Opravy v ZŠ

Budova školy – Husovo náměstí 

(na fotografii budova vpravo)

Tato školní budova prošla během první poloviny kalendářního roku 2017 velkou rekonstrukcí. Jsou zde nové šatny, nové sociální zařízení pro žáky, spojovací koridor s budovou v ul. Zelené, výmalba chodeb (viz FOTOGALERIE - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ). Budova je velmi pěkná, děkujeme zřizovateli za provedené opravy.

Koridor

 • Zrealizováno - podzim 2017 (fasáda přední část budovy na náměstí), pohled koridor

Přesto jsou místa, kterých se rekonstrukce netýkala a velmi to potřebují:

 • Sociální zařízení pro učitele – celková rekonstrukce
 • Fyzika – učebna i kabinet - vybavení

 • Třída (učebna pro jazyky) – celkové vybavení a oprava

 •  Zrealizováno - prosinec 2017 (nyní kmenová třída)

 • Dovybavení sluchátkové učebny (učebna cizích jazyků)


Budova školy – ul. Zelená

V této školní budově proběhla v roce 2016 výmalba chodeb, oprava tělocvičny (před rokem 2016) a v roce 2017 rekonstrukce šatny před tělocvičnou (viz FOTOGALERIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ).

Přesto jsou místa, kterých se rekonstrukce netýkala a velmi to potřebují:

 • Sociální zařízení – obklady stěn

 • Chodby – dlažba a oprava schodiště

 • Třídy – výměna lavic a židlí (většina), opravy žaluzií a topení, podlahy

   • Zrealizováno - podzim 2017

   • Nátěry všech dveří – venkovní i vnitřní

   • Úprava prostor po bývalých šatnách

 • Zrealizováno (částečně) - podzim 2017

 • Sborovna a kabinet – celková rekonstrukce – nevyhovující podlaha, nedostatečný pracovní prostor pro učitele, nepřítomnost uzamykatelných skříněk

 • Zrealizováno - červenec, srpen 2018

 

 • Zrealizováno (částečně) - leden, únor 2018, přestěhování ředitelny - červenec 2018, dovybavení r. 2019

 • Dovybavení přírodovědné učebny

 

  • Vlhkost v prostorách sociálního zařízení za tělocvičnou

   • Úprava venkovního prostoru mezi budovami jako odpočinkového prostoru pro žáky 2.stupně a vybudování „venkovní učebny“


Budova školy – ul. Lidická - přístavba

V této školní budově neproběhla ve vnitřních prostorách žádná rekonstrukce. Budova je zvenku pěkná, je zateplená, ale vnitřní prostory jsou všechny původní a bohužel již nepěkné a mnohé věci jsou nefunkční. Je zde jedna nová učebna – počítačová.

Prostory vyžadující rekonstrukci:

   • Sociální zařízení – v obou podlažích – celková rekonstrukce. Řešíme se zřizovatelem školy.

   • Chodby – dveře (výměna zárubní i dveří), obklady stěn, podlahy

     • Zrealizováno - podzim 2017

     • Třídy – výměna lavic a židlí (většina)

     • Drobné stavební úpravy ve třídách v přízemí, které by umožnily přesun školní družiny do prostor této budovy, řešíme se zřizovatelem školy.

     • Úprava prostor chodeb v přízemí pro potřeby šaten pro školní družinu

     • Úprava venkovního prostoru jako odpočinkového prostoru pro žáky 2. stupně a pro školní družinu

     • Dovybavení posilovny

Budova školy – ul. Komenského - 1. stupeň

Tato školní budova prošla během posledních několika let celkovou rekonstrukcí a žáci
1. stupně mají velmi pěkné školní prostředí. Pro následující rok 2018 se chystá projektová dokumentace na školní aulu a projektová dokumentace na odstranění vlhkosti
v šatnách.

UVÍTÁME VAŠE NABÍDKY NA SPOLUPRÁCI PŘI ŘEŠENÍ OPRAV V BUDOVÁCH ŠKOLY, POPŘ. PŘÍSPĚVKY, KTERÉ NÁM PŘI REALIZACI ÚPRAV  POMOHOU.

 
Licenční certifikát - Drogy trošku jinak