrátili i žáci 2. stupně.

Přihlášení žáci 6. - 8. ročníku docházeli 1x týdně na konzultace z českého a anglického jazyka a matematiky. Dopolední konzultace probíhaly od 8.15 – 11.00, odpolední od 11.45- 14.30. Každý žák byl povinen odevzdat při prvním vstupu do školy „Čestné prohlášení“ podepsané rodiči. Žáci museli dodržovat všechna hygienická opatření, se kterými byli seznámeni první hodinu.

Přihlášení žáci měli možnost v den konzultace jít na oběd do školní jídelny do oddělení dospělých v čase 11.00- 11.30.

Školní družina

Den dětí se slavil v malých izolovaných skupinkách s rozmanitými soutěžními disciplínami (přenášení knoflíků pomocí brčka, slalom se lžicí s míčkem, namotávání bonbonů o závod, papírová střelnice…) za drobné odměny. Četlo se z knihy K. Hamiltonové “Psi v akci“ (po stopách nejakčnějších a nejhrdinnějších psů). Vařil se kouzelný lektvar (z bezových květů), sázelo se (Kaly), skládalo (Origami - mrkev, žáby), pekly se housky, tvořily letní dekorace a konala se i návštěva včelího úlu (Kniha „Jeden rok v životě včely“).

Školní rok je za námi, ze dne na den jsme byli postaveni k výzvě, jak vzdělávat na dálku? Zvládli jsme výuku online, začali používat téměř okamžitě moderní technologie a rychle to naučili i žáky. Za několik měsíců jsme se museli naučit tolik, jako kdybychom se vzdělávali měsíce.

„Lék či vakcínu nenajde robot, ale vzdělaný člověk, který se celý život rozvíjel a vzdělával.“

Krásné léto a pevné zdraví!


Nástup žáků 9. tříd do škol

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve školách pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny do 15 žáků za dodržení všech hygienických pravidel.

Škola informovala zákonné zástupce žáků o organizačním zabezpečení výuky. K docházce do školy se přihlásilo 32 žáků ze 40. Byly vytvořeny 3 skupiny. Výuka českého jazyka, matematiky a anglického jazyka probíhá v 90-ti minutových blocích od pondělí do čtvrtka od 7.30 do 12 hodin. Žáci mají v průběhu dopoledne možnost krátké relaxace na školní zahradě. Nástup deváťáků do školy proběhl hladce, všichni dodržují nastavená pravidla a aktivně se zapojují do výuky. Je vidět, že se do školy těšili. Věříme, že naši žáci úspěšně zvládnou přijímací zkoušky na střední školy, které se konají v pondělí 8. června.

Od 25. května plánujeme nástup žáků 1. stupně. Je třeba zjistit, kolik žáků se nám do školy vrátí, rozdělit je do skupin do 15, zajistit odpovídající počet učitelů, vychovatelů a prostory pro výuku. Vše je potřeba časově naplánovat tak, aby se žáci mohli stravovat ve školní jídelně a nedocházelo k prolínání jednotlivých skupin. Paní učitelky se už velmi těší, že se po více než 2 měsíční přestávce opět osobně s žáky setkají, a pustí se s nimi do práce.

Vychovatelky ŠD elektronicky komunikují s rodiči a zjišťují zájem o odpolední aktivity ve škole.

Zlatá slova Boženy Němcové

Společnost Boženy Němcové vyhlásila literární soutěž pro žáky ZŠ „Zlatá slova “ ke 200. výročí narození Boženy Němcové v únoru letošního roku. Do soutěže se mohl přihlásit každý žák 4. - 9. třídy. Paní učitelky českého jazyka shromažďovaly literární práce i během distanční výuky, vyhodnotily je a nejzdařilejší předaly Společnosti B. Němcové v České Skalici. Vítězné práce z každé kategorie budou vyhodnoceny a odměněny. Uvidíme, které se líbily nejvíce?

Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a poslali své literární práce.

Během května pokračovaly ve škole práce pro zlepšení školního prostředí – úprava školní zahrady, výmalba dvou tříd, výměna dveří, nátěr zárubní. Dvě třídy jsou vybaveny novými lavicemi a v jedné třídě máme i nový nábytek.

Základní škola obdržela od firmy ZP – TECH s.r.o. dva vizualizéry, od firmy AGRO CS a.s. zahradnický substrát a od Modelářského centra Česká Skalice 45 kusů ochranných štítů pro pedagogy. Děkujeme.


1.stupeň

Žáci 4. C během února společně nacvičili operetku od pana Z. Svěráka a J. Uhlíře O 12 měsíčkách. 5. března se mohli svými pěveckými i hereckými dovednostmi pochlubit během dopoledne všem žákům a učitelům 1. stupně naší školy. Odpoledne do školy na operetku a následné pohoštění dorazili i rodiče a pozvaní přátelé naší školy. Vystoupení žáků všechny diváky příjemně naladilo, a ještě dnes na něj s úsměvem vzpomínáme.

Po jarních prázdninách začal celý 1. stupeň a speciální třídy s distanční výukou. Každá paní učitelka oslovila rodiče a navrhla postupy výuky jejich dětí. Přes počáteční hledání nejvhodnějších zadávání domácí výuky se podařilo nastavit v každé třídě funkční komunikaci s žáky i jejich rodiči. Víme, že to je práce těžká pro rodiče, žáky i nás učitele. Moc si vážíme vstřícnosti rodičů a ochoty dětí učit se novým věcem. Věříme, že se brzy shledáme ve škole a tato situace bude za námi a my budeme bohatší o další cenné zkušenosti.

2.stupeň

Distanční vzdělávání na druhém stupni prošlo v prvních týdnech velkou proměnou. Uzavření škol nás zastihlo v době jarních prázdnin, řada žáků měla svoje učebnice a sešity ve škole, na některé žáky jsme neměli aktuální kontakty. Učitelé museli promýšlet, jak se s žáky efektivně spojit, jak jim zadávat úkoly a jak předávat zpětnou vazbu o splnění. Jak hodnotit, jak vykládat novou látku a samozřejmě, jak se s nimi spojit online.

Řada vzdělávacích společností uvolnila studijní materiály bezplatně. Bylo nutné se v nich zorientovat a doporučit svým žákům. Zhruba po 2 týdnech se učitelé na 2. stupni sjednotili a začali společně používat portál Škola v pyžamu, přes který s žáky komunikují, zadávají jim úkoly, vyhodnocují, hodnotí. Žáci tak mají vše na jednom místě. Pro online komunikaci jsme vybrali meet.jit.si, kde každé pondělí probíhají třídnické hodiny, od úterý konzultace jednotlivých učitelů s žáky dle rozpisu (na webu školy). Žáci mají možnost se připojit a probrat s učiteli, co potřebují. Online probíhaly i třídní schůzky.

Tato výjimečná, neočekávaná situace zkomplikovala práci žákům i učitelům, ale věřím, že každého z nás obohatila o nové zkušenosti a dovednosti. Moc se těšíme, až se s našimi žáky opět setkáme ve škole.

Školní družina

Motivy probouzející se přírody (první jarní květy, zvířata, ptáci) se promítly do pohádek, kreseb i do tvorby dekorací určených k výzdobě prostor družiny v prvním březnovém týdnu. Stěžejní téma tvořil středověk, období trvající deset století. Žáci kreslili zbraně, erby, oblečení, portréty princů a princezen, „stavěli“ hrady.


1. stupeň

V únoru proběhla na 1. stupni soutěž v recitaci. Děti se naučily básničky a každá třída pak vyslala ty nejlepší do školního kola. To proběhlo 18. února. V kategorii 2. – 3. tříd přednášelo 39 žáků. Porotě se nejvíce líbila Nela Kadaníková, Martin Saska a Viktorka Košťálová. V kategorii 4. – 5. tříd uspěli Ema Kunová a Jan Veverka. Oba budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Držíme jim palce.

21. února několik tříd navštívilo výstavu chovatelů drobného zvířectva.

Žáci 4. A připravili v rámci oslav 200. výročí narození Boženy Němcové Pohádkový kvíz. Po chodbě rozvěsili vlastnoručně nakreslené očíslované ilustrace pohádek a během přestávek pak prováděli své mladší spolužáky a ti vyplňovali do připraveného dotazníku názvy pohádek, které poznali. Dotazníky pak čtvrťáci sami zkontrolovali a úspěšné řešitele odměnili.

Žáci 4. C zase nacvičili divadlo, operetku O dvanácti měsíčkách, a na představení pozvali ostatní třídy. Moc se jim dařilo, jsou to šikulové. Na noc z 6. na 7. března pro ně připravila paní učitelka akci „spaní ve škole“.

V pondělí 2. března měli zpestření výuky prvňáčci. Pěvecký sbor Viktorka je pozval na program „Dvanáct je měsíců“ složený z úryvků pohádek Boženy Němcové a pohádkových písniček.

Třídy 4. A a 4. B navštívily v rámci výuky vlastivědy Městský úřad v České Skalici.

 2.stupeň

V měsíci únoru navštívili žáci 2. stupně Knihovnu Barunky Panklové. V rámci knihovnického minima byla tento rok vybrána témata: 6. třídy - Fantazy + Sci-fi, 7. třídy - Bezdomovectví, 8. třídy - Válka očima dětí a 9.třídy si prohlédly Knihařství v České Skalici, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí nejen o vázání knih.

17.2 proběhlo celostátní kolo „Karlovarský skřivánek“ v ZUŠ v Novém Městě nad Metují. Erik Príbojský z 9.B obsadil 1. místo a postupuje do celostátního kola. BLAHOPŘEJEME!

Žáci 9. tříd si připravili a nacvičili v hodinách českého jazyka krátký program k 200. výročí narození Boženy Němcové. Ostatní spolužáky z nižších ročníků seznámili se životem slavné spisovatelky a přečetli krátké ukázky z nejznámějších děl.

VZPoura úrazům

Ve dnech 28.2 a 6.3. nás navštívili dva ambasadoři projektu VZP pojišťovny. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Celé dopoledne proběhlo ve dvouhodinových blocích a žáci 5.a 6. tříd měli možnost se podrobně seznámit s problematikou života na vozíku.

Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy s PhDr. Danielem Švecem o RAF za 2. světové války. Beseda proběhla v příjemném prostředí městské knihovny. Pan Švec žákům poutavě vyprávěl příběhy českých letců, kteří statečně bojovali v letecké bitvě o Velkou Británii. Diskutoval s žáky o vývoji Československa od 30. let až do konce 2. světové války. Žáci se tímto tématem zabývají v hodinách dějepisu a bylo velmi přínosné sdílet své znalosti s člověkem, pro kterého je historie 2. světové války velkým koníčkem. 

Speciální třídy

V únoru navštívili naši žáci Městskou knihovnu v České Skalici. Při této návštěvě jsme si připomněli 200. výročí narození naší spisovatelky Boženy Němcové. Paní knihovnice nás obeznámila s přejmenováním Městské knihovny na Městskou knihovnu Barunky Panklové. Žáci si připomněli významná díla této spisovatelky a společně jsme se zaměřili na pohádky B. Němcové, zmínili jsme i další autory českých moderních pohádek jako je J. Werich apod.

V duchu pohádek Boženy Němcové se nesl i školní karneval. Tématem karnevalu byly „Postavy z pohádek B. Němcové“. Žáci si připravili moc hezké masky. Nejdříve jsme poznávali jednotlivé masky a určovali jsme, z které pohádky ona maska je. Po seznámení následovaly hry a soutěže, které žáky moc bavily. Na závěr karnevalu si žáci zatancovali a samozřejmě proběhla i „papírová bitka“, která se žákům líbila z celého karnevalu nejvíce.

V půlce února proběhla návštěva našich žáků na Městské policii v České Skalici. Žáci na vlastní oči viděli pracovní vybavení Městské policie. Dále byli poučeni, jak by se měli správně chovat, aby se nikdy nedostali do rukou policie, byli seznámeni s pracovní náplní policie a dozvěděli se, jak se policistou stát. Nejzajímavějším bodem byl určitě kamerový systém. Policisté nám ukázali, jak funguje. Po prohlídce policejního vozu jsme se společně rozloučili.

Školní družina

Středem pozornosti se stalo město Česká Skalice, jeho historie a současnost. Nejvíce času bylo věnováno slavným osobnostem města. Zejména pak Boženě Němcové a jejímu lidskému a literárnímu odkazu. Žáci se seznámili s tajemstvím jejího původu, životem a dílem. Tvořili postavičky jejích pohádek (Paleček), „ilustrovali“ je. Období masopustu si pak připomínali tvořením masek, postaviček klaunů a představením v karnevalových maskách.


1. stupeň

Ve čtvrtek 30. ledna dostaly děti pololetní vysvědčení, přesněji jeho výpis, a v pátek měly jednodenní pololetní prázdniny.

Začátek nového pololetí se nesl v duchu oslav 200. výročí narození Boženy Němcové. Na chodbách i ve třídách se objevily vystavené výtvarné práce, ať už portréty Boženy Němcové nebo ilustrace jejích pohádek a povídek. Z nástěnek žáci mohli čerpat nové informace o životě a díle naší paní spisovatelky. Vše pak využili při různých kvízech a soutěžích, které probíhaly ve třídách. Další aktivity budou následovat během celého roku.

Ve středu 5. února začal v náchodském bazénu plavecký výcvik třetích a čtvrtých tříd. Žáky čeká deset lekcí, při kterých si zlepší své plavecké dovednosti.

Během února se druhé až páté třídy vystřídaly v Knihovně Barunky Panklové, kde pro ně byly připraveny besedy v rámci knihovnického minima.

2. stupeň

Ve dnech 19. – 24. ledna 2020 se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Orlických horách. I když se sněhem je to letos bída, chata Juráška nezklamala a poskytla našim 40 lyžařům a snowboardistům z řad žáků výborně upravený svah i ubytování s plnou penzí včetně svačin. Začínající lyžaři a snowboardisti se naučili základním dovednostem a týden na sněhu byl zakončen tradičními závody. 

Výsledky závodu:

Lyžaři: 1. místo Dohnanský Jakub, 2. místo Martinek Filip, 3. místo Škoda Tobiáš

Lyžařky: 1. místo Vrzáňová Jana, 2. místo Šichová Kristýna, 3. místo Řeháčková Lenka

Snowboardisté: 1. místo Hejzlar Filip, 2. místo Kozáková Daniela, 3. místo Voborníková Sára 

27. ledna navštívili žáci z 9. tříd (zájemci o strojírenství) místní podnik Farmet a.s. Tato společnost se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin. Po úvodní prezentaci si žáci prohlédli výrobu přímo v provozu.

5. února se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili chemické soutěže na Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Zimní turnaj se konal v nových laboratořích na nábřeží J. Wolkera v budově I. Po zahájení soutěžily tradičně tříčlenné týmy v manuálních dovednostech a základních znalostech za asistence žáků oboru Aplikované chemie. Na žáky čekaly ceny a občerstvení.

6. třídy si prohlédly monitorovací kamerový systém Městské policie v České Skalici, který slouží k dohledu veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Strážník Ondřej Šubr nám předvedl kamerový systém v provozu a odpovídal na nekonečné dotazy žáků. Shodli jsme se, že pokud se budeme chovat slušně, pak se nemusíme kamer bát.

2. března v 10 hodin dopoledne vystoupí v Modlitebně českých bratří pěvecký sbor Viktorka. V programu „Dvanáct je měsíců…“ pro MŠ a 1. třídy zazní úryvky z pohádek Boženy Němcové a písně z filmových pohádek.

Školní družina

Zimní pohádky přivedly na scénu další roční období. Tvoření se zaměřilo na výrobu dekorací pro výzdobu prostor družiny (sněhuláci, tučňáci, zasněžené chaloupky, sportovci na lyžích...). Povídání se pak točilo kolem přírody (zimní senzace ze světa zvířat a rostlin, péče o zvířata v zimě), zimních radovánek (zajímavosti o sněhulácích) a zimních sportů (trocha historie o lyžování a bruslení). A připomenuto bylo i jedno zaniklé řemeslo (ledařství). Nechyběly ani „Švanda ZOH“, při kterých žáci soutěžili v humorných disciplínách a sbírali vědomosti o původu olympijských her. Žáci se také vžili do role projektantů a ztvárnili své představy o naší nové školní zahradě.


1. stupeň

Po vánočních prázdninách se vrátily děti do školy 6. ledna, a proto se ze všech tříd rozléhal zpěv koledy My tři králové jdeme k vám. Z chodeb a tříd začala mizet vánoční výzdoba.

Vstoupili jsme do roku, kdy si připomínáme 200. výročí narození Boženy Němcové, a tak je nová výzdoba zaměřená na toto téma. Na nástěnkách se objevují ilustrace pohádek, portréty Boženy Němcové, chystáme se zapojit do soutěže Zlatá slova. Ale to je teprve začátek. Kulaté výročí nás bude provázet celý rok.

2. stupeň

17. prosince odjely deváté třídy do SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem na projektový den „Pomáhám sobě i druhým v adventním čase“. Po příchodu do „finské učebny“ byli žáci seznámeni se školou, obory vzdělávání a rozděleni do dvou skupin. 1. skupina odešla do chemických laboratoří na chemické pokusy, a pak do učebny fyziky na robotiku (hraní s čidly a roboty). 2. skupina se přemístila do budovy S, kde měla připravený program: Kosmetika a péče o problematickou pleť (s praktickou ukázkou), mohli ukázat zručnost při dovednostní kadeřnické soutěži a zkusili si automasáž i uvolňovací techniky při masáži. Moc děkujeme pí Ing. Monice Štodtové za organizaci a přípravu celého projektového dne.

20. prosince, poslední školní den kalendářního roku, byly pro žáky 7. – 9. roč. připraveny VÁNOČNÍ DÍLNY. Letos byla nabídka velmi pestrá a žáci mohli vybírat z těchto aktivit: Deskové hry, Přehazovaná, Vybíjená, „Tančíme s roboty“, Vánoční svícínky, Skládání ubrousků, Malování na ruce a batikování, ve školní kuchyňce Vánoční pizza a Vánoční vaření.

Nabízené aktivity, mimo Sportovní hry, byly jednoblokové, žáci se tak vystřídali a dopoledne uběhlo velmi rychle. Navíc si odnášeli domů pěkné výrobky na vánoční stůl.

6. třídy se učily dle rozvrhu, hodiny však byly vánočně laděny a zakončeny besídkami.

Začíná rok 2020 – Rok Boženy Němcové. Také naše škola se zapojí do oslav a připravujeme pásmo písniček a pohádek pro MŠ „12 je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí“, literárně dramatický pořad věnovaný slavné spisovatelce, zapojíme se do literární soutěže Zlatá slova, vyrábíme „bedničky“ na motivy pohádek B. N., které budou k vidění na místech určených městem.

Speciální třídy

Ke konci roku 2019 navštívili vycházející žáci a žáci osmého ročníku SŠ řemesel a ZŠ v Hořicích. Žáci měli možnost si prohlédnout odborné učebny, odborné dílny, internát, školní jídelnu a sportovní volnočasové zařízení. Dále se seznámili s nabídkou učebních oborů: zednické práce, brašnářská a sedlářská výroba, malířské a natěračské práce, pečovatelské služby, zemědělské (farmářské) práce, čalounická výroba. Žákům se exkurze moc líbila a někteří by si rádi na tuto školu podali přihlášku.

Poslední prosincový školní den proběhla na naší škole besídka. Do každé třídy přišel Ježíšek a nadělil žákům pod vánoční stromeček dárečky. Ježíšek nezapomněl ani na paní učitelky! Když si všichni rozbalili dárečky, společně jsme si uvařili čaj a ochutnali přinesené cukroví. U čaje a cukroví jsme si povídali o vánočních tradicích a zvycích každého z nás. Besídku jsme završili pohádkou od Boženy Němcové Bajaja a popřáli jsme si hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2020.

Školní družina

Družina si nad fotografiemi z prosincových dnů připomínala zdobení vánočního stromečku před budovou školy, výrobu čertů a Mikuláše, který mezi žáky přišel i s černým doprovodem v řádném termínu s radami, poučením i odměnou. Dále pak tvoření věnců, andílků, vánočních dekorací, přáníček a kapříků různými technikami a z rozmanitých materiálů, pečení čertovských perníků, aranžování pod vedením paní Zdeny Skořepové (vánoční svícen) a nakonec vánoční besídku.


1. stupeň

Prvňáčci mají za sebou první návštěvu městské knihovny. Uskutečnila se v polovině října, a protože si již brzy budou děti umět samy přečíst první knížky, seznámila je paní Kabelová s možností navštěvovat místní knihovnu a půjčovat si krásné knížky v nově opravených prostorách místní knihovny.

Žáci čtvrtých tříd navštívili 17. října středisko Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, aby získali další poznatky o přírodě a její ochraně.

25. října si své znalosti a dovednosti z dopravní výchovy obohatili žáci 4. A a 4. C na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi.

Paní učitelka 4. C připravila pro svoji třídu netradiční halloweenskou oslavu. V podvečer 1. listopadu se děti vrátily do školy a po různých aktivitách a konzumaci přinesených dobrot zde přespaly.

Kdo šel dopoledne v úterý 5. listopadu kolem školy v Zelené ulici, možná slyšel neobvyklý „rámus“. To právě probíhala v tělocvičně Hudební dílna – bubnování. Každý žák, a to jich bylo najednou i 150, dostal plastovou trubici a buben a pod vedením mladého šikovného lektora si děti vyzkoušely svůj smysl pro rytmus i pozornost. Podařilo se jim sehrát přímo skvělý „bubnový“ koncert.

2. stupeň

Také byste se rádi vrátili do dětských let? To se splnilo třídě 9. B. V hodině Pracovních činností navštívili školní družinu, kde byli rozděleni do všech tří oddělení. Paní vychovatelky měly připraveny aktivity, do kterých samozřejmě zapojili i deváťáky. Malí i velcí se zápalem zpívali, hráli hry, soutěžili a nejlepší dostali sladkou odměnu. Návštěva se všem líbila, tak jsme slíbili, že se určitě ještě sejdeme.

V pátek 8. 11. se vycházející žáci zúčastnili Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Náchodě. Účelem této akce je zjednodušení výběru SŠ, motivovat žáky a představit pracovní příležitosti v regionu. Někdo má už o své střední škole jasno, někdo ne. Tak doufáme, že mu Burza škol pomohla při rozhodování, kam dál.

Zájemci z 8. a 9. ročníku navštívili 12. listopadu divadelní představení v angličtině. Jednalo se o hru Family Train na motivy knihy Táta v sukních. Žáci se předem seznámili se scénářem a slovní zásobou, aby lépe rozuměli. Představení bylo zpracováno přiměřeně k jazykovým dovednostem žáků a zároveň pobavilo. Jedním z cílů bylo ukázat žákům praktické využití angličtiny a umožnit jim prožít dobrý pocit z toho, že rozumí.

14. 10. zazpíval pěvecký sbor Viktorka na slavnostním předání čestného občanství paní Evě Zelené v Městské knihovně v České Skalici. Sboristé si vyzkoušeli trochu jiný repertoár, než na který jsou zvyklí – vybrali jsme dvě písně od Karla Hašlera a tři lidové písně. Potěšilo nás, že oslavenkyně celou dobu zpívala s námi, a tak výběr byl zřejmě správný a splnil přání nás všech – udělat paní Zelené radost. Vyslechli jsme krásná slova obdivu a přání v projevech vedení města a dozvěděli se spoustu zajímavých informací z těžkého života paní Zelené od autorky knihy Doufám, dokud dýchám, Věry Vlčkové.

Pěvecký sbor Viktorka zve na svůj vánoční koncert Vánoce s Viktorkou, který se koná 16. 12. v 17 hodin v Modlitebně Církve českobratrské v České Skalici.

Speciální třídy

V úterý 3. 11. proběhla akce Bubny do škol! Do naší školy zavítali bubeníci. Nejdříve následovala krátká rozcvička a po této rozcvičce přišly na řadu různě dlouhé a barevné plastové trubky, které byly naladěné na určitý tón (boomwhackers). Každý žák dostal trubku a poté i buben. Umíte si představit ten rachot, když každý žák dostal svůj buben? Postupně jsme se všichni sehráli a vytvořili jsme si vlastní koncert. Na konec jsme si zazpívali písničku. Žáci byli nadšeni a celý den napodobovali bubny! Jsme moc rádi, že se žákům akce líbila a budeme se těšit na její pokračování.

Školní družina

Družina se věnovala tématu sklizně. Žáci sledovali česání ovoce v sadech, zahrádkách a na polích. Pohádka „O drakovi, který měl rád brambory“ odstartovala debatu o bramborách a tvoření „Bramboráků“ (skřítků). Z mrkve tvořili skládanku technikou origami. Nezapomnělo se ani na dýně, které vznikaly z různých materiálů. A tajemství podzimního listí uvedlo žáky do světa stromů.


1.stupeň

V druhé polovině září a začátkem října se vystřídali žáci čtvrtých tříd na dopravním hřišti v Náchodě -Bělovsi, kde si zopakovali pravidla silničního provozu a vyzkoušeli si je při jízdě na kole.

Již od září se chystáme na blížící se 200. výročí narození Boženy Němcové.  Například při výtvarné výchově začínáme připravovat výkresy pro plánovanou výstavu a prvňáčci navštívili Starou školu, aby zjistili, jak se Božena Němcová učila.

Žáci 4. C navštívili Městský úřad v České Skalici, kde se seznámili s chodem úřadu a pobesedovali s jeho pracovníky.

8. října jsme měli PODZIMNÍ PROJEKTOVÝ DEN. První a třetí třídy navštívily Dýňování ve vile Čerych. Druháci zavítali do Bája, kde pro ně byl připravený moc pěkný program. Pracovali ve čtyřech skupinách a vyzkoušeli si tisk listů, vyráběli z keramiky domečky pro skřítky, hráli smyslové hry či pexeso a povídali si o podzimní přírodě. Nechyběla ani chvilka zpěvu. Čtvrťáky bavila ochutnávka jablek a jejich výstavka, nejvíc pak pečení jablek v županu ve školní kuchyňce.  Páťáci museli kvůli nepřízni počasí zrušit plánovaný výšlap na Sněžku a projektový den strávili při aktivitách ve třídách. Moc se jim povedla výzdoba z přírodních materiálů.

2.stupeň

16. 10. 2019 – 18. 10. 2019 odjeli žáci 6. ročníku na poznávací pobyt do Orlických hor. Již několik let trávíme tyto téměř podzimní dny v rekreačním středisku Horalka ve Sněžném. Cílem pobytu v jiném prostředí než je škola je, aby noví třídní učitelé poznali své žáky trochu jinak a aby noví žáci, přicházející k nám do šesté třídy, lépe poznali své vrstevníky.

Na programu jsou aktivity zaměřené na stmelování kolektivu. Snažíme se vyhýbat soutěžím, abychom žáky nestavěli proti sobě, naopak dáváme přednost hrám, kde je potřeba spolehnout se na druhého nebo využít jeho pomoci. K tomu už druhý rok přispívá agentura Schooltrip z Hradce Králové, která připravuje celodenní zážitkový program. Ani letos nezklamal a žáci byli nadšeni.

Ke spokojenosti přispívá i ochotný personál rekreačního zařízení a chutné jídlo. Letos nám přálo i krásné počasí.

V rámci kariérového poradenství navštívili žáci 9. ročníku Zahradnictví Hrabík v České Skalici. Za nádherného zářijového odpoledne nás Ing. Pavel Hrabík provedl celou zahradou, seznámil s historií podniku a ukázal, jakým způsobem si venkovní rostliny (stromy, jehličnany, listnaté keře, trvalky…) sami množí. Společná fotka nesměla chybět.

Další podnik, který jsme si prohlédli , bylo Ovocnářství ZD Dolany. Počasí nám nepřálo, za silného větru a deště jsme s Ing. Jiřím Fischerem viděli sady, bohužel jen za okny autobusu, prošli sklady ovoce, třídící linkou, která umožňuje třídění ovoce dle velikosti a barvy do velkoobjemových beden, přepravek i kartónů. Na závěr jsme v teple jídelny ochutnali mošt a ovoce, které právě dozrávalo ( jablka, hrušky, švestky) .

Moc děkujeme za možnost exkurze v obou podnicích.

8. října se také na 2. stupni konal Podzimní projektový den. Žáci 6. ročníku byli rozděleni do dvou skupin. Ve výtvarné a tvořivé dílně si namíchali pestré barvy podzimu a vytvořili velké barevné obrazy stromů. Pracovali s přírodninami a provázkem, svázali velké obrazy z klacků , ozdobili přírodním papírem a vším, co se dalo v přírodě nalézt.

Žáci sedmého ročníku navštívili Babiččino údolí. Byla pro ně připravena prohlídka zámku a velmi pěkné povídání o Boženě Němcové a kněžně Zaháňské. Zároveň si prohlédli nádhernou podzimní výzdobu zámeckých pokojů. Zaměstnancům zámku děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Letos stejně jako minulý rok se účastnili cyklo-výletu žáci 8. tříd. Celkem se odhodlalo i přes nepřízeň počasí 26 žáků. Cílovou stanicí výletu bylo již tradičně sportovní hřiště v Havlovicích. Trasa vedla podél řeky Úpy přes Bažantnici, Babiččino údolí směr Bílý most, Slatina a Havlovice. Žáci během výletu luštili šifry a za správně vyluštěnou šifru obdrželi indicii. Ze získaných indicií pak měli za úkol zjistit heslo celého podzimního cyklo-výletu. V Havlovicích byla vyhlášena tři nejlepší družstva a po krátké pauze na jídlo jsme se vydali na cestu zpět. V samotném závěru výletu jsme se ještě občerstvili teplým čajem v restauraci Viktorka v Ratibořicích a příjemně unavení vyrazili k domovům. Výlet se i přes chladné a deštivé počasí vydařil a všichni jsme si ho užili. 2. skupina vytvořila po chodbách a na zahradě zajímavá umělecká díla z připravených přírodnin. Výtvory“ LANDART“ s podzimní tematikou nám zdobí společné prostory. 3. skupina zhlédla film „Muž, který sázel stromy“. Po zhlédnutí 1. části filmu žáci ve skupinách vyplňovali pracovní listy, dokončili dle své fantazie pokračování, a pak dokoukali zbytek filmu. V anglické části zpracovávali témata s environmentální tématikou. Vybraní žáci 9. ročníku jeli do Gymnázia v Jaroměři, kde v laboratořích chemie zkoumali pomocí odparků tvrdost vody a filtrovali roztoky. Ve fyzice ověřovali Kirchhoffovy zákony v elektrickém obvodu.
Skupina žáků navštívila malou vodní elektrárnu "Hučák" v Hradci Králové. Na začátku programu o získávání energie z obnovitelných zdrojů jsme zhlédli film, ve kterém byla představena řeka Labe včetně jejích přítoků a vodní elektrárny na ní. V další části jsme procházeli expozicí, prohlédli si různé druhy používaných turbín a z velmi zajímavého výkladu našeho průvodce se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Na skok jsme se zastavili i v laboratoři a provedli čtyři pokusy. Dále už bylo na každém, co si z panelů vyčte a z interaktivních věcí vyzkouší. Exkurze se nám moc líbila. Až pojedete do Hradce určitě se tam také stavte!

Speciální třídy

Žáci čtvrtého ročníku speciálních tříd se v měsíci září zúčastnili programu na dopravním hřišti v Náchodě. Nejdříve byli seznámeni s teorií. Žáci poznávali značky a řešili různé dopravní situace na křižovatkách. Po teoretické části a pauze na svačinku si své vědomosti mohli ověřit naživo na místním dopravním hřišti. Žáci se učili chovat se správně na silnici, respektovat pravidla silničního provozu, dbát na své zdraví a zdraví ostatních účastníků sil. provozu.

Žáci speciálních tříd se zapojili do výukového programu na téma „CO VYPĚSTOVAL SKŘÍTEK TYKVÍNEK“. Nejdříve se seznámili s tykvemi, s jednotlivými druhy tykví (dýně, cukety a patisony) a jejich původem. Důležitou součástí programu bylo i pěstování a využití tykví v životě člověka. Nejvíce se našim žákům líbily výtvarné a herní aktivity, které celý program krásně oživily a žáci si domů na památku odnesli překrásné obrázky z přírodnin. V další části dne si žáci na školní zahradě opekli špekáček a po dobrém jídle jsme pokračovali v podzimních aktivitách ve škole. I přes nepřízeň počasí se žákům projektový den líbil.

Školní družina

Žáci poznávali prostředí nové družiny a seznamovali se s prvňáčky prostřednictvím různých seznamovacích her. Opakovaly se zásady správného chování k hračkám, hrám a vybavení heren, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady. Celý kolektiv se účastnil předváděcí akce „Bavíme se sportem“. Vznikla první dílka (kolektivně draci, koláže a jednotlivě muchomůrky, dekorace s ovocem, ježci, paraplíčka).


1. stupeň

A je tu zase škola. Mnozí se na ni těšili, nejvíce asi prvňáčci. 1. září přišlo poprvé do školy 48 žáčků. Školní docházku zahájili slavnostně ve svých třídách, kde je přivítala starostka města Ing. Z. Jungwirthová, vedoucí odboru kultury Mgr. M. Zálišová, ředitelka školy Mgr. I. Beranová, zástupkyně pro 1. stupeň Mgr.B. Míková a samozřejmě jejich paní učitelky, Mgr. Miloslava Macháčková a Mgr. Vlasta Malá. Děti dostaly mnoho pomůcek, dárků a kytičku. Všem, dětem i jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů a radosti během celé školní docházky.

Žáci loňské 1. C šli také do školy s velkým očekáváním, neboť jejich třída byla rozdělena a čekal je nový kolektiv ve třídách 2. A a 2. B. Žáky 4. C přivítala v pečlivě vyzdobené třídě nová paní učitelka Monika Lupínková. Děti, které navštěvují školní družinu, čekaly zbrusu nové herny a hygienická zařízení v přízemí budovy zvané přístavba. Paní vychovatelky pilně pracovaly již o prázdninách a výsledkem jejich práce je nové vkusné místo pro aktivity i relaxaci našich malých žáků.

Změna čekala i žáky letošních pátých tříd. Od letošního školního roku budou mít páťáci své třídy také na přístavbě. Se stěhováním některých pomůcek pomáhali již v červnu samotní žáci, ale největší kus práce zbyl na paní učitelky Marinicovou a Stehlíkovou. Ve třídách vybavených novým nábytkem se jim podařilo připravit pro děti opravdu příjemné prostředí.

Žáci vyšších tříd prvního stupně se vypravili na výstavu jiřin do Muzea Boženy Němcové a připomněli si tak probíhající Jiřinkové slavnosti.

Jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání českoskalických skautů do jejich areálu na program MÁŠ NA TO! STAŇ SE SKAUTEM! Děti prvních a druhých tříd si v pátek 13. září vyzkoušely lezeckou stěnu, střelbu, prima hry a soutěže. Moc si to užily a některé se určitě ke skautům přihlásí.

2. stupeň

Od letošního školního roku nabízí naše škola žákům 9. tříd povinně volitelné předměty v kombinacích: Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky, Multimediální výchova a Konverzace v anglickém jazyce, Praktická cvičení a Sportovní výchova. Tímto škola zareagovala na žádost rodičů o zařazení povinně volitelných předmětů do výuky.

Den s dějinami Hronova

V rámci realizovaného projektu Mezigenerační přeshraniční integrace (Junior + Senior) se vybraní žáci 9. ročníku vypravili do Hronova za spisovatelem A. Jiráskem. Po přivítání všech projektových partnerů v sále Jos. Čapka jsme navštívili park A. Jiráska, prošli Meditačním parkem u kostela Všech svatých, poslechli si koncert v parku a po návštěvě rodného domku A. Jiráska jsme se vraceli v odpoledních hodinách do České Skalice. Děkujeme paní Martině Pavlasové z DDM Bájo , která výlet organizovala a vzala nás s sebou.

U příležitosti 16. Královéhradeckých dožínek navštívili, stejně jako v minulých letech, žáci 6. tříd odborně zaměřený „Den zemědělství Královehradeckého kraje“, který se uskutečnil v pátek 13. 9. 2019 v prostoru před všesportovním stadionem a v prostoru Flošny v Hradci Králové. Cílem bylo seznámit školní mládež s tématikou zdravého životního stylu a péčí o životní prostředí kraje.

Speciální třídy

I letošní školní rok navštívili žáci speciálních tříd místní výstavu jiřinek, která se konala v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Žáci si prohlédli různé odrůdy jiřinek. Nejvíce je zaujaly názvy některých druhů jako např. Helena Růžičková. Společně jsme hlasovali pro nejkrásnější jiřinku na výstavě.

Druhý žářijový týden jeli naši žáci do Hradce Králové na Den zemědělství Královéhradeckého kraje – Dožínky. Žáci se účastnili soutěží zaměřených na problematiku zemědělství a životního prostředí. Zhlédli výstavu hospodářských zvířat (drůbež, králíky, holuby, ...). Zjistili informace o chovu ovcí, koz a včel. Dožínky se žákům moc líbily a budeme se těšit za rok.

Školní družina

Poslední srpnové týdny se v nových prostorách školní družiny pilně pracovalo. Probíhala montáž nábytku, zdobení interiérů, třídily a čistily se hračky, vybalobaly nové, pokládaly koberce, renovoval starý nábytek, vybavovala šatna. A tak začínající školní rok uvítal žáky v nové školní družině.


Začal nový školní rok 2019-20. Přivítali jsme 50 prvňáčků a pedagogický sbor byl posílen o pět nových pedagogů.

O prázdninách se práce ve škole nezastavily. Pracovalo se na zlepšení prostředí pro naše žáky, aby se jim u nás nejen líbilo, ale i příjemně pracovalo po celý školní rok.

Proběhlo velké množství drobných oprav zdí a malby ve třídách, opravy skříněk, lavic, židlí, výměna dveří.

Na budovu v ul. Komenského byla přestěhována dvě oddělení speciálních tříd a v prvním patře byla nejmenší třída předělána na kancelář zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a speciální třídy. V této budově budou umístěny 1. až 4. ročníky základní školy.

Budova ul. Lidická prošla velkou rekonstrukcí. Koncem školního roku byla celkově vyklizena, aby se v přízemí s novým školním rokem mohla zabydlet naše školní družina. Žáci, kteří se přihlásili k zájmovému vzdělávání ve školní družině, přivítala v novém a krásném prostředí. Děti budou mít k dispozici školní zahradu, kterou plánujeme vybavit v příštích letech. První patro patří žákům 5. a 6. ročníku, je vybaveno novým nábytkem a v jedné třídě i novou podlahou.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám usilovně pomáhali s vyklízením této budovy. A že to byla pořádná práce! Děkuji p. učitelkám ze speciálních tříd, vychovatelkám školní družiny a ostatním pedagogům, kteří ve volných chvílích s žáky stěhovali vše, co bylo třeba. Šlo hlavně o žáky speciálních tříd, osmého a devátého ročníku. Dále bych chtěla poděkovat za velmi vstřícný přístup, součinnost a spolupráci technickým službám, bez kterých bychom to vážně nedali. V přízemí této budovy bylo celkově zrekonstruováno sociální zařízení, které nám zařídilo město. Je to krásné, a bylo to potřeba J. Moc děkuji.

Na 2. prosince plánujeme Den otevřených dveří, takže se všichni můžete přijít podívat a zhodnotit ten kus odvedené práce na této budově. Srdečně Vás zveme.

V budově na Husově náměstí došlo k celkové rekonstrukci učebny fyziky. Tato přestavba byla zafinancována městem a proběhla díky loňskému projektu přes MAS. Díky tomuto projektu byla pořízena i část vybavení do vedlejší počítačové učebny.

V budově ul. Zelená prošla kancelář hospodářky školy též velkou úpravou. Tato místnost byla vymalována, dovybavena částečně novým nábytkem a byla vyměněna podlaha.

Kromě materiálních věcí se přes prázdniny pilně pracovalo i na zabezpečení chodu školy v novém školním roce. Máme pro naše žáky nové žákovské knížky s plánovacím kalendářem, se kterým budou pracovat s třídními učiteli. Říká se, že když si svůj čas nenaplánuješ, skončíš v plánu někoho jiného. Budeme se po celý rok snažit vést žáky k plánování svého času, rozvrhnout si aktivity tak, aby v nich byla školní příprava, zájmy a čas na odpočinek. Současně tento školní rok přecházíme na elektronickou třídní knihu. Na tomto místě bych chtěla nejvíce poděkovat paní učitelce H. Hlavaté a p. zástupkyním, které ve vzájemné spolupráci věnovaly mnoho svého volného času na přípravu podkladů tak, aby to od září fungovalo. 

Přeji všem – žákům, rodičům a zaměstnancům naší školy, ať společně na půdě školy prožijí úspěšný školní rok plný pohody, vzájemné spolupráce, tolerance a vstřícnosti.


  1. stupeň

Ve středu 22. května se rozezněl Jiřinkový sál krásnými písničkami v podání pěveckého sboru prvního stupně ZŠ. Tento sbor navštěvují děti třetích až pátých tříd a pod vedením paní učitelky Marinicové a Borůvkové připravily líbivý program plný překvapení a radosti. Kromě sboru s písničkami, převážně od Z. Svěráka, vystoupili i vítězové recitační soutěže Erik Adam, Evelínka Metelková, Jonáš Prokop a Ema Kunová. Zaplněný sál všechny odměnil bouřlivým potleskem. Každoročně vystupuje pěvecký sbor na Bambiriádě v Náchodě. Ta se letos konala ve čtvrtek 30. května. Po zdařilém vystoupení si děti vyzkoušely mnoho zábavných aktivit a moc si to užily.

Městská knihovna připravila v pondělí 27. května pro naše prvňáčky Pasování na čtenáře. Nejprve nás přivítala vedoucí knihovny paní Kabelová a předala slovo paní starostce Jungwirthové, která mimo jiné vyprávěla dětem o svém vztahu ke knížkám. A pak do sálu přišla pohádková královna, tak trochu děti vyzkoušela a pozvala paní Boženu Němcovou. Ta se ujala čestného úkolu a pasovala děti na čtenáře. Každý také obdržel pěkný dárek na památku. Děkujeme knihovně za tuto zdařilou akci a těšíme se, že se stane pěknou tradicí.

Pátý ročník byl 3. června pozvaný do střediska volného času Bájo na Den dětí v Mexiku. Pomyslná cesta Mexikem přinesla dětem mnoho informací o této daleké zemi, zhotovily si výrobky na památku a zhlédly pohádku.

Závěr školního roku je vždy ve znamení školních výletů. Prvňáčci navštívili zámek Častolovice, druháci si zajeli na Kunětickou horu a do nedaleké Perníkové chaloupky, 3. A byla v Hlinsku v Čechách. Čtvrté třídy již byly v dubnu v Praze a páťáci si prohlédli Litomyšl a skanzen Veselý Kopec. Čtvrté třídy a 3. A se také vydaly za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic.

Nejdelší „výlet“ měly 3. B a 3. C. V týdnu od 3. - 7. 6. byly tyto dvě třídy na škole v přírodě v krásném prostředí Orlického Záhoří. Ve spolupráci s milými lektory z agentury SCHOOLtrip, kteří se postarali o různorodé sportovní i mimosportovní aktivity a zážitky, díky vstřícným ubytovatelům chaty Bedřichovka a  taktéž díky perfektnímu počasí, prožili týden, na který budou dlouho vzpomínat.

Ve škole v přírodě to bylo super. Lozili jsme po lanech, skákali na trampolíně, hráli super hry, hráli golf, stříleli ze vzduchovky, opékali jsme a to nejhorší nakonec-šli jsme 15 km. Měli jsme super lektory Romana a Julču. Vůbec by mi nevadilo, kdybychom ta ještě týden byli. (Lucka Prokopová, 3. C)

Byli jsme v Orlickém Záhoří v chatě Bedřichovce. Naši lektoři se jmenovali Roman a Julča. Ti pro nás připravili spoustu zábavných her, výlet a diskotéku. Při výletě jsme šli po sjezdovce, vymýšleli jsme si básně, pozorovali hmyz a rostliny. Pak jsme vyšli Velkou Deštnou, tam jsme si dali oběd a vraceli jsme se na Masarykovu chatu. Tam jsme skákali u hraničního kamene z Česka do Polska. Pak jsme šli zpátky. To se na chvíli rozpršelo, šli jsme lesem, brodili jsme se přes potok, až jsme dorazili na chatu. (Ema Kunová, 3. B)

Byli jsme na škole v přírodě v Orlickém Záhoří na Bedřichovce. Tam dobře vařili a bylo tam mnoho aktivit. Vyšlo nám dobré počasí, měli tam také hodně prolézaček a hřišť, třeba trampolínu, minigolfové hřiště, dětskou houpačku, pískoviště, houpačky pro dva a prolézačku. V úterý jsme byli v lanovém centru, byla tam třeba tři lana natáhnutá přes potok. Po jednom jsme šli a o zbylá dvě jsme se opírali. Ten kdo chtěl, mohl z toho skočit a ono nás to houpalo. Ve středu jsme šli na túru, šli jsme na Velkou Deštnou a na Masarykovu chatu. A ve čtvrtek jsme opékali buřty a měli diskotéku. (Adam Hejzlar, 3. B)

Na závěr školního roku proběhl již tradiční Den s městskou policií pro 2. – 3. ročník a všechny třídy měly také sportovní den. Vybraní žáci 3. – 5. tříd se zúčastnili zájezdu do liberecké IQlandie.

  1. stupeň

Návštěva divadla, školní výlety a teplé slunečné dny ohlašovaly blížící se konec školního roku. Žáci 7. C zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Radúz a Mahulena od J. Zeyera a celý devátý ročník Sen noci svatojánské od W. Shakespeara. V režii D. Drábka se jednalo již o čtvrté zpracování klasického díla. 11. června si žáci 8. tříd pod vedením zkušených zdravotních sester z náchodské nemocnice a Fakultní nemocnice v Hradci Králové procvičili znalosti 1. pomoci v praxi. Dozvěděli se i aktuální trendy v poskytování 1. pomoci. Letos byla připravena pro žáky tematicky zaměřená stanoviště: KOLO – úrazy nejen na kolách, NEBEZPEČÍ V DOMÁCNOSTI – možnosti popálenin, VEČÍREK – ukázka resuscitace a AUTONEHODY – různé druhy krvácení. Celý kurz proběhl ve sportovní hale za pomoci figurantů (žáků z 9. A).

V okresním kole matematické soutěže PYTHAGORIÁDA 2019 nás letos reprezentovali Eliška Plná, Vojtěch Čáp a Jáchym Netresta z 8. roč, Jan Kavan ze 7. roč. a David Vo z 6. ročníku. Nejlépe se umístil Jáchym Netresta, který ve své kategorii získal krásné 3. místo.

Na poslední červnový týden byl jako tradičně připraven sportovní den na školním hřišti. Ve sportovních hrách a soutěžích se mezi sebou utkaly jednotlivé třídy. S organizací pomáhali žáci osmých i devátých tříd.

V letošním školním roce se naše škola rozhodla odměnit žáky z každé třídy (od 3. do 9. ročníku) výletem na závěr roku do IQlandie v Liberci. Na žáky čekaly zajímavé a naučné expozice i science show. Bylo to poděkování za vzorné chování, vstřícnost, plnění školních povinností. Tento výlet se uskutečnil 27. června.

Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro vycházející žáky proběhlo tradičně v Jiřinkovém sále Muzea B. Němcové v pátek 28. června.

Speciální třídy

Po celý školní rok navštěvovaly některé děti ze speciálních tříd zdravotnický kroužek. Nyní měly šanci ukázat, co se naučily. V rámci soutěží mladých zdravotníků mají prokázat nejen znalosti v oblasti první pomoci, ale také poznávat léčivé rostliny, umět házet na cíl, transportovat zraněného. V okresním kole se družstvo našich žáků umístilo jako první. V krajském kole, které se konalo v Úpici, se umístilo na nádherném druhém místě při účasti dvanácti družstev z celého kraje.

Na školní výlet se jelo až k Hlinsku v Čechách. Konkrétně do Pekla v Čertovině. Zde je unikátní stavba v podzemí, kde byl pro děti připraven program s živými herci.  Točil zde svou pohádku Čertoviny i známý režisér Z. Troška. Nedaleko je také pohádková vesnička s prapodivnými pohádkovými domečky. Všem dětem se výlet velice líbil.

V červnu jsme se také fotili. A nyní už nás čeká kromě učení i balení všech věcí, neboť se naše speciální třídy stěhují do budovy prvního stupně. A deváťáci se budou v Jiřinkovém sále loučit s naší školou a my jim budeme držet palce, aby uspěli na střední škole.

Školní družina

V družině patří začátek května maminkám. Žáci tvořili dárky z různých materiálů (drátky, zbytky karimatek, korálky, papír) Aranžování živých květů si v rámci projektu „Odborník z praxe“ vyzkoušeli s paní Zdenou Skořepovou. Zápis nových prvňáčků do školní družiny se uskutečnil 13. 5. Tématem pro následující období se stala „Afrika“. Pohádky, obrázky, videa a encyklopedie přiblížily žákům  život, přírodu a zajímavosti tohoto třetího největšího kontinentu.

HURÁ! PRÁZDNINY JSOU TADY!


 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak