ZŠ Česká Skalice

Přihlášení

Aktuality

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka konzultací pro prvňáčky v případě špatné výslovnosti - více v INFORMACE PRO RODIČE

Na našich webových stránkách byla vytvořena nová sekce SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY, velké poděkování všem, kteří nám pomáhají finančně, materiálně, popř. organizací nejrůznějších aktivit pro žáky naší školy. Sekce bude průběžně doplňována a aktualizována.

DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM za zájem, který projevili návstěvou v naší škole!!!

Nová nabídka koužků - ANGLICKÝ JAZYK pro 1., 2. ročník, KERAMICKÝ KROUŽEK - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v MENU Přijímačky - 9. ročník

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ke stažení zde

ŠKOLNÍ DRUŽINA má volnou kapacitu, prosíme zájemce ze 3., 4., 5. tříd kontaktovat školní družinu tel: 602636400

Výsledky našich žáků v přijímacích zkouškách rok 2018 si můžete prohlédnout - PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍK

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně - INFORMACE PRO RODIČE

ZAKTUALIZOVÁNY DOKUMENTY pro školní rok 2018/19

Nabídka doučování a zájmových útvarů je stále rošiřována - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka SPORTOVNÍCH AKTIVIT - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka NÁBOŽENSTVÍ

Nabídka ŠACHOVÝ KROUŽEK

Nabídka VESELÁ VĚDA

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

více informací INFORMACE PRO RODIČE

Pro nadcházející školní rok 2018/2019 jsme spustili nové webové stránky.

Číst dál...

Zprávy ze školy - školní rok 2018/19

1. stupeň

Žáci čtvrtých tříd byli v září na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. Zopakovali si své znalosti z dopravní výchovy a vyzkoušeli si, jak je dovedou používat v praxi. Jejich starší spolužáci, 2 chlapci a 2 děvčata z pátých tříd, se na tomto dopravním hřišti zúčastnili soutěže Pohár starostů. Z 18 družstev obsadili pěkné 7. místo.

Prvňáčci přijali nabídku Muzea BN a navštívili Starou školu. Dětí se ujaly milé průvodkyně a ukázaly jim, jak škola kdysi vypadala. Děti byly rády, že dnes máme školu mnohem příjemnější.

5. října navštívili žáci 1. stupně divadelní představení. Českoskaličtí divadelníci nám zahráli pohádku Čert a Káča. Všem se moc líbila a už teď se těšíme na další.

Třetí třídy zašly do vily Čerych na Dýňování. Pracovníci Centra rozvoje pro ně připravili pěkný výchovně-vzdělávací program. Několik tříd navštívilo také výstavu chovatelů drobného zvířectva.

2. stupeň

Od 17. do 19. září odjeli žáci šestého ročníku na poznávací pobyt na chatu Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Cílem adaptačního pobytu je seznámit se s novými žáky i s učiteli trochu jinak, než ve školních lavicích.

První den si žáci prohlédli rekreační zařízení, pohovořili s novými třídními učiteli a trochu sportovali. O program druhého dne se postarala agentura, která zabavila naše žáky formou her až do pozdního večera. Počasí nám neskutečně přálo, a tak jsme třetí den věnovali prohlídce nedaleké tvrze Skutina a s veselou náladou jsme se vrátili zpět do České Skalice do všedního školního života.

24. září se někteří  žáci  z 9. B a 9. C  zúčastnili  exkurze do Ovocnářského střediska v Zájezdě. Ovocnářskou výrobu provozuje ZD Dolany na 262 ha intenzivních ovocných sadů a patří k největším pěstitelům jablek v České republice. Prohlédli jsme si sady, sklady ovoce, ochutnali právě sklízené odrůdy jablek, hrušek, švestek i čerstvě vylisovaný mošt. Děkujeme panu Fischerovi za odborný výklad i čas, který nám věnoval!

Exkurze Praha

Dne 26. 9. 2018 odjeli zájemci z devátých tříd na exkurzi do Prahy. Ráno v 6.20 jsme měli sraz a následně jeli vlakem do Prahy. Většina programu probíhala v areálu Pražského hradu, v Jízdárně jsme zhlédli výstavu Doteky státnosti. Pak nám rozdaly paní učitelky kartičky, na kterých každá skupina (zhruba po 3) měla napsanou nějakou pražskou památku. Následně jsme procházeli místy na kartičkách a každá skupina řekla ostatním, co o dané památce našla nebo si zjistila. V centru hlavního města jsme měli rozchod, v 16.00 sraz na hlavním nádraží a hurá domů! Výlet se všem líbil, tak zase příště!   K. Šrůtková z 9. A

Výstava Založeno 1918 – Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu představuje vývoj, kterým prošly státní symboly od počátků úsilí o vznik samostatného státu až do současnosti, a předměty, které v uplynulých sto letech v rukou osobností, známých či dávno zapomenutých, spoluvytvářely klíčové okamžiky našich dějin.

1. října jsme  již podruhé otevřeli naši školu široké veřejnosti, na kterou čekala krásná výzdoba, různé prezentace ve třídách, bylo připraveno občerstvení, stan pro turisty, vuřty na opékání nebo kolo na odjezd ze školy. Všichni, kteří přišli, nelitovali!

Speciální třídy

Pro devátý ročník speciální třídy byla 24. září připravena exkurze do ovocnářského střediska v Zájezdě. Žáci devátého ročníku se již brzy budou muset rozhodnout, na kterou školu podají přihlášku, tudíž jsou pro ně podobné exkurze přínosné. Ještě je čeká burza škol a exkurze na střední odborná učiliště.

Prvostupňoví žáci ze speciálních tříd zase navštívili kulturní divadelní představení Čert a Káča.

Školní družina

V družině začalo utváření nového kolektivu  vymezením  pravidel slušného chování, zásad bezpečného pohybu ve všech jejích prostorách, na školním hřišti, při přechodu ze školy  a ve školní jídelně. Hrály se seznamovací  hry,  kontaktní hry, hovořilo o zážitcích z prázdnin, o domově a rodině.


  1. stupeň

Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být.  A moc rychle uteklo.  Ani jsme se nenadáli a je tu zase škola. Mnozí se na ni těšili, nejvíce byli zvědaví naši prvňáčci. Školní docházku zahájili slavnostně v Jiřinkovém sále, kde je přivítal pan místostarosta Tomáš Hubka s paní matrikářkou, ředitelka školy Iveta Beranová, zástupkyně pro 1. stupeň Blanka Míková a třídní učitelky prvních tříd.  1. A učí paní učitelka Jiřina Polončeková,  1. B  paní učitelka Libuše Šebestová a 1. C paní učitelka Iva Jaklová.  Vedení města připravilo pro naše prvňáčky šerpy s nápisem  PRVŇÁČEK, kornout plný sladkostí, upomínkový list a květinu. Překvapení čekalo na paní učitelky, které také dostaly šerpu a růži. Šerpami ozdobení žáčci se se svojí třídní učitelkou vydali ke škole, kde je ve třídách čekala spousta dalších dárků, učebnice a školní potřeby.  Do prvních tříd nastoupilo celkem 52 žáků. Všem, dětem i jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů a radosti během celé školní docházky.

Žáci vyšších tříd prvního stupně se vypravili na výstavu jiřin do Muzea Boženy Němcové a připomněli si tak probíhající Jiřinkové slavnosti.

Celý první stupeň se zúčastnil výukového programu o životě dravců a sov. Na školním hřišti představila skupina Seiferos z České Třebové zábavnou formou 45 dravců a sov.  Pracovníci záchranné stanice předvedli ukázky imitace lovu,  děti mohly sledovat letecké schopnosti dravců, směly si dravce pohladit a někteří  žáci byli odměněni příletem dravce na ruku.

Jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání českoskalických skautů do jejich areálu na program MÁŠ NA TO! STAŇ SE SKAUTEM! Děti prvních a druhých tříd si vyzkoušely lezeckou stěnu, střelbu a prima hry. Moc si to užily a některé se určitě ke skautům přihlásí.

  1. stupeň

Také celý 2. stupeň  zhlédl výukový program „Seiferos“. Slyšeli jsme zajímavý a velice zábavný výklad o životě dravců a sov s přezkoušením nově nabytých poznatků a získáním nevšední odměny v podobě příletu dravce na ruku. V druhé části programu jsme sledovali výjimečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu. Profesionální aparatura zaručila kvalitní ozvučení  i  krásné slunečné počasí přispělo k fantastickému zážitku!

U příležitosti 15. Královehradeckých dožínek odjely šesté třídy na  odborně zaměřený „Den zemědělství“, který se konal  14. září v prostoru před sportovním stadiónem a v prostoru Flošny v Hradci Králové.  Akce byla zaměřena na školní mládež s cílem seznámit ji s tématikou zdravého životního stylu  a péči o životní prostředí kraje. Zábavně vzdělávací program se skládal z ukázek živých zvířat, na stanovištích plnily děti rozličné úkoly, za splnění dostávaly herní karty. Ty budou slosovány a výhercům předány prostřednictvím škol.

Speciální třídy

Speciální třídy v září absolvovaly návštěvu Muzea Boženy Němcové. Žáky potěšila výstava jiřin a někteří se i zapojili do hodnocení nejkrásnější květiny.

Společně s dalšími třídami jsme se zúčastnili skvělého programu o dravcích. Vidět v reálu tato nádherná zvířata je zážitek.

V pátek 14. září žáci speciálních tříd vyrazili také na Dožínky do Hradce Králové. Zde se mohou žáci seznámit s ruční výrobou vlny, mýdel a dalších výrobků. Je tu spousta ochutnávek regionálních zemědělských produktů. K zhlédnutí jsou také domácí zvířata, povídání o jejich chovu.

Školní družina

Přípravný týden ve školní družině byl věnován intenzivní přípravě na počátek nového školního roku. Žáci, kteří  v tomto týdnu navštěvovali ŠD, si nejen hráli, sportovali a výletovali, ale i pomáhali s výzdobou  prostor a tvořením dekorací.

Začal nový školní rok 2018 / 2019!  Všem žákům přejeme hodně úspěchů!

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak