Aktuality

Volby do školské rady z důvodu mimořádné situace zatím odloženy na prosinec 2020. Více informací o fungování školské rady, včetně volebního řádu, naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA

Návody Teams - vstup a moodle - do mobilu - viz v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

VŠICHNI žáci naší školy mají školní mailové schránky - prosím denně je sledujte. Totéž platí o Teams - denně sledujte informace vaší třídy či studijní skupiny. Děkujeme

Nové informace a poučení před podzimními prázdninami - více v INFORMACE PRO RODIČE

Online kurz přijímačky - více v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nový rozpis online videokonferencí 2. stupeň včetně dobrovolného doučování platný pro týden od 19. do 23. října v menu DISTANČNÍ VÝUKA. Od 2. listopadu dle momentální situace a nových pokynů může dojít ke změně.

Výukové materiály pro žáky 1. stupně - více v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Doučování AJ - více v INFORMACE PRO RODIČE

Neformální setkání rodičů prvňáčků odloženo z důvodů mimořádné situace.

Schůzka k lyžařským výcvikům 7. ročník se přesouvá na 18. listopadu od 16.00.

Školní jídelna od STŘEDY 14. října UZAVŘENA.

Od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žáci speciálních tříd chodí do školy a výuka probíhá dle rozvrhu. Žáci běžných tříd se budou vzdělávat distančně (doma) - včetně videokonferencí dle rozpisu v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Sportovní aktivity v tělocvičně a sportovní hale od 12. října do 25. října 2020 zakázány.

Výuka od pondělí 12. října 2020 do 23. října 2020.  Více v INFORMACE PRO RODIČE

28. října 2020 - sportovní hala uzavřena.

19. říjen - Náchod - „protidrogový vlak“ Více v INFORMACE PRO RODIČE

Ve čtvrtek 8. října se uskuteční projektový den, který je vzdělávací aktivitou a je součástí našeho ŠVP. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Sběr papíru v ZŠ - kontejner bude přistaven v ul. Komenského, ve středu 7. října v dopoledních hodinách, odvezen ve čtvrtek 8. října v dopoledních hodinách.

Výsledky přijímacích zkoušek 2020 a srovnání s ČR v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové pokyny platné od pondělí 5. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

Ředitelské volno v pátek 25. září naše škola nevyhlašuje.

Volby do ŠKOLSKÉ RADY
Dne 12. listopadu se uskuteční v ZŠ Česká Skalice volby do Školské rady během třídních schůzek. Volební řád v menu ŠKOLSKÁ RADA

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové informace k opatřením a postupům ve škole a v rodině vzhledem k situaci s COVID v ČR v INFORMACE PRO RODIČE

Dle mimořádného opatření platí, že od 10. září ve společných prostorách budov školy je povinné nosit roušku. 

Nové informace k doučování ve škole od 1. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 8. září 2020 se konají od 16.00 třídní schůzky. Doporučejeme všem účastníkům roušku.

Nová informace v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Informace pro rodiče žáků 1. tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro žáky 5. tříd - v úterý 1. září prosím přinést do školy všechny učebnice.

Zahájení školního roku 2020/21, rozmístění tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace k organizaci školního roku 2020/21 v INFORMACE PRO RODIČE

Zahájení školního roku 2020/21 proběhne 1. září 2020 v běžném režimu. Veškeré potřebné informace k prvnímu dni budou na našich webových stránkách umístěny ve středu 26. srpna 2020.

Setkání rodičů našich prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy proběhne ve středu 26. srpna 2020 od 15.00 v budově školy ul. Komenského. Vstup do budovy školy bude otevřen z ul. Komenského od 14.50. Těšíme se na společné setkání.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Leták pro 1. stupeň

priloha 834641721 2 leták pro 1. stupěň thumb

Leták pro 2. stupeň

priloha 834641721 3 leták pro 2. stupěň thumb

Doporučené odkazy

Doporučované odkazy ke stažení zde


Škola nabízí možnost online doučování anglického jazyka pro žáky 5. až 9. tříd. V případě zájmu žák zašle mail s požadavkem na procvičení konkrétního učiva na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poté již bude veškerá komunikace probíhat ve zvláštní skupině v Teams, do které bude žák přidán.


Informace pro školy od 14. října ZDE

Aplikace eRouška - více informací ZDE


UZAVŘENÍ ŠKOL - od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020

Výuka probíhá distančně dle rozpisu v DISTANČNÍ VÝUKA a dle pokynů vyučujících.

ZMĚNA - školní jídelna v době distanční výuky uzavřena.


Výuka od pondělí 12. října 2020 do 13. října 2020

1. stupeň, školní družina a speciální třídy pokračují v běžné výuce, v běžném režimu (výuka HV probíhá bez zpěvu, ostatní aktivity bez omezení)

U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.

TÝDEN od 12. října – 16. října 2020

8. ročník a 9. ročník – prezenční (běžná) výuka dle rozvrhu ve škole
6. ročník a 7. ročník – distanční výuka
(plnění zadaných úkolů – aplikace škola online, Office 365, moodle) – žáci pracují dle pokynů vyučujících daných předmětů, kdo nemá možnost elektronické komunikace, materiály obdrží od asistentů pedagoga, kteří budou žáka (zákonného zástupce) kontaktovat (podklady dodá vyučující předmětu)
A. Koutský – pro třídu 6. A
M. Větrníková – pro třídu 6. B a 6. C
J. Kudrnáčová – pro 7. A a 7. B

TÝDEN od 19. října – 23. října 2020

6. ročník a 7. ročník – prezenční (běžná) výuka dle rozvrhu ve škole
8. ročník a 9. ročník – distanční výuka
(plnění zadaných úkolů – aplikace škola online, Office 365, moodle) pro – žáci pracují dle pokynů vyučujících daných předmětů, kdo nemá možnost elektronické komunikace, materiály obdrží od asistentů pedagoga, kteří budou žáka (zákonného zástupce) kontaktovat (podklady dodá vyučující předmětu)
M. Mojžíšková – 8. A, 8. B
R. Hromádková – 9. A, 9. B, 9. C

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
V tyto dny se žáci nemusí distančně vzdělávat.

Zákonem je nyní stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem.
Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky.
Z organizačních důvodů (část žáků prezenčně, část distančně) bude týdenní distanční výuka probíhat on-line bez videokonferencí, tedy asynchronně (žáci plní v jimi zvoleném čase vlastním tempem zadané úkoly prostřednictvím určeného komunikačního nástroje) nebo off-line (pracovní sešity, pracovní listy, práce s učebnicí).

Je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem (DISTANČNÍM) vzdělávat.
Absence při distanční výuce je tedy nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů
(žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění, odevzdá část apod.) Povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence platí i pro distanční vzdělávání.

POKYN – ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

—Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

—Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v týdnu od 19. do 23. října 2020.

—Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd, počtu vytvořených skupin na výuku cizích jazyků, volitelných předmětů apod. Je tedy možná například varianta rozdělení:

 • podle celých ročníků, např. 1. týden: 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a 9. ročník distančně, 2. týden opačně,
 • podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden třídy „A“ prezenčně, třídy „B“ distančně, 2. týden opačně,
 • podle jiného vhodného kritéria při zachování jednotky „třída“ a poloviny tříd v prezenční výuce (lichý počet se může zaokrouhlit).

Na vlakovém nádraží v Náchodě bude 19. října celý den stát „protidrogový vlak“. Akce je určená hlavně rodičům s dospívajícími dětmi od 10 do 17 let a zájemcům o protidrogovou tematiku. Jedná se o zajištění základní protidrogové prevence. Doporučujeme zájemcům prostudování webových stránek www.revolutiontrain.cz/v2

V případě zájmu je nutné se závazně přihlásit na sekretariátu města Česká Skalice u paní Veroniky Buchtové, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 491 490 011 nejpozději do 9. října 2020 do 10 hodin.

VOLNÉ JSOU TYTO TERMÍNY: 14.30, 15.30 hod.16.10 hod.16.30 hod.17.10 hod.

Nabídka je platná do vyčerpání volných míst (max. 17 osob na jeden termín).

Jakmile se zájemci přihlásí, zavazují se k dostavení se na vlakové nádraží v Náchodě v předem rezervovaném termínu.


Pokyn ředitele školy k podzimnímu projektovému dni 8. října 2020.

Žáci a zákonní zástupci byli písemně (emailem) seznámeni s konáním vzdělávacích aktivit v rámci podzimního projektového dne a v případě nesouhlasu s danou aktivitou (výjezdem) byla žákům nabídnuta činnost ve škole, ve třídě.

Projektový den je součástí ŠVP, je tedy vzdělávací aktivitou.

Pedagog žáky seznámí s programem, provede poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví v případě stávajícího stavu a to zejména:

Pokud se uskuteční výjezd objednaným autobusem, žáci mají po celou dobu cesty ochranu úst a nosu (dále rouška). Pohromadě sedí žáci jedné třídy. V autobusu je k dispozici bezoplachová desinfekce rukou a tu vždy při nástupu do autobusu žáci a pedagogové použijí. Pedagogický dozor, který vede danou skupinu, dbá na dodržování bezpečnostních opatření stanovených v nařízení pro období od 5. října. Při venkovních aktivitách nemusí mít žáci roušku, v případě návštěvy prostor budovy mají všichni roušku. V případě účasti externího pracovníka na vzdělávací aktivitě, žáci a pedagogové dodržují 2metrový rozestup. Každé aktivity se účastní pouze jedna daná skupiny žáků ze třídy, z ročníku. 

Pokud žáci nikam nevyjíždějí a navštíví aktivity pořádané Bájem, Čerychovou vilou, Muzeum v České Skalici, zámek Ratibořice, přesouvají se pod dohledem pedagogickým pracovníků ve skupinách stejně jako při vyučování v budově školy. V prostorách budov jsou skupiny oddělené, bez přítomnosti jiné veřejnosti a mají roušky. Od externího pracovníka, který vede výklad k dané vzdělávací aktivitě zachovávají 2metrový odstup.

S sebou (pevné boty, deštník, pláštěnka, pití a svačina na celou část dne vzdělávací aktivity)

Rozhodnuto o projektovém dni na základě:

V případě škol a školských zařízení toto usnesení (omezení hromadných akcí) nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. 

Seznámení ve třídách proběhlo dne 6. října 2020


COVID-19 opatření

Od 5. října platí, že neprobíhá klasická výuka HV po dobu 14 dní (zatím). Do výuky HV bude zařazena teorii nebo poslechy hudby. Na 2. stupni je zakázána TV ve vnitřních prostorách – tedy buď bude probíhat venku nebo žáci půjdou na procházku nebo proběhne výuka dopravní výchovy a zdravovědy. Více v pokynech níže.

od 18. září platí povinnost nosit roušku pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu 2. stupně ZŠ

Informace pro školy od 18. září

Opatření hromadné akce

Algoritmus respirací

Algoritmus izolace a karanteny

COVID ve školách

Provoz škol vzhledem ke COVID (nové)

Nařízení KHSHK (nové)


Vážení rodiče, milí žáci, i v letošním školním roce škola nabízí zájmové útvary prostřednictvím SVČ Bájo. Veškeré informace ohledně zájmových útvarů získáte v SVČ Bájo.

Základní škola svým žákům nabízí možnost doučování, individuálních konzultací (po domluvě s pedagogem) a přípravy na soutěže.

PRAVIDELNÉ doučování (zahájení 1. říjen, ukončení 31. květen):

MATEMATIKA - 5. a 6. ročník - Jan Geťko - pondělí 14.00

MATEMATIKA - 7. ročník - Marek Hejzlar - úterý 14.00

MATEMATIKA - 8. ročník - Hana Hlavatá - středa 14.00

MATEMATIKA - 9. ročník - Alena Žučková - středa 14.00

FYZIKA - 2. stupeň - Alena Žučková - úterý od 7.00 - dle potřeby žáků, vždy po předchozí domluvě

ANGLICKÝ JAZYK - 5. - 9.  ročník - Jan Leskovský - dle potřeby, vždy po přechozí domluvě

BADATELSKÝ KLUB - 2. stupeň a 5. ročník - Kateřina Havelková - úterý od 15.00

Pro žáky od 2. do 5. ročníku nabízíme možnost vypracování domácí přípravy pod vedením školního asistenta A. Koutského každý den od 13.00 do 14.30. Tato příprava bude probíhat v prostorách školní družiny - v jazykové učebně, budova ul. Lidická.

NÁPRAVY LOGOPEDICKÝCH VAD - žáci 1. a 2. ročníku -  více informací u p. uč. Malé

OSTATNÍ DOUČOVÁNÍ nepravidelná, vždy po předchozí domluvě s pedagogem.

Všichni žáci přicházejí a odcházejí z doučování na vlastní zodpovědnost. Časový rozsah si žák řídí sám. Pedagogický pracovník nezodpovídá za bezpečnost žáka mimo učebnu (příchod, odchod), ve které se doučování koná.


Informace pro rodiče žáků 1. tříd ke stažení ZDE

Potřeby do 1. třídy ke stažení ZDE

Sešity 1. stupeň ZDE

Sešity pro žáky 6. až 9. ročníku ZDE


Zahájení školního roku 2020/21

Pravidelné vyučování ve školním roce 2020/21 bude zahájeno

v úterý 1. září 2020 v 7:55 hodin

Žáci, kteří mají kmenové třídy v ul. Zelená, Husovo náměstí a ul. Komenského si přinesou přezůvky.
(nedovoluje se černá a látková podrážka)
Žáci, kteří mají kmenovou třídu v budově ul. Lidická se nebudou po dobu dokončení rekonstrukce ve škole přezouvat.

Všichni žáci si přinesou psací potřeby a poznámkový sešit.

Vyučování bude ukončeno v 9.35 – 1. až 3. ročník, speciální třídy,
v 10.40 – 4. ročník,
v 11.35 – 5. až 9. ročník

Umístění tříd:

I. stupeň – budova v ul. Komenského

          přízemí        speciální třídy

          I. poschodí vlevo: 2. A

                            vpravo: 3. B, 3. A

          II. poschodí vlevo: 1. A, 5. B, 1. B, 4. B

                              vpravo: 4. A, 2. B

II. stupeň – budova v ul. Zelená

                    1. poschodí            9. C, 7. A

                    2. poschodí            7. B

II. stupeň – budova na Husově náměstí

            přízemí                  8. A

          1. poschodí            9. A, 9. B, 8. B

II. stupeň – přístavba, ul. Lidická

            přízemí                  školní družina

          1. poschodí            6. A, 6. B, 6. C, 5. A, 5. C

 

Budovy školy se otevírají v 7:35 hodin.


Vážení rodiče,

vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali  v bezpečném a příjemném prostředí. Informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19.

 • Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a dle pokynu učitelů – zakrytí úst a nosu dle aktuální situace. Sledujte prosím aktuální situaci.
 • Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
 • Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
 • Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit, budeme Vás kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout, (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V průběhu školního roku u chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
 • Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“
 • Vyučující zajistí častější větrání učeben.
 • Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
 • TV bude probíhat přednostně venku dle počasí.
 • Pokusíme se zmenšit mísení žáků, žáci nechodí volně po škole, pohyb pouze na patře, kde mají kmenovou učebnu, nenavštěvují žáky z jiné třídy.
 • Prosíme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání.

       


ŠKOLNÍ ROK 2019-20

ZŠČS zahrada

První etapa – odkaz zde


 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak