Aktuality

Veškeré informace k zahájení nového školního roku 2022-23 budou umístěny na našich webových stránkách od 25. srpna 2022.

Úrední hodiny v období hlavních prázdnin:

1., 4., 7, 8. červenec - 8.00 - 11.00 - p. Bederková
11. - 15. červenec - 8.00 - 11.00 - p. Hlavatá
18. - 22. červenec - 8.00 - 11.00 - p. Eichlerová

od 25. července do 5. srpna - DOVOLENÁ

8. - 19. srpna - 8.00 - 11.00 - p. Hanušová
od 22. srpna - 8.00 - 11.00 - přípravný týden na nový školní rok

jiný čas po telefonické domluvě - 491 451 137


Všechna doučování organizovaná v ZŠ v tomto školním roce končí dnem 17. června 2022.


Výsledky ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2022/23 v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD pro cizince - Зарахування до 1-го курсу для українських дітей na školní rok 2022-23 v меню UKRAJINA - Україна


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD  na školní rok 2022-23 v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


Doučování žáků škol - informace rozeslány zákonným zástupcům, popis v menu INFORMACE PRO RODIČE


POZOR ZMĚNA - karanténa třídy 6. B trvá do středy 2. února 2022


POZOR ZMĚNA - karanténa třídy 8. A trvá do středy 2. února 2022

Karanténa 7. C - do středy 2. února 2022 včetně

Karanténa třídy 4. B, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B - do pondělí 31. ledna 2022 včetně.


ŘEDITELSKÉ VOLNO - pondělí 31. leden 2022 až čtvrtek 3. únor 2022

Výpis z vysvědčení bude ve ŠKOLA ONLINE zpřístupněm dne 31. ledna v dopoledních hodinách.
Papírový výpis žáci obdrží ihned po příchodu do školy, tedy v pondělí 7. února 2022. 

Pro žáky 1. a 2. ročníku bude otevřena školní družina od 6.00 do 16.00 ve dnech ředitelského volna (PO - ČTV). Každá třída má své oddělení. Z důvodu současné epidemiologické situace prosím posílejte své děti do školní družiny pouze v nezbytně nutných případech a využíjte co nejkratší dobu pobytu v ŠD.


Třída 4. B - od 28. ledna 2022 - karanténa


Dle aktuální situace, po pondělním testování (31. ledna 2022), vedení školy rozhodne, zda v následujících dnech bude z organizačních důvodů, vysoké absence žáků a nemocnosti pedagogů, vyhlášeno ředitelské volno. Pro žáky 1. a 2. ročníku by byla možnost dát dítě v době vyhlášení ředitelského volna (i nepřihlášené dítě) do školní družiny od 6.00 do 16.00.
V pátek 4. února 2022 - pololetní prázdniny.


Třída 5. A, 6. C - distanční výuka dne 25. ledna 2022 (důvod karanténa) do středy 26. ledna, od čtvrtka 27. ledna prezenční výuka.


Třída 4. A - distanční výuka dne 24. ledna 2022 (důvod karanténa) do středy 26. ledna, od čtvrtka 27. ledna prezenční výuka.


Třída 7. A - distanční výuka dne 24. ledna 2022 (důvod karanténa), od úterý 25. ledna prezenční výuka.


Třída 4. B - prezenční výuka od 24. ledna 2022


Zápis do 1. tříd se uskuteční 19. a 20. dubna 2022. Rezervační systém bude spuštěn v březnu.


20. leden 2022 - třída 4. B v karanténě


Od 14. ledna je pevná linka 491 451 137 v provozu.

Dočasně (12. a 13. ledna) nefunguje telefonní číslo 491 451 137, prosím volejte na:
774 153 157 - sekretariát
774 153 158 - zástupkyně 2. stupeň
774 153 500 - zastupkyně 1. stupeň ZŠ
602 636 400 - školní družina


Dne 14. a 15. února 2022 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy.
V období od 3. do 16. ledna 2022 se bude testovat 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 1x týdně, a to každé pondělí.
Nově se budou testovat i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.
V případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel.
Škola i nadále umožňuje testování doneseným testem - musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování - o této skutečnosti je nutné informovat třídního učitele nebo vedení školy předem (sepsání darovací smlouvy). Leták pro rodiče rozeslán přes ŠKOLA ONLINE. Dokumenty ke stažení v  menu INFORMACE PRO RODIČE


Ve třídě 3. B  bude, dle vyhodnocení počtu žáků, probíhat od pondělí 3. ledna DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 20. - 22. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 6. A je od soboty 18. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 15. a 16. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 8. B je od pátku 17. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 13. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Chlapci ze 7. A jsou od pátku 17. prosince v karanténě (společný TV - chlapci 7. A a 7. B - 10. prosince)


Třída 7. B je od pátku 17. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 10. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 7. A je od pátku 10. prosince v karanténě. V pátek 10. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 3. 12. ve škole). V pátek 10. prosince nabízíme možnost PCR testů v ZŠ v 7.10 - Muf. učebna - 2. patro, budova ul. Zelená, vstup hlavními dveřmi (ne přes šatny náměstí). Po testování odchází žáci domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 5. A je od úterý 7. prosince v karanténě. V úterý 7. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní a ti, kteří nebyli 1. 12. ve škole). V úterý 7. prosince nabízíme možnost PCR testů v ZŠ ve 14.00. Sraz žáků před budovou Lidická ve 14.00, po testování odchází domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Žáci z ranní ŠD 23. 11. mají karanténu. Rodiče informování přes škola online.


Třída 4. A a oddělení II. speciální třídy je od pondělí 29. listopadu v karanténě. Od pondělí 29. listopadu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). V úterý 30. listopadu nabízíme možnost PCR testů v ZŠ od 7.15. Sraz žáků na školním dvoře, po testování odchází domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 5. B je od pátku 26. listopadu v karanténě. Od pondělí 29. listopadu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Pokud více než polovina žáků zvládne přes víkend a během pondělí PCR test s negativním výsledkem, mohou od úterý do školy a výuka bude prezenční. V opačném případě zůstávají všichni doma do 3. prosince a bude probíhat distanční výuka. Veškeré aktuální informace bude v pondělí 29. listopadu sdělovat třídní učitelka.


Třída 1. A je v pátek 26. listopadu v karanténě. V tento den bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). V následujícím týdnu chodí do školy žáci, kteří mají negativní PCR test. Ostatní zůstávají do 3. prosince doma. V dalším týdnu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA pouze v případě, že více jak polovina žáků zůstane doma. Veškeré aktuální informace bude sdělovat třídní učitelka.


Ve třídě 6. A bude probíhat od čtvrtka 25. listopadu do čtvrtka 2. prosince  DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Všem žákům a rodičům byly zaslány pokyny z hygieny do mailových schránek a do zpráv ve ŠKOLA ONLINE.


Ve třídě 7. C bude probíhat ve čtvrtek 18. listopadu a v pátek 19. listopadu  DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Všem žákům a rodičům byly zaslány pokyny z hygieny do mailových schránek a do zpráv ve ŠKOLA ONLINE.


Žáci 1. až 4. ročníku a speciálních tříd, kteří mají výuky v budově Komenského, budou od úterý 2. listopadu vstupovat do budovy školy přes šatny vchodem ze školního dvora.


Ve třídě 7. A bude probíhat v pondělí 1. listopadu a v úterý 2. listopadu DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Další informace budou sděleny dle aktuální situace, která se může změnit ze dne na den. Prosím sledujte webové stránky a informace v portále ŠKOLA ONLINE. Děkujeme


V pondělí 25. října a v úterý 26. října probíhá běžná prezenční výuka dle rozvrhu.


Informační schůzka pro 7. ročník k lyžařskému výcviku se uskuteční ve středu 3.listopadu od 15.00 v budově Husovo náměstí, 2. patro, učebna fyziky.


Neformální setkání zákonných zástupců žáků 1. ročníku a vedení školy se uskuteční v úterý 19. října od 15.30 v budově ulice Zelená, 2. patro, Muf učebna. Přijďte si popovídat u kávy či čaje o věcech "školních i neškolních". Na setkání s vámi se těšíme.


Nové informace k doučování nabízených ve škole v menu INFORMACE PRO RODIČE


Nové informace v menu PŘIJÍMAČKY - 9. ročník


Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.


ZMĚNA TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍK - vzhledem k organizaci výuky se testování prvňáčků uskuteční 1. září druhou vyučovací hodinu, hned po slavnostním uvítání. Prosíme rodiče, kteří mají potvrzení, které prvňáčka "osvobozuje" z testování, aby jej přinesli první den.


Informace k zahájení nového školního roku 2021/22 v menu INFORMACE PRO RODIČE. Žák, který byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí je povinen prostřednictvím zákonného zástupce tuto skutečnost škole nahlásit.


Dne 27. září 2021 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:
pondělí, úterý, středa 8.00 - 10.00 - červenec, 16. - 31. srpen
V případě potřeby jiného termínu a času prosím po telefonické domluvě 774153157 nebo 491451137
Od 1. srpna do 15. srpna čerpání dovolené.


Výsledky voleb zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


 

 

ZŠ Česká Skalice vás zve na den otevřených dveří. Všechny budovy školy a zahrada budou pro veřejnost otevřeny 8. září 2022 od 16:30 do 17:30


Certifikované testování 9. ročník - výsledky ZDE


DOUČOVÁNÍ ve školním roce 2021-22

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL začalo v září 2021, i nadále pokračuje, a to až do srpna 2022. Jedná se o projekt Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy a je financován z prostředků EU - Nástroje pro oživení a odolnost EU. V současné době doučování z tohoto projektu poskytuje 15 pedagogických pracovníků naší školy. Pokud má vaše dítě problémy v libovolné vzdělávací oblasti, potřebuje látku dovysvětlit, neváhejte se obrátit o pomoc a více informací na třídního učitele. 


tábor skalice2022

 


Nové informace k testování žáků od 3. ledna 2022:

METODICKÝ POKYN PŘEDÁVÁNÍ DAT A SOUČINNOST ŠKOL S KHS PŘI TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022.

Testování leták pro rodiče A4

Testování leták pro ředitele A4

Ve školním roce 2021/22 škola nabízí pro zájemce od 5. ročníku do 9. ročníku  pravidelné doučování z matematiky a anglického jazyka:

M5, 6 - Alena Žučková 
M7 – Marek Hejzlar – pondělí od 14 h (učebna VII. A) – žáci zvoní na sborovnu
M8 – J. Geťko – pondělí
M9 – Hlavatá – termín je pondělí od 14 h
AJ5, 6– Pavlová – úterý 14 h
AJ7, 8 – J. Leskovský – úterý

Další doučování je možné realizovat po domluvě s těmito pedagogickými pracovníky:
J. Polončeková, D. Jiroušková, V. Malá, H. Eflerová, R. Turičíková
G. Hurdálková
L. Hrušková, Š. Koudelková, M. Švarc, M. Dvořáček, M. Mojžíšková, J. Kudrnáčová

Doučování ve školní družině pro žáky 2. až 5. ročníku:
M. ŠVARC: středa 13.40 - 15.00 čtvrtek 13.40 - 15.00 pátek 12.40 - 13.30
M. DVOŘÁČEK: pondělí 13.40 - 15.00 úterý 13.40 - 15.00 pátek 13.40 - 15.00

Pokud je další zájem o sjednání doučování - kontaktujte D. Eichlerovou - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a nabídneme doučování studentům Ped. f. HK

OSTATNÍ DOUČOVÁNÍ nepravidelná, vždy po předchozí domluvě s pedagogem.


Zahájení školního roku 2021/22

Pravidelné vyučování ve školním roce 2021/22 bude zahájeno
ve středu 1. září 2021 v 7:55 hodin

Žáci si přinesou přezůvky (neplatí pro budovu Komenského)
(nedovoluje se černá a látková podrážka)
a psací potřeby.

(vyučování bude ukončeno v 9.35 – 1. a 2. ročník,
v 10.40 – 3. a 4. ročník a speciální třídy,
v 11.35 – 5. a 6. ročník, v 11.00 – 7. až 9. ročník)

Umístění tříd:

I. stupeň – budova v ul. Komenského – žáci budou do této budovy vstupovat vchodem z ulice Komenského (školní dvůr včetně šaten je uzavřen, žáci se nebudou po dobu uzavření přezouvat)

přízemí                  speciální třídy
I. poschodí             vlevo: 3. A,  vpravo: 4. B, 4. A
II. poschodí            vlevo: 2. A, 1. A, 2. B, 1. B, vpravo: 3. B

II. stupeň – budova v ul. Zelená

1. poschodí                    7. A, 8. A
2. poschodí                    8. B

II. stupeň – budova na Husově náměstí

přízemí                 9. A
I. poschodí           9. B, 7. B, 7. C

II. stupeň – přístavba, ul. Lidická

přízemí                 školní družina
I. poschodí           5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 6. C

Budovy školy se otevírají v 7:35 hodin.

Prosíme, aby doprovod prvňáčků měl po celou dobu slavnostního zahájení školního roku ochranu dýchacích cest.

Plošné preventivní testování žáků:

1. září proběhne testování žáků na COVID - 2. - 9. ročník
ZMĚNA - 1. září proběhne testování žáků na COVID - 1. ročník - druhou vyučovací hodinu
další testování všech žáků proběhne ve dnech 6. a 9. září

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovení pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování - doložit) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od pozitivního testu na covid-19 - doložit), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 • Žádné osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy
 • Ve společných prostorách všichni zakryté dýchací cesty dle aktuálně platného mimořádného opatření MZd (neplatí pro osoby s poruchou intelektu a pro osoby s lékařským potvrzením)
 • Žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou si nemohou vyzvedávat obědy
 • pokud žák neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj výjimka, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze za dodržení přísnějších režimových opatření (ochrana dýchacích cest po celou dobu, nesmí cvičit, zpívat), testovaní žáci a žáci s potvrzením výše uvedeným ve třídě roušku nemají
 • v případě odmítnutí testování i nošení ochranného prostředku dýchacích cest nelze umožnit žákovi osobní přítomnost ve škole, žák není automaticky omluven, je třeba ho omluvit v souladu se školním řádem
 • žákům s pozitivním výsledkem testu je zakázána osobní přítomnost ve škole
 • žák s pozitivním testem je povinen prostřednictvím zákonného zástupce informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotnických služeb, žák se vrací zpět do výuky po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení povinné izolace, vždy informuje školu
 • v případě znemožnění prezenční výuky pro více než polovinu žáků třídy, přechází se na distanční výuku, v ostatních případech se postupuje obdobně jako při běžné absenci – dodání informací, výukových materiálů v prostředí Teams, moodle, škola online, mail, telefonicky
 • žáci se testují pouze ve škole (ne v ŠD)
 • žáci, kteří přijdou do školy později (po 1VH, popř. následující den) se testují dodatečně 
 • Pedagogičtí pracovníci provádí dohled nad samoodběrem při testování. Viz manuál v Teams – Pedagogové – Obecné – Aktuální oznámení a https://testovani.edu.cz. V den testování seznámí žáky se způsobem provedení. Součinnost 1. a 6. září poskytnou zastupující učitelé a asistenti pedagoga. 1. září DRUHOU VYUČOVACÍ HODINU poskytnou AP 1. stupně součinnost při testování žáků v 1. ročníku. Dne 9. září proběhne nejprve první vyučovací hodinu testování žáků celé třídy, tedy v dělených hodinách se nejprve žáci otestují, poté se rozejdou do skupin.

Anketa – DV – 2021 – výsledky žáci ke stažení ZDE

 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak