Aktuality

NABÍDKA DOUČOVÁNÍ v menu INFORMACE PRO RODIČE


Čtvrtek - 7. září 2023 - od 15.00 přednáška školního metodika prevence pro zájemce ze strany zákonných zástupců - učebna fyziky - Husovo náměstí, od 16.00 třídní schůzky, od 16.30 do 17.30 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - v menu INFORMACE PRO RODIČE


Informace k zahájení školního roku 2023-24 v menu INFORMACE PRO RODIČE a v menu UKRAJINA


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - v menu INFORMACE PRO RODIČE


PROVOZ ŠKOLY BĚHEM PRÁZDNIN - úřední hodiny

2. 7. – 21. 7. 2023 -pondělí a středa od 8,00 – 12,00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek - předem domluvit na telefonním čísle 774 153 157 nebo 491 451 137 nebo pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

24. 7. – 4. 8. 2023 dovolená

7. 8. – 18. 8. 2023 - pondělí a středa od 8,00 – 12,00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek - předem domluvit na telefonním čísle 774 153 157 nebo 491 451 137 nebo pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

21. 8. – 25. 8. 2023 - pondělí – pátek od 8,00 – 12,00 hodin, mimo domluvit předem na telefonním čísle 774 153 157 nebo 491 451 137 nebo pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

28. 8. – 1. 9. 2023 - pondělí – pátek od 8,00 – 15,30 hodin


Dokládání zdravotní způsobilosti na přihlášky na střední školy - více v menu Přijímačky 9. ročník


Nabídka pro školní rok 2023/24 - nepovinný předmět NÁBOŽENSTVÍ - více informací v menu INFORMACE PRO RODIČE


DOUČOVÁNÍ během letních prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE


Výsledky ZÁPISU DO 1. TŘÍD  v menu  ZÁPIS DO 1. TŘÍD


Výsledky dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY  v menu INFORMACE PRO RODIČE


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - úterý 18. dubna 2023 od 16.00


Dotazníkové šetření - www.mapaskoly.cz. Prosíme o součinnost, zpřístupněno do Velikonoc (včetně). Hesla byla zaslána na email, popř. kontaktujte prosím VP Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za spolupráci.


ZÁPIS DO 1. TŘÍD - registrace spuštěna od 6. března 2023 od 6.00 na tomto odkaze: 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zscs/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3414


Zápis do 1. tříd proběhne v termínu 20. - 21. 4. 2023 - registrace od 6. března 2023 - více v menu  ZÁPIS DO 1. TŘÍD a v menu UKRAJINA


3. února 2023 - uzavřena SH a multifunkční hřiště z důvodů oprav


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - úterý 22. listopadu od 16.00


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro žáky od 10 do 14 let, více v menu INFORMACE PRO RODIČE


AKTUÁLNĚ PRO 9. ROČNÍK - po ukončení třídních schůzek v úterý 22. listopadu 2022 se uskuteční prezentace středních škol pro vycházející žáky a jejich rodiče. Prezentace se bude konat v 16:30 ve třídě 8.B na Husově náměstí.


Krásný den všem,
máme pro Vás jedno skvělé překvapení! Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 21.10.2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. Více v menu ZPRÁVY ZE ŠKOLY


Nabídka doučování (financováno z NPO) v menu INFORMACE PRO RODIČE


Výstava v IC - prezentace Základní školy, Česká Skalice, okres Náchod - více v menu INFORMACE PRO RODIČE


Stanoven termín schůzky - 7. ročník lyžařské výcviky - středa 2.11.2022, v 15.00 - učebna fyziky - Husovo náměstí


Seznam sešitů pro žáky 2. stupně přidán v menu INFORMACE PRO RODIČE


Zahájení školního roku a rozmístění tříd v menu INFORMACE PRO RODIČE меню UKRAJINA - Україна

 

 

Školní rok 2023-24

Dokládání zdravotní způsobilosti na přihlášky na střední školy 

Upozorňujeme na Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.. Podle tohoto nařízení není u některých oborů stanoveno potvrzování zdravotní způsobilosti. Na přihlášce tedy není vyžadováno potvrzení lékaře. Jedná se o následující skupiny oborů vzdělání: 

- 16 Ekologie a ochrana životního prostředí 

- 18 Informatické obory 

- 63 Ekonomika a administrativa 

- 78 Obecně odborná příprava 

- 79 Obecná příprava (s výjimkou oboru vzdělání 79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou) 

U ostatních skupin oborů dle NV č. 211/2010 Sb. je nutné individuálně ověřit, zda konkrétní obor vzdělání zvláštní zdravotní požadavky vyžaduje nebo nevyžaduje. Výchovná poradkyně pomůže žákům tuto skutečnost vyhledat. 


Prezentace SŠ a zaměstnavatelů se bude konat 3. - 4. 11. 2023 v náchodské sokolovně.


Školní rok 2022-23

JEDNOTNÉ STÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Typ oboru vzdělání

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

Čtyřleté a nástavbové obory

13.4.2023

14.4.2023

10.5.2023

11.5.2023

Šesti- a osmiletá gymnázia

17.4.2023

18.4.2023

 

Termíny podání přihlášek:

talentová zkouška

do 30.11.2022

bez talentové zkoušky

do 1.3.2023

Vyplňování a podávání přihlášek:

  1. škola připraví tiskopis a předvyplní jej
  2. žák vyplní povinné údaje (popř. lékařskou prohlídku) a přinese do školy
  3. škola opatří přihlášku razítkem a podpisem ředitelky školy
  4. žák podá včas na střední školu

Pro první kolo lze podat až dvě přihlášky (bez i s talentovou zkouškou).

V dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Do dvou oborů na jedné škole je nutné podat dva tiskopisy přihlášky.


Zápisové lístky

Žákům bude rozdán zápisový lístek a jeho převzetí potvrzeno podpisem žáka.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

Další informace k zápisovým lístkům naleznete na:

 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zapisoveho-listku-na-stredni-skolu


Ke stažení:

výsledky PŘ - 2022

Přihláška

Přihláška SŠ - vzor

2022-2023 Celková informace přijimací řízení SŠ

Zápisový lístek VZOR

Další informace:
https://prijimacky.cermat.cz/pravni-predpisy 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

 


 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak