Aktuality

Třída 4. A a oddělení II. speciální třídy je od pondělí 29. listopadu v karanténě. Od pondělí 29. listopadu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). V úterý 30. listopadu nabízíme možnost PCR testů v ZŠ od 7.15. Sraz žáků na školním dvoře, po testování odchází domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 5. B je od pátku 26. listopadu v karanténě. Od pondělí 29. listopadu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Pokud více než polovina žáků zvládne přes víkend a během pondělí PCR test s negativním výsledkem, mohou od úterý do školy a výuka bude prezenční. V opačném případě zůstávají všichni doma do 3. prosince a bude probíhat distanční výuka. Veškeré aktuální informace bude v pondělí 29. listopadu sdělovat třídní učitelka.


Třída 1. A je v pátek 26. listopadu v karanténě. V tento den bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). V následujícím týdnu chodí do školy žáci, kteří mají negativní PCR test. Ostatní zůstávají do 3. prosince doma. V dalším týdnu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA pouze v případě, že více jak polovina žáků zůstane doma. Veškeré aktuální informace bude sdělovat třídní učitelka.


Ve třídě 6. A bude probíhat od čtvrtka 25. listopadu do čtvrtka 2. prosince  DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Všem žákům a rodičům byly zaslány pokyny z hygieny do mailových schránek a do zpráv ve ŠKOLA ONLINE.


Ve třídě 7. C bude probíhat ve čtvrtek 18. listopadu a v pátek 19. listopadu  DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Všem žákům a rodičům byly zaslány pokyny z hygieny do mailových schránek a do zpráv ve ŠKOLA ONLINE.


Žáci 1. až 4. ročníku a speciálních tříd, kteří mají výuky v budově Komenského, budou od úterý 2. listopadu vstupovat do budovy školy přes šatny vchodem ze školního dvora.


Ve třídě 7. A bude probíhat v pondělí 1. listopadu a v úterý 2. listopadu DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Další informace budou sděleny dle aktuální situace, která se může změnit ze dne na den. Prosím sledujte webové stránky a informace v portále ŠKOLA ONLINE. Děkujeme


V pondělí 25. října a v úterý 26. října probíhá běžná prezenční výuka dle rozvrhu.


Informační schůzka pro 7. ročník k lyžařskému výcviku se uskuteční ve středu 3.listopadu od 15.00 v budově Husovo náměstí, 2. patro, učebna fyziky.


Neformální setkání zákonných zástupců žáků 1. ročníku a vedení školy se uskuteční v úterý 19. října od 15.30 v budově ulice Zelená, 2. patro, Muf učebna. Přijďte si popovídat u kávy či čaje o věcech "školních i neškolních". Na setkání s vámi se těšíme.


Nové informace k doučování nabízených ve škole v menu INFORMACE PRO RODIČE


Nové informace v menu PŘIJÍMAČKY - 9. ročník


Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.


ZMĚNA TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍK - vzhledem k organizaci výuky se testování prvňáčků uskuteční 1. září druhou vyučovací hodinu, hned po slavnostním uvítání. Prosíme rodiče, kteří mají potvrzení, které prvňáčka "osvobozuje" z testování, aby jej přinesli první den.


Informace k zahájení nového školního roku 2021/22 v menu INFORMACE PRO RODIČE. Žák, který byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí je povinen prostřednictvím zákonného zástupce tuto skutečnost škole nahlásit.


Dne 27. září 2021 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:
pondělí, úterý, středa 8.00 - 10.00 - červenec, 16. - 31. srpen
V případě potřeby jiného termínu a času prosím po telefonické domluvě 774153157 nebo 491451137
Od 1. srpna do 15. srpna čerpání dovolené.


Výsledky voleb zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

školní rok 2021-22


Konzultace výchovného a kariérového poradenství je možná po předchozí e-mailové domluvě anebo ve čtvrtek od 11:45 do 12:30 budově Husovo náměstí v učebně 9.A.

Od ledna 2021 bude ve škole každý čtvrtek k dispozici žákům, rodičům a pedagogům školní psycholog Mgr. Věra Zítková, kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Školní psycholog

Vážení rodiče, chceme Vás informovat, že od ledna 2021 na naší škole působí školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Rodiče, kteří souhlasí s tím, že školní psycholog na škole působí, generální souhlas (viz formuláře) podepíší. Svým podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog:

 • Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (s potřebou podpůrných opatření včetně žáků nadaných)
 • Pomáhal s vedením třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem
 • Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá.
 • Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte ve spolupráci s rodiči žáků a pedagogy.
 • Pracoval s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností).
 • Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.
 • Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole za účelem posílení preventivních aktivit (sociální klima školní třídy, školy, výskyt rizikového chování atd.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy v souladu se zákonem 101/2000Sb., aby spolupracoval s dalšími členy školního poradenského pracoviště.

V případě, že se rodič rozhodne svému dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, nemá školní psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat.

Generální souhlas NENÍ souhlasem rodičů s opakovanou individuální intervencí s žákem – k tomu je potřeba Individuální informovaný souhlas.


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog.

Výchovný poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům, pomáhá s výběrem školy a shromažďuje a poskytuje aktuální informace o přijímacím řízení na SŠ.


výchovný poradce:  

Mgr. Anna Kloudová (4. - 9. ročník)

Mgr. Jiřina Kaválková (1. - 3. ročník a speciální třídy)

Kontakt:

tel.: 774 153 157

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

Náplň práce výchovného poradce

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajištuje předmět speciální pedagogické péče a pedagogickou intervenci
 • podává žákům a jejich rodičům informace z oblasti volby povolání
 • zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ

ŠPP na Základní škole, Česká Skalice, okres Náchod je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všichni zástupci ŠPP se scházejí 2x měsíčně na společné schůzce.

ŠPP je zakotveno ve vyhlášce č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách  a školských poradenských zařízeních a vyhlášce 27/2016 o vzdělávání žáků s SVP

Služby ŠPP zajišťují:

Vedení školy: ředitelka školy:  Mgr. Iveta Beranová  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                       zástupkyně školy:  Mgr. Iveta Macháčková   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                      Mgr. Blanka Míková  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovný poradce:  Mgr. Anna Kloudová e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                Mgr. Jiřina Kaválková  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik prevence: Mgr. Eva Posnarová   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Speciální pedagog: Mgr. Jana Karvaiová   e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní psycholog: Mgr. Věra Zítková     e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Konzultace na tel. čísle:  491 451 137 nebo e-mailem


Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců. Dle možností rozvrhu. 

 1. Diagnostické a intervenční činnosti

A) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

C) Realizace intervenčních činností, tj.  

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť
 1. Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole. Spolupráce se všemi subjekty v rámci školního poradenského pracoviště.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa
 • Práce dle Vyhlášky 27/2016, dle nejnovějšího znění platného od 1. 9. 2017, v budoucnosti s platností novely od 1. 1. 2018

Kontakty pro rodiče pdf

Kontakty na organizace působící v oblasti prevence sociálně rizikového chování v našem kraji:

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/kontakty-na-organizace-v-oblasti-prevence/all


 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak