Aktuality

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:
pondělí, úterý, středa 8.00 - 10.00 - červenec, 16. - 31. srpen
V případě potřeby jiného termínu a času prosím po telefonické domluvě 774153157 nebo 491451137
Od 1. srpna do 15. srpna čerpání dovolené.


Výsledky voleb zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

 

DOUČOVÁNÍ BĚHEM PRÁZDNIN - ČERVENEC, SRPEN 2021 ZDE

ZŠ nezodpovídá za bezpečnost žáků při příchodu a odchodu z hodin doučování.


Návod k registraci k PCR vyšetření pro žáky a zaměstnance ZDE


PROSTOR PRO nabízí:
službu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLÍDEK v rámci organizace PROSTOR PRO, o.p.s., jeho terénní formu, která v obci Česká Skalice nabízí služby sociální prevence dětem a mladým lidem: https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nzdm-klidek/klidek-skalice

Další nabídka:
Možnosti využití sociálních služeb – ke stažení ZDE

 


Leták pro 1. stupeň

priloha 834641721 2 leták pro 1. stupěň thumb

Leták pro 2. stupeň

priloha 834641721 3 leták pro 2. stupěň thumb

Doporučené odkazy

Doporučované odkazy ke stažení zde

 

Informace pro školy od 14. října ZDE

Aplikace eRouška - více informací ZDE


COVID-19 opatření

Od 5. října platí, že neprobíhá klasická výuka HV po dobu 14 dní (zatím). Do výuky HV bude zařazena teorii nebo poslechy hudby. Na 2. stupni je zakázána TV ve vnitřních prostorách – tedy buď bude probíhat venku nebo žáci půjdou na procházku nebo proběhne výuka dopravní výchovy a zdravovědy. Více v pokynech níže.

od 18. září platí povinnost nosit roušku pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu 2. stupně ZŠ

Informace pro školy od 18. září

Opatření hromadné akce

Algoritmus respirací

Algoritmus izolace a karanteny

COVID ve školách

Provoz škol vzhledem ke COVID (nové)

Nařízení KHSHK (nové)


Vážení rodiče, milí žáci, i v letošním školním roce škola nabízí zájmové útvary prostřednictvím SVČ Bájo. Veškeré informace ohledně zájmových útvarů získáte v SVČ Bájo.

Základní škola svým žákům nabízí možnost doučování, individuálních konzultací (po domluvě s pedagogem) a přípravy na soutěže.

PRAVIDELNÉ doučování (zahájení 1. říjen, ukončení 31. květen):

MATEMATIKA - 5. a 6. ročník - Jan Geťko - pondělí 14.00

MATEMATIKA - 7. ročník - Marek Hejzlar - úterý 14.00

MATEMATIKA - 8. ročník - Hana Hlavatá - středa 14.00

MATEMATIKA - 9. ročník - Alena Žučková - středa 14.00

FYZIKA - 2. stupeň - Alena Žučková - úterý od 7.00 - dle potřeby žáků, vždy po předchozí domluvě

ANGLICKÝ JAZYK - 5. - 9.  ročník - Jan Leskovský - dle potřeby, vždy po přechozí domluvě

BADATELSKÝ KLUB - 2. stupeň a 5. ročník - Kateřina Havelková - úterý od 15.00

Pro žáky od 2. do 5. ročníku nabízíme možnost vypracování domácí přípravy pod vedením školního asistenta A. Koutského každý den od 13.00 do 14.30. Tato příprava bude probíhat v prostorách školní družiny - v jazykové učebně, budova ul. Lidická.

NÁPRAVY LOGOPEDICKÝCH VAD - žáci 1. a 2. ročníku -  více informací u p. uč. Malé

OSTATNÍ DOUČOVÁNÍ nepravidelná, vždy po předchozí domluvě s pedagogem.

Všichni žáci přicházejí a odcházejí z doučování na vlastní zodpovědnost. Časový rozsah si žák řídí sám. Pedagogický pracovník nezodpovídá za bezpečnost žáka mimo učebnu (příchod, odchod), ve které se doučování koná.


Informace pro rodiče žáků 1. tříd ke stažení ZDE

Potřeby do 1. třídy ke stažení ZDE

Sešity 1. stupeň ZDE

Sešity pro žáky 6. až 9. ročníku ZDE


Zahájení školního roku 2020/21

Pravidelné vyučování ve školním roce 2020/21 bude zahájeno

v úterý 1. září 2020 v 7:55 hodin

Žáci, kteří mají kmenové třídy v ul. Zelená, Husovo náměstí a ul. Komenského si přinesou přezůvky.
(nedovoluje se černá a látková podrážka)
Žáci, kteří mají kmenovou třídu v budově ul. Lidická se nebudou po dobu dokončení rekonstrukce ve škole přezouvat.

Všichni žáci si přinesou psací potřeby a poznámkový sešit.

Vyučování bude ukončeno v 9.35 – 1. až 3. ročník, speciální třídy,
v 10.40 – 4. ročník,
v 11.35 – 5. až 9. ročník

Umístění tříd:

I. stupeň – budova v ul. Komenského

          přízemí        speciální třídy

          I. poschodí vlevo: 2. A

                            vpravo: 3. B, 3. A

          II. poschodí vlevo: 1. A, 5. B, 1. B, 4. B

                              vpravo: 4. A, 2. B

II. stupeň – budova v ul. Zelená

                    1. poschodí            9. C, 7. A

                    2. poschodí            7. B

II. stupeň – budova na Husově náměstí

            přízemí                  8. A

          1. poschodí            9. A, 9. B, 8. B

II. stupeň – přístavba, ul. Lidická

            přízemí                  školní družina

          1. poschodí            6. A, 6. B, 6. C, 5. A, 5. C

 

Budovy školy se otevírají v 7:35 hodin.


Vážení rodiče,

vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali  v bezpečném a příjemném prostředí. Informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19.

 • Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a dle pokynu učitelů – zakrytí úst a nosu dle aktuální situace. Sledujte prosím aktuální situaci.
 • Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
 • Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
 • Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit, budeme Vás kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout, (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V průběhu školního roku u chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
 • Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“
 • Vyučující zajistí častější větrání učeben.
 • Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
 • TV bude probíhat přednostně venku dle počasí.
 • Pokusíme se zmenšit mísení žáků, žáci nechodí volně po škole, pohyb pouze na patře, kde mají kmenovou učebnu, nenavštěvují žáky z jiné třídy.
 • Prosíme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání.

       


ŠKOLNÍ ROK 2019-20

ZŠČS zahrada

První etapa – odkaz zde


 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak