Aktuality

Úrední hodiny v období prázdnin - sekretariát školy:
1. - 17. červenec, 10. - 31. srpen 2020: Po - ČTV od 9.00 do 12.00,
v odpoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě 774 153 157

Provoz ŠD během hlavních prázdnin - více informací v ŠKOLNÍ DRUŽINA

30. červen 2020 - předávání vysvědčení - více v INFORMACE PRO RODIČE

Od 8. června online hodiny neprobíhají, všem žákům jsou umožněny konzultace M, Čj, Aj. I nadále pokračuje elektronická komunikace pedagog - žák.

Informace ke konzultacím pro žáky 2. stupně od 8. června 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

Informace o hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/20 v INFORMACE PRO RODIČE

Nová informace k možnosti účasti ve vzdělávacích aktivitách pro 1. stupeň
od 25. května 2020 ve všech budovách školy v INFORMACE PRO RODIČE

Otevření POBOČKY ZUŠ - od 11. května 2020 - více informací v menu  POBOČKA ZUŠ

Informace k organizaci vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně budou na web umístěny nejdéle ve čtvrtek 7. května.
Možnost účasti ve vzdělávacích aktivitách ve třídách pro žáky 1. stupně je povolena od 25. května 2020.

Nová informace k možnosti účasti ve vzdělávacích aktivitách pro 9. ročník
od 11. května 2020 v budově ZŠ, ul. Zelená v INFORMACE PRO RODIČE

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd jsou v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Fitness aktivity od 27. dubna dle rozhodnutí vlády povoleny - tedy v tělocvičně umožníme provozovat tyto aktivity v celkovém počtu do 10 lidí a ve sportovní hale do 15 lidí. Prosím dodržujte hygienická nařízení. Vše bez využití zázemí (sprchy, šatny). Děkujeme. Zájemci o zahájení fitness aktivit v tělocvičně toto oznámí na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zájemci o cvičení ve sportovní hale se spojí se správcem SH.

Vydávání zápisových lístků pro vycházející žáky z 8. a 9. tříd - PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Informace k výuce žáků na 2. stupni v INFORMACE PRO RODIČE

Třídní schůzky proběhnou v plánovaném termínu 16. dubna od 15.30 online. O způsobu spojení vás budou informovat třídní učitelé vašich dětí.

Pokyny k ZÁPISŮM do 1. tříd v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Nové informace k přijímacím zkouškám více v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme za komunikaci s učiteli. Dokumenty v menu VÝUKOVÉ MATERIÁLY jsou členěny dle ročníků a v názvu dokumentu by měla být zkratka názvu předmětu a iniciály vyučujícího. Nyní budou doplňovány dokumenty, které budou především ve formátu pdf a v názvu budou mít i termín splnění. Připomínám, že stěžejní je komunikace žáka s učitelem daného předmětu.

Možnost dalších výukových materiálů volně dostupných na internetu více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Nová informace - online výuka pro žáky 1. tříd - NOVÁ ŠKOLA více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro všechny žáky - stěžejní je komunikace s pedagogy (emailové adresy v menu ZAMĚSTNANCI) prosím ozývejte se jim, oni vám sdělí, jaké studijní materiály a v jakých termínech je plnit. Rozhodně materiály, které máte na webu k dispozici jsou na delší časové období, není třeba vypracovat vše hned. Buďte v kontaktu se svými pedagogy. Kdo nemá na PC zakoupený MS OFFICE a nemůže otevřít výukové materiály, může využít služby online OFFICE na www.office.com, stačí se tam přihlásit.

Vážení rodiče, milí žáci, od 16. března 2020 budeme menu VÝUKOVÉ MATERIÁLY plnit pracovními listy, prezentacemi apod. Žáci tak mohou  procvičovat probrané učivo, popř. pokračovat v učivu jednotlivých předmětů. Sledujte od středy denně tuto nabídku. Prosím žáky, aby se se svými vyučujícími spojili, kontakty na zaměstnance jsou v menu ZAMĚSTNANCI. Další pokyny již budou řešit žáci se svými učiteli prostřednictvím elektronické komunikace. Děkujeme.

Od pondělí 16. března 2020 je UZAVŘENA pobočka ZUŠ, sportovní hala i tělocvična ZŠ. 

Potvrzení o uzavření školy pro rodiče žáků do 10-ti let budou vydávána elektronicky. O vydání požádejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení rodiče, milí žáci, od 11. 3. 2020 je naše škola až do odvolání UZAVŘENA na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Nové pokyny po návratu ze zahraničí pro všechny naše žáky a rodiče v INFORMACE PRO RODIČE. Prosíme všechny, aby se jimi řídili. Děkujeme.

Vzhledem k cestování během jarních prázdnin, dbejte prosím při návratu pokynů KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KH kraje. Více informací v  INFORMACE PRO RODIČE.

Vážení rodiče, v případě zájmu můžete zasílat připomínky, poznámky k projektu ŠKOLNÍ ZAHRADA, který je realizován městem Česká Skalice, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Školní zahrada za budovou ul. Lidická bude sloužit výuce přírodovědných předmětů, pracovních činností a bude využívána dětmi ze školní družiny k volnočasovým aktivitám i aktivitám souvisejících s environmentální výchovou. Projekt ŠKOLNÍ ZAHRADA je umístěn INFORMACE PRO RODIČE

Blíží se konec 1. pololetí školního roku 2019/20. Žáci obdrží 30. ledna 2020 VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ, který si nechávají. 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny.

V sobotu 7. prosince pořádá ZŠ a MŠ zájezd pro své zaměstnance na vánoční trhy spojené s prohlídkou města Wroclaw. Máme 4 místa volná, pokud by někdo měl zájem, zavolejte, můžete jet s námi. Cena zájezdu je 630 Kč včetně pojištění. Odjezd v 7.00 z náměstí v České Skalici, návrat kolem 21.00.

V případě zájmu (žáci) prosím sdílejte dotazník studentky zahradní a krajinářské architektury, která píše bakalářskou práci na téma Komponovaná krajina. Modelovým územím je Babiččino údolí v Ratibořicích.

Odkaz na dotazník je zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAgOkq-WzVqfdu_dyWbNeRMj53u5DfECs1IlgqTi5yMauk-g/viewform

INFORMACE o uzavření provozu sportovní haly - 2. prosince a 31. ledna v SPORTOVNÍ HALA

Srdečné pozvání pro všechny na koncerty a vystoupení - více INFORMACE PRO RODIČE a POBOČKA ZUŠ

Výuka v naší škole proběhne ve středu 6. listopadu dle  rozvrhu. Zaměstnanci se symbolicky ke stávce připojují. Důvodem stávky nejsou pouze nízké platy, ale především kvalita našeho školství.

Na 6. listopadu 2019 byla vyhlášena STÁVKA za kvalitní podmínky pro vzdělávání. Úplná informace o organizaci výuky na naší škole bude oznámena v úterý 5. listopadu 2019 v 10.30 na webových stránkách naší školy a informace budou sděleny v žákovských knížkách našich žáků. Děkujeme za pochopení.

Informace týkající se doučování a zájmových útvarů  a náprava logopedických vad INFORMACE PRO RODIČE

Jednodenní poznávací zájezd do Drážďan INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v ŠK. PORAD. PRACOVIŠTĚ

Veškeré informace k ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-20 již dostupné v  INFORMACE PRO RODIČE

Seznamy žáků do 1., 2. a 6. tříd již dostupné v  INFORMACE PRO RODIČE

Číst dál...

ŠKOLNÍ ROK 2019-20

Předání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci

Předávání vysvědčení na 1. stupni (ročníky 1. až 4.) a ve speciálních třídách proběhne pro všechny žáky od 8.00 ve svých kmenových třídách v ul. Komenského.

Třídy 7. A, 7. B, 8. A, 8. B budou mít předání vysvědčení ve svých kmenových třídách v budově Husovo náměstí od 8. 00.

V budově ul. Zelená v 8.00 proběhne předání vysvědčení pro žáky 8. C ve své kmenové třídě, žáci 6. A dostanou vysvědčení ve třídě 9. A a žáci 9. A ve třídě 9. B.

Žáci 9. B obdrží vysvědčení ve své kmenové třídě od 9.00.

Předávání vysvědčení  5. ročník proběhne v ul. Zelená od 9.00 ve třídě 8. C a v přírodovědné učebně. Třída 6. B obdrží vysvědčení v budově ul. Zelená, ve třídě 9. A od 9.00.

Školy dle mimořádného opatření, které nabývá platnosti 22. června 2020, mohou mezi 22. a 30. červnem pořádat bez omezení akce, které nejsou vzdělávací. Nebude při nich nutné dodržovat současné pravidlo maximálně patnáctičlenných skupin žáků. Platit pro ně nebude ani zákaz, aby se kolektivy nemíchaly. Nadále ale bude nutné, aby děti předložily čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.

Ředitelka školy rozhodla, že vysvědčení VŠEM ŽÁKŮM (i devátému ročníku) bude předáváno celému kolektivu třídy v kmenových třídách dle rozpisu v budovách školy. Rozdávání vysvědčení budeme organizovat v souladu s dosavadními hygienickými opatřeními. Každý žák, který se dosud neúčastnil vzdělávacích aktivit a přijde si pro vysvědčení osobně, musí mít od zákonných zástupců vyplněné čestné prohlášení - ke stažení ZDE

Předávání vysvědčení proběhne dne 30. června 2020 v budovách školy Komenského, Zelená a Husovo náměstí. Vzhledem k zahájené rekonstrukci budovy ul. Lidická bude organizováno tak, aby se ve volných třídách žáci jednotlivých ročníků prostřídali.30. června se obědy ve školní jídelně nevydávají.

Rozpis rozdávání vysvědčení (budova, třída, hodina) bude na webových stránkách umístěn po pedagogické radě, dne 25. června 2020.

25. červen je poslední den konzultací pro žáky 2. stupně.

Žáci, kteří si nevyzvednou vysvědčení 30. června mají možnost si přijít pro vysvědčení do kanceláře školy od 1. července do 3. července v době od 7.00 do 10.00, nejlépe po telefonické omluvě 774 153 157.


Informace ke konzultacím pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Pro žáky 9. ročníku končí výuka (příprava na přijímací zkoušky) ve čtvrtek 4. 6. Přejeme jim, aby uspěli při přijímací zkoušce a byli přijati na zvolenou školu.

Přihlášení žáci 6. – 8. ročníku budou docházet 1x týdně na konzultace z českého a anglického jazyka a matematiky.

Dopolední konzultace probíhají od 8.15 do 11.00, odpolední od 11.45 do 14.30. Každý žák je povinen při prvním vstupu do školy odevzdat „Čestné prohlášení“ podepsané rodiči (čestné prohlášení zákonného zástupce žáka - ke stažení ZDE). Na dopolední konzultace přicházejí žáci od 8.00 do 8.10, na odpolední od 11.30 do 11.40, vždy vchodem v ulici Zelená. Nepřezouvají se a musí dodržovat všechna hygienická opatření, se kterými budou seznámeni první hodinu.

Přihlášení žáci mají možnost v den konzultace jít na oběd do školní jídelny do oddělení dospělých v čase 11.00 – 11.30.

pondělí dopoledne           8. A, B

úterý dopoledne                6. A

úterý odpoledne                6. B

středa dopoledne              7. A

středa odpoledne              7. B

čtvrtek dopoledne             8. C

Informace o hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci tohoto školního roku.

Vzhledem k tomu, že vzdělávání žáků ve druhém pololetí proběhlo za zcela mimořádných podmínek, nelze proto vzdělávání hodnotit podle stejných měřítek, jako např. minulý školní rok.

Kritéria pro hodnocení dle vyhlášky jsou následující:

 • Budeme vycházet z hodnocení, získaného v druhém pololetí do 10. 3. 2020
 • Budeme přihlížet k hodnocení vzdělávání žáka za první pololetí
 • Budeme přihlížet k tomu, jak probíhalo vzdělávání na dálku – snaha o pravidelnou práci a pravidelné odevzdávání úkolů, samostatnost, zájem o online výuku, aktivita žáka a komunikace s vyučujícím (vše dle možností žáka)

Pokud žák i při využití všech výše uvedených postupů bude hodnocen z některého předmětu nedostatečně, potom se uplatňují pravidla o opravných zkouškách /§52 a 53 školského zákona/, popř. opakování ročníku.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením /§52 odst. 4 školského zákona/.

Vysvědčení nebude uváděno na přihlášku na SŠ.

Možnost vzdělávacích aktivit ve škole pro žáky 1. stupně

 • Výuka začne v pondělí 25. května v 8.00, konec vyučování v rozmezí 11.00 - 13.00, bude upřesněn dle počtu zájemců (nejdéle 19. května - bude rozhodnuto o dělení žáků do skupin - max 15 žáků).
 • Prosíme zákonné zástupce nahlásit třídním učitelům nejlépe do pátku 15. května (nejdéle do pondělí 18. května) účast žáků ve výuce. Pozdější přihlášení není možné.
 • Školní stravování bude zajištěno. Prosíme třídním učitelům nahlásit, zda žák bude chodit na oběd (do 15. května).
 • Odpolední aktivity "ŠD" umožníme přednostně žákům 1. a 2. ročníku do 16.00. Prosíme nahlásit vedoucí ŠD, paní Borůvkové nejdéle do 15. května -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Rozpis vstupu do školních budov a rozmístění školních skupin bude známo od 19. května (zveřejníme na webu), dojíždějící žáci budou vstupovat do budovy školy dle příjezdu autobusů, nebudou muset dodržovat stanovené časy pro svoji skupinu.
 • Dohled u přechodů zajišťuje Mě POLICIE.
 • Do školy žáci nosí dvě roušky a sáček na roušku - viz pokyn k znovuotevření škol níže.
 • Žáci nebudou využívat šatny, pohybují se ve školní budově ve venkovní obuvi, v případě potřeby se budou přezouvat před třídou.
 • Podmínky hodnocení žáků na konci 2. pololetí budou vyvěšeny poslední týden v květnu.
 • V  pondělí 25. května odevzdá žák při vstupu do budovy odpovědnému pedagogickému pracovníkovi - Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka - ke stažení ZDE
  (prosím zákonné zástupce o vytištění, vyplnění a předložení při prvním vstupu do školy, ve výjimečných případech lze vyplnit přímo na místě u pověřeného pedagoga)

UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ (přizpůsobeno rozpisu pro školní jídelnu, časy mohou být do pátku "mírně" upraveny):

1. ročník - 11.15
2. ročník - 11.00
3. ročník - 11.45
4. ročník - 11.50
5. ročník - 12.00
poslední oběd se vydává ve 12.30

třída

vstup         

čas

1.A

šatny, ze školního dvora

7.20 – 7.30

1.B

šatny, ze školního dvora

7.30 – 7.40

2.A

šatny, ze školního dvora

7.40 – 7.50

2.B

ulice Komenského

7.40 – 7.50

3.A

ulice Komenského

7.20 – 7.30

3.B

ulice Komenského

7.30 – 7.40

4.A

Husovo náměstí

7.25 – 7.35

4.B

Husovo náměstí

7.35 - 7.45

4.C

Husovo náměstí

7.45 – 7.55

Žáci 5. ročníku budou ve třídách školní budovy ul. Lidická.
Do školy budou vstupovat:

7.30 - 7.40 - žáci 5. A

7.45 - 7.55 - žáci 5. B

Možnost vzdělávacích aktivit ve škole pro žáky 9. ročníku

Výuka je především určena k přípravě na přijímací zkoušky z M, Čj a k výuce AJ, kterou považujeme za důležitou.

Výuka začne v pondělí 11. května v 8.00, konec vyučování ve 12.00.
Denně bude probíhat v blocích AJ, ČJ, M od pondělí do čtvrtka.
V pátek žáci zůstávají doba a mají časový prostor pro další vzdělávací předměty.

Žáci 9. ročníku budou vstupovat do budovy školy vchodem ul. Zelená, nebudou využívat šatny. Budou se pohybovat v prostorách školy ve venkovní obuvi, budou dodržovat bezpečnostní pravidla dle vydané metodiky (např. dezinfekce ve třídách). Se všemi pravidly budou žáci první vyučovací hodinu seznámeni. Omlouvání přihlášených žáků do tří dnů.

9. A bude přicházet v době od 7.30 do 7.40.
9. B bude přicházet v době od 7.45 do 7.55.

Před vchodem i na schodišti budou žáci dodržovat rozestup 2 m. Rouška je samozřejmostí. S sebou do školy budou mít 2 roušky a sáček na roušku.

Rozdělení do tříd bude uvedeno po vstupu do budovy.
Toto je neměnné a bude se dodržovat do konce školního roku 2019/20.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě
žáků 9. ročníku z organizačních důvodů do středy 6. 5. 2020, do 15.00
.
Prosím nahlásit třídním učitelům.

Kdo se nepřihlásí, nebude již mít možnost výuku do konce školního roku 2019/20 navštěvovat.

Žák 9. ročníku při vstupu do budovy odevzdá pověřenému pracovníkovi čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem.
Pokud ho nebude mít, nebude vpuštěn do školy.

Pokyny k znovuotevření škol (platí i pro ZUŠ) vydané MŠMT (ochrana zdraví) - ke stažení ZDE

Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka - ke stažení ZDE
(prosím zákonné zástupce o vytištění, vyplnění a předložení při prvním vstupu do školy, ve výjimečných případech lze vyplnit přímo na místě u pověřeného pedagoga)

Obědy zatím zajištěny nebudou.


Tábor 2020 mini


Pomoc ohroženým rodinám ke stažení ZDE


Od 6. dubna výuka na 2. stupni - www.skolavpyzamu.cz a online setkání s pedagogy dle rozpisu https://drive.google.com/file/d/1Rs8xykTvxdCXjHAIyh_iWgN6BsLZ1sOc/view?usp=sharing


Další možnosti výukových materiálů ke stažení ZDE.


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

V pondělí 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B, v úterý 17. výuka pokračuje úvodem do kapitoly Jaro, ve středu 18. psaním písmene k.


Více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.


tábor skalice2020


Potvrzení o uzavření školy pro rodiče žáků do 10-ti let budou vydávána elektronicky v sekretariátu školy - kontaktujte prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Tiskopis pro ošetřovné od 16. března ke stažení zde.


Další informace k uzavření škol ke stažení zde.


Vážení rodiče, milí žáci, od 11. 3. 2020 je naše škola až do odvolání UZAVŘENA na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.


 


leták k distribuci


Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje informuje: ZDE


ZŠČS zahrada

První etapa – odkaz zde


pozvánky 2.12.2019


Vanocni koncert Viktorka


Projekt NENECH TO BÝT - informace ke stažení ZDE a ZDE


Vážení rodiče, od letošního školního roku škola nabízí zájmové útvary prostřednictvím SVČ Bájo. Tato organizace zajišťuje zájmové vzdělávání. Nabídku od této organizace obdržíte do konce září. Pedagogičtí pracovníci, kteří mají zájem vést kroužek, mají možnost jej realizovat jejím prostřednictvím v prostorách školy. Veškeré informace ohledně zájmových útvarů získáte v SVČ Bájo.

Základní škola svým žákům nabízí možnost doučování, individuálních konzultací (po domluvě s pedagogem) a přípravy na soutěže.

PRAVIDELNÉ doučování:

MATEMATIKA - 5. a 6. ročník - Zuzana Gieciová - pondělí 14.00 - 15.00

MATEMATIKA - 7. ročník - Hana Hlavatá - čtvrtek 14.00 - 15.00

MATEMATIKA - 8. ročník - Alena Žučková - úterý 14.00 - 15.00

MATEMATIKA - 9. ročník - Marek Hejzlar - pátek 12.35 - 13.35

FYZIKA - 2. stupeň - Alena Žučková - čtvrtek 7.00 - 7.30

RUSKÝ JAZYK - 8. ročník - Irena Fabiánová - úterý 14.00 - 15.00

RUSKÝ JAZYK - 9. ročník - Irena Fabiánová - úterý 15.00 - 16.00

ANGLICKÝ JAZYK - 8. ročník - Iveta Macháčková - pondělí 13.50 - 14.35

BADATELSKÝ KLUB - 2. stupeň a 5. ročník - Kateřina Havelková - středa 14.00 - 15.30

NÁPRAVY LOGOPEDICKÝCH VAD - žáci 1. a 2. ročníku - pondělí - více informací u p. uč. Malé

OSTATNÍ DOUČOVÁNÍ nepravidelná, vždy po předchozí domluvě s pedagogem.


Jednodenní poznávací zájezd do Drážďan, 9. prosince 2019, cena 860,- Kč

Zájezd je určený pro žáky 8. a 9. ročníku, přednostně pro ty, kteří se učí německý jazyk. Podrobnější informace najdou žáci na nástěnce cizích jazyků ve škole.

Program:        prohlídka historické části města s průvodcem

                        návštěva adventních trhů


Zahájení školního roku 2019/2020

Pravidelné vyučování ve školním roce 2019/2020 bude zahájeno

v pondělí  2. září 2019 v 7:55 hodin

Žáci si přinesou přezůvky (nedovoluje se černá a látková podrážka) a psací potřeby.
(vyučování bude ukončeno v 9.35 hodin)

Umístění tříd:

1. stupeň – budova v ul. Komenského: přízemí - speciální třídy, 1. poschodí vlevo: 4. C, 4. A, vpravo: 2. B, 2. A, 2. poschodí vlevo: 3. A, 4. B, 3. B, vpravo: 1. A, 1. B

2. stupeň – budova v ul. Zelená - 1. poschodí 8. C, 9. B, 2. poschodí 9. A

2. stupeň – budova na Husově náměstí přízemí 7. A, 1. poschodí 8. A, 8. B, 7. B

1. stupeň a 2. stupeň – přístavba, ul. Lidická, přízemí - školní družina, 1. poschodí 5. A, 5. B, 6. A, 6. B

Budovy školy se otevírají v 7:35 hodin.


Určitě jste si všichni všimli nových míst pro přecházení u školy v Lidické ulici. Na těchto místech nemají chodci žádnou přednost, řidič vozidla nemusí zastavit ani snížit rychlost, ale nesmí chodce ohrozit. (je to stejné, jako byste přecházeli silnici). Takže každý se musí rozhlédnout a určit vhodnou dobu pro přecházení, aby neskočili pod auto. V zákoně je popsáno, jaká pravidla platí pro přechod pro chodce, nikoliv pro místa pro přecházení.


ŠKOLNÍ ROK 2018-19

Vážení rodiče, v letošním školním roce se naše škola rozhodla odměnit žáky z každé třídy (od 3. ročníku do 9. ročníku) výletem na závěr roku do IQlandie. Nabízíme zdarma dopravu objednaným autobusem a zdarma program science show. Spoluúčast je 110 Kč, což je vstup do expozic IQlandie. Vybraní žáci budou osloveni třídním učitelem a budou jim poskytnuty veškeré informace. Jelikož se z každé třídy může zúčastnit jen omezený počet žáků, kriteriem je především příkladné chování, vstřícnost, plnění povinností. Jsme rádi, že takové žáky na naší škole máme, vážíme si toho, i podpory jejich rodičů a i do budoucích let se budeme snažit pro tyto vzorné žáky připravovat další akce. Děkujeme.


Vážení rodiče

Jedním z předpokladů pro úspěšné zvládnutí školních povinností Vašeho dítěte je správná výslovnost!

U některých žáčků v 1. třídách si paní učitelky všimly, že není vše v pořádku. Naše škola by Vám chtěla nabídnout pomoc. V součinnosti s klinickým logopedem (návštěva logopeda je nutná, pokud jste přestali navštěvovat, znovu se objednejte k návštěvě), by Vám paní učitelka V. Malá poskytla dle potřeby konzultace, popřípadě materiál k využití tréninku vyslovnosti.

První setkání by se mohlo uskutečnit 22. 10. od 15.00 h - 17.00 h v desetiminutových intervalech! Přijďte i s dítětem! ( Vezměte s sebou, co právě procvičujete doma!)

Více informací Vám poskytnou paní učitelky třídní.


Seznam sešitů pro školní rok 2018/2019 - 2. stupeň ke stažení ZDE.


Informace ze školní jídelny

Od 1.8.2018 je zřízen účet 5978888597/0300 pro platby. Jsou přiděleny nové variabilní symboly pro zadávání plateb (nezadávat rodné číslo). Každý žák obdržel přihlášku ke stavování s novými údaji.  Případné dotazy budou zodpovězeny na telefonním čísle 720 957 404.

www.jidelna.ceskaskalice.cz


Souhrnná zpráva KLIMA ŠKOLY - vyhodnocení - ke stažení pdfZDE


NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ  pro školní rok 2018/2019

ANGLICKÝ JAZYK pro žáky 1. a 2. ročníku

 • 4. října první schůzka od 13.30 do 14.30 - platba 100 Kč za 1. pololetí, více informací a přihlášení žáka prosím emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KERAMICKÝ KROUŽEK - pro zájemce z 1. stupně a 2. stupně ZŠ

 • platba 300 Kč za rok na materiál, více informací a přihlášení žáka prosím emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

ŠACHOVÝ KROUŽEK

 • 1. schůzka 8. října ve 14.00 ul. Zelená, třída 8. B (přinést vyplněnou přihlášku)
 • přihlášky k vyzvednutí v ředitelně školy
 • cena 350 Kč/1 rok (cena zahrnuje turnaj startovné a cestu 1 x měsíc)

VESELÁ VĚDA

 • KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
 • Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.
 • DALŠÍ informace ke stažení zde

SPORTOVNÍ AKTIVITY

 • 18. ZÁŘÍ se na školním hřišti uskuteční ukázková hodina nabízených sportovních aktivit od 14.30 do 16.00 - tato nabídka platí pro všechny žáky naší školy

NÁBOŽENSTVÍ

 • první hodina začíná 17. září - sraz žáků ve 13.00 před budovou školy Husovo náměstí

PSANÍ VŠEMI DESETI

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKA 

 • 6. roč.  PÁTEK  od 7 hod.  p. uč. Stuchlík
 • 7. roč.  ČTVRTEK   od 14 hod.  p. uč. Hlavatá
 • 8. roč.  PONDĚLÍ  od 14 hod.  p. uč. Žučková
 • 9. roč.  STŘEDA   od 13.30 hod.  p. uč. Hejzlar
 • 9. A a 9. B  PONDĚLÍ  od 7 hod. p. uč. Prokešová  - příprava na přijímací zkoušky
 • 9. C   STŘEDA  od 7 hod. p. uč. Hejzlar - příprava na přijímací zkoušky

PĚVECKÝ KROUŽEK

 • pro žáky 3. - 5. ročníku, pondělí od 13.00 do 14.00

MATEMATIKA - PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro 9. ročník

DOUČOVÁNÍ RUSKÝ JAZYK 

 •  každé úterý - informace p. uč. Fabiánová

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

 • pro žáky od 3. ročníku a speciálních tříd -  p. uč. Míková

PĚVECKÝ SBOR VIKTORKA

 •  nepovinný předmět, žáci se bude scházet každé pondělí  od 14.00 do 15.35 - p. uč. Vlčková

 Možnost doučování, pomoc při domácích úkolech pro žáky 3., 4., 5. ročníku.

Na základní škole působí i letos školní asistent, který bude v budově školy ul. Komenského k dispozici žákům, kteří potřebují pomoci dovysvětlit učivo nebo pomoci s domácí přípravou. Upozorňuji, že tato možnost je zcela dobrovolná, nepravidelná a za příchod i odchod žáků na doučování nesou plnou zodpovědnost rodiče. Není v našich možnostech žáky doprovázet do budovy, ani je odvádět. Schůzky je třeba si předem se školním asistentem (p. Krčovou) domluvit. Více informací poskytnou třídní učitelé.


 Doporučení MŠMT k využití Komunikačního souboru pro komunikaci s osobami s PAS (poruchou autistického spektra)

Soubor ke stažení: KS_Klic_pro_komunikaci_kratka_verze.pdf


Vážení rodiče,

na webu zakladkaroku.cz můžete získat informaci, jak se našim bývalým žákům na ZŠ v České Skalici studovalo. Různé školy se srovnávají podle různých kriterií. Podstatné kriterium, které by hodnotilo školu z pohledu studenta či absolventa je tady! Posouzení kvality školy podle názoru bývalých žáků nás posunulo na 5. místo v celém Královéhradeckém kraji. Jsme rádi, že naši bývalí žáci oceňují výuku na naší škole a za pozitivní hodnocení děkujeme. I v dalších letech se budeme snažit o kvalitní předávání vědomostí a dovedností tak, aby naši absolventi na středních školách se základy učiva od nás dobře prospívali.


 

Operační program

 

 

 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak