Aktuality

Nové informace k opatřením a postupům ve škole a v rodině vzhledem k situaci s COVID v ČR v INFORMACE PRO RODIČE

Dle mimořádného opatření platí, že od 10. září ve společných prostorách budov školy je povinné nosit roušku. 

Nové informace k doučování ve škole od 1. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 8. září 2020 se konají od 16.00 třídní schůzky. Doporučejeme všem účastníkům roušku.

Nová informace v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Informace pro rodiče žáků 1. tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro žáky 5. tříd - v úterý 1. září prosím přinést do školy všechny učebnice.

Zahájení školního roku 2020/21, rozmístění tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace k organizaci školního roku 2020/21 v INFORMACE PRO RODIČE

Zahájení školního roku 2020/21 proběhne 1. září 2020 v běžném režimu. Veškeré potřebné informace k prvnímu dni budou na našich webových stránkách umístěny ve středu 26. srpna 2020.

Setkání rodičů našich prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy proběhne ve středu 26. srpna 2020 od 15.00 v budově školy ul. Komenského. Vstup do budovy školy bude otevřen z ul. Komenského od 14.50. Těšíme se na společné setkání.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/21


COVID-19 opatření

od 18. září platí povinnost nosit roušku pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu 2. stupně ZŠ

Informace pro školy od 18. září

Opatření hromadné akce

Algoritmus respirací

Algoritmus izolace a karanteny

COVID ve školách


Vážení rodiče, milí žáci, i v letošním školním roce škola nabízí zájmové útvary prostřednictvím SVČ Bájo. Veškeré informace ohledně zájmových útvarů získáte v SVČ Bájo.

Základní škola svým žákům nabízí možnost doučování, individuálních konzultací (po domluvě s pedagogem) a přípravy na soutěže.

PRAVIDELNÉ doučování (zahájení 1. říjen, ukončení 31. květen):

MATEMATIKA - 5. a 6. ročník - Jan Geťko - pondělí 14.00

MATEMATIKA - 7. ročník - Marek Hejzlar - úterý 14.00

MATEMATIKA - 8. ročník - Hana Hlavatá - středa 14.00

MATEMATIKA - 9. ročník - Alena Žučková - středa 14.00

FYZIKA - 2. stupeň - Alena Žučková - úterý od 7.00 - dle potřeby žáků, vždy po předchozí domluvě

ANGLICKÝ JAZYK - 5. - 9.  ročník - Jan Leskovský - dle potřeby, vždy po přechozí domluvě

BADATELSKÝ KLUB - 2. stupeň a 5. ročník - Kateřina Havelková - úterý od 15.00

Pro žáky od 2. do 5. ročníku nabízíme možnost vypracování domácí přípravy pod vedením školního asistenta A. Koutského každý den od 13.00 do 14.30. Tato příprava bude probíhat v prostorách školní družiny - v jazykové učebně, budova ul. Lidická.

NÁPRAVY LOGOPEDICKÝCH VAD - žáci 1. a 2. ročníku -  více informací u p. uč. Malé

OSTATNÍ DOUČOVÁNÍ nepravidelná, vždy po předchozí domluvě s pedagogem.

Všichni žáci přicházejí a odcházejí z doučování na vlastní zodpovědnost. Časový rozsah si žák řídí sám. Pedagogický pracovník nezodpovídá za bezpečnost žáka mimo učebnu (příchod, odchod), ve které se doučování koná.


Informace pro rodiče žáků 1. tříd ke stažení ZDE

Potřeby do 1. třídy ke stažení ZDE

Sešity 1. stupeň ZDE

Sešity pro žáky 6. až 9. ročníku ZDE


Zahájení školního roku 2020/21

Pravidelné vyučování ve školním roce 2020/21 bude zahájeno

v úterý 1. září 2020 v 7:55 hodin

Žáci, kteří mají kmenové třídy v ul. Zelená, Husovo náměstí a ul. Komenského si přinesou přezůvky.
(nedovoluje se černá a látková podrážka)
Žáci, kteří mají kmenovou třídu v budově ul. Lidická se nebudou po dobu dokončení rekonstrukce ve škole přezouvat.

Všichni žáci si přinesou psací potřeby a poznámkový sešit.

Vyučování bude ukončeno v 9.35 – 1. až 3. ročník, speciální třídy,
v 10.40 – 4. ročník,
v 11.35 – 5. až 9. ročník

Umístění tříd:

I. stupeň – budova v ul. Komenského

          přízemí        speciální třídy

          I. poschodí vlevo: 2. A

                            vpravo: 3. B, 3. A

          II. poschodí vlevo: 1. A, 5. B, 1. B, 4. B

                              vpravo: 4. A, 2. B

II. stupeň – budova v ul. Zelená

                    1. poschodí            9. C, 7. A

                    2. poschodí            7. B

II. stupeň – budova na Husově náměstí

            přízemí                  8. A

          1. poschodí            9. A, 9. B, 8. B

II. stupeň – přístavba, ul. Lidická

            přízemí                  školní družina

          1. poschodí            6. A, 6. B, 6. C, 5. A, 5. C

 

Budovy školy se otevírají v 7:35 hodin.


Vážení rodiče,

vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali  v bezpečném a příjemném prostředí. Informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19.

 • Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a dle pokynu učitelů – zakrytí úst a nosu dle aktuální situace. Sledujte prosím aktuální situaci.
 • Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
 • Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
 • Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit, budeme Vás kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout, (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V průběhu školního roku u chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
 • Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“
 • Vyučující zajistí častější větrání učeben.
 • Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
 • TV bude probíhat přednostně venku dle počasí.
 • Pokusíme se zmenšit mísení žáků, žáci nechodí volně po škole, pohyb pouze na patře, kde mají kmenovou učebnu, nenavštěvují žáky z jiné třídy.
 • Prosíme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání.

       


ŠKOLNÍ ROK 2019-20

ZŠČS zahrada

První etapa – odkaz zde


 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak