ZŠ Česká Skalice

Přihlášení

Aktuality

Informace týkající se doučování a zájmových útvarů  a náprava logopedických vad INFORMACE PRO RODIČE

Jednodenní poznávací zájezd do Drážďan INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v ŠK. PORAD. PRACOVIŠTĚ

Veškeré informace k ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-20 již dostupné v  INFORMACE PRO RODIČE

Seznamy žáků do 1., 2. a 6. tříd již dostupné v  INFORMACE PRO RODIČE

Informace o přechodových místech v ul. Lidická. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Odměny pro žáky 3. až 9. ročníku za vzorné chování, vstřícnost a plnění povinností. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Nová informace pro žáky a rodiče žáků 9. tříd - slavnostní předávání vysvědčení - naleznete v INFORMACE PRO RODIČE

V ulici Lidická probíhají stavební úpravy silnice, prosíme o zvýšené dodržování bezpečnosti.

Poděkování našim partnerům a sponzorům naleznete v SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY

Poděkování všem účastníkům ZÁJEZDU DO LONDÝNA za chování během celého výjezdové týdne :-)

POZOR ZMĚNA - Odjezd na zájezd do Anglie ve 22.00, sraz ve škole na náměstí mezi 21.00 - 21.15.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE K ZÁJEZDU DO LONDÝNA naleznete v INFORMACE PRO RODIČE

DALŠÍ ZMĚNA termínu třídní schůzky pro třídu 1. A - Mgr. Jiřina Polončeková - středa 24. dubna od 16.00 - informace v ŠKOLNÍ ROK, HLAVNÍ STRÁNKA

Informace k zápisu (15. a 16. dubna 2019) do 1. tříd a do ŠD (13. května 2019) naleznete v ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Změna termínu třídních schůzek pouze pro třídy 2. B, 4. A, 4. B - informace v ŠKOLNÍ ROK, HLAVNÍ STRÁNKA

Přednáška - Náchod - Beránek - 13. března od 17.00 - KYBERŠIKANA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Doporučujeme rodičům přednášku DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, která se uskuteční 20. února od 17.00 v aule ZŠ TGM Náchod

Nové fotografie v FOTOGALERIE

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Dne 12. února odpadají konzultační hodiny Mgr. Jiřiny Kaválkové - výchovné poradkyně z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

V zájezdu Královský Londýn a Kolín nad Rýnem v termínu 29. 4. - 5. 5. 2019 jsou tři volná místa. Informace u p. zástupkyně I. Macháčkové.

Od 17. do 24. února bude na naší škole působit 6 studentů v rámci PROJEKTU EDISON - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Naše škola je od ledna 2019 zapojena do projektu Šablony II. Jednou z aktivit je zapojení odborníka z praxe do hodin anglického jazyka. Pan Ismail Helail dochází do hodin anglického jazyka 5., 6., 7. a 9. ročníku 1x měsíčně. Za přítomnosti pedagoga vede hodinu, bude se s žáky věnovat především konverzačním tématům.

Nová nabídka - BADATELSKÝ KROUŽEK - více informací - p. uč. Havelková

Naše škola vstoupila do projektu NENECH TO BÝT - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

4. prosince - OTEVŘENÉ HODINY V 1. C. Srdečně zveme rodiče prvňáčků na 1, 2, 3 VH - ul. Komenského třída 1. C

20. listopadu odpadají konzultační hodiny speciálního pedagoga.

Nové informace k zájezdu KRÁLOVSKÝ LONDÝN a KOLÍN NAD RÝNEM v INFORMACE PRO RODIČE

Upozorňujeme na blížící se termín třídních schůzek - čtvrtek 15. listopadu 2018

Nové informace v FOTOGALERIE

Blíží se termín TŘÍDNÍCH SCHŮZEK!!! Speciální pedagog bude 15. listopadu k dispozici na konzultaci rodičům na 2. stupni (ul. Zelená) v multifunkční učebně - 2. patro, vedle ředitelny již od 15.00.

Nabídka POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO ANGLIE - pro 6. - 9. ročník - více v INFORMACE PRO RODIČE

Doučování matematiky - termíny a časy pro jednotlivé ročníky - INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka konzultací pro prvňáčky v případě špatné výslovnosti - více v INFORMACE PRO RODIČE

Na našich webových stránkách byla vytvořena nová sekce SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY, velké poděkování všem, kteří nám pomáhají finančně, materiálně, popř. organizací nejrůznějších aktivit pro žáky naší školy. Sekce bude průběžně doplňována a aktualizována.

DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM za zájem, který projevili návstěvou v naší škole!!!

Nová nabídka koužků - ANGLICKÝ JAZYK pro 1., 2. ročník, KERAMICKÝ KROUŽEK - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v MENU Přijímačky - 9. ročník

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ke stažení zde

ŠKOLNÍ DRUŽINA má volnou kapacitu, prosíme zájemce ze 3., 4., 5. tříd kontaktovat školní družinu tel: 602636400

Výsledky našich žáků v přijímacích zkouškách rok 2018 si můžete prohlédnout - PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍK

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně - INFORMACE PRO RODIČE

ZAKTUALIZOVÁNY DOKUMENTY pro školní rok 2018/19

Nabídka doučování a zájmových útvarů je stále rošiřována - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka SPORTOVNÍCH AKTIVIT - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka NÁBOŽENSTVÍ

Nabídka ŠACHOVÝ KROUŽEK

Nabídka VESELÁ VĚDA

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

více informací INFORMACE PRO RODIČE

 

Pro nadcházející školní rok 2018/2019 jsme spustili nové webové stránky.

Číst dál...

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1.stupeň

V druhé polovině září a začátkem října se vystřídali žáci čtvrtých tříd na dopravním hřišti v Náchodě -Bělovsi, kde si zopakovali pravidla silničního provozu a vyzkoušeli si je při jízdě na kole.

Již od září se chystáme na blížící se 200. výročí narození Boženy Němcové.  Například při výtvarné výchově začínáme připravovat výkresy pro plánovanou výstavu a prvňáčci navštívili Starou školu, aby zjistili, jak se Božena Němcová učila.

Žáci 4. C navštívili Městský úřad v České Skalici, kde se seznámili s chodem úřadu a pobesedovali s jeho pracovníky.

8. října jsme měli PODZIMNÍ PROJEKTOVÝ DEN. První a třetí třídy navštívily Dýňování ve vile Čerych. Druháci zavítali do Bája, kde pro ně byl připravený moc pěkný program. Pracovali ve čtyřech skupinách a vyzkoušeli si tisk listů, vyráběli z keramiky domečky pro skřítky, hráli smyslové hry či pexeso a povídali si o podzimní přírodě. Nechyběla ani chvilka zpěvu. Čtvrťáky bavila ochutnávka jablek a jejich výstavka, nejvíc pak pečení jablek v županu ve školní kuchyňce.  Páťáci museli kvůli nepřízni počasí zrušit plánovaný výšlap na Sněžku a projektový den strávili při aktivitách ve třídách. Moc se jim povedla výzdoba z přírodních materiálů.

2.stupeň

16. 10. 2019 – 18. 10. 2019 odjeli žáci 6. ročníku na poznávací pobyt do Orlických hor. Již několik let trávíme tyto téměř podzimní dny v rekreačním středisku Horalka ve Sněžném. Cílem pobytu v jiném prostředí než je škola je, aby noví třídní učitelé poznali své žáky trochu jinak a aby noví žáci, přicházející k nám do šesté třídy, lépe poznali své vrstevníky.

Na programu jsou aktivity zaměřené na stmelování kolektivu. Snažíme se vyhýbat soutěžím, abychom žáky nestavěli proti sobě, naopak dáváme přednost hrám, kde je potřeba spolehnout se na druhého nebo využít jeho pomoci. K tomu už druhý rok přispívá agentura Schooltrip z Hradce Králové, která připravuje celodenní zážitkový program. Ani letos nezklamal a žáci byli nadšeni.

Ke spokojenosti přispívá i ochotný personál rekreačního zařízení a chutné jídlo. Letos nám přálo i krásné počasí.

V rámci kariérového poradenství navštívili žáci 9. ročníku Zahradnictví Hrabík v České Skalici. Za nádherného zářijového odpoledne nás Ing. Pavel Hrabík provedl celou zahradou, seznámil s historií podniku a ukázal, jakým způsobem si venkovní rostliny (stromy, jehličnany, listnaté keře, trvalky…) sami množí. Společná fotka nesměla chybět.

Další podnik, který jsme si prohlédli , bylo Ovocnářství ZD Dolany. Počasí nám nepřálo, za silného větru a deště jsme s Ing. Jiřím Fischerem viděli sady, bohužel jen za okny autobusu, prošli sklady ovoce, třídící linkou, která umožňuje třídění ovoce dle velikosti a barvy do velkoobjemových beden, přepravek i kartónů. Na závěr jsme v teple jídelny ochutnali mošt a ovoce, které právě dozrávalo ( jablka, hrušky, švestky) .

Moc děkujeme za možnost exkurze v obou podnicích.

8. října se také na 2. stupni konal Podzimní projektový den. Žáci 6. ročníku byli rozděleni do dvou skupin. Ve výtvarné a tvořivé dílně si namíchali pestré barvy podzimu a vytvořili velké barevné obrazy stromů. Pracovali s přírodninami a provázkem, svázali velké obrazy z klacků , ozdobili přírodním papírem a vším, co se dalo v přírodě nalézt.

Žáci sedmého ročníku navštívili Babiččino údolí. Byla pro ně připravena prohlídka zámku a velmi pěkné povídání o Boženě Němcové a kněžně Zaháňské. Zároveň si prohlédli nádhernou podzimní výzdobu zámeckých pokojů. Zaměstnancům zámku děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Letos stejně jako minulý rok se účastnili cyklo-výletu žáci 8. tříd. Celkem se odhodlalo i přes nepřízeň počasí 26 žáků. Cílovou stanicí výletu bylo již tradičně sportovní hřiště v Havlovicích. Trasa vedla podél řeky Úpy přes Bažantnici, Babiččino údolí směr Bílý most, Slatina a Havlovice. Žáci během výletu luštili šifry a za správně vyluštěnou šifru obdrželi indicii. Ze získaných indicií pak měli za úkol zjistit heslo celého podzimního cyklo-výletu. V Havlovicích byla vyhlášena tři nejlepší družstva a po krátké pauze na jídlo jsme se vydali na cestu zpět. V samotném závěru výletu jsme se ještě občerstvili teplým čajem v restauraci Viktorka v Ratibořicích a příjemně unavení vyrazili k domovům. Výlet se i přes chladné a deštivé počasí vydařil a všichni jsme si ho užili. 2. skupina vytvořila po chodbách a na zahradě zajímavá umělecká díla z připravených přírodnin. Výtvory“ LANDART“ s podzimní tematikou nám zdobí společné prostory. 3. skupina zhlédla film „Muž, který sázel stromy“. Po zhlédnutí 1. části filmu žáci ve skupinách vyplňovali pracovní listy, dokončili dle své fantazie pokračování, a pak dokoukali zbytek filmu. V anglické části zpracovávali témata s environmentální tématikou. Vybraní žáci 9. ročníku jeli do Gymnázia v Jaroměři, kde v laboratořích chemie zkoumali pomocí odparků tvrdost vody a filtrovali roztoky. Ve fyzice ověřovali Kirchhoffovy zákony v elektrickém obvodu.
Skupina žáků navštívila malou vodní elektrárnu "Hučák" v Hradci Králové. Na začátku programu o získávání energie z obnovitelných zdrojů jsme zhlédli film, ve kterém byla představena řeka Labe včetně jejích přítoků a vodní elektrárny na ní. V další části jsme procházeli expozicí, prohlédli si různé druhy používaných turbín a z velmi zajímavého výkladu našeho průvodce se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Na skok jsme se zastavili i v laboratoři a provedli čtyři pokusy. Dále už bylo na každém, co si z panelů vyčte a z interaktivních věcí vyzkouší. Exkurze se nám moc líbila. Až pojedete do Hradce určitě se tam také stavte!

Speciální třídy

Žáci čtvrtého ročníku speciálních tříd se v měsíci září zúčastnili programu na dopravním hřišti v Náchodě. Nejdříve byli seznámeni s teorií. Žáci poznávali značky a řešili různé dopravní situace na křižovatkách. Po teoretické části a pauze na svačinku si své vědomosti mohli ověřit naživo na místním dopravním hřišti. Žáci se učili chovat se správně na silnici, respektovat pravidla silničního provozu, dbát na své zdraví a zdraví ostatních účastníků sil. provozu.

Žáci speciálních tříd se zapojili do výukového programu na téma „CO VYPĚSTOVAL SKŘÍTEK TYKVÍNEK“. Nejdříve se seznámili s tykvemi, s jednotlivými druhy tykví (dýně, cukety a patisony) a jejich původem. Důležitou součástí programu bylo i pěstování a využití tykví v životě člověka. Nejvíce se našim žákům líbily výtvarné a herní aktivity, které celý program krásně oživily a žáci si domů na památku odnesli překrásné obrázky z přírodnin. V další části dne si žáci na školní zahradě opekli špekáček a po dobrém jídle jsme pokračovali v podzimních aktivitách ve škole. I přes nepřízeň počasí se žákům projektový den líbil.

Školní družina

Žáci poznávali prostředí nové družiny a seznamovali se s prvňáčky prostřednictvím různých seznamovacích her. Opakovaly se zásady správného chování k hračkám, hrám a vybavení heren, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady. Celý kolektiv se účastnil předváděcí akce „Bavíme se sportem“. Vznikla první dílka (kolektivně draci, koláže a jednotlivě muchomůrky, dekorace s ovocem, ježci, paraplíčka).


1. stupeň

A je tu zase škola. Mnozí se na ni těšili, nejvíce asi prvňáčci. 1. září přišlo poprvé do školy 48 žáčků. Školní docházku zahájili slavnostně ve svých třídách, kde je přivítala starostka města Ing. Z. Jungwirthová, vedoucí odboru kultury Mgr. M. Zálišová, ředitelka školy Mgr. I. Beranová, zástupkyně pro 1. stupeň Mgr.B. Míková a samozřejmě jejich paní učitelky, Mgr. Miloslava Macháčková a Mgr. Vlasta Malá. Děti dostaly mnoho pomůcek, dárků a kytičku. Všem, dětem i jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů a radosti během celé školní docházky.

Žáci loňské 1. C šli také do školy s velkým očekáváním, neboť jejich třída byla rozdělena a čekal je nový kolektiv ve třídách 2. A a 2. B. Žáky 4. C přivítala v pečlivě vyzdobené třídě nová paní učitelka Monika Lupínková. Děti, které navštěvují školní družinu, čekaly zbrusu nové herny a hygienická zařízení v přízemí budovy zvané přístavba. Paní vychovatelky pilně pracovaly již o prázdninách a výsledkem jejich práce je nové vkusné místo pro aktivity i relaxaci našich malých žáků.

Změna čekala i žáky letošních pátých tříd. Od letošního školního roku budou mít páťáci své třídy také na přístavbě. Se stěhováním některých pomůcek pomáhali již v červnu samotní žáci, ale největší kus práce zbyl na paní učitelky Marinicovou a Stehlíkovou. Ve třídách vybavených novým nábytkem se jim podařilo připravit pro děti opravdu příjemné prostředí.

Žáci vyšších tříd prvního stupně se vypravili na výstavu jiřin do Muzea Boženy Němcové a připomněli si tak probíhající Jiřinkové slavnosti.

Jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání českoskalických skautů do jejich areálu na program MÁŠ NA TO! STAŇ SE SKAUTEM! Děti prvních a druhých tříd si v pátek 13. září vyzkoušely lezeckou stěnu, střelbu, prima hry a soutěže. Moc si to užily a některé se určitě ke skautům přihlásí.

2. stupeň

Od letošního školního roku nabízí naše škola žákům 9. tříd povinně volitelné předměty v kombinacích: Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky, Multimediální výchova a Konverzace v anglickém jazyce, Praktická cvičení a Sportovní výchova. Tímto škola zareagovala na žádost rodičů o zařazení povinně volitelných předmětů do výuky.

Den s dějinami Hronova

V rámci realizovaného projektu Mezigenerační přeshraniční integrace (Junior + Senior) se vybraní žáci 9. ročníku vypravili do Hronova za spisovatelem A. Jiráskem. Po přivítání všech projektových partnerů v sále Jos. Čapka jsme navštívili park A. Jiráska, prošli Meditačním parkem u kostela Všech svatých, poslechli si koncert v parku a po návštěvě rodného domku A. Jiráska jsme se vraceli v odpoledních hodinách do České Skalice. Děkujeme paní Martině Pavlasové z DDM Bájo , která výlet organizovala a vzala nás s sebou.

U příležitosti 16. Královéhradeckých dožínek navštívili, stejně jako v minulých letech, žáci 6. tříd odborně zaměřený „Den zemědělství Královehradeckého kraje“, který se uskutečnil v pátek 13. 9. 2019 v prostoru před všesportovním stadionem a v prostoru Flošny v Hradci Králové. Cílem bylo seznámit školní mládež s tématikou zdravého životního stylu a péčí o životní prostředí kraje.

Speciální třídy

I letošní školní rok navštívili žáci speciálních tříd místní výstavu jiřinek, která se konala v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Žáci si prohlédli různé odrůdy jiřinek. Nejvíce je zaujaly názvy některých druhů jako např. Helena Růžičková. Společně jsme hlasovali pro nejkrásnější jiřinku na výstavě.

Druhý žářijový týden jeli naši žáci do Hradce Králové na Den zemědělství Královéhradeckého kraje – Dožínky. Žáci se účastnili soutěží zaměřených na problematiku zemědělství a životního prostředí. Zhlédli výstavu hospodářských zvířat (drůbež, králíky, holuby, ...). Zjistili informace o chovu ovcí, koz a včel. Dožínky se žákům moc líbily a budeme se těšit za rok.

Školní družina

Poslední srpnové týdny se v nových prostorách školní družiny pilně pracovalo. Probíhala montáž nábytku, zdobení interiérů, třídily a čistily se hračky, vybalobaly nové, pokládaly koberce, renovoval starý nábytek, vybavovala šatna. A tak začínající školní rok uvítal žáky v nové školní družině.


Začal nový školní rok 2019-20. Přivítali jsme 50 prvňáčků a pedagogický sbor byl posílen o pět nových pedagogů.

O prázdninách se práce ve škole nezastavily. Pracovalo se na zlepšení prostředí pro naše žáky, aby se jim u nás nejen líbilo, ale i příjemně pracovalo po celý školní rok.

Proběhlo velké množství drobných oprav zdí a malby ve třídách, opravy skříněk, lavic, židlí, výměna dveří.

Na budovu v ul. Komenského byla přestěhována dvě oddělení speciálních tříd a v prvním patře byla nejmenší třída předělána na kancelář zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a speciální třídy. V této budově budou umístěny 1. až 4. ročníky základní školy.

Budova ul. Lidická prošla velkou rekonstrukcí. Koncem školního roku byla celkově vyklizena, aby se v přízemí s novým školním rokem mohla zabydlet naše školní družina. Žáci, kteří se přihlásili k zájmovému vzdělávání ve školní družině, přivítala v novém a krásném prostředí. Děti budou mít k dispozici školní zahradu, kterou plánujeme vybavit v příštích letech. První patro patří žákům 5. a 6. ročníku, je vybaveno novým nábytkem a v jedné třídě i novou podlahou.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám usilovně pomáhali s vyklízením této budovy. A že to byla pořádná práce! Děkuji p. učitelkám ze speciálních tříd, vychovatelkám školní družiny a ostatním pedagogům, kteří ve volných chvílích s žáky stěhovali vše, co bylo třeba. Šlo hlavně o žáky speciálních tříd, osmého a devátého ročníku. Dále bych chtěla poděkovat za velmi vstřícný přístup, součinnost a spolupráci technickým službám, bez kterých bychom to vážně nedali. V přízemí této budovy bylo celkově zrekonstruováno sociální zařízení, které nám zařídilo město. Je to krásné, a bylo to potřeba J. Moc děkuji.

Na 2. prosince plánujeme Den otevřených dveří, takže se všichni můžete přijít podívat a zhodnotit ten kus odvedené práce na této budově. Srdečně Vás zveme.

V budově na Husově náměstí došlo k celkové rekonstrukci učebny fyziky. Tato přestavba byla zafinancována městem a proběhla díky loňskému projektu přes MAS. Díky tomuto projektu byla pořízena i část vybavení do vedlejší počítačové učebny.

V budově ul. Zelená prošla kancelář hospodářky školy též velkou úpravou. Tato místnost byla vymalována, dovybavena částečně novým nábytkem a byla vyměněna podlaha.

Kromě materiálních věcí se přes prázdniny pilně pracovalo i na zabezpečení chodu školy v novém školním roce. Máme pro naše žáky nové žákovské knížky s plánovacím kalendářem, se kterým budou pracovat s třídními učiteli. Říká se, že když si svůj čas nenaplánuješ, skončíš v plánu někoho jiného. Budeme se po celý rok snažit vést žáky k plánování svého času, rozvrhnout si aktivity tak, aby v nich byla školní příprava, zájmy a čas na odpočinek. Současně tento školní rok přecházíme na elektronickou třídní knihu. Na tomto místě bych chtěla nejvíce poděkovat paní učitelce H. Hlavaté a p. zástupkyním, které ve vzájemné spolupráci věnovaly mnoho svého volného času na přípravu podkladů tak, aby to od září fungovalo. 

Přeji všem – žákům, rodičům a zaměstnancům naší školy, ať společně na půdě školy prožijí úspěšný školní rok plný pohody, vzájemné spolupráce, tolerance a vstřícnosti.


  1. stupeň

Ve středu 22. května se rozezněl Jiřinkový sál krásnými písničkami v podání pěveckého sboru prvního stupně ZŠ. Tento sbor navštěvují děti třetích až pátých tříd a pod vedením paní učitelky Marinicové a Borůvkové připravily líbivý program plný překvapení a radosti. Kromě sboru s písničkami, převážně od Z. Svěráka, vystoupili i vítězové recitační soutěže Erik Adam, Evelínka Metelková, Jonáš Prokop a Ema Kunová. Zaplněný sál všechny odměnil bouřlivým potleskem. Každoročně vystupuje pěvecký sbor na Bambiriádě v Náchodě. Ta se letos konala ve čtvrtek 30. května. Po zdařilém vystoupení si děti vyzkoušely mnoho zábavných aktivit a moc si to užily.

Městská knihovna připravila v pondělí 27. května pro naše prvňáčky Pasování na čtenáře. Nejprve nás přivítala vedoucí knihovny paní Kabelová a předala slovo paní starostce Jungwirthové, která mimo jiné vyprávěla dětem o svém vztahu ke knížkám. A pak do sálu přišla pohádková královna, tak trochu děti vyzkoušela a pozvala paní Boženu Němcovou. Ta se ujala čestného úkolu a pasovala děti na čtenáře. Každý také obdržel pěkný dárek na památku. Děkujeme knihovně za tuto zdařilou akci a těšíme se, že se stane pěknou tradicí.

Pátý ročník byl 3. června pozvaný do střediska volného času Bájo na Den dětí v Mexiku. Pomyslná cesta Mexikem přinesla dětem mnoho informací o této daleké zemi, zhotovily si výrobky na památku a zhlédly pohádku.

Závěr školního roku je vždy ve znamení školních výletů. Prvňáčci navštívili zámek Častolovice, druháci si zajeli na Kunětickou horu a do nedaleké Perníkové chaloupky, 3. A byla v Hlinsku v Čechách. Čtvrté třídy již byly v dubnu v Praze a páťáci si prohlédli Litomyšl a skanzen Veselý Kopec. Čtvrté třídy a 3. A se také vydaly za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic.

Nejdelší „výlet“ měly 3. B a 3. C. V týdnu od 3. - 7. 6. byly tyto dvě třídy na škole v přírodě v krásném prostředí Orlického Záhoří. Ve spolupráci s milými lektory z agentury SCHOOLtrip, kteří se postarali o různorodé sportovní i mimosportovní aktivity a zážitky, díky vstřícným ubytovatelům chaty Bedřichovka a  taktéž díky perfektnímu počasí, prožili týden, na který budou dlouho vzpomínat.

Ve škole v přírodě to bylo super. Lozili jsme po lanech, skákali na trampolíně, hráli super hry, hráli golf, stříleli ze vzduchovky, opékali jsme a to nejhorší nakonec-šli jsme 15 km. Měli jsme super lektory Romana a Julču. Vůbec by mi nevadilo, kdybychom ta ještě týden byli. (Lucka Prokopová, 3. C)

Byli jsme v Orlickém Záhoří v chatě Bedřichovce. Naši lektoři se jmenovali Roman a Julča. Ti pro nás připravili spoustu zábavných her, výlet a diskotéku. Při výletě jsme šli po sjezdovce, vymýšleli jsme si básně, pozorovali hmyz a rostliny. Pak jsme vyšli Velkou Deštnou, tam jsme si dali oběd a vraceli jsme se na Masarykovu chatu. Tam jsme skákali u hraničního kamene z Česka do Polska. Pak jsme šli zpátky. To se na chvíli rozpršelo, šli jsme lesem, brodili jsme se přes potok, až jsme dorazili na chatu. (Ema Kunová, 3. B)

Byli jsme na škole v přírodě v Orlickém Záhoří na Bedřichovce. Tam dobře vařili a bylo tam mnoho aktivit. Vyšlo nám dobré počasí, měli tam také hodně prolézaček a hřišť, třeba trampolínu, minigolfové hřiště, dětskou houpačku, pískoviště, houpačky pro dva a prolézačku. V úterý jsme byli v lanovém centru, byla tam třeba tři lana natáhnutá přes potok. Po jednom jsme šli a o zbylá dvě jsme se opírali. Ten kdo chtěl, mohl z toho skočit a ono nás to houpalo. Ve středu jsme šli na túru, šli jsme na Velkou Deštnou a na Masarykovu chatu. A ve čtvrtek jsme opékali buřty a měli diskotéku. (Adam Hejzlar, 3. B)

Na závěr školního roku proběhl již tradiční Den s městskou policií pro 2. – 3. ročník a všechny třídy měly také sportovní den. Vybraní žáci 3. – 5. tříd se zúčastnili zájezdu do liberecké IQlandie.

  1. stupeň

Návštěva divadla, školní výlety a teplé slunečné dny ohlašovaly blížící se konec školního roku. Žáci 7. C zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Radúz a Mahulena od J. Zeyera a celý devátý ročník Sen noci svatojánské od W. Shakespeara. V režii D. Drábka se jednalo již o čtvrté zpracování klasického díla. 11. června si žáci 8. tříd pod vedením zkušených zdravotních sester z náchodské nemocnice a Fakultní nemocnice v Hradci Králové procvičili znalosti 1. pomoci v praxi. Dozvěděli se i aktuální trendy v poskytování 1. pomoci. Letos byla připravena pro žáky tematicky zaměřená stanoviště: KOLO – úrazy nejen na kolách, NEBEZPEČÍ V DOMÁCNOSTI – možnosti popálenin, VEČÍREK – ukázka resuscitace a AUTONEHODY – různé druhy krvácení. Celý kurz proběhl ve sportovní hale za pomoci figurantů (žáků z 9. A).

V okresním kole matematické soutěže PYTHAGORIÁDA 2019 nás letos reprezentovali Eliška Plná, Vojtěch Čáp a Jáchym Netresta z 8. roč, Jan Kavan ze 7. roč. a David Vo z 6. ročníku. Nejlépe se umístil Jáchym Netresta, který ve své kategorii získal krásné 3. místo.

Na poslední červnový týden byl jako tradičně připraven sportovní den na školním hřišti. Ve sportovních hrách a soutěžích se mezi sebou utkaly jednotlivé třídy. S organizací pomáhali žáci osmých i devátých tříd.

V letošním školním roce se naše škola rozhodla odměnit žáky z každé třídy (od 3. do 9. ročníku) výletem na závěr roku do IQlandie v Liberci. Na žáky čekaly zajímavé a naučné expozice i science show. Bylo to poděkování za vzorné chování, vstřícnost, plnění školních povinností. Tento výlet se uskutečnil 27. června.

Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro vycházející žáky proběhlo tradičně v Jiřinkovém sále Muzea B. Němcové v pátek 28. června.

Speciální třídy

Po celý školní rok navštěvovaly některé děti ze speciálních tříd zdravotnický kroužek. Nyní měly šanci ukázat, co se naučily. V rámci soutěží mladých zdravotníků mají prokázat nejen znalosti v oblasti první pomoci, ale také poznávat léčivé rostliny, umět házet na cíl, transportovat zraněného. V okresním kole se družstvo našich žáků umístilo jako první. V krajském kole, které se konalo v Úpici, se umístilo na nádherném druhém místě při účasti dvanácti družstev z celého kraje.

Na školní výlet se jelo až k Hlinsku v Čechách. Konkrétně do Pekla v Čertovině. Zde je unikátní stavba v podzemí, kde byl pro děti připraven program s živými herci.  Točil zde svou pohádku Čertoviny i známý režisér Z. Troška. Nedaleko je také pohádková vesnička s prapodivnými pohádkovými domečky. Všem dětem se výlet velice líbil.

V červnu jsme se také fotili. A nyní už nás čeká kromě učení i balení všech věcí, neboť se naše speciální třídy stěhují do budovy prvního stupně. A deváťáci se budou v Jiřinkovém sále loučit s naší školou a my jim budeme držet palce, aby uspěli na střední škole.

Školní družina

V družině patří začátek května maminkám. Žáci tvořili dárky z různých materiálů (drátky, zbytky karimatek, korálky, papír) Aranžování živých květů si v rámci projektu „Odborník z praxe“ vyzkoušeli s paní Zdenou Skořepovou. Zápis nových prvňáčků do školní družiny se uskutečnil 13. 5. Tématem pro následující období se stala „Afrika“. Pohádky, obrázky, videa a encyklopedie přiblížily žákům  život, přírodu a zajímavosti tohoto třetího největšího kontinentu.

HURÁ! PRÁZDNINY JSOU TADY!


1. stupeň

V pondělí 16. 4. a v úterý 17. 4. se konal ZÁPIS do 1. tříd. Žáci pátých tříd se převlékli za pohádkové postavy a na čtyřech stanovištích dávali svým malým kamarádům různé úkoly. Na jejich splnění dohlížela vždy některá paní učitelka. Za odměnu si děti vybraly drobný dáreček, který pro ně vyrobili žáci prvního stupně v hodinách pracovních činností. Další dárek čekal u paní ředitelky, kam se děti spolu s rodiči chodily zapsat. Už nyní se těšíme na září, kdy k nám nastoupí noví žáčkové.

Žáci 4. B byli 17. dubna na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. Po hodině teorie si vyzkoušeli své dovednosti i při jízdě na kole.

Po velikonočních prázdninách jsme měli na škole projektový Den Země. Kromě různých aktivit ve třídách navštívili prvňáčci a žáci 3. A vilu Čerych, kde pro ně připravili program nazvaný Všemi smysly v přírodě. Druháci a třeťáci vyrazili do okolí na vycházku, pozorovali přírodu, sbírali a třídili odpadky. Čtvrté třídy zavítaly na výchovně vzdělávací program do Bája.  Děti viděly film o přírodě, pracovaly ve výtvarné dílně, soutěžily a hrály hry. Páťáci zhlédli film o Africe a o zásluhách Ing. Vágnera na záchraně ohrožených druhů zvířat.

Ve čtvrtek 25. dubna jeli žáci čtvrtých tříd na exkurzi do Prahy. 26. dubna navštívil naši školu slovenský pěvecký sbor ZUŠ z Michalovců. Přestože se koncert konal v nepříliš vhodném prostředí tělocvičny, byl krásný. Děti se spontánně zapojily do zpěvu i rytmického doprovodu a odnesly si z koncertu silný zážitek.

Ve stejný den se konalo okrskové kolo turnaje Mc Donald´s Cup v kopané. Hrálo se na hřišti v Jaroměři a naši hráči se moc snažili. Kategorii 4. – 5. tříd dokonce vyhráli a postoupili do okresního kola, které se hrálo 30. dubna. 3. května se vybraní žáci ze zdravotnického kroužku zúčastnili okresního kola HMZ v Náchodě. Na této soutěži jsme byli v kategorii M2 I. stupně poprvé.  Soutěžilo celkem 13 hlídek. Naši mladí zdravotníci si ověřili znalosti v praktickém poskytování první pomoci, v obvazové technice, v poznávání léčivých bylin a v dopravní výchově. Hlídka ve složení K. Horkelová, J. Bradáčová, A. a V. Andrejskovi (všichni ze 4. A) a A. Urbancová ( ze 3. A) obsadila krásné 4. místo. Moc gratulujeme.

Čtvrťáci v Praze

Náš výlet do Prahy začínal na Pražském hradě. Nejdříve jsme ale museli projít policejním skenerem, někteří z nás se báli o řízky, které měli v batohu (dobře to dopadlo).  Chrám sv. Víta byl strašně krásný, byla tam vitrážová okna a hrobky našich předků. Prošli jsme Zlatou uličkou a podívali se do mučírny Daliborky. Přesně ve 12. 00 byla slavnostní výměna stráže Pražského hradu. A dále již na Loretu a podél Hladové zdi na Petřín. Z Petřínské věže byl nádherný výhled na celou Prahu a pak něco pro zasmání – zrcadlové bludiště. V bludišti se hlavně neztraťte, a kdyby, tak se dívejte na zem a jste venku. Pak už lanovkou přes Nebozízek na Újezd, odkud se dostanete do kostela, kde je Pražské Jezulátko a pak už na nádherný Karlův most, kde je plno lidí, stánků se šperky, hudebníků, malířů i žebráků se psy. Odtud již není daleko na Staroměstské náměstí s orlojem, který každou hodinu obdivují davy turistů. Na Václavském náměstí jsme dokonce viděli i demonstraci proti EU. Pak již metrem na Černý most a domů. Byl to nádherný den. Praha je krásné město plné umění, zábavy, historie i demokracie!

Za všechny čtvrťáky Jan V., Radovan H., Petr P.

2. stupeň

V průběhu měsíce února a března proběhla na naší škole beseda s kapitánem Ondřejem Moravčíkem a jeho týmem na téma kybekriminalita. Žáci 7. a 8. tříd byli seznámeni s nejčastějšími projevy kybernetické kriminality a se zneužíváním dětí na internetu. Na závěr dostali některé rady a doporučení, jak se chovat v kyberprostoru.

Den Země je každoroční událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti.

Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.

OSN začala Den Země organizovat o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost. 2. stupeň oslavil tento den 23. dubna. První dvě vyučovací hodiny proběhly dle rozvrhu, pak byl pro jednotlivé ročníky připraven tematicky zajímavý program.

Žáci šestého ročníku v rámci Dne Země zhlédli film o významném řediteli královedvorské ZOO Josefu Vágnerovi „Sen Safari“, který natočil Ivo Pavelek a jmenovaný film také slovem provázel. Žáci se v dokumentu dozvěděli, jak se lovila zvířata v Africe, jak se dopravovala do ČR, jak se budovalo safari ve Dvoře Králové a jaké problémy celý projekt provázely.

Sedmička se zúčastnila zeměpisné vycházky v okolí České Skalice. Celý ročník byl rozdělen do deseti skupin. Skupina obdržela obálku s pracovním listem a seznamem zastávek ukrytým v QR kódech. Žáci za pomocí čtečky QR kódů, buzoly nebo chytrého telefonu s kompasem a mapou určili místo zastávky. Společně došli na místo a vyplnili část pracovního listu, která s místem souvisí. Tak prošli celkem devět stanovišť. Na posledním odevzdali vyplněné pracovní listy, které vyučující vyhodnotili v následujících dnech.

Žáci osmých ročníků u příležitosti Dne země přiložili ruku k dílu. Rojnicí prošli část lesa od zahrádek Pod Lesem až k hřbitovu. Do pytlů sbírali odpadky, které do lesa nepatří!

Cestou zpět ke škole si zahráli na průvodce zahraniční návštěvy a tvůrce turistického průvodce. V několika větách v němčině, angličtině nebo ruštině představili město Česká Skalice a dále již ve své rodné řeči tvořili komentáře k určeným pamětihodnostem a známým turistickým cílům v našem městě

Pro žáky 9. tříd, kteří mají zájem studovat na gymnáziích, bylo připraveno již druhé pracovní dopoledne na Gymnáziu v Jaroměři. Na téma Země provedli spousty pokusů v laboratorních učebnách. Ostatní pomáhali, kde bylo třeba – stěhovali pomůcky do učebny hudební výchovy, ze školní družiny na přístavbu a uklízeli kolem. Zruční chlapci natírali s panem školníkem zábradlí a jiní pracovali na zahradě. 8. května si jako každý rok připomínáme ukončení 2. světové války. Pietní akt se konal na místním hřbitově, kde jsme uctili památku padlých. Několik básní přednesly žákyně 8.B – Verča Crkalová a Nina Prysjažňuk, kterým moc děkujeme.

Na poznávací zájezd do Londýna vzpomínají žákyně naší školy…

Londýn

Cestu do Londýna jsme zahájili v pondělí 29. 4. 2019 v 10 hodin večer. Ráno jsme dorazili do Kolína nad Rýnem, kde jsme navštívili gotickou katedrálu a muzeum čokolády. Bylo to super, mohli jsme i ochutnat. Poté jsme se přemístili do Francie, kde jsme přespali v Motelu First Premiere Classe. Ráno jsme vyrazili přes průliv La Manche a poté do centra Londýna. Za celý výlet jsme viděli nebo i navštívili různé památky, například: Hauses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Windsor Castle, Chris Church College v Oxfordu, Tower Bridge, Tower of London, Museum Madame Tussaud´s, Royal Observatory, Greenwich a mnohem více. Nejhezčí zážitek pro mě bylo London Eye, odkud byl krásný výhled na celý Londýn a okolí. Do České Skalice jsme se vrátili v neděli 5. 5. kolem oběda. Výlet do Londýna a okolí se mi opravdu moc líbil, byl to skvělý zážitek a jsem ráda, že jsem tam jela. Byli jsme dobrá parta a učitelé byli super. Kdyby se ještě naskytla příležitost, určitě bych neváhala a jela znovu.  

Tereza Lánská ze 7. C

Od 29. 4. do 5. 5. 2019 jsme se zúčastnili zájezdu do Anglie. Cesta byla dlouhá, zastávka v německém Kolíně nad Rýnem. Tam jsme navštívili a prohlédli si místní čokoládovnu, samozřejmě jsme také ochutnali vynikající čokoládu. Navečer jsme přejeli do Francie a přespali v Calais.

Ráno naše cesta pokračovala, trajektem jsme přejeli do Anglie do Londýna. Večer si nás rozebraly rodiny, u kterých jsme spali 3 noci. Každý den nás přivezly na parkoviště, kde jsme měli sraz a večer si nás opět vyzvedly. Na každý den nám připravili oběd – většinou sandwich a nějaké ovoce a mini sušenku, Přes den jsme chodili po památkách. Viděli jsme Windsor, Londýnské oko, Buckinghamský palác, Tower bridge i Tower of London. Šli jsme po místech, kde se natáčel Harry Potter a navštívili Oxford University.

Hrozně rychle to uteklo a najednou byl čas odjezdu. Pro mě to bylo obzvláště těžké, protože jsem si hodně rozuměla s malou dcerkou v hostitelské rodině. Cesta zpátky se zdála kratší, na trajektu se snad všem udělalo špatně. Pršelo, byly velké vlny a houpalo se to. Všichni to ale zvládli.

Byl to úžasný týden plný zážitků, poznávání nových lidí. Snad se tam budeme moci ještě někdy podívat

Klára Šrůtková z 9. A

Speciální třídy

Den Země si žáci speciálních tříd připomněli formou celodenního výletu.

Jelo se na Ostaš. Zde je velmi krásná příroda, na Ostaši i v blízkém okolí Police nad Metují. Žáci se učili orientovat se pomocí turistických značek. Kromě obdivování krás různých skalních útvarů, výhledů do krajiny a pozorování rostlin, které na takových místech rostou, si opakovali i mnoho dalších důležitých věcí. Například jak se chovat v přírodě, abychom svým jednáním neponičili floru a neplašili zvířata. Další dovedností je neznečišťování prostředí formou odpadků. Díky dobrému počasí se exkurze zdařila.

Školní družina

Družinu přilákalo tajemství života pod vodou (mořské hlubiny, dno rybníků a řek). Pátralo se v knihách, sbíraly se zajímavé informace. Blížící se Velikonoce přinesly řadu tvůrčích nápadů na výrobu velikonočních ozdob a dekorací. Den Země si žáci připomínali besedami o ochraně živé i neživé přírody, o správném nakládání s odpadem a o tom, že my patříme Zemi, ne ona nám. A poslední v řadě stál tradiční „Čarodějnický seminář“.

Slovo výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu.

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační.

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání

Zjišťuje zájem žáků o studium

Shromažďuje nabídky studia na SŠ a konzervatořích, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s místně příslušným úřadem práce, s PPP.

Metodicky pomáhá při správném vyplnění a včasném odeslání přihlášek žáků k dalšímu studiu.

Vede přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.

Poskytuje žákům informace při odvolacím řízení.

Na naší škole vykonává funkci výchovného poradce Eva Škvrnová pro 2. st. a Jiřina Kaválková pro 1. st. a speciální třídy.

V letošním školním roce máme 66 vycházejících žáků. Po prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 62 žáků alespoň na jednu školu, 4 žáci podali přihlášku na 2. termín.

Nejvíce se jich hlásilo na gymnázia, velký zájem byl o studium informační technologie. Třetina žáků měla zájem o učební obory zaměřené na strojírenství a služby.

Z 1. stupně byli přijati 3 žáci na víceletá gymnázia a 3 žáci podali odvolání.

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete na stránkách školy www.zscs.cz. Kontakt na výchovného poradce mají žáci uveden v ŽK.

Výchovný poradce u nás na škole též organizuje slavnostní zakončení školního roku pro žáky 9. tříd, které se již tradičně koná v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové. Za přítomnosti představitelů města, školy a rodičů dostanou žáci poslední vysvědčení, na kterém bude Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod.

Jako první se rozloučí třída 9. C v  8.15 hod, poté 9. B + speciální třída v 9.00 hod a na závěr 9. A v  9.45 hod.

Přeji všem hodně štěstí, ať se jim v životě daří! Pěkné prázdniny!

Eva Škvrnová, výchovný poradce


1. stupeň

12. a 13. března proběhlo okresní kolo v recitaci. Naši školu úspěšně reprezentovali třeťáci Ema Kunová a Erik Adam a páťáci Evelína Metelková a Jonáš Prokop.

20. března jsme měli na škole projektový den. Tentokrát jsme si připomněli Den vody. První a druhé třídy kromě aktivit ve třídách navštívili také Vilu Čerych, kde pro ně pracovníci Centra rozvoje připravili pěkný výukový program. Pro třeťáky připravili ke Dni vody aktivity v Báju. Čtvrtý a pátý ročník využil také nabídku Centra rozvoje. Čtvrťáci navštívili Josefovské louky. Pod odborným výkladem děti pozorovaly stále podmáčenou louku, zde žijící živočichy a krajinu, do které nezasahuje člověk. Páťáci měli připravené hravé aktivity ve Vile Čerych a ještě stihli moc pěknou přednášku Chytré tělo.

Ve středu 20. března vystoupil pěvecký sbor 1. stupně na benefičním koncertu na podporu UNICEF. V zaplněném kostele církve československé husitské zazpívaly děti pod vedením paní učitelky Marinicové a Borůvkové líbivé písničky a pomohly podpořit dobrou věc.

Tradiční turnaj v kopané, Mc Donald´s Cup, se konal v úterý 26. března. Ve svých kategoriích zvítězili žáci 3. A a 5. A. Děkujeme panu Gieciovi, který se ve svém volném čase ujal role rozhodčího.

Naše škola se 22. března zúčastnila celosvětové matematické soutěže Matematický klokan. Na prvním stupni se zapojili všichni žáci druhých až pátých tříd. V kategorii Cvrček (2. – 3. ročník) získala nejvíce bodů Kristýna Lánská, v kategorii Klokánek (4. – 5. ročník) Evelína Metelková.

Před blížícím se Zápisem nás navštívili předškoláci z mateřských školek. Přišli se podívat, jak se učí jejich starší kamarádi v prvních třídách, jak se chovají a co všechno se za necelý rok dokázali naučit.

Žáci pátých tříd se vypravili ve čtvrtek 4. dubna do Planetária v Hradci Králové, kde pro ně byl připraven výukový program.

2. stupeň

Světový den vody 2019

Světový den vody je mezinárodní den, který oslavíme 22. března 2019 a připomeneme si důležitost pitné vody, nutnost jejího šetrného nakládání a také skutečnost, že pro miliardu lidí je pitná voda nedostatek. V České republice máme vody dostatek, a tak často zapomínáme, jakou roli hraje v našich životech.

Voda je základ života na Zemi. Význam vody je nedocenitelný. Lidé jsou na ni doslova závislí. Její existencí je podmíněna naše existence. Ale právě my jako lidstvo přispíváme ze všech živých bytostí nejvíce k jejímu úbytku. Také proto se zásoby vody rok od roku zmenšují a nedostatek vody je dnes ve stavu, který mnohé organizace označují za jeden z největších globálních problémů 21. století.

Pro žáky 6., 7. a zbytek 9. ročníků byla na Den vody připravena beseda na téma Moje chytré tělo, která volně navazovala na besedu minulý rok – Mozek. Žáci se zábavnou formou dozvěděli, odkud se vzali, z čeho je složeno jejich tělo a jak funguje. Povídání bylo doprovázeno názornými ukázkami za použití vtipných dřevěných modelů. Z besedy si žáci odnesli 3 důležité věty:

  • VŠECHNO JE ZMĚNA
  • VŠICHNI JSME STEJNÍ
  • MÁM CHYTRÉ TĚLO

Další část projektového dne byla věnována třídnickým záležitostem, zejména prospěchu a chování, plánování školního výletu a podobně.

Sedmé třídy se věnovaly velikonoční výzdobě školy.

Osmé ročníky jely již tradičně do ZOO. Rozděleny na dvě skupiny, které se ve svých činnostech prostřídaly, prožily zajímavé dopoledne.

První skupina obdržela pracovní listy „Výzkumníkem na safari“ a ve čtyřčlenných týmech žáci plnili zadané úkoly. Druhá skupina absolvovala kontaktní program se zvířaty s názvem „Zvířata zblízka – PLAZI“. Od ZOO lektorky jsme si vyslechli rady o chovu zvířat. Vyprávěla o zvířatech vhodných pro chov v zajetí a o jejich potřebách.

Následovalo seznamování se se zvířaty zblízka. Do rukou jsme dostali hady, hladili leguána a krmili želvu. I když měli někteří z nás z hadů strach, nakonec si snad každý z nás na něj alespoň sáhl.

I v letošním roce byli vybraní žáci na Den vody v Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři. Zde prováděli sérii chemických pokusů na téma voda, následně ve fyzikální laboratoři zkoumali elektrolýzu vody a závislost velikosti elektrického proudu na koncentraci soli v roztoku.

Zbytek žáků devátých tříd se postaral o jarní úklid (jedna skupina pomáhala ve školní družině, druhá se sběrem papíru, někteří pracovali na zahradě a jiní přesazovali květiny „a že jich máme!“

Žáci 7. C navštívili 27. března hradecké Klicperovo divadlo, kde zhlédli představení Radúz a Mahulena – slavné české poetické drama, které na motivy slovenské pohádky napsal Julius Zeyer.

29. března končil v pátek celý 2. stupeň o dvě hodiny dříve a odcházel do místní sokolovny. Divadelní soubor Maska z České Skalice předvedl komedii v režii T. Magnuska „ Tři grácie u umakartu“. Všichni se bavili celých 80 minut, byl to příjemně zakončený pracovní týden.

Také na 2. stupni proběhla v pátek 22. března mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategorii Benjamín (6. a 7. ročník) se nejlepším matematikem ukázal Jan Kavan, na druhém místě pak Tomáš Janda, oba ze 7. C a třetí byl Daniel Wolf z 6. B. V kategorii Kadet (8. a 9. roč.) zvítězil Vojtěch Čáp z 8. A, na dalších místech se umístili Kristýna Bekrová, Tomáš Novák (oba z 9. A) a Jáchym Netresta z 8. B.

Speciální třídy

Den vody strávili žáci ze speciálních tříd v Josefově. Zde, na josefovských loukách, kde proběhla praktická ukázka života jednotlivých druhů ptactva, mohli dalekohledy pozorovat jednotlivé zástupce ptačí říše.

V Den učitelů si žáci připomněli význam odkazu Jana Ámose Komenského.

Letos 3. dubna,trochu později než obvykle, se konal turnaj v sálové kopané žáků speciálních škol a tříd. Sjeli se sportovci ze šesti škol – Z Broumova, Úpice, České Skalice, Jaroměře-Josefova, Náchoda a Dobrušky. Klání započalo v 9 hodin, kdy k fotbalistům promluvila paní místostarostka. Poté se již rozběhla jednotlivá utkání.

Konečné pořadí na prvních třech místech:

  1. místo - Broumov
  2. místo – Jaroměř Josefov
  3. místo – Česká Skalice

Každý účastník byl odměněn drobnou cenou.

Školní družina

Vítej, jaro!  Hlavní téma celého měsíce tak dává tušit, že právě pobouzející se příroda byla předmětem zájmu. Odrážela se v básničkách, písničkách a hrách. Tvoření se točilo kolem mláďat a rostlin. Životadárné vodě patřily pohádky a povídání (voda na planetě Zemi, voda v našem těle a rostlinách, jak šetřit vodou ...). Hovořilo se o J. A. Komenském a svátku učitelů. V rámci projektu „Sportuj ve škole“ začalo pravidelné cvičení s lektorkou J. Vláškovou. O jarních prázdninách také proběhla první fáze stěhování družiny.

SLOVO ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

Preventivní působení školy je nedílnou součástí vzdělávání. Rozsah a oblasti školní prevence jsou vymezeny konkrétními školními dokumenty a legislativou. Mezi rizikové jevy, na které se vztahuje školní prevence, patří např. záškoláctví, šikana, užívání návykových látek, závislosti na sociálních sítích, rizikové sexuální chování, týrání, zanedbávání a zneužívání dětí, rasismus atd. Během školní docházky žáci dostávají informace ke všem zmíněným rizikovým jevům. V tomto ohledu hovoříme o primární prevenci, kterou škola nejčastěji provádí. Základním školním dokumentem je Školní program prevence, jenž se každoročně obnovuje a hodnotí.

Prevenci ve škole zajišťuje školní metodik prevence (ŠMP) – Mgr. Eva Posnarová, ve spolupráci s dalšími členy školního poradenského pracoviště. ŠMP vykonává svou činnost jako stávající učitel při svém plném úvazku. Standardní činnosti ŠMP jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a následně v její novele – vyhlášce č. 116 ze dne 15. 4. 2011. O svých činnostech vede metodik prevence písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Mezi hlavní úkoly metodika prevence patří sledování rizikového chování žáků a jejich řešení, poskytování pomoci žákům i jejich rodičům, spolupráce s jinými institucemi jako např. policie, OSPOD aj., zajišťování besed a přednášek, metodické vedení učitelů v oblasti prevence, vytváření a realizace Školního preventivního programu atd.

Kromě preventivních akcí, jako jsou Dny s městskou policií, seznámení s kamerovým systémem města, návštěva dopravního hřiště v Náchodě, přednášky na téma šikana, kyberšikana, antikoncepce – Láska ano, děti ještě ne aj., zahrnujeme do prevence také další činnosti, jako jsou projektové dny, návštěvy divadelních představení, školní výlety a exkurze, sportovní akce či možnost navštěvovat různé kroužky nabízené školou.

Na preventistu školy (popř. na vedení školy, učitele) se může obrátit žák, jeho zákonný zástupce nebo i veřejnost při jakémkoli podezření na počátek či průběh rizikového chování. Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí nebo si s ní neví rady. Všechny problémy se dají řešit, nikdo na ně nemusí být sám, ale je třeba o nich vědět. Veškeré kontakty najdete na www.zscs.cz , další telefonní čísla mají žáci uvedeny v žákovských knížkách.

Metodik prevence – Mgr. Eva Posnarová


1. stupeň

V pondělí 18. února se na prvním stupni konalo školní kolo soutěže v recitaci. Nejprve děti přednášely básničky ve svých třídách. Ty, které se nejvíce líbily, postoupily do kola školního. A že jich bylo! V kategorii 2. – 3. tříd soutěžilo 44 žáků, v kategorii 4. – 5. tříd 26 žáků. Porota měla opravdu těžký úkol vybrat nejlepší recitátory do okresního kola. Mezi druháky a třeťáky se rozhodla pro Emu Kunovou ze 3. B a Erika Adama ze 3. C. Náhradníky byli určeni Krištof Príbojský a Viktorka Košťálová z 2. B. Mezi čtvrťáky a páťáky vybrala porota Evelínu Metelkovou z 5. B a Jonáše Prokopa z 5. A. Náhradníky byli určeni Jan Veverka a Martin Kareš ze 4. B. Okresní kolo pro mladší žáky se konalo v Náchodě 12. března, pro starší 13. března. Dětem děkujeme za reprezentaci naší školy.

Během února se žáci druhých až pátých tříd vystřídali v dětském oddělení Městské knihovny, kde pro ně paní Kabelová připravila besedy v rámci knihovnického minima.

2. stupeň

3. 2. se Erik Príbojský z 8. B a Šimon Príbojský ze 6. A zúčastnili oblastního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, tentokrát v ZUŠ Broumov. Erik vyzpíval krásné 2. místo a Šimon získal čestné uznání.

Během února navštívily také třídy 2. st Městskou knihovnu v České Skalici. V rámci knihovnického minima si paní Kabelová pro žáky připravila knihy s konkrétní tematikou. 6. a 7. třídy – Netiketa – dobré mravy na internetu, 8. třídy – Memento aneb téma drog v literatuře a 9. třídy – Válka očima dětí. Žáci si knihy prohlédli, poslechli si ukázky z nich a prohlédli si žákovskou knihovnu. Byla to příjemně strávená hodina.

Týden se zahraničními studenty

Naše škola se zapojila do projektu EDISON, který v České republice realizuje společnost AIESEC. AIESEC je největší mezinárodní politicky nezávislá nezisková organizace, plně řízená vysokoškolskými studenty nebo čerstvými absolventy vysokých škol. Vznikla v roce 1948 za účelem sblížení hlavně mladých lidí po 2. světové válce. V současné době působí ve více než 120 zemích světa a v České republice má 10 poboček. V polovině roku 2010 se skupina 3 studentů rozhodla založit pobočku také při Univerzitě Hradec Králové.

Projekt EDISON (Education, Drive, Internationality, Students, Opportunity, Network) spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a životem v jiných zemích.

Od 18. do 22. února „vyučovalo“ na naší škole pět anglicky mluvících vysokoškolských studentů z různých zemí světa. (chlapci z Mexika, Jordánska, a Číny, děvčata z Ukrajiny a Gruzie). Díky multikulturní atmosféře došlo k oživení výuky a ke zvýšení motivace k dalšímu studiu angličtiny.

Touto cestou chceme poděkovat za pomoc rodinám našich žáků, které poskytly studentům ubytování a velikou péči spojenou s jejich pobytem u nás. Děkujeme rodině Terezy Lánské, Jana Jeništy, Venduly a Martina Vackových a Barbory a Kláry Eichlerových. Tito žáci se rozhodli sdělit své zážitky a zkušenosti z tohoto projektu i čtenářům Českoskalického zpravodaje.

Co mi dal týden s Edisonem? Já myslím, že jsem se přestala trochu stydět, rozmluvila jsem se, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí o různých zemích, poznala nové lidi a super kamarády. Máme spoustu zážitků, byli jsme na běžkách a tak. Byl to úžasný týden strávený se skvělými lidmi. Přála bych si, aby tady mohli zůstat déle, ale vím, že to nejde. Doufám, že se ještě někdy alespoň s někým uvidím. Tahle skupina byla vážně nejlepší, co jsem na téhle škole zažila. Docela lituji toho, že jsem s nimi nemohla strávit ještě mnohem víc času. Klára Eichlerová

Tento týden mi poskytl poznat novou kulturu a nové kamarády. U nás doma byl kluk z Jordánska se jménem ALMEGDAD. Byli jsme v Náchodě, v Polsku na běžkách a podnikli jsme i další výlety jako třeba na rozhlednu, do Nového Města nad Metují. Pomohlo mi to se zlepšit v angličtině a mohl jsem se „ulejt“ i z pár hodin vyučování J. Poznal jsem i nová jídla a pití například “mensaf“ - typické jordánské jídlo, je to rýže s kuřecím masem a nějaká zelenina. Je to dobrá zkušenost, ale nejtěžší je loučení, protože se s nimi hodně skamarádíte, a pak je problém se rozloučit a vědět, že se nejspíš už nikdy neuvidíte. Tímto bych chtěl poděkovat paní učitelce a mému taťkovi, že mi tuto zkušenost umožnili. Pokud to bude možné, příští rok bych si to přál zažít znovu. Honza Jeništa

Od 17. 2. - 24. 2. 2019 u nás byla ubytovaná cizinka jménem Tamara Gresko. Po celý týden jejího pobytu u nás jsme měli možnost procvičit si anglický jazyk a dozvědět se něco o Ukrajině, ze které pocházela. Za tu dobu jsme si s ní vybudovali úplně úžasný vztah a spoustu zážitků. Každý den jsme s ní hráli stolní hry a o víkendu jsme byli v zoo a na bowlingu. Když od nás odjížděla, moc nadšení jsme nebyli, ale o to pozitivnější zpráva je, že se rozhodně někdy uvidíme a jelikož jsme s ní zůstali v kontaktu, domluvili jsme se, že se navštívíme ještě tento rok, pokud to dobře půjde, tak už v létě. Denně si píšeme a voláme. Jsem ráda, že jsem díky projektu Edison získala nejen skvělé zážitky, ale poznala jsem novou kamarádku a získala spoustu zkušeností. Jestli se nám ještě někdy naskytne taková možnost, rozhodně si to vyzkoušíme znova. Vacková Vendula, 7. C

V naší rodině byla ubytovaná studentka vysoké školy Tamara z Ukrajiny. Hned když přijela, hlásila se k nám a byla velmi milá a společenská. Každý večer jsme hráli stolní hry a přitom si procvičovali angličtinu, protože jsme jí museli vysvětlit pravidla. Často jsme využili nejen angličtinu, ale i ruštinu a Tamara nám říkala, jak se to řekne ukrajinsky. Byli jsme také v zoo, tam se jí nejvíce líbili plameňáci. Když odjížděla, bylo nám všem hodně smutno. Slíbila, že Českou republiku ještě navštíví a určitě se setkáme. Pobyt Tamary u nás mi přinesl hlavně možnost využít angličtinu v praxi a ne jen na domácí úkol. Získali jsme novou kamarádku, se kterou si dodnes píšeme. Vacek Martin, 7. C

27. 2. 2019 byla pro deváté ročníky připravena beseda na téma Geologické děje. Beseda byla formou prezentace, na které byly fotografie z cest z celého světa, doprovázena vyprávěním a důležitými postřehy prezentujícího. Žáci byli zapojeni do besedy svými dotazy a znalostmi.

Dívky 8. - 9. ročníku se zúčastnily okresní soutěže v basketbalu, které se konalo 28. 2. 2019 v Jaroměři ve sportovní hale ASVAJ. Dívky získaly krásné třetí místo.

Speciální třídy

V únoru proběhly ve speciálních třídách dvě akce.

21. 2. proběhla velice přínosná beseda s městskou policií. Žáci si poslechli povídání o záškoláctví a jeho řešení, hovořilo se i o tom, co si představit pod pojmy vloupání nebo krádež. Taky se tu objevilo téma látek, které bývají nejčastěji zneužívány – alkohol a kouření. A v neposlední řadě byla beseda věnována novému fenoménu dnešní doby, což je nebezpečí zneužití kyber prostoru. Žáci byli varováni před neuváženým vkládáním fotografií na sociální sítě, sdělováním soukromých věcí tamtéž. Mnozí z nich si ani neuvědomují, jakou „zbraň“ dávají tímto do rukou případným zlodějům či lidem, zneužívajícím dětské fotky.

25. 2. se konal tradiční karneval. Letos na téma postav z pohádek a filmů. A tak se nám v ten den ve škole sešli: Červená Karkulka, Obelix, čert, mušketýr, pirát a další hezké masky. Po celé vyučování probíhaly různé hry a soutěže s tématy pohádek. Všichni si ten den velmi užili.

Školní družina

Družině zavládl pravěk. První živí tvorové, éra dinosaurů a éra vývoje člověka (kolébka člověka, způsob života, živočichové, vývoj lidské společnosti, kultura) tvořili náplň většiny činností. Objevování probíhalo za pomoci obrazových publikací, názorných pomůcek a diskuzí. Společným dílkem se stal „Malý dinosaurus“, kolektivní panel. Na řadu přišel i masopust, jeho historie, tradice a současnost. Tradičně nechybělo ani veselé karnevalové odpoledne. V rámci projektu „Šablony“ prošli žáci několika tematickými celky s odborníky z praxe. Byla to loutkářka Mgr. art Lucia Svobodová a Mgr. Radka Drobná (správná výživa a etiketa).


1. stupeň

2. ledna se v rámci hodin výtvarné výchovy zapojili žáci 2. B do přípravy výstavy moderního umění v místní galerii Luxfer. Pod vedením výtvarníka a rektora AVU v  Praze Tomáše Vaňka kreslili fixou autorovy drobné kresby přímo na stěny galerie. Žáci pracovali spontánně a s chutí.

Ve středu 30. ledna začal v náchodském bazénu plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd a hned další den, 31. ledna, dostali všichni žáci své pololetní vysvědčení, přesněji jeho výpis. Převážná většina dětí odcházela na jednodenní pololetní prázdniny spokojená. Ten, kdo se svým vysvědčením spokojený nebyl, má příležitost vše napravit v 2. pololetí. Počátkem února si žáci připomněli výročí narození Boženy Němcové.

2. stupeň

Lyžařského výcviku se zúčastnili žáci sedmého ročníku v počtu 47 dětí, který se konal v Olešnici v Orlických horách na chatě Juráška. Během týdenního výcviku se žáci učili lyžovat, snowboardovat a běžkovat. Večer následovaly přednášky zaměřené na carving, hory a jejich nebezpečí a putování po Norsku s výkladem zkušených horolezců.

Závěrem LV byly závody, vyhlášení a diskotéka. Závody se konaly ve slalomu na lyžích i na snowboardu. Z chlapců se ve slalomu na lyžích na 1. místě umístil Jakub Metelka, 2. místo obsadil Filip Bubeníček a 3. místo obsadil Marek Gron. Z děvčat se na 1. místě umístila Adéla Metelková, 2. místo obsadila Denisa Adamová a na 3. místě skončila Amálka Růžičková. Snowboard slalom- 1. místo obsadil Ondřej Lukavský, 2. místo získal Jan Kavan a 3. místo obsadil Daniel Birula. Všichni si LV moc užili a těšíme se na další ročníky! Učitelé TV a instruktoři LV.

Ve čtvrtek 31. ledna, v den předávání pololetního vysvědčení, se žáci 2. stupně již tradičně zúčastnili vzdělávacího programu v anglickém jazyce, tentokrát o USA.

Před vlastním programem měli žáci k dispozici pracovní listy, ve kterých se seznámili s významnými osobnostmi Ameriky, typickým jídlem a pitím a zeměpisnými údaji. Každá třída si zvolila svého kapitána, který reprezentoval třídu při vystoupení. Jednalo se o představení Ameriky s využitím mluvené angličtiny, prezentace, hudby a nechyběly ani soutěže pro žáky.

V následujících hodinách angličtiny mohou vyučující využít testových otázek k ověření znalostí žáků, získaných během programu.

V únoru probíhají olympiády v okresních kolech v Náchodě. V Olympiádě Čj se umístila na pěkném sedmém místě Olga Karlíčková z 9. A a Aneta Valešová z 9. A dokonce vyhrála Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce a postupuje do kola krajského. BLAHOPŘEJEME!

Speciální třídy

Speciální třídy se chystají na karneval. Téma je zatím tajemstvím. Ale děti se už těší, jak si zařádí při různých soutěžních aktivitách.

Chlapci pilně trénují sálovou kopanou, protože ta nás také čeká v brzké budoucnosti. Doufáme, že v příštím čísle zpravodaje už budou i fotky a zážitky z obou akcí.

Školní družina

Zima otevřela brány zimním radovánkám. Hřiště zaplnily různé stavby ze sněhu a sněhuláci. Stalo se také dějištěm tradičních švanda ZOH s netradičními disciplínami. Například hod lyžařskou hůlkou, vrh sněhovou koulí, ledová štafeta, slalom mezi hroudami. V teple herny zase vznikaly obrázky a postavy sněhuláků, povídalo se o zajímavostech zimy, o zvířátkách v zimě, četly se zimní příběhy a hrály nové hry. 22. ledna se konalo představení břichomluvce Z. Polácha.


1. stupeň

Během dvou dnů, 10. a 12. prosince, se žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd vystřídali ve sportovní hale, kde pro ně byla připravena ukázka dnes stále oblíbenějšího sportu, florbalu. Odborní trenéři z Náchoda je seznámili s pravidly a s možností tréninku, ale hlavně si všechny děti mohly tuto hru samy vyzkoušet. Tato náborová akce se dětem i učitelům moc líbila. 12. prosince se konala vánoční výstava v Domovech na Třešňovce, a tak většina tříd využila pozvání k její návštěvě.

Těšení na Ježíška a na prázdniny dětem zpříjemnily vánoční besídky ve všech třídách prvního stupně. Pro menší žáky připravily aktivity paní učitelky, ti starší si již dokázali na besídku připravit alespoň část programu sami.

Vánoce a zimní prázdniny utekly jako voda. A to jsme je měli díky ředitelskému volnu ještě o 2 dny delší. Odpočaté děti se plné dojmů vrátily do školy až 7. ledna a hned se pustily pilně do učení, protože se kvapem blížilo pololetní vysvědčení.

2. stupeň

Na konec roku jsme se těšili všichni. Žáci 2. stupně si uspořádali vánoční besídky ve svých třídách již ve čtvrtek. Poslední hodinu si rozdali dárečky, uvařili čaj, ochutnali cukroví i zazpívali si vánoční koledy.

V pátek 21. prosince se už neučilo. Pro žáky byl připraven „DEN HER“ s nejrůznějšími aktivitami, do kterých se sami mohli předem zapsat. Nejvíce žáků se přihlásilo na Deskové hry a hlavolamy, kde si mohli zahrát více jak 20 deskových her. Mezi nejoblíbenější patřily Activity, Ubongo, Dostihy a sázky, Česko -otázky a odpovědi a další. Všichni hráli se zápalem a skutečně se bavili.

Skupina 30 žáků se vydala ratibořickým údolím k Hereckému muzeu Viktorka. Tam zhlédli film Králové hor s vynikajícím obsazením a fascinujícími autentickými záběry z divoké přírody. Jestě několik fotek s p. Magnuskem a zpátky ke škole.

Několik chlapců a dívek se sešlo v keramické dílně, kde si zhotovili a domů odnesli vánoční výzdobu.

Vybraní žáci se zúčastnili dvouhodinových bloků zaměřených na pohybové aktivity. V tělocvičně základní školy si zahráli pro ně méně známé varianty pohybových her soutěživého charakteru, ve kterých si ověřili kvalitu míčových dovedností, zejména techniku házení a chytání.

Vánočního turnaje v přehazované mezi třídami se zúčastnilo celkem 7 tříd. Třetí místo obsadila třída 9. B, druhé 8. B a zvítězila třída 9. C. Družstva byla smíšená.

V rámci workshopu nazvaném Christmas Activities žáci objevovali různé vánoční zvyky anglicky mluvících zemí, které jsou mnohdy velmi odlišné od těch českých. Při poslechu typických anglických vánočních písní si každý vytvořil své vlastní vánoční přání v angličtině. 

Pro zájemkyně z řad dívek z 6. - 9. tříd se konala beseda s Markétou Matoušovou, finalistkou České Miss 2017. Markéta vyprávěla o tom, co předcházelo její účasti v soutěži, jak probíhala a co jí účast v soutěži přinesla. Beseda byla doprovázena fotografiemi a několika videy, v jejím průběhu také Markéta zodpovídala dotazy, týkající se soutěže a života modelek.

Celý sedmý ročník se 21. 12. 2018 účastnil filmového představení s názvem Coco. Akce proběhla v Bio Central v Hradci Králové.

Tak zase jeden rok za námi a zejména deváťáky čeká ten rozhodující – jakou střední školu si vybrat a uspět u přijímacích zkoušek.

Školní družina

Prosincové dění tradičně zahajuje Mikuláš. Tentokrát ztratil plášť a Mikuláška sukni. A tak přišli prosit o pomoc děti. Ty jim obětavě připravily náhradní oblečení.  Následovala příprava vánoční výstavy. Tvořila se spousta vánočních předmětů, dekorací a ozdob (andílci, zvonečky, věnce, perníčky). Na vánoční besídce se staročeskými zvyky samozřejmě nechyběly ani dárečky.

Základní škola děkuje p. ing. Janu Harantovi za vysoký sponzorský dar, který nám umožnil zakoupit kompletní sjezdové i běžecké vybavení pro žáky naší školy na lyžařský výcvik.


1. stupeň

Jedno listopadové úterý se vypravili žáci čtvrtých tříd do Archeoparku ve Všestarech. Po překonání drobných nepříjemností v dopravě se přenesli do naší dávné historie, aby si vyzkoušeli, jak naši předkové žili. A i když ani počasí nepřálo, děti si z exkurze přivezly spoustu poznatků a zážitků.

Když jednoho dne přišla paní ředitelka s prosbou od paní starostky, zda bychom vyzdobili vánoční stromky umístěné v centru našeho města, nikdo nebyl proti. Hned se všechny třídy pustily do vymýšlení a poté vyrábění ozdob. V pátek 30. listopadu bylo hotovo a po desáté hodině se na náměstí a v okolí objevovaly hloučky dětí, které vyhledaly stromek s cedulkou své třídy a pečlivě jej ozdobily. Hned se setkávaly s ohlasem a pochvalou kolemjdoucích.

Adventní čas je na prvním stupni již tradičně spojen s obchůzkou Mikuláše, čertíků a andělů. Žáci pátých tříd si i tentokrát připravili krásné masky a nacvičili krátký program, se kterým navštívili všechny třídy. Nechyběla pochvala vzorných, pokárání zlobivců ani drobný dáreček.

A už si ani nedovedeme představit Advent bez vánočního koncertu našich pěveckých sborů. Děti 1. stupně, které navštěvují pěvecký kroužek, připravily jako vždy krásný program, který s nimi nacvičily paní učitelky Marinicová a Borůvková. Koncert se konal 17. prosince v kostele Československé církve husitské.

2. stupeň

Ve dnech 31. 10. a 16. 11. 2018 se žáci šestého ročníku zúčastnili projektu HASÍK. Program akce byl zaměřený na prohloubení poznatků týkajících se výchovně-vzdělávací činnosti se zaměřením na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žáci se dozvěděli nové důležité informace od příslušníků HZS Královéhradeckého kraje. Instruktoři vzbudili u dětí zájem a vztah k této problematice. Dětem vysvětlili, jak mají předcházet událostem ohrožujícím život a jaké jsou základní principy při vzniku mimořádných událostí. 14. 11. se konalo ve sportovní hale v Jaroměři Okrskové finále ve florbale. Chlapci z 8. – 9. tříd dali do hry všechno, bohužel to na medaili nestačilo. 20. listopadu se třídy 9. B a 9. C vypravily na výlet do Prahy. Cílem byla návštěva Národního divadla. Divadlo si prohlédli s průvodcem od sklepa až po půdu a byl to opravdu zážitek! Nazpátek  se prošli po vánočně vyzdobeném pražském Starém Městě.

Do Prahy zavítali také žáci 7. a 8. tříd. Pro ně byl připraven program určený pro základní školy, kde si žáci mohli vyzkoušet pokusy na téma Čas (7. roč.) a na téma Světlo (8. roč.). Pak následovala volná prohlídka muzea. 4. prosince jsme uspořádali již podruhé Burzu středních škol. Akce je určena hlavně pro žáky 8. tříd. Poprvé se seznamují s obory a typy středních škol a odnesou si propagační materiály. 6. prosince odjeli zájemci z 9. tříd na exkurzi do podniku Saar Gummi v Červeném Kostelci, který vyrábí těsnící systémy pro automobilový průmysl. Po úvodní prezentaci si prohlédli celou výrobu přímo v provozu. 7. prosince navštívili vybraní žáci 2. stupně a pěvecký sbor Viktorka tradiční výstavu Vánoce s květinou na zámku v Novém Městě nad Metují.

Pěvecký sbor 1. a 2. stupně ZŠ vystoupil v předvánočním čase ve Sboru Páně Církve československé husitské se svým programem.

Nezaháleli jsme ani před Adventem. Všechny třídy 2. stupně vyráběly ozdoby převážně z přírodních materiálů, aby si poslední listopadový den ozdobily „svůj vánoční stromeček“ na náměstí. Město zkrásnělo, rozzářilo barvami a nadchlo vánoční atmosférou.

Obrovský dík patří paní učitelce Jindře Lokvencové, která vymýšlela všechny ozdobičky, nanosila potřebný materiál a věnovala vánoční výzdobě veškerý svůj volný čas.

Speciální třídy

I žáci ze speciálních tříd se zúčastnili výzdoby vánočního stromečku v České Skalici. Vyráběli ozdoby z dřevěných kulatinek a výrobky se jim moc povedly.

Do školy přišel Mikuláš – kupodivu on přinesl vánoční strom. Opravdu strom, měří dva metry. Žáci si ho ozdobili vlastnoručně vyrobenými papírovými ozdobami. Ve středu 5. 12. přišel i Mikuláš osobně a s dalším doprovodem. Všichni žáčci se museli „vykoupit“ přednesem básničky nebo zpěvem písničky. Byli následně sladce odměněni.

Nejstarší žáci odjeli na každoroční exkurzi do Nového Města nad Metují a Opočna. Zde je střední odborná škola, kam se mohou žáci hlásit. Prohlédli si odborné dílny a kuchyně, zhlédli výrobky současných studentů střední školy a dostali i občerstvení. Při této škole existuje cvičné středisko, které veřejnosti nabízí drobné občerstvení, výrobu a prodej zákusků. Je vidět, že i žáci s SVP se dokážou plnohodnotně uplatnit v praxi a i dále v životě.

Speciální třídy se také účastnily různých výstav a ve škole při pracovních činnostech žáci vyráběli krásné vánoční dekorace a drobné dárečky pro rodiče.

Školní družina

Listopad otevřel vrátka do říše zvířátek. Nejprve probíhal průzkum jejich života v lese, přípravy na zimu, nahlédlo se do pelíšků, nor a skrýší. Hovořilo se o roli myslivce a pomoci zvířátkům sběrem kaštanů a žaludů přežít zimní období. Pozornost byla věnována také zvířátkům domácím, i těm v ZOO Beseda s MVDr. panem P. Eichlerem. Jeho dar – akvárium s třemi exempláři Závojnatky čínské se stávají nejzajímavější a nejhezčí akcí měsíce. I školní družina si vyzdobila ve městě vánoční stromeček.


1. stupeň

Žáci a učitelé si intenzivně připomínali oslavy 100. výročí vzniku Československa. Ti nejmladší si tento významný svátek přiblížili prostřednictvím pohádky Josefa Čapka „Jak pejsek a kočička slavili 28. říjen“, větší děti malovaly portréty T. G. Masaryka a R. Štefánika, vytvářely stromy svobody a nejen v hodinách vlastivědy a prvouky si vyprávěly o událostech, díky kterým žijeme dnes v samostatné svobodné zemi.

Nedílnou součástí oslav 100. výročí Republiky byl na prvním stupni projektový Den stromů. Ve spolupráci s Centrem rozvoje děti vyhledaly “stromy svobody“, stoleté lípy, vysazené našimi předky na počest vzniku nového státu u pomníku Boženy Němcové na náměstí a v zahradě vily Čerych  vysadily duby. Ve třídách pak pracovaly s pracovním listem, kde shrnuly poznatky získané během vycházky od manželů Netrestových. Pro žáky druhého ročníku připravilo aktivity ke Dni stromů Středisko volného času Bájo a dětem se moc líbily. Zazpívaly si při kytaře, vytvořily pěkné výkresy a výrobky, hrály hry. Při všech aktivitách připravených Centrem rozvoje a Bájem se děti nenásilnou formou dozvěděly spoustu informací o životě a významu stromů.

Členové královéhradecké filharmonie, dechové kvinteto, přijeli navštívit naši školu s Hudební pohádkou. V moc pěkném představení se děti zdokonalily v poznávání dechových hudebních nástrojů.

2. stupeň

Tradice Dne stromů se v České republice, podobně jako v dalších více než 40 zemích světa, ujala a stromy se 20. října slavnostně a společně vysazují na mnoha místech.

Žáci 6. tříd měli letos na výběr ze tří aktivit. Jedna skupina mikroskopovala trvalé preparáty, přiřazovala listy, plody, siluety stromů, jejich názvy a poznávali dřeviny podle větvičky s listy a plody. Letošní Den stromů nám budou připomínat 3 velké barevné plastické obrazy se stromy a listy, které vytvořili žáci 6. roč. v rámci výtvarné dílny.

Někteří žáci 6. a 7. tříd měli možnost zúčastnit se přednášky Mgr. Milana Horkého, ředitele Muzea Boženy Němcové, který je seznámil s historickými souvislostmi vzniku samostatného Československého státu v roce 1918. V interaktivní přednášce, která se odehrála v prostorách muzea, zaznělo mnoho důležitých jmen, pojmů a událostí, například autonomie, T. G. Masaryk, Československé legie a Muži 28. října. Závěrem si žáci formou stručného testu ověřili, zda získané informace správně pochopili.

Část žáků 7. ročníku se v první části seznámila s důvody oslav Dne stromů a funkcí lesa v prezentaci, která byla zakončena krátkým testem. Poté si ve skupinách připravili prezentaci, kterou ostatním u vybraného stromu předvedli. Ostatní žáci se zúčastnili stejně jako šesťáci programu v Muzeu B. Němcové.

Žáci 8. ročníku vyrazili na cyklovýlet. Cesta vedla přes Bažantnici, Babiččino údolí, Bílý most, Slatinský most a lesem do Havlovic. Cestou plnili ve dvojicích úkoly na téma Den stromů v rámci pracovních listů. Po stejné trase se vraceli zpět. 2. skupina se věnovala „landartu“. Na školní zahradě a po chodbách vznikla zajímavá umělecká dílka z připravených přírodnin. 3. skupina zhlédla film „Muž, který sázel stromy“. Dle své fantazie zkusili dokončit 1. část příběhu, přečetli si nejzajímavější z nich a dokoukali zbytek filmu. Pak vypracovali pracovní listy. V anglické části zpracovávali témata s environmentální tématikou.

Většina žáků 9. tříd odjela do SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Pracovali v laboratořích přírodopisu – poznávali přírodniny, vyplňovali pracovní listy k zhlédnuté prezentaci Sekvojovec obrovský. V chemické laboratoři se seznámili s problematikou fotosyntézy, provedli experiment na důkaz glukózy a srážecí reakcí získali barvy podzimu. Nakonec viděli ozobota – interaktivní pomůcku v robotice a sami ho vyzkoušeli. Žákyně si pak prohlédly provozovny učňovského střediska. Paní ing. Monice Štodtové , zástupkyni SŠ a jejím kolegům děkujeme za velmi zdařilé dopoledne.

31. října navštívily třídy 7. A a 7. B poprvé v letošním školním roce Klicperovo divadlo v Hradci Králové, kde zhlédly velmi zdařilé představení Romeo a Julie od W. Shakespeara. 9. listopadu odjeli žáci vycházejících 9. tříd do náchodské Sokolovny na Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů. Ta by jim měla zjednodušit výběr SŠ, motivovat a informovat je o pracovních příležitostech v regionu.

Speciální třídy

Ve vile Čerych proběhlo známé Dýňování. Zde žáci plní různé úkoly, poznávají druhy dýní, mají možnost vidět, jaká krásná výzdoba se z dýní dá vyrobit.

Celoškolní projekt Děn stromů proběhl opět ve vile Čerych.. I když počasí příliš nepřálo, děti byly přítomny při sázení “stromu svobody“ – sázel se dub. V přilehlé zahradě vily si posbíraly listy, které využily později ve škole. Zde proběhla výtvarná dílna, kdy se žáci učili výtvarné metodě zvané frotáž.

Žákům bylo připomenuto sté výročí založení Československé republiky. V hodině hudební výchovy jsme se učili chování při státní hymně a hymnu jsme si i zazpívali. Také jsme si poslechli slovenskou část, kterou dnešní žáci už většinou neznají. Poté jsme poslouchali písničky napříč celým stoletím, které mapovaly krásnou hudební tvorbu našich skladatelů, a to především té tzv. populární hudby. Na závěr jsme si zapěli Ta naše písnička česká. Karel Hašler nám snad odpustí naši nedokonalost ve zpěvu, zpíváme ji rádi a s chutí.

Projekt Hasík proběhl osmého listopadu. Jedná se o projekt preventivně  výchovné činnosti HZS v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žákům je zábavnou formou připomenuta otázka bezpečnosti a chování v ohrožujících situacích.

9. listopadu odjeli žáci devátého ročníku na burzu škol do Náchoda. Zde měli možnost zorientovat se v nabídce učebních oborů. Nebude to trvat dlouho a budou se muset rozhodnout, kam podají přihlášky, jakou budoucí školu si zvolí.

Školní družina

Slunečné říjnové dny využila družina k hrám a sportovním aktivitám na školním hřišti. Velký výběr přírodních materiálů vyzýval k tvoření předmětů a dekorací z listů, šišek, šípků, kaštanů a žaludů. Hovořilo se o říjnových pranostikách, zpívaly písně s podzimní tematikou, soutěžilo v hádankách. Největší pozornost byla věnována svátku stromů. Stromy jako „plíce planety“, nezbytnost pro život člověka a ostatních živočichů, zajímavosti o stromech. Závěr měsíce patřil tradičně drakům, kteří se „učili létat“.


1. stupeň

Žáci čtvrtých tříd byli v září na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. Zopakovali si své znalosti z dopravní výchovy a vyzkoušeli si, jak je dovedou používat v praxi. Jejich starší spolužáci, 2 chlapci a 2 děvčata z pátých tříd, se na tomto dopravním hřišti zúčastnili soutěže Pohár starostů. Z 18 družstev obsadili pěkné 7. místo.

Prvňáčci přijali nabídku Muzea BN a navštívili Starou školu. Dětí se ujaly milé průvodkyně a ukázaly jim, jak škola kdysi vypadala. Děti byly rády, že dnes máme školu mnohem příjemnější.

5. října navštívili žáci 1. stupně divadelní představení. Českoskaličtí divadelníci nám zahráli pohádku Čert a Káča. Všem se moc líbila a už teď se těšíme na další.

Třetí třídy zašly do vily Čerych na Dýňování. Pracovníci Centra rozvoje pro ně připravili pěkný výchovně-vzdělávací program. Několik tříd navštívilo také výstavu chovatelů drobného zvířectva.

2. stupeň

Od 17. do 19. září odjeli žáci šestého ročníku na poznávací pobyt na chatu Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Cílem adaptačního pobytu je seznámit se s novými žáky i s učiteli trochu jinak, než ve školních lavicích.

První den si žáci prohlédli rekreační zařízení, pohovořili s novými třídními učiteli a trochu sportovali. O program druhého dne se postarala agentura, která zabavila naše žáky formou her až do pozdního večera. Počasí nám neskutečně přálo, a tak jsme třetí den věnovali prohlídce nedaleké tvrze Skutina a s veselou náladou jsme se vrátili zpět do České Skalice do všedního školního života.

24. září se někteří  žáci  z 9. B a 9. C  zúčastnili  exkurze do Ovocnářského střediska v Zájezdě. Ovocnářskou výrobu provozuje ZD Dolany na 262 ha intenzivních ovocných sadů a patří k největším pěstitelům jablek v České republice. Prohlédli jsme si sady, sklady ovoce, ochutnali právě sklízené odrůdy jablek, hrušek, švestek i čerstvě vylisovaný mošt. Děkujeme panu Fischerovi za odborný výklad i čas, který nám věnoval!

Exkurze Praha

Dne 26. 9. 2018 odjeli zájemci z devátých tříd na exkurzi do Prahy. Ráno v 6.20 jsme měli sraz a následně jeli vlakem do Prahy. Většina programu probíhala v areálu Pražského hradu, v Jízdárně jsme zhlédli výstavu Doteky státnosti. Pak nám rozdaly paní učitelky kartičky, na kterých každá skupina (zhruba po 3) měla napsanou nějakou pražskou památku. Následně jsme procházeli místy na kartičkách a každá skupina řekla ostatním, co o dané památce našla nebo si zjistila. V centru hlavního města jsme měli rozchod, v 16.00 sraz na hlavním nádraží a hurá domů! Výlet se všem líbil, tak zase příště!   K. Šrůtková z 9. A

Výstava Založeno 1918 – Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu představuje vývoj, kterým prošly státní symboly od počátků úsilí o vznik samostatného státu až do současnosti, a předměty, které v uplynulých sto letech v rukou osobností, známých či dávno zapomenutých, spoluvytvářely klíčové okamžiky našich dějin.

1. října jsme  již podruhé otevřeli naši školu široké veřejnosti, na kterou čekala krásná výzdoba, různé prezentace ve třídách, bylo připraveno občerstvení, stan pro turisty, vuřty na opékání nebo kolo na odjezd ze školy. Všichni, kteří přišli, nelitovali!

Speciální třídy

Pro devátý ročník speciální třídy byla 24. září připravena exkurze do ovocnářského střediska v Zájezdě. Žáci devátého ročníku se již brzy budou muset rozhodnout, na kterou školu podají přihlášku, tudíž jsou pro ně podobné exkurze přínosné. Ještě je čeká burza škol a exkurze na střední odborná učiliště.

Prvostupňoví žáci ze speciálních tříd zase navštívili kulturní divadelní představení Čert a Káča.

Školní družina

V družině začalo utváření nového kolektivu  vymezením  pravidel slušného chování, zásad bezpečného pohybu ve všech jejích prostorách, na školním hřišti, při přechodu ze školy  a ve školní jídelně. Hrály se seznamovací  hry,  kontaktní hry, hovořilo o zážitcích z prázdnin, o domově a rodině.


  1. stupeň

Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být.  A moc rychle uteklo.  Ani jsme se nenadáli a je tu zase škola. Mnozí se na ni těšili, nejvíce byli zvědaví naši prvňáčci. Školní docházku zahájili slavnostně v Jiřinkovém sále, kde je přivítal pan místostarosta Tomáš Hubka s paní matrikářkou, ředitelka školy Iveta Beranová, zástupkyně pro 1. stupeň Blanka Míková a třídní učitelky prvních tříd.  1. A učí paní učitelka Jiřina Polončeková,  1. B  paní učitelka Libuše Šebestová a 1. C paní učitelka Iva Jaklová.  Vedení města připravilo pro naše prvňáčky šerpy s nápisem  PRVŇÁČEK, kornout plný sladkostí, upomínkový list a květinu. Překvapení čekalo na paní učitelky, které také dostaly šerpu a růži. Šerpami ozdobení žáčci se se svojí třídní učitelkou vydali ke škole, kde je ve třídách čekala spousta dalších dárků, učebnice a školní potřeby.  Do prvních tříd nastoupilo celkem 52 žáků. Všem, dětem i jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů a radosti během celé školní docházky.

Žáci vyšších tříd prvního stupně se vypravili na výstavu jiřin do Muzea Boženy Němcové a připomněli si tak probíhající Jiřinkové slavnosti.

Celý první stupeň se zúčastnil výukového programu o životě dravců a sov. Na školním hřišti představila skupina Seiferos z České Třebové zábavnou formou 45 dravců a sov.  Pracovníci záchranné stanice předvedli ukázky imitace lovu,  děti mohly sledovat letecké schopnosti dravců, směly si dravce pohladit a někteří  žáci byli odměněni příletem dravce na ruku.

Jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání českoskalických skautů do jejich areálu na program MÁŠ NA TO! STAŇ SE SKAUTEM! Děti prvních a druhých tříd si vyzkoušely lezeckou stěnu, střelbu a prima hry. Moc si to užily a některé se určitě ke skautům přihlásí.

  1. stupeň

Také celý 2. stupeň  zhlédl výukový program „Seiferos“. Slyšeli jsme zajímavý a velice zábavný výklad o životě dravců a sov s přezkoušením nově nabytých poznatků a získáním nevšední odměny v podobě příletu dravce na ruku. V druhé části programu jsme sledovali výjimečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu. Profesionální aparatura zaručila kvalitní ozvučení  i  krásné slunečné počasí přispělo k fantastickému zážitku!

U příležitosti 15. Královehradeckých dožínek odjely šesté třídy na  odborně zaměřený „Den zemědělství“, který se konal  14. září v prostoru před sportovním stadiónem a v prostoru Flošny v Hradci Králové.  Akce byla zaměřena na školní mládež s cílem seznámit ji s tématikou zdravého životního stylu  a péči o životní prostředí kraje. Zábavně vzdělávací program se skládal z ukázek živých zvířat, na stanovištích plnily děti rozličné úkoly, za splnění dostávaly herní karty. Ty budou slosovány a výhercům předány prostřednictvím škol.

Speciální třídy

Speciální třídy v září absolvovaly návštěvu Muzea Boženy Němcové. Žáky potěšila výstava jiřin a někteří se i zapojili do hodnocení nejkrásnější květiny.

Společně s dalšími třídami jsme se zúčastnili skvělého programu o dravcích. Vidět v reálu tato nádherná zvířata je zážitek.

V pátek 14. září žáci speciálních tříd vyrazili také na Dožínky do Hradce Králové. Zde se mohou žáci seznámit s ruční výrobou vlny, mýdel a dalších výrobků. Je tu spousta ochutnávek regionálních zemědělských produktů. K zhlédnutí jsou také domácí zvířata, povídání o jejich chovu.

Školní družina

Přípravný týden ve školní družině byl věnován intenzivní přípravě na počátek nového školního roku. Žáci, kteří  v tomto týdnu navštěvovali ŠD, si nejen hráli, sportovali a výletovali, ale i pomáhali s výzdobou  prostor a tvořením dekorací.

Začal nový školní rok 2018 / 2019!  Všem žákům přejeme hodně úspěchů!

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak