Aktuality

Nové informace v menu PŘIJÍMAČKY - 9. ročník


Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.


ZMĚNA TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍK - vzhledem k organizaci výuky se testování prvňáčků uskuteční 1. září druhou vyučovací hodinu, hned po slavnostním uvítání. Prosíme rodiče, kteří mají potvrzení, které prvňáčka "osvobozuje" z testování, aby jej přinesli první den.


Informace k zahájení nového školního roku 2021/22 v menu INFORMACE PRO RODIČE. Žák, který byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí je povinen prostřednictvím zákonného zástupce tuto skutečnost škole nahlásit.


Dne 27. září 2021 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:
pondělí, úterý, středa 8.00 - 10.00 - červenec, 16. - 31. srpen
V případě potřeby jiného termínu a času prosím po telefonické domluvě 774153157 nebo 491451137
Od 1. srpna do 15. srpna čerpání dovolené.


Výsledky voleb zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


 

 

Zahájení školního roku 2021/22

Pravidelné vyučování ve školním roce 2021/22 bude zahájeno
ve středu 1. září 2021 v 7:55 hodin

Žáci si přinesou přezůvky (neplatí pro budovu Komenského)
(nedovoluje se černá a látková podrážka)
a psací potřeby.

(vyučování bude ukončeno v 9.35 – 1. a 2. ročník,
v 10.40 – 3. a 4. ročník a speciální třídy,
v 11.35 – 5. a 6. ročník, v 11.00 – 7. až 9. ročník)

Umístění tříd:

I. stupeň – budova v ul. Komenského – žáci budou do této budovy vstupovat vchodem z ulice Komenského (školní dvůr včetně šaten je uzavřen, žáci se nebudou po dobu uzavření přezouvat)

přízemí                  speciální třídy
I. poschodí             vlevo: 3. A,  vpravo: 4. B, 4. A
II. poschodí            vlevo: 2. A, 1. A, 2. B, 1. B, vpravo: 3. B

II. stupeň – budova v ul. Zelená

1. poschodí                    7. A, 8. A
2. poschodí                    8. B

II. stupeň – budova na Husově náměstí

přízemí                 9. A
I. poschodí           9. B, 7. B, 7. C

II. stupeň – přístavba, ul. Lidická

přízemí                 školní družina
I. poschodí           5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 6. C

Budovy školy se otevírají v 7:35 hodin.

Prosíme, aby doprovod prvňáčků měl po celou dobu slavnostního zahájení školního roku ochranu dýchacích cest.

Plošné preventivní testování žáků:

1. září proběhne testování žáků na COVID - 2. - 9. ročník
ZMĚNA - 1. září proběhne testování žáků na COVID - 1. ročník - druhou vyučovací hodinu
další testování všech žáků proběhne ve dnech 6. a 9. září

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovení pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování - doložit) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od pozitivního testu na covid-19 - doložit), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 • Žádné osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy
 • Ve společných prostorách všichni zakryté dýchací cesty dle aktuálně platného mimořádného opatření MZd (neplatí pro osoby s poruchou intelektu a pro osoby s lékařským potvrzením)
 • Žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou si nemohou vyzvedávat obědy
 • pokud žák neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj výjimka, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze za dodržení přísnějších režimových opatření (ochrana dýchacích cest po celou dobu, nesmí cvičit, zpívat), testovaní žáci a žáci s potvrzením výše uvedeným ve třídě roušku nemají
 • v případě odmítnutí testování i nošení ochranného prostředku dýchacích cest nelze umožnit žákovi osobní přítomnost ve škole, žák není automaticky omluven, je třeba ho omluvit v souladu se školním řádem
 • žákům s pozitivním výsledkem testu je zakázána osobní přítomnost ve škole
 • žák s pozitivním testem je povinen prostřednictvím zákonného zástupce informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotnických služeb, žák se vrací zpět do výuky po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení povinné izolace, vždy informuje školu
 • v případě znemožnění prezenční výuky pro více než polovinu žáků třídy, přechází se na distanční výuku, v ostatních případech se postupuje obdobně jako při běžné absenci – dodání informací, výukových materiálů v prostředí Teams, moodle, škola online, mail, telefonicky
 • žáci se testují pouze ve škole (ne v ŠD)
 • žáci, kteří přijdou do školy později (po 1VH, popř. následující den) se testují dodatečně 
 • Pedagogičtí pracovníci provádí dohled nad samoodběrem při testování. Viz manuál v Teams – Pedagogové – Obecné – Aktuální oznámení a https://testovani.edu.cz. V den testování seznámí žáky se způsobem provedení. Součinnost 1. a 6. září poskytnou zastupující učitelé a asistenti pedagoga. 1. září DRUHOU VYUČOVACÍ HODINU poskytnou AP 1. stupně součinnost při testování žáků v 1. ročníku. Dne 9. září proběhne nejprve první vyučovací hodinu testování žáků celé třídy, tedy v dělených hodinách se nejprve žáci otestují, poté se rozejdou do skupin.

 DEN OTEVRENYCH DVERI 2021 pozvanka


ŠKOLNÍ ROK 2020-21

Anketa – DV – 2021 – výsledky žáci ke stažení ZDE


DOUČOVÁNÍ BĚHEM PRÁZDNIN - ČERVENEC, SRPEN 2021 ZDE

ZŠ nezodpovídá za bezpečnost žáků při příchodu a odchodu z hodin doučování.


Návod k registraci k PCR vyšetření pro žáky a zaměstnance ZDE


Vážení rodiče, milí žáci, i v letošním školním roce škola nabízí zájmové útvary prostřednictvím SVČ Bájo. Veškeré informace ohledně zájmových útvarů získáte v SVČ Bájo.

Základní škola svým žákům nabízí možnost doučování, individuálních konzultací (po domluvě s pedagogem) a přípravy na soutěže.

PRAVIDELNÉ doučování (zahájení 1. říjen, ukončení 31. květen):

MATEMATIKA - 5. a 6. ročník - Jan Geťko - pondělí 14.00

MATEMATIKA - 7. ročník - Marek Hejzlar - úterý 14.00

MATEMATIKA - 8. ročník - Hana Hlavatá - středa 14.00

MATEMATIKA - 9. ročník - Alena Žučková - středa 14.00

FYZIKA - 2. stupeň - Alena Žučková - úterý od 7.00 - dle potřeby žáků, vždy po předchozí domluvě

ANGLICKÝ JAZYK - 5. - 9.  ročník - Jan Leskovský - dle potřeby, vždy po přechozí domluvě

BADATELSKÝ KLUB - 2. stupeň a 5. ročník - Kateřina Havelková - úterý od 15.00

Pro žáky od 2. do 5. ročníku nabízíme možnost vypracování domácí přípravy pod vedením školního asistenta A. Koutského každý den od 13.00 do 14.30. Tato příprava bude probíhat v prostorách školní družiny - v jazykové učebně, budova ul. Lidická.

NÁPRAVY LOGOPEDICKÝCH VAD - žáci 1. a 2. ročníku -  více informací u p. uč. Malé

OSTATNÍ DOUČOVÁNÍ nepravidelná, vždy po předchozí domluvě s pedagogem.

Všichni žáci přicházejí a odcházejí z doučování na vlastní zodpovědnost. Časový rozsah si žák řídí sám. Pedagogický pracovník nezodpovídá za bezpečnost žáka mimo učebnu (příchod, odchod), ve které se doučování koná.        


ŠKOLNÍ ROK 2019-20

ZŠČS zahrada

První etapa – odkaz zde


 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak