ZŠ Česká Skalice

Přihlášení

Aktuality

Doporučujeme rodičům přednášku DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, která se uskuteční 20. února od 17.00 v aule ZŠ TGM Náchod

Nové fotografie v FOTOGALERIE

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Dne 12. února odpadají konzultační hodiny Mgr. Jiřiny Kaválkové - výchovné poradkyně z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

V zájezdu Královský Londýn a Kolín nad Rýnem v termínu 29. 4. - 5. 5. 2019 jsou tři volná místa. Informace u p. zástupkyně I. Macháčkové.

Od 17. do 24. února bude na naší škole působit 6 studentů v rámci PROJEKTU EDISON - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Naše škola je od ledna 2019 zapojena do projektu Šablony II. Jednou z aktivit je zapojení odborníka z praxe do hodin anglického jazyka. Pan Ismail Helail dochází do hodin anglického jazyka 5., 6., 7. a 9. ročníku 1x měsíčně. Za přítomnosti pedagoga vede hodinu, bude se s žáky věnovat především konverzačním tématům.

Nová nabídka - BADATELSKÝ KROUŽEK - více informací - p. uč. Havelková

Naše škola vstoupila do projektu NENECH TO BÝT - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

4. prosince - OTEVŘENÉ HODINY V 1. C. Srdečně zveme rodiče prvňáčků na 1, 2, 3 VH - ul. Komenského třída 1. C

20. listopadu odpadají konzultační hodiny speciálního pedagoga.

Nové informace k zájezdu KRÁLOVSKÝ LONDÝN a KOLÍN NAD RÝNEM v INFORMACE PRO RODIČE

Upozorňujeme na blížící se termín třídních schůzek - čtvrtek 15. listopadu 2018

Nové informace v FOTOGALERIE

Blíží se termín TŘÍDNÍCH SCHŮZEK!!! Speciální pedagog bude 15. listopadu k dispozici na konzultaci rodičům na 2. stupni (ul. Zelená) v multifunkční učebně - 2. patro, vedle ředitelny již od 15.00.

Nabídka POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO ANGLIE - pro 6. - 9. ročník - více v INFORMACE PRO RODIČE

Doučování matematiky - termíny a časy pro jednotlivé ročníky - INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka konzultací pro prvňáčky v případě špatné výslovnosti - více v INFORMACE PRO RODIČE

Na našich webových stránkách byla vytvořena nová sekce SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY, velké poděkování všem, kteří nám pomáhají finančně, materiálně, popř. organizací nejrůznějších aktivit pro žáky naší školy. Sekce bude průběžně doplňována a aktualizována.

DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM za zájem, který projevili návstěvou v naší škole!!!

Nová nabídka koužků - ANGLICKÝ JAZYK pro 1., 2. ročník, KERAMICKÝ KROUŽEK - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v MENU Přijímačky - 9. ročník

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ke stažení zde

ŠKOLNÍ DRUŽINA má volnou kapacitu, prosíme zájemce ze 3., 4., 5. tříd kontaktovat školní družinu tel: 602636400

Výsledky našich žáků v přijímacích zkouškách rok 2018 si můžete prohlédnout - PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍK

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně - INFORMACE PRO RODIČE

ZAKTUALIZOVÁNY DOKUMENTY pro školní rok 2018/19

Nabídka doučování a zájmových útvarů je stále rošiřována - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka SPORTOVNÍCH AKTIVIT - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka NÁBOŽENSTVÍ

Nabídka ŠACHOVÝ KROUŽEK

Nabídka VESELÁ VĚDA

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

více informací INFORMACE PRO RODIČE

Pro nadcházející školní rok 2018/2019 jsme spustili nové webové stránky.

Číst dál...

1. stupeň

2. ledna se v rámci hodin výtvarné výchovy zapojili žáci 2. B do přípravy výstavy moderního umění v místní galerii Luxfer. Pod vedením výtvarníka a rektora AVU v  Praze Tomáše Vaňka kreslili fixou autorovy drobné kresby přímo na stěny galerie. Žáci pracovali spontánně a s chutí.

Ve středu 30. ledna začal v náchodském bazénu plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd a hned další den, 31. ledna, dostali všichni žáci své pololetní vysvědčení, přesněji jeho výpis. Převážná většina dětí odcházela na jednodenní pololetní prázdniny spokojená. Ten, kdo se svým vysvědčením spokojený nebyl, má příležitost vše napravit v 2. pololetí. Počátkem února si žáci připomněli výročí narození Boženy Němcové.

2. stupeň

Lyžařského výcviku se zúčastnili žáci sedmého ročníku v počtu 47 dětí, který se konal v Olešnici v Orlických horách na chatě Juráška. Během týdenního výcviku se žáci učili lyžovat, snowboardovat a běžkovat. Večer následovaly přednášky zaměřené na carving, hory a jejich nebezpečí a putování po Norsku s výkladem zkušených horolezců.

Závěrem LV byly závody, vyhlášení a diskotéka. Závody se konaly ve slalomu na lyžích i na snowboardu. Z chlapců se ve slalomu na lyžích na 1. místě umístil Jakub Metelka, 2. místo obsadil Filip Bubeníček a 3. místo obsadil Marek Gron. Z děvčat se na 1. místě umístila Adéla Metelková, 2. místo obsadila Denisa Adamová a na 3. místě skončila Amálka Růžičková. Snowboard slalom- 1. místo obsadil Ondřej Lukavský, 2. místo získal Jan Kavan a 3. místo obsadil Daniel Birula. Všichni si LV moc užili a těšíme se na další ročníky! Učitelé TV a instruktoři LV.

Ve čtvrtek 31. ledna, v den předávání pololetního vysvědčení, se žáci 2. stupně již tradičně zúčastnili vzdělávacího programu v anglickém jazyce, tentokrát o USA.

Před vlastním programem měli žáci k dispozici pracovní listy, ve kterých se seznámili s významnými osobnostmi Ameriky, typickým jídlem a pitím a zeměpisnými údaji. Každá třída si zvolila svého kapitána, který reprezentoval třídu při vystoupení. Jednalo se o představení Ameriky s využitím mluvené angličtiny, prezentace, hudby a nechyběly ani soutěže pro žáky.

V následujících hodinách angličtiny mohou vyučující využít testových otázek k ověření znalostí žáků, získaných během programu.

V únoru probíhají olympiády v okresních kolech v Náchodě. V Olympiádě Čj se umístila na pěkném sedmém místě Olga Karlíčková z 9. A a Aneta Valešová z 9. A dokonce vyhrála Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce a postupuje do kola krajského. BLAHOPŘEJEME!

Speciální třídy

Speciální třídy se chystají na karneval. Téma je zatím tajemstvím. Ale děti se už těší, jak si zařádí při různých soutěžních aktivitách.

Chlapci pilně trénují sálovou kopanou, protože ta nás také čeká v brzké budoucnosti. Doufáme, že v příštím čísle zpravodaje už budou i fotky a zážitky z obou akcí.

Školní družina

Zima otevřela brány zimním radovánkám. Hřiště zaplnily různé stavby ze sněhu a sněhuláci. Stalo se také dějištěm tradičních švanda ZOH s netradičními disciplínami. Například hod lyžařskou hůlkou, vrh sněhovou koulí, ledová štafeta, slalom mezi hroudami. V teple herny zase vznikaly obrázky a postavy sněhuláků, povídalo se o zajímavostech zimy, o zvířátkách v zimě, četly se zimní příběhy a hrály nové hry. 22. ledna se konalo představení břichomluvce Z. Polácha.


1. stupeň

Během dvou dnů, 10. a 12. prosince, se žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd vystřídali ve sportovní hale, kde pro ně byla připravena ukázka dnes stále oblíbenějšího sportu, florbalu. Odborní trenéři z Náchoda je seznámili s pravidly a s možností tréninku, ale hlavně si všechny děti mohly tuto hru samy vyzkoušet. Tato náborová akce se dětem i učitelům moc líbila. 12. prosince se konala vánoční výstava v Domovech na Třešňovce, a tak většina tříd využila pozvání k její návštěvě.

Těšení na Ježíška a na prázdniny dětem zpříjemnily vánoční besídky ve všech třídách prvního stupně. Pro menší žáky připravily aktivity paní učitelky, ti starší si již dokázali na besídku připravit alespoň část programu sami.

Vánoce a zimní prázdniny utekly jako voda. A to jsme je měli díky ředitelskému volnu ještě o 2 dny delší. Odpočaté děti se plné dojmů vrátily do školy až 7. ledna a hned se pustily pilně do učení, protože se kvapem blížilo pololetní vysvědčení.

2. stupeň

Na konec roku jsme se těšili všichni. Žáci 2. stupně si uspořádali vánoční besídky ve svých třídách již ve čtvrtek. Poslední hodinu si rozdali dárečky, uvařili čaj, ochutnali cukroví i zazpívali si vánoční koledy.

V pátek 21. prosince se už neučilo. Pro žáky byl připraven „DEN HER“ s nejrůznějšími aktivitami, do kterých se sami mohli předem zapsat. Nejvíce žáků se přihlásilo na Deskové hry a hlavolamy, kde si mohli zahrát více jak 20 deskových her. Mezi nejoblíbenější patřily Activity, Ubongo, Dostihy a sázky, Česko -otázky a odpovědi a další. Všichni hráli se zápalem a skutečně se bavili.

Skupina 30 žáků se vydala ratibořickým údolím k Hereckému muzeu Viktorka. Tam zhlédli film Králové hor s vynikajícím obsazením a fascinujícími autentickými záběry z divoké přírody. Jestě několik fotek s p. Magnuskem a zpátky ke škole.

Několik chlapců a dívek se sešlo v keramické dílně, kde si zhotovili a domů odnesli vánoční výzdobu.

Vybraní žáci se zúčastnili dvouhodinových bloků zaměřených na pohybové aktivity. V tělocvičně základní školy si zahráli pro ně méně známé varianty pohybových her soutěživého charakteru, ve kterých si ověřili kvalitu míčových dovedností, zejména techniku házení a chytání.

Vánočního turnaje v přehazované mezi třídami se zúčastnilo celkem 7 tříd. Třetí místo obsadila třída 9. B, druhé 8. B a zvítězila třída 9. C. Družstva byla smíšená.

V rámci workshopu nazvaném Christmas Activities žáci objevovali různé vánoční zvyky anglicky mluvících zemí, které jsou mnohdy velmi odlišné od těch českých. Při poslechu typických anglických vánočních písní si každý vytvořil své vlastní vánoční přání v angličtině. 

Pro zájemkyně z řad dívek z 6. - 9. tříd se konala beseda s Markétou Matoušovou, finalistkou České Miss 2017. Markéta vyprávěla o tom, co předcházelo její účasti v soutěži, jak probíhala a co jí účast v soutěži přinesla. Beseda byla doprovázena fotografiemi a několika videy, v jejím průběhu také Markéta zodpovídala dotazy, týkající se soutěže a života modelek.

Celý sedmý ročník se 21. 12. 2018 účastnil filmového představení s názvem Coco. Akce proběhla v Bio Central v Hradci Králové.

Tak zase jeden rok za námi a zejména deváťáky čeká ten rozhodující – jakou střední školu si vybrat a uspět u přijímacích zkoušek.

Školní družina

Prosincové dění tradičně zahajuje Mikuláš. Tentokrát ztratil plášť a Mikuláška sukni. A tak přišli prosit o pomoc děti. Ty jim obětavě připravily náhradní oblečení.  Následovala příprava vánoční výstavy. Tvořila se spousta vánočních předmětů, dekorací a ozdob (andílci, zvonečky, věnce, perníčky). Na vánoční besídce se staročeskými zvyky samozřejmě nechyběly ani dárečky.

Základní škola děkuje p. ing. Janu Harantovi za vysoký sponzorský dar, který nám umožnil zakoupit kompletní sjezdové i běžecké vybavení pro žáky naší školy na lyžařský výcvik.


1. stupeň

Jedno listopadové úterý se vypravili žáci čtvrtých tříd do Archeoparku ve Všestarech. Po překonání drobných nepříjemností v dopravě se přenesli do naší dávné historie, aby si vyzkoušeli, jak naši předkové žili. A i když ani počasí nepřálo, děti si z exkurze přivezly spoustu poznatků a zážitků.

Když jednoho dne přišla paní ředitelka s prosbou od paní starostky, zda bychom vyzdobili vánoční stromky umístěné v centru našeho města, nikdo nebyl proti. Hned se všechny třídy pustily do vymýšlení a poté vyrábění ozdob. V pátek 30. listopadu bylo hotovo a po desáté hodině se na náměstí a v okolí objevovaly hloučky dětí, které vyhledaly stromek s cedulkou své třídy a pečlivě jej ozdobily. Hned se setkávaly s ohlasem a pochvalou kolemjdoucích.

Adventní čas je na prvním stupni již tradičně spojen s obchůzkou Mikuláše, čertíků a andělů. Žáci pátých tříd si i tentokrát připravili krásné masky a nacvičili krátký program, se kterým navštívili všechny třídy. Nechyběla pochvala vzorných, pokárání zlobivců ani drobný dáreček.

A už si ani nedovedeme představit Advent bez vánočního koncertu našich pěveckých sborů. Děti 1. stupně, které navštěvují pěvecký kroužek, připravily jako vždy krásný program, který s nimi nacvičily paní učitelky Marinicová a Borůvková. Koncert se konal 17. prosince v kostele Československé církve husitské.

2. stupeň

Ve dnech 31. 10. a 16. 11. 2018 se žáci šestého ročníku zúčastnili projektu HASÍK. Program akce byl zaměřený na prohloubení poznatků týkajících se výchovně-vzdělávací činnosti se zaměřením na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žáci se dozvěděli nové důležité informace od příslušníků HZS Královéhradeckého kraje. Instruktoři vzbudili u dětí zájem a vztah k této problematice. Dětem vysvětlili, jak mají předcházet událostem ohrožujícím život a jaké jsou základní principy při vzniku mimořádných událostí. 14. 11. se konalo ve sportovní hale v Jaroměři Okrskové finále ve florbale. Chlapci z 8. – 9. tříd dali do hry všechno, bohužel to na medaili nestačilo. 20. listopadu se třídy 9. B a 9. C vypravily na výlet do Prahy. Cílem byla návštěva Národního divadla. Divadlo si prohlédli s průvodcem od sklepa až po půdu a byl to opravdu zážitek! Nazpátek  se prošli po vánočně vyzdobeném pražském Starém Městě.

Do Prahy zavítali také žáci 7. a 8. tříd. Pro ně byl připraven program určený pro základní školy, kde si žáci mohli vyzkoušet pokusy na téma Čas (7. roč.) a na téma Světlo (8. roč.). Pak následovala volná prohlídka muzea. 4. prosince jsme uspořádali již podruhé Burzu středních škol. Akce je určena hlavně pro žáky 8. tříd. Poprvé se seznamují s obory a typy středních škol a odnesou si propagační materiály. 6. prosince odjeli zájemci z 9. tříd na exkurzi do podniku Saar Gummi v Červeném Kostelci, který vyrábí těsnící systémy pro automobilový průmysl. Po úvodní prezentaci si prohlédli celou výrobu přímo v provozu. 7. prosince navštívili vybraní žáci 2. stupně a pěvecký sbor Viktorka tradiční výstavu Vánoce s květinou na zámku v Novém Městě nad Metují.

Pěvecký sbor 1. a 2. stupně ZŠ vystoupil v předvánočním čase ve Sboru Páně Církve československé husitské se svým programem.

Nezaháleli jsme ani před Adventem. Všechny třídy 2. stupně vyráběly ozdoby převážně z přírodních materiálů, aby si poslední listopadový den ozdobily „svůj vánoční stromeček“ na náměstí. Město zkrásnělo, rozzářilo barvami a nadchlo vánoční atmosférou.

Obrovský dík patří paní učitelce Jindře Lokvencové, která vymýšlela všechny ozdobičky, nanosila potřebný materiál a věnovala vánoční výzdobě veškerý svůj volný čas.

Speciální třídy

I žáci ze speciálních tříd se zúčastnili výzdoby vánočního stromečku v České Skalici. Vyráběli ozdoby z dřevěných kulatinek a výrobky se jim moc povedly.

Do školy přišel Mikuláš – kupodivu on přinesl vánoční strom. Opravdu strom, měří dva metry. Žáci si ho ozdobili vlastnoručně vyrobenými papírovými ozdobami. Ve středu 5. 12. přišel i Mikuláš osobně a s dalším doprovodem. Všichni žáčci se museli „vykoupit“ přednesem básničky nebo zpěvem písničky. Byli následně sladce odměněni.

Nejstarší žáci odjeli na každoroční exkurzi do Nového Města nad Metují a Opočna. Zde je střední odborná škola, kam se mohou žáci hlásit. Prohlédli si odborné dílny a kuchyně, zhlédli výrobky současných studentů střední školy a dostali i občerstvení. Při této škole existuje cvičné středisko, které veřejnosti nabízí drobné občerstvení, výrobu a prodej zákusků. Je vidět, že i žáci s SVP se dokážou plnohodnotně uplatnit v praxi a i dále v životě.

Speciální třídy se také účastnily různých výstav a ve škole při pracovních činnostech žáci vyráběli krásné vánoční dekorace a drobné dárečky pro rodiče.

Školní družina

Listopad otevřel vrátka do říše zvířátek. Nejprve probíhal průzkum jejich života v lese, přípravy na zimu, nahlédlo se do pelíšků, nor a skrýší. Hovořilo se o roli myslivce a pomoci zvířátkům sběrem kaštanů a žaludů přežít zimní období. Pozornost byla věnována také zvířátkům domácím, i těm v ZOO Beseda s MVDr. panem P. Eichlerem. Jeho dar – akvárium s třemi exempláři Závojnatky čínské se stávají nejzajímavější a nejhezčí akcí měsíce. I školní družina si vyzdobila ve městě vánoční stromeček.


1. stupeň

Žáci a učitelé si intenzivně připomínali oslavy 100. výročí vzniku Československa. Ti nejmladší si tento významný svátek přiblížili prostřednictvím pohádky Josefa Čapka „Jak pejsek a kočička slavili 28. říjen“, větší děti malovaly portréty T. G. Masaryka a R. Štefánika, vytvářely stromy svobody a nejen v hodinách vlastivědy a prvouky si vyprávěly o událostech, díky kterým žijeme dnes v samostatné svobodné zemi.

Nedílnou součástí oslav 100. výročí Republiky byl na prvním stupni projektový Den stromů. Ve spolupráci s Centrem rozvoje děti vyhledaly “stromy svobody“, stoleté lípy, vysazené našimi předky na počest vzniku nového státu u pomníku Boženy Němcové na náměstí a v zahradě vily Čerych  vysadily duby. Ve třídách pak pracovaly s pracovním listem, kde shrnuly poznatky získané během vycházky od manželů Netrestových. Pro žáky druhého ročníku připravilo aktivity ke Dni stromů Středisko volného času Bájo a dětem se moc líbily. Zazpívaly si při kytaře, vytvořily pěkné výkresy a výrobky, hrály hry. Při všech aktivitách připravených Centrem rozvoje a Bájem se děti nenásilnou formou dozvěděly spoustu informací o životě a významu stromů.

Členové královéhradecké filharmonie, dechové kvinteto, přijeli navštívit naši školu s Hudební pohádkou. V moc pěkném představení se děti zdokonalily v poznávání dechových hudebních nástrojů.

2. stupeň

Tradice Dne stromů se v České republice, podobně jako v dalších více než 40 zemích světa, ujala a stromy se 20. října slavnostně a společně vysazují na mnoha místech.

Žáci 6. tříd měli letos na výběr ze tří aktivit. Jedna skupina mikroskopovala trvalé preparáty, přiřazovala listy, plody, siluety stromů, jejich názvy a poznávali dřeviny podle větvičky s listy a plody. Letošní Den stromů nám budou připomínat 3 velké barevné plastické obrazy se stromy a listy, které vytvořili žáci 6. roč. v rámci výtvarné dílny.

Někteří žáci 6. a 7. tříd měli možnost zúčastnit se přednášky Mgr. Milana Horkého, ředitele Muzea Boženy Němcové, který je seznámil s historickými souvislostmi vzniku samostatného Československého státu v roce 1918. V interaktivní přednášce, která se odehrála v prostorách muzea, zaznělo mnoho důležitých jmen, pojmů a událostí, například autonomie, T. G. Masaryk, Československé legie a Muži 28. října. Závěrem si žáci formou stručného testu ověřili, zda získané informace správně pochopili.

Část žáků 7. ročníku se v první části seznámila s důvody oslav Dne stromů a funkcí lesa v prezentaci, která byla zakončena krátkým testem. Poté si ve skupinách připravili prezentaci, kterou ostatním u vybraného stromu předvedli. Ostatní žáci se zúčastnili stejně jako šesťáci programu v Muzeu B. Němcové.

Žáci 8. ročníku vyrazili na cyklovýlet. Cesta vedla přes Bažantnici, Babiččino údolí, Bílý most, Slatinský most a lesem do Havlovic. Cestou plnili ve dvojicích úkoly na téma Den stromů v rámci pracovních listů. Po stejné trase se vraceli zpět. 2. skupina se věnovala „landartu“. Na školní zahradě a po chodbách vznikla zajímavá umělecká dílka z připravených přírodnin. 3. skupina zhlédla film „Muž, který sázel stromy“. Dle své fantazie zkusili dokončit 1. část příběhu, přečetli si nejzajímavější z nich a dokoukali zbytek filmu. Pak vypracovali pracovní listy. V anglické části zpracovávali témata s environmentální tématikou.

Většina žáků 9. tříd odjela do SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Pracovali v laboratořích přírodopisu – poznávali přírodniny, vyplňovali pracovní listy k zhlédnuté prezentaci Sekvojovec obrovský. V chemické laboratoři se seznámili s problematikou fotosyntézy, provedli experiment na důkaz glukózy a srážecí reakcí získali barvy podzimu. Nakonec viděli ozobota – interaktivní pomůcku v robotice a sami ho vyzkoušeli. Žákyně si pak prohlédly provozovny učňovského střediska. Paní ing. Monice Štodtové , zástupkyni SŠ a jejím kolegům děkujeme za velmi zdařilé dopoledne.

31. října navštívily třídy 7. A a 7. B poprvé v letošním školním roce Klicperovo divadlo v Hradci Králové, kde zhlédly velmi zdařilé představení Romeo a Julie od W. Shakespeara. 9. listopadu odjeli žáci vycházejících 9. tříd do náchodské Sokolovny na Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů. Ta by jim měla zjednodušit výběr SŠ, motivovat a informovat je o pracovních příležitostech v regionu.

Speciální třídy

Ve vile Čerych proběhlo známé Dýňování. Zde žáci plní různé úkoly, poznávají druhy dýní, mají možnost vidět, jaká krásná výzdoba se z dýní dá vyrobit.

Celoškolní projekt Děn stromů proběhl opět ve vile Čerych.. I když počasí příliš nepřálo, děti byly přítomny při sázení “stromu svobody“ – sázel se dub. V přilehlé zahradě vily si posbíraly listy, které využily později ve škole. Zde proběhla výtvarná dílna, kdy se žáci učili výtvarné metodě zvané frotáž.

Žákům bylo připomenuto sté výročí založení Československé republiky. V hodině hudební výchovy jsme se učili chování při státní hymně a hymnu jsme si i zazpívali. Také jsme si poslechli slovenskou část, kterou dnešní žáci už většinou neznají. Poté jsme poslouchali písničky napříč celým stoletím, které mapovaly krásnou hudební tvorbu našich skladatelů, a to především té tzv. populární hudby. Na závěr jsme si zapěli Ta naše písnička česká. Karel Hašler nám snad odpustí naši nedokonalost ve zpěvu, zpíváme ji rádi a s chutí.

Projekt Hasík proběhl osmého listopadu. Jedná se o projekt preventivně  výchovné činnosti HZS v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žákům je zábavnou formou připomenuta otázka bezpečnosti a chování v ohrožujících situacích.

9. listopadu odjeli žáci devátého ročníku na burzu škol do Náchoda. Zde měli možnost zorientovat se v nabídce učebních oborů. Nebude to trvat dlouho a budou se muset rozhodnout, kam podají přihlášky, jakou budoucí školu si zvolí.

Školní družina

Slunečné říjnové dny využila družina k hrám a sportovním aktivitám na školním hřišti. Velký výběr přírodních materiálů vyzýval k tvoření předmětů a dekorací z listů, šišek, šípků, kaštanů a žaludů. Hovořilo se o říjnových pranostikách, zpívaly písně s podzimní tematikou, soutěžilo v hádankách. Největší pozornost byla věnována svátku stromů. Stromy jako „plíce planety“, nezbytnost pro život člověka a ostatních živočichů, zajímavosti o stromech. Závěr měsíce patřil tradičně drakům, kteří se „učili létat“.


1. stupeň

Žáci čtvrtých tříd byli v září na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. Zopakovali si své znalosti z dopravní výchovy a vyzkoušeli si, jak je dovedou používat v praxi. Jejich starší spolužáci, 2 chlapci a 2 děvčata z pátých tříd, se na tomto dopravním hřišti zúčastnili soutěže Pohár starostů. Z 18 družstev obsadili pěkné 7. místo.

Prvňáčci přijali nabídku Muzea BN a navštívili Starou školu. Dětí se ujaly milé průvodkyně a ukázaly jim, jak škola kdysi vypadala. Děti byly rády, že dnes máme školu mnohem příjemnější.

5. října navštívili žáci 1. stupně divadelní představení. Českoskaličtí divadelníci nám zahráli pohádku Čert a Káča. Všem se moc líbila a už teď se těšíme na další.

Třetí třídy zašly do vily Čerych na Dýňování. Pracovníci Centra rozvoje pro ně připravili pěkný výchovně-vzdělávací program. Několik tříd navštívilo také výstavu chovatelů drobného zvířectva.

2. stupeň

Od 17. do 19. září odjeli žáci šestého ročníku na poznávací pobyt na chatu Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Cílem adaptačního pobytu je seznámit se s novými žáky i s učiteli trochu jinak, než ve školních lavicích.

První den si žáci prohlédli rekreační zařízení, pohovořili s novými třídními učiteli a trochu sportovali. O program druhého dne se postarala agentura, která zabavila naše žáky formou her až do pozdního večera. Počasí nám neskutečně přálo, a tak jsme třetí den věnovali prohlídce nedaleké tvrze Skutina a s veselou náladou jsme se vrátili zpět do České Skalice do všedního školního života.

24. září se někteří  žáci  z 9. B a 9. C  zúčastnili  exkurze do Ovocnářského střediska v Zájezdě. Ovocnářskou výrobu provozuje ZD Dolany na 262 ha intenzivních ovocných sadů a patří k největším pěstitelům jablek v České republice. Prohlédli jsme si sady, sklady ovoce, ochutnali právě sklízené odrůdy jablek, hrušek, švestek i čerstvě vylisovaný mošt. Děkujeme panu Fischerovi za odborný výklad i čas, který nám věnoval!

Exkurze Praha

Dne 26. 9. 2018 odjeli zájemci z devátých tříd na exkurzi do Prahy. Ráno v 6.20 jsme měli sraz a následně jeli vlakem do Prahy. Většina programu probíhala v areálu Pražského hradu, v Jízdárně jsme zhlédli výstavu Doteky státnosti. Pak nám rozdaly paní učitelky kartičky, na kterých každá skupina (zhruba po 3) měla napsanou nějakou pražskou památku. Následně jsme procházeli místy na kartičkách a každá skupina řekla ostatním, co o dané památce našla nebo si zjistila. V centru hlavního města jsme měli rozchod, v 16.00 sraz na hlavním nádraží a hurá domů! Výlet se všem líbil, tak zase příště!   K. Šrůtková z 9. A

Výstava Založeno 1918 – Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu představuje vývoj, kterým prošly státní symboly od počátků úsilí o vznik samostatného státu až do současnosti, a předměty, které v uplynulých sto letech v rukou osobností, známých či dávno zapomenutých, spoluvytvářely klíčové okamžiky našich dějin.

1. října jsme  již podruhé otevřeli naši školu široké veřejnosti, na kterou čekala krásná výzdoba, různé prezentace ve třídách, bylo připraveno občerstvení, stan pro turisty, vuřty na opékání nebo kolo na odjezd ze školy. Všichni, kteří přišli, nelitovali!

Speciální třídy

Pro devátý ročník speciální třídy byla 24. září připravena exkurze do ovocnářského střediska v Zájezdě. Žáci devátého ročníku se již brzy budou muset rozhodnout, na kterou školu podají přihlášku, tudíž jsou pro ně podobné exkurze přínosné. Ještě je čeká burza škol a exkurze na střední odborná učiliště.

Prvostupňoví žáci ze speciálních tříd zase navštívili kulturní divadelní představení Čert a Káča.

Školní družina

V družině začalo utváření nového kolektivu  vymezením  pravidel slušného chování, zásad bezpečného pohybu ve všech jejích prostorách, na školním hřišti, při přechodu ze školy  a ve školní jídelně. Hrály se seznamovací  hry,  kontaktní hry, hovořilo o zážitcích z prázdnin, o domově a rodině.


  1. stupeň

Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být.  A moc rychle uteklo.  Ani jsme se nenadáli a je tu zase škola. Mnozí se na ni těšili, nejvíce byli zvědaví naši prvňáčci. Školní docházku zahájili slavnostně v Jiřinkovém sále, kde je přivítal pan místostarosta Tomáš Hubka s paní matrikářkou, ředitelka školy Iveta Beranová, zástupkyně pro 1. stupeň Blanka Míková a třídní učitelky prvních tříd.  1. A učí paní učitelka Jiřina Polončeková,  1. B  paní učitelka Libuše Šebestová a 1. C paní učitelka Iva Jaklová.  Vedení města připravilo pro naše prvňáčky šerpy s nápisem  PRVŇÁČEK, kornout plný sladkostí, upomínkový list a květinu. Překvapení čekalo na paní učitelky, které také dostaly šerpu a růži. Šerpami ozdobení žáčci se se svojí třídní učitelkou vydali ke škole, kde je ve třídách čekala spousta dalších dárků, učebnice a školní potřeby.  Do prvních tříd nastoupilo celkem 52 žáků. Všem, dětem i jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů a radosti během celé školní docházky.

Žáci vyšších tříd prvního stupně se vypravili na výstavu jiřin do Muzea Boženy Němcové a připomněli si tak probíhající Jiřinkové slavnosti.

Celý první stupeň se zúčastnil výukového programu o životě dravců a sov. Na školním hřišti představila skupina Seiferos z České Třebové zábavnou formou 45 dravců a sov.  Pracovníci záchranné stanice předvedli ukázky imitace lovu,  děti mohly sledovat letecké schopnosti dravců, směly si dravce pohladit a někteří  žáci byli odměněni příletem dravce na ruku.

Jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání českoskalických skautů do jejich areálu na program MÁŠ NA TO! STAŇ SE SKAUTEM! Děti prvních a druhých tříd si vyzkoušely lezeckou stěnu, střelbu a prima hry. Moc si to užily a některé se určitě ke skautům přihlásí.

  1. stupeň

Také celý 2. stupeň  zhlédl výukový program „Seiferos“. Slyšeli jsme zajímavý a velice zábavný výklad o životě dravců a sov s přezkoušením nově nabytých poznatků a získáním nevšední odměny v podobě příletu dravce na ruku. V druhé části programu jsme sledovali výjimečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu. Profesionální aparatura zaručila kvalitní ozvučení  i  krásné slunečné počasí přispělo k fantastickému zážitku!

U příležitosti 15. Královehradeckých dožínek odjely šesté třídy na  odborně zaměřený „Den zemědělství“, který se konal  14. září v prostoru před sportovním stadiónem a v prostoru Flošny v Hradci Králové.  Akce byla zaměřena na školní mládež s cílem seznámit ji s tématikou zdravého životního stylu  a péči o životní prostředí kraje. Zábavně vzdělávací program se skládal z ukázek živých zvířat, na stanovištích plnily děti rozličné úkoly, za splnění dostávaly herní karty. Ty budou slosovány a výhercům předány prostřednictvím škol.

Speciální třídy

Speciální třídy v září absolvovaly návštěvu Muzea Boženy Němcové. Žáky potěšila výstava jiřin a někteří se i zapojili do hodnocení nejkrásnější květiny.

Společně s dalšími třídami jsme se zúčastnili skvělého programu o dravcích. Vidět v reálu tato nádherná zvířata je zážitek.

V pátek 14. září žáci speciálních tříd vyrazili také na Dožínky do Hradce Králové. Zde se mohou žáci seznámit s ruční výrobou vlny, mýdel a dalších výrobků. Je tu spousta ochutnávek regionálních zemědělských produktů. K zhlédnutí jsou také domácí zvířata, povídání o jejich chovu.

Školní družina

Přípravný týden ve školní družině byl věnován intenzivní přípravě na počátek nového školního roku. Žáci, kteří  v tomto týdnu navštěvovali ŠD, si nejen hráli, sportovali a výletovali, ale i pomáhali s výzdobou  prostor a tvořením dekorací.

Začal nový školní rok 2018 / 2019!  Všem žákům přejeme hodně úspěchů!

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak