Aktuality

ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


Slavnostní zakončení školního roku pro žáky 9. tříd - více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE 


Od 14. června do 18. června - VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY (zákonní zástupci) - elektronicky, přes školní informační portál ŠKOLA ONLINE


Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme Vás do naší školy na informativní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 17. června 2021 od 15:30 v budově 1. stupně, ul. Komenského (vchod z ulice).


Volby zákonných zástupců do školské rady proběhnou elektronicky termín od 14. 6. 2021 od 7.00 do 18. 6. 2021 do 12.00
Veškeré informace o školské radě naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22 ke stažení v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


Z důvodu nízké účasti zákonných zástupců při volbách do školské rady se budou volby opakovat.


Vážení rodiče, milí žáci,
od 17. května se umožňuje osobní přítomnost všech žáků v ZŠ bez rotace. Zároveň se ruší povinnost homogenity tříd a skupin v ZŠ i ŠD. Antigenní test se bude provádět 1x týdně v pondělí první vyučovací hodinu. Darování testů v ZŠ termín čtvrtek 13. 5. od 7.00 do 7.30 nebo odpoledne od 15.15 do 15.30.


Od 10. května se prezenčně vzdělávají tyto třídy:
1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.AC, speciální třídy, 6.A, 7.A, 8.A, 9.AC.

Ostatní třídy se vzdělávají v týdnu 10. 5. - 14. 5. distančně.


Nové informace platné od 3. 5. 2021 týkající se testování žáků, rozmístění tříd a vstup do budov v menu INFORMACE PRO RODIČE 


Připomínám informaci pro žáky, kteří potřebují potvrzení o negativním testu pro přijímací řízení - termíny čtvrtek 29. 4 . od 15.15, pátek 30. 4 . od 7.00 - více informací v  menu Přijímačky - 9. ročník


Od 3. května se prezenčně vzdělávají tyto třídy:
1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, speciální třídy, 6.B, 6.C, 7.B, 8.B, 9.B.

Ostatní třídy se vzdělávají v týdnu 3. 5. - 7. 5. distančně.

Nové rozmístění tříd včetně vstupů do školních budov  bude v menu INFORMACE PRO RODIČE k dispozici v pátek 30. dubna.


Dne 24. května 2021 od 15.00 do 18.00 se uskuteční volby do ŠKOLSKÉ RADY - vice informací v menu ŠKOLSKÁ RADA


Zápis do 1. tříd ve vámi vybraném a rezervovaném termínu a čase se uskuteční BEZ přítomnosti dětí. K administrativnímu vyřízení se dostaví pouze zákonný zástupce budoucího prvňáčka. Děkujeme za pochopení.


NOVÁ INFORMACE ohledně přijímacího řízení (platí pro žáky 5. ročník, 7. ročník a 9. ročník - VČETNĚ INFORMACE O MOŽNOSTI testování na COVID a vydání potvrzení) v menu Přijímačky - 9. ročník


NOVÉ INFORMACE - od pondělí 12. dubna bude probíhat prezenční výuka pro žáky
speciálních tříd, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. C
. Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně.
od pondělí 19. dubna bude probíhat prezenční výuka pro žáky
speciálních tříd, 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
. Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně. 
Více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE


V současné chvíli intenzivně připravujeme organizaci výuky pro žáky 1. stupně, speciálních tříd a 9. ročníku. Zpracováváme pokyny pro naše podmínky z dostupných a pro nás závazných materiálů: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

V pátek 9. dubna 2021 v odpoledních hodinách budou všechny informace platné od pondělí 12. dubna 2021 pro provoz naší školy na webových stránkách a v hlavních bodech budeme přes portál ŠKOLA ONLINE všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu informovat.


Testování (instruktážní videa) - veškeré informace nám dostupné najdete na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole, otázky a odpovědi: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení,
do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


 V případě potřeby nabízí škola pomoc žákům a rodičům - poradenská pomoc - speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog - veškeré kontakty naleznete v menu ŠK. PORAD. PRACOVIŠTĚ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
do 28. března se  prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu


Od pondělí 15. března 2021 do 18. dubna 2021 je spuštěna elektronická registrace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/22 - vice v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY menu PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍK


Nabídka sociálních služeb pro žáky a rodiče - více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE


Dle nařízení vlády bude od 1. března do 21. března 2021 probíhat pro všechny žáky základní školy výuka DISTANČNĚ.

Ošetřovné: rodiče získají informace o ošetřovném  např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Nová informace k ZÁPISU do 1. tříd a k REGISTRACI k zápisu v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro 7. ročník ve školním roce 2020/21 ZRUŠEN.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná do 28. února 2021:

Na základě zprávy  ministra školství Roberta Plagy se organizace výuky NEMĚNÍ. ŠKOLY ZŮSTANOU VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD. PREZENČNĚ probíhá pouze výuka žáků 1., 2. a speciálních tříd. Ostatní se vzdělávají distančně.

Škola i nadále nabízí možnost  individuálních konzultací žáků po domluvě s konkrétním vyučujícím.


Nová informace k provozu škol od 1. února do 14. února 2021
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud


Základní školy nadále fungují podle nejvyššího pátého stupně systému PES - prezenční výuka pro první, druhé třídy ZŠ a speciální třídy. Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce. Pololetní hodnocení - výpis vysvědčení - více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE
V den pololetních prázdnin 29. ledna 2021 budou uzavřeny všechny školní budovy a školní družina.

Od 1. února do 5. února mají žáci JARNÍ PRÁZDNINY.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Přijímací zkoušky - nová informace v menu Přijímačky - 9. ročník

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL DO 10. LEDNA:
Prezenční (běžná) výuka od 4. ledna se týká žáků 1. a 2. ročníku a žáků speciálních tříd. Pro žáky 1. a 2. ročníku funguje školní družina,
Distanční výuka od 4. ledna se týká všech žáků od 3. ročníku do 9. ročníku.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole - vždy pouze jeden žák, jeden pedagogická pracovník (po vzájemné dohodě pedagoga se žákem)

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - více v menu ŠK. PORAD. PRACOVIŠTĚ

NOVÁ INFORMACE: Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve školách a školních družinách. To znamená, že není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Nová informace k zápisovým lístkům v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

VSTUP do budov školy pro jednotlivé ročníky -  více v INFORMACE PRO RODIČE

STŘÍDÁNÍ VÝUKY PREZENČNÍ A DISTANČNÍ PRO ŽÁKY 6., 7., 8. ROČNÍKU
TÝDEN od pondělí 30. listopadu prezenční (denní v ZŠ) výuka pro žáky 6. A, 6. C, 7. A, 8. A (ostatní žáci z ročníku zůstávají v tomto týdnu doma na distanční výuce)
TÝDEN od pondělí 7. prosince prezenční (denní v ZŠ) výuka pro žáky 6. B, 7. B, 8. B (ostatní žáci z ročníku zůstávají v tomto týdnu doma na distanční výuce)
Podrobné pokyny o výuce v homogenních skupinách dostanou žáci v pondělí 30. 11. při třídnických hodinách. Pokyny ke vstupu do budov školy budou na webu umístěny v pátek 27. listopadu.

Od pondělí 30. listopadu platí:
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Více informací a upřesnění tříd, které začnou prezenční výuku v pondělí 30. listopadu naleznete na našich webových stránkách nejpozději ve čtvrtek 26. listopadu.

Schéma řešení absencí v době DISTANČNÍ VÝUKY  - vice v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Od 18. listopadu probíhá běžná (prezenční) výuka pro žáky 1. a 2. ročníku a pro žáky speciálních tříd. Ostatní ročníky se nadále vzdělávají distančně. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Schůzka k lyžařským výcvikům 7. ročník se přesouvá na prosinec (druhý týden), včas vás budememe informovat dle vývoje stávající situace.

12. listopadu proběhnou online třídní schůzky. Všichni zákonní zástupci budou kontaktování třídním učitelem.

Od 2. listopadu zůstává škola uzavřena pro všechny žáky (i pro žáky speciálních tříd).

Volby do školské rady z důvodu mimořádné situace zatím odloženy na prosinec 2020. Více informací o fungování školské rady, včetně volebního řádu, naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA

Návody Teams - vstup a moodle - do mobilu - viz v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

VŠICHNI žáci naší školy mají školní mailové schránky - prosím denně je sledujte. Totéž platí o Teams - denně sledujte informace vaší třídy či studijní skupiny. Děkujeme

Nové informace a poučení před podzimními prázdninami - více v INFORMACE PRO RODIČE

Online kurz přijímačky - více v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nový rozpis online videokonferencí 2. stupeň včetně dobrovolného doučování platný pro týden od 19. do 23. října v menu DISTANČNÍ VÝUKA. Od 2. listopadu dle momentální situace a nových pokynů může dojít ke změně.

Výukové materiály pro žáky 1. stupně - více v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Doučování AJ - více v INFORMACE PRO RODIČE

Neformální setkání rodičů prvňáčků odloženo z důvodů mimořádné situace.

Schůzka k lyžařským výcvikům 7. ročník se přesouvá na 18. listopadu od 16.00.

Školní jídelna od STŘEDY 14. října UZAVŘENA.

Od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žáci speciálních tříd chodí do školy a výuka probíhá dle rozvrhu. Žáci běžných tříd se budou vzdělávat distančně (doma) - včetně videokonferencí dle rozpisu v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Sportovní aktivity v tělocvičně a sportovní hale od 12. října do 25. října 2020 zakázány.

Výuka od pondělí 12. října 2020 do 23. října 2020.  Více v INFORMACE PRO RODIČE

28. října 2020 - sportovní hala uzavřena.

19. říjen - Náchod - „protidrogový vlak“ Více v INFORMACE PRO RODIČE

Ve čtvrtek 8. října se uskuteční projektový den, který je vzdělávací aktivitou a je součástí našeho ŠVP. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Sběr papíru v ZŠ - kontejner bude přistaven v ul. Komenského, ve středu 7. října v dopoledních hodinách, odvezen ve čtvrtek 8. října v dopoledních hodinách.

Výsledky přijímacích zkoušek 2020 a srovnání s ČR v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové pokyny platné od pondělí 5. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

Ředitelské volno v pátek 25. září naše škola nevyhlašuje.

Volby do ŠKOLSKÉ RADY
Dne 12. listopadu se uskuteční v ZŠ Česká Skalice volby do Školské rady během třídních schůzek. Volební řád v menu ŠKOLSKÁ RADA

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové informace k opatřením a postupům ve škole a v rodině vzhledem k situaci s COVID v ČR v INFORMACE PRO RODIČE

Dle mimořádného opatření platí, že od 10. září ve společných prostorách budov školy je povinné nosit roušku. 

Nové informace k doučování ve škole od 1. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 8. září 2020 se konají od 16.00 třídní schůzky. Doporučejeme všem účastníkům roušku.

Nová informace v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Informace pro rodiče žáků 1. tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro žáky 5. tříd - v úterý 1. září prosím přinést do školy všechny učebnice.

Zahájení školního roku 2020/21, rozmístění tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace k organizaci školního roku 2020/21 v INFORMACE PRO RODIČE

Zahájení školního roku 2020/21 proběhne 1. září 2020 v běžném režimu. Veškeré potřebné informace k prvnímu dni budou na našich webových stránkách umístěny ve středu 26. srpna 2020.

Setkání rodičů našich prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy proběhne ve středu 26. srpna 2020 od 15.00 v budově školy ul. Komenského. Vstup do budovy školy bude otevřen z ul. Komenského od 14.50. Těšíme se na společné setkání.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Slavnostní zakončení školního roku pro žáky 9. tříd

se koná ve středu 30. června 2021 v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

Za přítomnosti představitelů města, školy a rodičů dostanou žáci poslední vysvědčení, na kterém bude Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod.

Jako první se rozloučí třída 9.C v 8.15 hod, 9. A + speciální třída v 9.00 hod, 9.B v 9.45 hod.


DOUČOVÁNÍ BĚHEM PRÁZDNIN - ČERVENEC, SRPEN 2021 ZDE


Návod k registraci k PCR vyšetření pro žáky a zaměstnance ZDE


Rozpis od 3. 5. 2021 – rozmístění tříd včetně testovacích místností a vstupů:

TESTOVÁNÍ pro žáky 1. stupně a speciálních tříd probíhá 1x týdně v pondělí, vstup do budovy Komenského a Lidická umožněn od 7.00

TESTOVÁNÍ pro žáky 2. stupně probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, vstup do budovy Lidická, Zelená a Husovo náměstí umožněn v tyto dny od 7.15

BUDOVA ul. Komenského:

1., 2., 3., 4. ročník a speciální třídy ve svých kmenových třídách, konce vyučovacích hodin všech jako v předcházejícím období, 3. a 4. ročník bude mít v patře svoji testovací místnost, žáci se budou přezouvat v šatnách (kromě žáků speciálních tříd)

BUDOVA ul. Lidická:

5., 6. ročník a žáci rodičů vybraných profesí, kromě 5. B a žáků vybraných profesí se všichni přezouvají, testovací místnost jedna zůstává

BUDOVA ul. Zelená:

7. ročník a 9. C – vstupují do budovy vchodem Zelená, nejdou přes šatny, nepřezouvají se, testovací místnost pro ně zůstává 7. A (7. A – výuka probíhá v 7. B)

BUDOVA Husovo náměstí:

8. ročník, 9. A, 9. B – jdou vchodem náměstí, přezouvají se v šatnách, testovací místnost je pro ně dole třída 8. A (8. A výuka probíhá v 8. B)

Školní družina funguje od 6.00 celý týden kromě pondělí.


Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy.
TESTOVÁNÍ bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7.00 (do 8.00) dle příchodu žáka.
Budovy školy v tyto dny otevřeny od 7.00, ostatní dny běžný režim, budovy otevřeny od 7.35.
V pondělí a čtvrtek nefunguje ranní školní družina.

Od pondělí 12. dubna bude probíhat prezenční výuka pro žáky
speciálních tříd, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. C
. Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně.

Od pondělí 19. dubna bude probíhat prezenční výuka pro žáky
speciálních tříd, 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
. Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně.

Žáci, jejichž rodiče si nepřejí testování, se nebudou moci účastnit prezenční výuky. Budou v daném týdnu omluveni.
O výuce (materiálech pro výuku) v tomto týdnu budou informování prostřednictvím emailu, popř. Teams.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ proběhne v učebnách k tomu určených - TESTOVACÍ MÍSTNOSTI, pod dohledem asistentů a vychovatelů.

Rozmístění tříd a testovacích místností:

 • Budova ul. Komenského – speciální třídy - VSTUPUJÍ do budovy vchodem z ulice Komenského, testovací místnost - přízemí - učebna HV, 1. a 2. ročník – rotace - VSTUPUJÍ do budovy školy ze školního dvora - testovací místnost - jazyková učebna 1. patro
 • Budova ul. Zelená – 3. a 4. ročník – rotace - VSTUPUJÍ do budovy školy vchodem v ul Zelená, testovací místnost - 1. patro - třída 7. A
 • Budova ul. Lidická – 5. ročník – rotace - VSTUPUJÍ do budovy školy vchodem Lidická, testovací místnost - 1. patro - třída 6. A
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
  (1 žák, 1 pedagog)

ŽÁCI NEVYUŽÍVAJÍ ŠATNY, NEPŘEZOUVAJÍ SE.

Školní družina – ranní pobyt v ŠD pouze úterý, středa, pátek, odpolední pobyt celý týden.

KONEC VYUČOVÁNÍ PLATNÝ PO CELÝ TÝDEN:

1. ročník - 11.35
2. ročník - 11.50
3. ročník - 12.20
4. ročník - 12.20
5. ročník - 12.45
speciální třídy dle rozvrhu

Pro žáky 1. stupně, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese, bude v době distanční výuky zajištěna možnost využít pobyt ve škole v prostorách ŠD. Prosíme rodiče, kteří tuto službu využijí, aby kontaktovali vedoucí vychovatelku A. Zvoníčkovou - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace 9. ročník povolené na základních školách – max. 6 žáků ve skupině – rozpis žákům sdělen.

Zpěv a TV zakázán. Ve všech místnostech školy desinfekce, časté větrání, rozestupy.

Ochrana dýchacích cest povinná (chirurgická rouška – žáci, respirátor – pedagogové)

Provoz v ZŠ se řídí veškerými nařízeními a metodickými doporučeními dostupnými na https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


1. fáze otevírání škol ZDE


tábor skalice 2021


PROSTOR PRO nabízí:
službu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLÍDEK v rámci organizace PROSTOR PRO, o.p.s., jeho terénní formu, která v obci Česká Skalice nabízí služby sociální prevence dětem a mladým lidem: https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nzdm-klidek/klidek-skalice

Další nabídka:
Možnosti využití sociálních služeb – ke stažení ZDE


Výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům 1. a 2. třídy a speciálních tříd předán ve čtvrtek 28. ledna 2021. Žákům 3. až 9. třídy bude výpis z vysvědčení předán při nejbližší možné příležitosti, nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude povolena jejich osobní přítomnost na vzdělávání. Všichni žáci a zákonní zástupci s přístupem do ŠKOLA ONLINE budou mít informace o pololetním hodnocení přístupné 28. ledna 2021 v této aplikaci. Jakékoli problémy s přístupem prosím řešte dotazem na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


VSTUP DO BUDOVY UL. KOMENSKÉHO ze školního dvora

1., 2. ročník a speciální třídy - 7.30 - 7.40
3., 4. ročník a 5. B - 7.40 - 7.50

VSTUP DO BUDOVY UL. LIDICKÁ

5. ročník - 7.30 - 7.40
6. ročník - 7.40 - 7.50

VSTUP DO BUDOVY HUSOVO NÁMĚSTÍ

7., 8. ročník - 7.30 - 7.40
9. ročník - 7.40 - 7.50

časy se netýkají dojíždějících žáků, kteří vstupují do budovy školy dle příjezdu autobusů


Informace k provozu škol do 10. ledna ke stažení ZDE


Nové pokyny od MŠMT platné od 30. listopadu ke stažení ZDE


Pokyn pro školy od 18. listopadu ZDE


Nové pokyny MŠMT platné od 2. listopadu pro školy ZDE


Leták pro 1. stupeň

priloha 834641721 2 leták pro 1. stupěň thumb

Leták pro 2. stupeň

priloha 834641721 3 leták pro 2. stupěň thumb

Doporučené odkazy

Doporučované odkazy ke stažení zde


Škola nabízí možnost online doučování anglického jazyka pro žáky 5. až 9. tříd. V případě zájmu žák zašle mail s požadavkem na procvičení konkrétního učiva na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poté již bude veškerá komunikace probíhat ve zvláštní skupině v Teams, do které bude žák přidán.


Informace pro školy od 14. října ZDE

Aplikace eRouška - více informací ZDE


UZAVŘENÍ ŠKOL - od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020

Výuka probíhá distančně dle rozpisu v DISTANČNÍ VÝUKA a dle pokynů vyučujících.

ZMĚNA - školní jídelna v době distanční výuky uzavřena.


Výuka od pondělí 12. října 2020 do 13. října 2020

1. stupeň, školní družina a speciální třídy pokračují v běžné výuce, v běžném režimu (výuka HV probíhá bez zpěvu, ostatní aktivity bez omezení)

U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.

TÝDEN od 12. října – 16. října 2020

8. ročník a 9. ročník – prezenční (běžná) výuka dle rozvrhu ve škole
6. ročník a 7. ročník – distanční výuka
(plnění zadaných úkolů – aplikace škola online, Office 365, moodle) – žáci pracují dle pokynů vyučujících daných předmětů, kdo nemá možnost elektronické komunikace, materiály obdrží od asistentů pedagoga, kteří budou žáka (zákonného zástupce) kontaktovat (podklady dodá vyučující předmětu)
A. Koutský – pro třídu 6. A
M. Větrníková – pro třídu 6. B a 6. C
J. Kudrnáčová – pro 7. A a 7. B

TÝDEN od 19. října – 23. října 2020

6. ročník a 7. ročník – prezenční (běžná) výuka dle rozvrhu ve škole
8. ročník a 9. ročník – distanční výuka
(plnění zadaných úkolů – aplikace škola online, Office 365, moodle) pro – žáci pracují dle pokynů vyučujících daných předmětů, kdo nemá možnost elektronické komunikace, materiály obdrží od asistentů pedagoga, kteří budou žáka (zákonného zástupce) kontaktovat (podklady dodá vyučující předmětu)
M. Mojžíšková – 8. A, 8. B
R. Hromádková – 9. A, 9. B, 9. C

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
V tyto dny se žáci nemusí distančně vzdělávat.

Zákonem je nyní stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem.
Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky.
Z organizačních důvodů (část žáků prezenčně, část distančně) bude týdenní distanční výuka probíhat on-line bez videokonferencí, tedy asynchronně (žáci plní v jimi zvoleném čase vlastním tempem zadané úkoly prostřednictvím určeného komunikačního nástroje) nebo off-line (pracovní sešity, pracovní listy, práce s učebnicí).

Je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem (DISTANČNÍM) vzdělávat.
Absence při distanční výuce je tedy nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů
(žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění, odevzdá část apod.) Povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence platí i pro distanční vzdělávání.

POKYN – ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

—Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

—Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v týdnu od 19. do 23. října 2020.

—Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd, počtu vytvořených skupin na výuku cizích jazyků, volitelných předmětů apod. Je tedy možná například varianta rozdělení:

 • podle celých ročníků, např. 1. týden: 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a 9. ročník distančně, 2. týden opačně,
 • podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden třídy „A“ prezenčně, třídy „B“ distančně, 2. týden opačně,
 • podle jiného vhodného kritéria při zachování jednotky „třída“ a poloviny tříd v prezenční výuce (lichý počet se může zaokrouhlit).

Na vlakovém nádraží v Náchodě bude 19. října celý den stát „protidrogový vlak“. Akce je určená hlavně rodičům s dospívajícími dětmi od 10 do 17 let a zájemcům o protidrogovou tematiku. Jedná se o zajištění základní protidrogové prevence. Doporučujeme zájemcům prostudování webových stránek www.revolutiontrain.cz/v2

V případě zájmu je nutné se závazně přihlásit na sekretariátu města Česká Skalice u paní Veroniky Buchtové, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 491 490 011 nejpozději do 9. října 2020 do 10 hodin.

VOLNÉ JSOU TYTO TERMÍNY: 14.30, 15.30 hod.16.10 hod.16.30 hod.17.10 hod.

Nabídka je platná do vyčerpání volných míst (max. 17 osob na jeden termín).

Jakmile se zájemci přihlásí, zavazují se k dostavení se na vlakové nádraží v Náchodě v předem rezervovaném termínu.


Pokyn ředitele školy k podzimnímu projektovému dni 8. října 2020.

Žáci a zákonní zástupci byli písemně (emailem) seznámeni s konáním vzdělávacích aktivit v rámci podzimního projektového dne a v případě nesouhlasu s danou aktivitou (výjezdem) byla žákům nabídnuta činnost ve škole, ve třídě.

Projektový den je součástí ŠVP, je tedy vzdělávací aktivitou.

Pedagog žáky seznámí s programem, provede poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví v případě stávajícího stavu a to zejména:

Pokud se uskuteční výjezd objednaným autobusem, žáci mají po celou dobu cesty ochranu úst a nosu (dále rouška). Pohromadě sedí žáci jedné třídy. V autobusu je k dispozici bezoplachová desinfekce rukou a tu vždy při nástupu do autobusu žáci a pedagogové použijí. Pedagogický dozor, který vede danou skupinu, dbá na dodržování bezpečnostních opatření stanovených v nařízení pro období od 5. října. Při venkovních aktivitách nemusí mít žáci roušku, v případě návštěvy prostor budovy mají všichni roušku. V případě účasti externího pracovníka na vzdělávací aktivitě, žáci a pedagogové dodržují 2metrový rozestup. Každé aktivity se účastní pouze jedna daná skupiny žáků ze třídy, z ročníku. 

Pokud žáci nikam nevyjíždějí a navštíví aktivity pořádané Bájem, Čerychovou vilou, Muzeum v České Skalici, zámek Ratibořice, přesouvají se pod dohledem pedagogickým pracovníků ve skupinách stejně jako při vyučování v budově školy. V prostorách budov jsou skupiny oddělené, bez přítomnosti jiné veřejnosti a mají roušky. Od externího pracovníka, který vede výklad k dané vzdělávací aktivitě zachovávají 2metrový odstup.

S sebou (pevné boty, deštník, pláštěnka, pití a svačina na celou část dne vzdělávací aktivity)

Rozhodnuto o projektovém dni na základě:

V případě škol a školských zařízení toto usnesení (omezení hromadných akcí) nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. 

Seznámení ve třídách proběhlo dne 6. října 2020


COVID-19 opatření

Od 5. října platí, že neprobíhá klasická výuka HV po dobu 14 dní (zatím). Do výuky HV bude zařazena teorii nebo poslechy hudby. Na 2. stupni je zakázána TV ve vnitřních prostorách – tedy buď bude probíhat venku nebo žáci půjdou na procházku nebo proběhne výuka dopravní výchovy a zdravovědy. Více v pokynech níže.

od 18. září platí povinnost nosit roušku pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu 2. stupně ZŠ

Informace pro školy od 18. září

Opatření hromadné akce

Algoritmus respirací

Algoritmus izolace a karanteny

COVID ve školách

Provoz škol vzhledem ke COVID (nové)

Nařízení KHSHK (nové)


Vážení rodiče, milí žáci, i v letošním školním roce škola nabízí zájmové útvary prostřednictvím SVČ Bájo. Veškeré informace ohledně zájmových útvarů získáte v SVČ Bájo.

Základní škola svým žákům nabízí možnost doučování, individuálních konzultací (po domluvě s pedagogem) a přípravy na soutěže.

PRAVIDELNÉ doučování (zahájení 1. říjen, ukončení 31. květen):

MATEMATIKA - 5. a 6. ročník - Jan Geťko - pondělí 14.00

MATEMATIKA - 7. ročník - Marek Hejzlar - úterý 14.00

MATEMATIKA - 8. ročník - Hana Hlavatá - středa 14.00

MATEMATIKA - 9. ročník - Alena Žučková - středa 14.00

FYZIKA - 2. stupeň - Alena Žučková - úterý od 7.00 - dle potřeby žáků, vždy po předchozí domluvě

ANGLICKÝ JAZYK - 5. - 9.  ročník - Jan Leskovský - dle potřeby, vždy po přechozí domluvě

BADATELSKÝ KLUB - 2. stupeň a 5. ročník - Kateřina Havelková - úterý od 15.00

Pro žáky od 2. do 5. ročníku nabízíme možnost vypracování domácí přípravy pod vedením školního asistenta A. Koutského každý den od 13.00 do 14.30. Tato příprava bude probíhat v prostorách školní družiny - v jazykové učebně, budova ul. Lidická.

NÁPRAVY LOGOPEDICKÝCH VAD - žáci 1. a 2. ročníku -  více informací u p. uč. Malé

OSTATNÍ DOUČOVÁNÍ nepravidelná, vždy po předchozí domluvě s pedagogem.

Všichni žáci přicházejí a odcházejí z doučování na vlastní zodpovědnost. Časový rozsah si žák řídí sám. Pedagogický pracovník nezodpovídá za bezpečnost žáka mimo učebnu (příchod, odchod), ve které se doučování koná.


Informace pro rodiče žáků 1. tříd ke stažení ZDE

Potřeby do 1. třídy ke stažení ZDE

Sešity 1. stupeň ZDE

Sešity pro žáky 6. až 9. ročníku ZDE


Zahájení školního roku 2020/21

Pravidelné vyučování ve školním roce 2020/21 bude zahájeno

v úterý 1. září 2020 v 7:55 hodin

Žáci, kteří mají kmenové třídy v ul. Zelená, Husovo náměstí a ul. Komenského si přinesou přezůvky.
(nedovoluje se černá a látková podrážka)
Žáci, kteří mají kmenovou třídu v budově ul. Lidická se nebudou po dobu dokončení rekonstrukce ve škole přezouvat.

Všichni žáci si přinesou psací potřeby a poznámkový sešit.

Vyučování bude ukončeno v 9.35 – 1. až 3. ročník, speciální třídy,
v 10.40 – 4. ročník,
v 11.35 – 5. až 9. ročník

Umístění tříd:

I. stupeň – budova v ul. Komenského

          přízemí        speciální třídy

          I. poschodí vlevo: 2. A

                            vpravo: 3. B, 3. A

          II. poschodí vlevo: 1. A, 5. B, 1. B, 4. B

                              vpravo: 4. A, 2. B

II. stupeň – budova v ul. Zelená

                    1. poschodí            9. C, 7. A

                    2. poschodí            7. B

II. stupeň – budova na Husově náměstí

            přízemí                  8. A

          1. poschodí            9. A, 9. B, 8. B

II. stupeň – přístavba, ul. Lidická

            přízemí                  školní družina

          1. poschodí            6. A, 6. B, 6. C, 5. A, 5. C

 

Budovy školy se otevírají v 7:35 hodin.


Vážení rodiče,

vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali  v bezpečném a příjemném prostředí. Informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19.

 • Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a dle pokynu učitelů – zakrytí úst a nosu dle aktuální situace. Sledujte prosím aktuální situaci.
 • Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
 • Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
 • Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit, budeme Vás kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout, (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V průběhu školního roku u chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
 • Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“
 • Vyučující zajistí častější větrání učeben.
 • Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
 • TV bude probíhat přednostně venku dle počasí.
 • Pokusíme se zmenšit mísení žáků, žáci nechodí volně po škole, pohyb pouze na patře, kde mají kmenovou učebnu, nenavštěvují žáky z jiné třídy.
 • Prosíme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání.

       


ŠKOLNÍ ROK 2019-20

ZŠČS zahrada

První etapa – odkaz zde


 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak