Aktuality

Třída 5. A, 6. C - distanční výuka dne 25. ledna 2022 (důvod karanténa) do středy 26. ledna, od čtvrtka 27. ledna prezenční výuka.


Třída 4. A - distanční výuka dne 24. ledna 2022 (důvod karanténa) do středy 26. ledna, od čtvrtka 27. ledna prezenční výuka.


Třída 7. A - distanční výuka dne 24. ledna 2022 (důvod karanténa), od úterý 25. ledna prezenční výuka.


Třída 4. B - prezenční výuka od 24. ledna 2022


Zápis do 1. tříd se uskuteční 19. a 20. dubna 2022. Rezervační systém bude spuštěn v březnu.


20. leden 2022 - třída 4. B v karanténě


Od 14. ledna je pevná linka 491 451 137 v provozu.

Dočasně (12. a 13. ledna) nefunguje telefonní číslo 491 451 137, prosím volejte na:
774 153 157 - sekretariát
774 153 158 - zástupkyně 2. stupeň
774 153 500 - zastupkyně 1. stupeň ZŠ
602 636 400 - školní družina


Dne 14. a 15. února 2022 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy.
V období od 3. do 16. ledna 2022 se bude testovat 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 1x týdně, a to každé pondělí.
Nově se budou testovat i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.
V případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel.
Škola i nadále umožňuje testování doneseným testem - musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování - o této skutečnosti je nutné informovat třídního učitele nebo vedení školy předem (sepsání darovací smlouvy). Leták pro rodiče rozeslán přes ŠKOLA ONLINE. Dokumenty ke stažení v  menu INFORMACE PRO RODIČE


Ve třídě 3. B  bude, dle vyhodnocení počtu žáků, probíhat od pondělí 3. ledna DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 20. - 22. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 6. A je od soboty 18. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 15. a 16. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 8. B je od pátku 17. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 13. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Chlapci ze 7. A jsou od pátku 17. prosince v karanténě (společný TV - chlapci 7. A a 7. B - 10. prosince)


Třída 7. B je od pátku 17. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 10. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 7. A je od pátku 10. prosince v karanténě. V pátek 10. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 3. 12. ve škole). V pátek 10. prosince nabízíme možnost PCR testů v ZŠ v 7.10 - Muf. učebna - 2. patro, budova ul. Zelená, vstup hlavními dveřmi (ne přes šatny náměstí). Po testování odchází žáci domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 5. A je od úterý 7. prosince v karanténě. V úterý 7. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní a ti, kteří nebyli 1. 12. ve škole). V úterý 7. prosince nabízíme možnost PCR testů v ZŠ ve 14.00. Sraz žáků před budovou Lidická ve 14.00, po testování odchází domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Žáci z ranní ŠD 23. 11. mají karanténu. Rodiče informování přes škola online.


Třída 4. A a oddělení II. speciální třídy je od pondělí 29. listopadu v karanténě. Od pondělí 29. listopadu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). V úterý 30. listopadu nabízíme možnost PCR testů v ZŠ od 7.15. Sraz žáků na školním dvoře, po testování odchází domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 5. B je od pátku 26. listopadu v karanténě. Od pondělí 29. listopadu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Pokud více než polovina žáků zvládne přes víkend a během pondělí PCR test s negativním výsledkem, mohou od úterý do školy a výuka bude prezenční. V opačném případě zůstávají všichni doma do 3. prosince a bude probíhat distanční výuka. Veškeré aktuální informace bude v pondělí 29. listopadu sdělovat třídní učitelka.


Třída 1. A je v pátek 26. listopadu v karanténě. V tento den bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). V následujícím týdnu chodí do školy žáci, kteří mají negativní PCR test. Ostatní zůstávají do 3. prosince doma. V dalším týdnu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA pouze v případě, že více jak polovina žáků zůstane doma. Veškeré aktuální informace bude sdělovat třídní učitelka.


Ve třídě 6. A bude probíhat od čtvrtka 25. listopadu do čtvrtka 2. prosince  DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Všem žákům a rodičům byly zaslány pokyny z hygieny do mailových schránek a do zpráv ve ŠKOLA ONLINE.


Ve třídě 7. C bude probíhat ve čtvrtek 18. listopadu a v pátek 19. listopadu  DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Všem žákům a rodičům byly zaslány pokyny z hygieny do mailových schránek a do zpráv ve ŠKOLA ONLINE.


Žáci 1. až 4. ročníku a speciálních tříd, kteří mají výuky v budově Komenského, budou od úterý 2. listopadu vstupovat do budovy školy přes šatny vchodem ze školního dvora.


Ve třídě 7. A bude probíhat v pondělí 1. listopadu a v úterý 2. listopadu DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Další informace budou sděleny dle aktuální situace, která se může změnit ze dne na den. Prosím sledujte webové stránky a informace v portále ŠKOLA ONLINE. Děkujeme


V pondělí 25. října a v úterý 26. října probíhá běžná prezenční výuka dle rozvrhu.


Informační schůzka pro 7. ročník k lyžařskému výcviku se uskuteční ve středu 3.listopadu od 15.00 v budově Husovo náměstí, 2. patro, učebna fyziky.


Neformální setkání zákonných zástupců žáků 1. ročníku a vedení školy se uskuteční v úterý 19. října od 15.30 v budově ulice Zelená, 2. patro, Muf učebna. Přijďte si popovídat u kávy či čaje o věcech "školních i neškolních". Na setkání s vámi se těšíme.


Nové informace k doučování nabízených ve škole v menu INFORMACE PRO RODIČE


Nové informace v menu PŘIJÍMAČKY - 9. ročník


Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.


ZMĚNA TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍK - vzhledem k organizaci výuky se testování prvňáčků uskuteční 1. září druhou vyučovací hodinu, hned po slavnostním uvítání. Prosíme rodiče, kteří mají potvrzení, které prvňáčka "osvobozuje" z testování, aby jej přinesli první den.


Informace k zahájení nového školního roku 2021/22 v menu INFORMACE PRO RODIČE. Žák, který byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí je povinen prostřednictvím zákonného zástupce tuto skutečnost škole nahlásit.


Dne 27. září 2021 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:
pondělí, úterý, středa 8.00 - 10.00 - červenec, 16. - 31. srpen
V případě potřeby jiného termínu a času prosím po telefonické domluvě 774153157 nebo 491451137
Od 1. srpna do 15. srpna čerpání dovolené.


Výsledky voleb zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


 

 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

školní rok 2021-22

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví pokračovalo plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy. V období od 3. do 16. ledna 2022 jsme testovali dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17.ledna 2022 probíhá testování žáků jedenkrát týdně, a to každé pondělí. Testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že nebude žák přítomen v čase nebo termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby. V případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel.

Škola i nadále umožňuje testování doneseným testem – musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování, o této skutečnosti je nutné informovat třídního učitele nebo vedení školy předem.

Dále bychom chtěli touto cestou moc poděkovat paní Markétě Kozákové za ochotu a vstřícnost při mobilním testování PCR ve škole.

1. stupeň

V poslední školní den v roce 2021 se konaly ve třídách vánoční besídky. Žáci našli pod vánočním stromečkem výukové pomůcky, hry a knížky, které jim byly naděleny díky příspěvku zřizovatele za vzorné chování žáků k majetku školy.

V novém kalendářním roce jsme se ve zdraví všichni sešli ve škole. Žáci a pedagogové se první dva lednové týdny dvakrát týdně testovali na Covid 19, aby výuku nenarušila žádná karanténa.

Druhé třídy opět navštívily Knihovnu Barunky Panklové v rámci projektu Čtenářská gramotnost. Tentokrát se děti seznámily s obrázky různých ilustrátorů dětských knížek a domů si zase každý vybral knížku, kterou by si chtěl přečíst.

I žáci naší školy si 21. ledna připomněli 160. výročí úmrtí Boženy Němcové. Čtvrťáci ve výtvarné výchově malovali zámek Ratibořice, menší děti malovaly různé motivy z pohádek Boženy Němcové. Děti z třetího ročníku se zúčastnily v den výročí pietního aktu u pomníku B. Němcové na náměstí.

2. stupeň

Ve středu 22. prosince 2021 k nám do školy zavítala agentura Pernštejni z Pardubic, která pro naše žáky připravila vzdělávací pořad s názvem Leonardo da Vinci. Programu se účastnili všichni žáci 2. stupně a 5. tříd, kteří si váží vybavení školy a šetrně s ním zacházejí. Program byl hrazen z příspěvku zřizovatele. Tímto moc děkujeme a věříme, že pořad přispěl k rozšíření vědomostí našich žáků.

Leonardo da Vinci patří k nejvýznamnějším umělcům a vědcům všech dob.

První část programu tvořily divadelní scénky ze života tohoto renesančního italského malíře, sochaře, architekta, přírodovědce a vynálezce. Ve druhé části se mohli žáci podrobněji seznámit s jeho dílem, prohlédnout si kopie jeho obrazů (Monu Lisu, Dámu s hranostajem nebo Poslední večeři) a obdivovat modely jeho vynálezů (bicyklu, víceranné pušky, létacího stroje či automatického kladiva). Zajímavou formou se dozvěděli spoustu informací.

Speciální třídy

3. ledna 2022 usedli žáci speciálních tříd opět do školních lavic. Nový rok jsme zahájili vypravováním o tom, jak jsme všichni prožili vánoční prázdniny. Žáci s nadšením vyprávěli o Štědrém večeru, vánočních zvycích a vánočních dárcích, které našli pod stromečkem. I paní učitelka se podělila o zážitky a dojmy z Vánoc. Jsem ráda, že každý z nás našel pod stromečkem svůj vysněný dáreček. 6. ledna jsme si připomněli Tři krále.

Školní družina

Leden začal ve družině tříkrálovou legendou. Zima, zimní sporty a zimní radovánky vstoupily do všech aktivit školní družiny. Povídalo se o zajímavostech zimy, o zvířátkách v zimě, četly se zimní příběhy a hrály se nové hry. Nedílnou součást lednové výzdoby tvořili sněhuláci z různých materiálů, sněhové vločky, lyžaři, eskymáci, tučňáci a lední medvědi.

Se vstupem do nového roku 2022 bychom chtěli všem popřát hlavně zdraví, více pohody a klidnější časy, než byly ty minulé. Všichni máme společný cíl -vzdělávat  a vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti.


1. stupeň

Školní rok se nám pěkně rozběhl, už máme za sebou první čtvrtletí. Děti se stále účastní různých akcí.

18. 10. se děti z 5. i 6. tříd zúčastnily přednášky Vzpoura úrazům, kterou pro ně připravili lidé, kterým se už bohužel vážný úraz stal. Poučili děti o tom, na co všechno by měly dávat pozor, aby se úrazům vyhnuly.

20. a 21. října navštívili Knihovnu Barunky Panklové také druháci. V projektu Čtenářská gramotnost se děti mají seznámit s různými autory pro děti, a hlavně získat ke čtení a literatuře kladný vztah.

19. října se uskutečnilo neformální setkání vedení školy, třídních učitelek a rodičů žáků 1. ročníků. Tohoto odpoledního setkání při kávě a čaji se zúčastnila asi polovina rodičů našich prvňáčků. Za příjemné posezení patří dík všem, co si přišli popovídat nejen o škole.

První ročníky se těší v prosinci na návštěvu vánočně vyzdobené ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Také pro ně starší spolužáci z pátých tříd připravují Mikulášskou besídku. Druháci opět navštívili Knihovnu Barunky Panklové v rámci projektu Čtenářská gramotnost. Paní Kabelová je poutavou formou seznamuje se vznikem knížek a děti si vždy zdarma nějakou pěknou knihu půjčí.

Žáci ze 3. B a 4. B byli v Báju na edukačním programu k výstavě Čím líp, tím dřív. Jednalo se o kreativní výtvarné vyjádření například pocitů, nálad. Čtvrté třídy v rámci vlastivědy navštívily Městský úřad v České Skalici a městskou policii. Seznámily se s chodem úřadu a prací městské policie. Informační centrum pro ně připravilo prezentaci města.  

Všechny třídy vyrábějí ozdoby na vánoční stromečky, které budou zdobit v adventním čase centrum města.

2. stupeň

Dne 22. 10. 2021 navštívili žáci vycházející v tomto školním roce Burzu středních škol v Náchodě. Na této prezentaci měli možnost se seznámit s nabídkou středních škol a učilišť v našem regionu, mluvit se zástupci škol a vyzkoušet si činnosti, kterým se žáci v jednotlivých oborech učí. Žáci si s sebou odnesli užitečné materiály. Věříme, že tato návštěva jim pomohla v nelehkém rozhodování, kterou střední školu si vybrat.

Vyvrcholení Projektu Příběhy našich sousedů

Náš velký den se uskutečnil dne 7. října 2021 ve velkém sále Městyse ve Velkém Poříčí, závěrečná prezentace úspěšně proběhla.

Po téměř celoroční práci na Projektu jsme se přece jen dočkali dne, kdy jsme se mohli pochlubit výsledky naší týmové práce. Zúčastnilo se 6 základních škol z Náchodska, pozvánku přijali zástupci městských úřadů, vedení základních škol, pamětníci a jejich příbuzní. Slavnostní zahájení vypuklo v 16 hodin a mohli jsme zhlédnout dojímavé příběhy lidí, kteří se s námi podělili o svůj životní příběh. Výstupy byly rozmanité a opravdu velmi zdařilé, zpracované jako videoreportáže, audioreportáže, ale i prezentace s komentářem. Každá škola měla k dispozici zhruba 10 minut. Po ukončení závěrečných prezentací obdržel každý tým hodnocení od poroty složené ze tří odborníků (žurnalista, historik a zástupce z nahrávacího studia), která se písemně vyjádřila ke zpracování Projektu. Náš tým byl závěry poroty velmi potěšen a byla to pro nás odměna za naši týmovou práci.

Závěrečné slovo dostali také zástupci městských úřadů, kteří se podíleli na spolufinancování celého Projektu ve spolupráci s Maskou.

Pokud byste se chtěli podívat na výsledek naší práce, navštivte webové stránky www.pribehynasichsousedu.cz nebo www.mas-stolovehory.cz, a sami můžete posoudit, jak se nám videoreportáž povedla. S naším pamětníkem, panem Havrdou, zůstáváme v kontaktu a jsme domluveni na další spolupráci. V nejbližší době by se měla uskutečnit prezentace pro veřejnost v knihovně v České Skalici. Tím se rozloučíme s Příběhy našich sousedů definitivně, zůstanou však v našich pamětích a uchovány na stránkách Paměti národa, kam jsme svým výstupem přispěli.

Slavnostní zakončení Projektu náchodských škol skončilo úderem půl šesté. Všichni se rozjeli do svých domovů a snad za rok odstartuje projekt nový.

G. Hurdálková, tř. uč. 7.A

Česká školní inspekce připravila v termínu od 18. 10. do 15. 11.pro žáky 5., 7. a 9. ročníků možnost dobrovolného ověřování výsledků žáků s obsahovým zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Cílem zjišťování je poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům a ředitelům škol objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů mimořádných opatření (dlouhodobá absence prezenční výuky). Získané informace mohou být nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také významným evaluačním nástrojem pro školy.

Naše základní škola se do ověřování zapojila. Žáci ihned po skončení testu obdrželi informaci, jak byli úspěšní. Po skončení testování obdrží škola souhrnné výsledky úspěšnosti žáků. Současně Česká školní inspekce poskytne školám podrobnější metodický komentář k obsahu testů s doporučeními, jak se zjištěními týkajícími se úrovně znalostí a dovedností žáků ve vybraných vzdělávacích oborech pracovat dále ve výuce.

4. 11. 2021 se žáci devátého ročníku zúčastnili interaktivního preventivního programu TVOJE CESTA NAČISTO. Cílem interaktivní besedy bylo vysvětlit žákům trestně právní zodpovědnost v souvislosti s užíváním návykových látek, informovat je o rizicích užívání a posílení právního vědomí.

Přednáška byla založena na promítání filmu, který byl natočen podle skutečnosti, a byl doplněn výkladem Mgr. poručíka Miroslava Mervarta z Policie ČR-KŘP Královehradeckého kraje. Program byl doplněn soutěžní hrou, kde si žáci zopakovali pojmy např.co je legální a nelegální, co je přestupek a trestný čin, druhy trestů aj.

Děkujeme a těšíme se další setkání

Speciální třídy

V říjnu proběhl na naší škole podzimní projektový den. Žáci speciálních tříd navštívili v tento den Farmu Wenet, která se nachází v malebné krajině Broumovska. Naši žáci měli možnost se setkat s různými druhy zvířátek. Na vlastní oči viděli pštrosy, lamy, velbloudy, vesnická zvířata jako slepice, husy, kachny, ovečky, kozy, prasátka, kočky a mnohá jiná. Některá z nich si mohli osobně pohladit, podrbat i nakrmit. Pro žáky to byl obrovský zážitek! Žáci rovněž obdivovali překrásnou krajinu s výhledem na Broumovské stěny, Ruprechtický špičák a benediktinský klášter, který jsme měli jako na dlani. Druhý listopadový týden jsme s našimi žáky zavítali do krásného města Dvora Králové nad Labem. Cílem naší cesty byla exkurze do výroby vánočních ozdob. Žáci viděli foukání ozdob, jejich malování a stříbření. Co kus, to originál! V rámci dílničky si žáci mohli vlastnoručně ozdobit vánoční kouličku a tu svoji si odnést domů. Všichni žáci si tento den velice užili a věříme, že jejich vlastnoručně ozdobená koulička bude zdobit vánoční stromeček.  

Školní družina

Listopad otevřel vrátka do „světa zvířat“. Pozornost byla věnována domácím zvířátkům, ale i těm v ZOO. Povídalo se o životě zvířátek v lese a jejich přípravě na zimu. Vyráběli se: myšky, ptáčci, sovy, lišky, pejsci, kočky, koně a mnoho dalších. Hovořilo se o svátku svatého Martina, vyprávěl se poutavý příběh o cestě vojáka Martina a jeho lásce k bližnímu. 

Doufejme, že školáci budou moci i nadále chodit do školy. Přejeme všem klidný advent a krásné vánoční svátky.


1. stupeň

Hned 1. října se byli žáci prvních, druhých a třetích ročníků podívat na výstavě drobného domácího zvířectva v areálu chovatelů. Viděli různé druhy papoušků, králíků, slepic, husy, kachny. Mohli si dokonce zkusit krmit drůbež. Od zkušených chovatelů se o zvířatech dozvěděli i nějaké zajímavosti.

12. října se v tělocvičně základní školy uskutečnilo vystoupení kvintetu Filharmonie z Hradce Králové. Umělci měli pro děti připravenou hudební pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Zábavnou formou je seznámili s různými hudebními nástroji. Navíc se děti naučily veselou písničku o trpaslících.

13. října se v Knihovně Barunky Panklové konala kulturní akce pro třeťáky. Měli besedu s paní spisovatelkou Dankou Šárkovou, autorkou dětských knih.

14. října proběhl ve škole Podzimní projektový den. Děti prvních a třetích tříd měly ve Vile Čerych připravený program Putování skřítka Tykvínka. Pro druháky připravili program s podzimním tvořením pracovníci Bája. Mimo jiné si mohli udělat i výrobek z keramiky. Děti čtvrtých tříd jely na exkurzi do Vrchlabí. Pracovníci KRNAPu je seznámili s druhy zvířat v Krkonoších. Pro 5. ročník připravil program o finanční gramotnosti odborník z praxe.

 2. stupeň

V pondělí 13.září 2021 odjeli žáci 6.ročníku, jako každý rok, se svými třídními učiteli, metodikem prevence a asistentem na třídenní adaptační kurz na chatu Horalka do Sněžného v Orlických horách. Všichni jsme se na společný pobyt těšili. Počasí nám přálo a panovala dobrá nálada.

Po příjezdu na chatu jsme se ubytovali, seznámili se s nejbližším okolím a s chutí jsme poobědvali. Odpoledne i část večera jsme věnovali poznávacím aktivitám a kolektivním hrám.

Další den měla program ve svých rukou agentura volnočasových aktivit Schooltrip. Náplň aktivit byla velmi pestrá, občas i fyzicky náročná, a zaměstnala děti po celý den. Učitelé plnili roli pozorovatelů a fotografů. Ve 20.hod se s námi lektoři rozloučili a my se chystali na večerku, která byla ve 21:30. To jsme ale netušili, co si pro nás parta učitelů s panem asistentem připravila. Byla to „stezka odvahy“. Akce byla dobrovolná a většina dětí to zvládla na výbornou.

Následující den jsme se chystali na cestu zpět. Ještě pár míčových her, hodnocení pobytu a ve 13:00 byl odjezd domů.

Pobyt se všem velmi líbil. Vzájemně jsme se více poznali, někteří si našli nové kamarády a učili se spolu vycházet jako tým. Největší úspěch u dětí sklidila agentura se svým programem a stezka odvahy, o které se ještě dlouho mluvilo.

Žáci 6. ročníku

Po dlouhé době se veřejnosti otevřela divadla. Využili jsme nabídky dopoledního programu Klicperova divadla v Hradci Králové a 6. října odjeli žáci z 8. a 9. tříd zhlédnout stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena – Kytice.

Jevištní podoba proslulé sbírky balad z pověstí národních, kterou všichni známe, ale na kterou jsme už možná trochu zapomněli, všechny dojala. Znovu jsme se zaposlouchali do výsostné poezie s romantickým odérem i hororovou patinou, připomněli svět magických balad i moudrostí našich předků, téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních...

V pátek 8. 10. 2021 se žákyně 8. a 9. ročníku zúčastnily rukodělného workshopu mikroprojektu Toulačka s kladskou písní, řemeslem a kuchyní. Akci pořádal FS Barunka, poval nás do Klodzka, kde jsme navštívily muzeum historie Klodzka a zhlédly jsme film o historii města. Prošly jsme se městem a obdivovaly starobylé budovy. Došly jsme na místo konání hlavního programu, kde jsme se setkaly se seniory na výtvarné dílně, někteří se zúčastnili kulinářské dílny. Po pečlivém vyrobení lapače snů, který nám poskytne ochranu před zlými sny, jsme se společně naobědvali a obohacení o nové dojmy ze společného pobytu v cizině a o pár polských slovíček jsme se spokojeně vydali na cestu domů.

Žáci devátých a osmých ročníků, kteří budou v tomto roce vycházet ze základní školy, se v rámci předmětu volba povolání pravidelně účastní exkurzí ve společnostech v našem městě a okolí. V září jsme navštívili společnost Agro v České Skalici, v říjnu firmy Boltjes a Saar Gummi v Červeném Kostelci, a dále Ovocnářství ZD Dolany a společnost Farmet a.s. Ve všech firmách pro nás byla připravena velmi zajímavá prezentace a prohlídka závodu včetně výroby, pro žáky nejzajímavější části. Všechny exkurze žákům umožnily opustit na chvíli školní lavice, a nahlédnout do skutečného světa práce. Ve firmě Boltjes si dokonce mohli prakticky vyzkoušet jednu z činností ve výrobě. Všem společnostem děkujeme za péči, kterou nám věnovaly.

Střední školy v našem kraji připravují pro žáky vycházející ze základní školy nejrůznější soutěže. Jednou z nich bylo i Klání žáků deváťáků 12.10.2021 na SPŠ stavební v Náchodě.

Za ZŠ Česká Skalice se zúčastnily 3 dvojice matematicky nadaných a odvážných žáků a žákyň. Byli to Filip Hejzlar, Dominik Matuška, David Vo, Michal Cohorna, Kristýna Koukolová a Nela Mervartová. Poslední dvě jmenované žákyně obsadily nádherné 5. místo z celkových 18.

Žáci měli možnost nejen soutěžit a naučit se něco nového, ale i navštívit střední školu a setkat se osobně s pedagogy i svými vrstevníky z jiných škol. Všem gratulujeme a SPŠ stavební děkujeme za tuto akci.

Ve čtvrtek 14. října proběhl projektový den. Žáci 6. ročníku odjeli do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. 7. ročník se vydal na prohlídku kláštera v Broumově. Osmáci zhlédli v Muzeu Boženy Němcové výstavu 1866 a prošli si naučnou stezku. Žáci 9. ročníku se zúčastnili projektu Člověk, který byl zaměřen na první pomoc.

Speciální třídy

V měsíci září zavítali žáci speciálních tříd k zahrádkářům na výstavu ovoce. Výstava byla spojena s ochutnávkou medů přímo od včelařů a s tematickou kresebnou soutěží. Tři žáci speciálních tříd se stali výherci zahrádkářské soutěže – 1. místo Natálie Karasová (6.r.), 2. místo Martin Mervart (6. r.), 3. místo Štěpán Bukáček (9. r.). Byly jim předány diplomy a krásné ceny, které jim udělaly velkou radost. Zahrádkářům jménem naší školy moc děkujeme.

Další výstavou, kterou žáci navštívili, byla výstava vláčků. Měli možnost vidět modely vláčků a nádraží. Výstava domácího zvířectva (holubů, hus, kachen, králíků...) byla dalším příjemným zpestřením.

Vycházející žáci se v říjnu zúčastnili exkurze do ovocného sadu v Zájezdě. Prohlédli si ovocný sad, seznámili se s jeho provozem. Prohlídka sadu byla spojena s ochutnávkou moštů, a kdo chtěl, mohl si jablečný nebo jablečnohruškový mošt zakoupit a odnést domů.

Školní družina

Poslední zářijový pátek proběhla na fotbalovém hřišti náborová akce s SK Česká Skalice. Pro žáky ze školní družiny a pro ostatní děti bylo připravené zábavné a sportovní odpoledne. Říjnové dny využila družina k hrám na školním hřišti a na školní zahradě. Tvořily se dekorace z přírodnin – podzimní skřítci, otisky listů, sovy z kaštanů. Hovořilo se o změnách v přírodě a o barvách podzimu. Pozornost byla věnována Dni stromů – vyráběly se stromy s barevnými listy a zpívaly se písně o stromech. Během celého měsíce létali draci v oblacích. 


1. stupeň

Začal nám nový školní rok. Všichni doufáme, že bude úplně obyčejný, klasický, bez zavírání škol.

1.září přišlo poprvé do školy 50 prvňáčků. Přivítaly je jejich třídní paní učitelky, paní starostka, paní ředitelka i paní zástupkyně 1. stupně. Hned 7. září se konaly třídní schůzky a po nich Den otevřených dveří. Rodiče i široká veřejnost mohli vidět novou školní zahradu a budovu přístavby po úpravě.

Na děti čekaly různé akce. V pátek 10. 9. navštívily druhé ročníky výstavu jiřin v Muzeu Boženy Němcové. Děti obdivovaly různé barvy a tvary květů, četly si jejich názvy. Ve stejný den probíhala i Výstava ovoce a zeleniny v Klubovně zahrádkářů. Pěstitelé vystavovali svoje nejhezčí plody, které se dětem také moc líbily. Této výstavy se účastnili i včelaři, velký úspěch měla ochutnávka medu, kterou uspořádali. Děti měly hlasovat o nejchutnější med. Také pro ně byla uspořádána soutěž v malování ovoce a zeleniny. I tato výstava se prvňákům, druhákům a třeťákům moc líbila.

Další pátek 17. 9. připravili Skauti už osvědčenou akci „Máš na to“ pro žáky prvních a druhých tříd. Určitě se nějaké děti ke Skautům přidají. Pro milovníky vláčků byla určená výstava modelářů. Tu děti navštívily 17. 9.

2. stupeň

7.9.2021 jsme otevřeli pro veřejnost všechny prostory 2. stupně v rámci Dne otevřených dveří. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout vyzdobené a opravené třídy a učebny, v některých si mohli vyzkoušet i různé aktivity. Zvláště zajímavé byly pokusy z fyziky, které připravil pan učitel Jan Geťko se svými žáky. Někteří návštěvníci odcházeli domů i s ručně vyrobenými hračkami.

Na budově přístavby si mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou školní kuchyňku.

Veškerá fotodokumentace je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Projekt Příběhy našich sousedů

Po letních prázdninách zamířil náš projekt do finále. 3. zářijový týden se sešel náš tým, aby doladil celý projekt do konečné podoby.

Paní koordinátorka Mgr. Monika Šrůtková nás kontaktovala a do konce září jsme poslali životopis pamětníka a scénář naší videoreportáže. To byla „fuška“, zejména ten scénář! Tyto dvě položky jsme odeslali do Prahy, a tam se umísťují na webové stránky Paměti národa, kde jsou zveřejněny jednotlivé projekty z celé republiky z různých škol.

Poslední týden v září jsme se připravovali s paní učitelkou na závěrečnou prezentaci, která se uskuteční 7.října ve Velkém Poříčí. Své projekty tam představí 5 týmů ze Základních škol Hronov, Červený Kostelec, Stárkov, Velké Poříčí a naše škola. Na tuto událost se těšíme, ale zároveň jsme i trochu nervózní. Je to naše premiéra vystoupit před publikem a porotou. Trochu nás uklidňuje, že si vše vyzkoušíme na generální zkoušce před závěrečnou prezentací. Samozřejmě mezi zúčastněnými bude i náš pamětník pan Ladislav Havrda.

Po proběhnutí závěrečné prezentace budeme informovat příspěvkem ve školním zpravodaji. Všichni, kteří by rádi zhlédli naše dílo, se mohou pak podívat na webové stránky Paměti národa.

Držte nám pěsti, ať se dílo zdaří!

(Tým projektu Příběhy našich sousedů)

13.9.2021 odjely 6. ročníky se svými třídními učiteli na adaptační pobyt na chatu Horalku v Orlických horách. Počasí se vydařilo, zpráva bude následovat v příštím zpravodaji.

Speciální třídy

Prázdniny utekly jako voda a naši žáci opět usedli 1. září do školních lavic. Přibyli noví žáci a žákyně a ubyli žáci devátého ročníku, se kterými jsme se slavnostně rozloučili v červnu v Jiřinkovém sále v České Skalici. Novým žákům a žákyním jsme se představily, ukázaly jsme jim naši školu, školní zahradu a na oplátku se i oni představili nám. Vzájemně jsme si také sdělili, jak jsme strávili letní prázdniny, která zajímavá místa jsme navštívili. Když jsme si všechny zážitky a dojmy z prázdnin řekli, pustili jsme se tak jako každý rok do opakování učiva z předešlého ročníku.

Školní družina

Začátek nového školního roku začal ve školní družině vzájemným seznamováním nových žáčků prostřednictvím her. Opakovaly se zásady slušného chování, zacházení s hračkami, hrami a vybavením heren, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady, při přechodu ze školy. Vznikala nová díla (můj dům a moje město, zážitky z prázdnin, záložka do knížky, moje rodina). 

Přejeme všem žákům i pedagogům úspěšný školní rok.


Prázdniny jsou za námi a nový školní rok začíná v běžném režimu.

Naše žáky opět uvítáme v pěkném upraveném prostředí všech školních budov. V ulici Komenského jsme prvňáčkům nakoupili nové lavice a židle. V této budově probíhá „velká rekonstrukce“ – odstranění vlhkosti, a tudíž dovybavené šatny žáci začnou využívat nejdříve koncem října. V budově ulice Lidická se dokončuje rekonstrukce kuchyňky, chybí jen vybavení, jinak je vše hotové. Žáci naší školy budou moci využívat i novou zahradu za budovou Lidická. Rekonstrukce probíhala v „náročné době“, tedy ještě bude potřebovat mnoho péče. O školní zahradu se budou ve školním roce starat hlavně žáci 5. ročníku a speciálních tříd. Každá skupina pracovních činností bude mít přidělený úsek, který bude obhospodařovat. Školní budova Lidická bude od 1. září 2021 elektronicky zabezpečená proti vstupu neoprávněných osob. Na Husově náměstí došlo k výměně lavic a židlí ve dvou kmenových třídách. Kromě těchto „velkých oprav“ proběhla i celá řada drobnějších úprav ve třídách i okolí školy (nátěry topení, přesazování květin, výmalby ve třídách, drobné opravy nábytku).

Tímto všechny zájemce zveme na prohlídku prostor naší školy dne 7. září 2021. Prosíme dodržet všechna aktuální hygienická opatření.

Vedení školy připravovalo během prázdnin nový školní rok. Kromě organizačních věcí jsme letos připravili žákům místo žákovské knížky zápisník, deník a diář žáka ZŠ Česká Skalice s logem naší školy. Věříme, že se jim bude líbit a přispěje k jejich výchově k plánování si svého času a rozvoji samostatnosti při přípravě na výuku. Přijali jsme dva nové pedagogy pro výuku anglického jazyka. Jeden z nich je rodilý mluvčí, se kterým máme výbornou zkušenost z loňského školního roku. Dále jsme přijali dvě asistentky pedagoga a jednu paní uklízečku - „výměna“ za odchod do důchodu. K 1. září máme celkem 60 stálých zaměstnanců, z toho je 50 pedagogických pracovníků. Všem 39 učitelům byly stanoveny úvazky (předměty a třídy). Dále byl sestaven rozvrh hodin pro žáky i učitele a vše bylo zadáno do elektronického systému ŠKOLA ONLINE. Zákonní zástupci budou mít přístup do školní elektronické matriky a od letošního školního roku povedeme elektronickou žákovskou knížku již od 1. třídy. „Moderní změny“ nastaly i ve školní družině. Zavedení nového elektronického systému BELLhop v ŠD usnadní vyzvedání dětí. Systém je založen na identifikačních čipech. Stačí pouze přiložit čip k terminálu u vchodu a systém předá žádost právě té vychovatelce, která má v daný okamžik dítě na starosti. Významným přínosem je zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny a výrazné ušetření času vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Díky tomu se mohou více věnovat dětem.

Ve školním roce 2021/22 dochází na 1. stupni ke změnám ve školním vzdělávacím programu. Tato změna se nejvíce týká nového pojetí informatiky, která se bude vyučovat od 4. ročníku. Mění se především náplň tohoto předmětu, která má výrazněji rozvíjet logické myšlení žáků. Z důvodu „modernizace výuky“ jsme v loňském školním roce nakoupili 30 tabletů a 12 kusů ozobotů (robotická pomůcka). Během letních prázdnin se též zajišťují plánované aktivity jako je seznamovací pobyt pro žáky 6. ročníku, aktivity podzimního projektového dne, lyžařský výcvik apod.  Škola je již několik let zapojena do mnoha projektů. Stálými projekty jsou Ovoce, zelenina a mléko do škol, Recyklohraní, Hasík, druhým rokem Šablony III – Zlepšení kvality výuky na ZŠ a projekt Vzpoura úrazům. Pevně věříme, že veškeré plánované činnosti, které vhodně doplňují ŠVP budeme moci uskutečnit.

O letních prázdninách jsme po dobu 5 týdnů umožnili zájemcům o doučování M, ČJ, AJ docházet do školy a pod vedením školních asistentů procvičovat požadované učivo. Přihlášených žáků bylo 76 (z celkového počtu 502) a během července dorazilo 54 dětí.

Naše základní škola poskytuje základní vzdělání dle RVP ZV a zájemcům z 1. až 4. ročníku možnost navštěvovat školní družinu. Snahou všech zaměstnanců školy je vytvářet žákům příjemné a podnětné prostředí, navzájem si porozumět a vycházet si vstříc. Vzhledem k soustavnému zlepšování pracovního prostředí ve škole bych si moc přála, abychom si toho všichni vážili a snažili se o majetek školy pečovat. Těšíme se na spolupráci nejen se zákonnými zástupci, ale i s ostatními organizacemi v České Skalici. Na závěr bych právě vedení města chtěla poděkovat za podporu rozvoje českoskalické základní školy a popřát všem „pohodový“ průběh školního roku 2021/22.

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak