ZŠ Česká Skalice

Přihlášení

Aktuality

Veškeré informace k ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-20 již dostupné v  INFORMACE PRO RODIČE

Seznamy žáků do 1., 2. a 6. tříd již dostupné v  INFORMACE PRO RODIČE

Informace o přechodových místech v ul. Lidická. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Odměny pro žáky 3. až 9. ročníku za vzorné chování, vstřícnost a plnění povinností. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Nová informace pro žáky a rodiče žáků 9. tříd - slavnostní předávání vysvědčení - naleznete v INFORMACE PRO RODIČE

V ulici Lidická probíhají stavební úpravy silnice, prosíme o zvýšené dodržování bezpečnosti.

Poděkování našim partnerům a sponzorům naleznete v SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY

Poděkování všem účastníkům ZÁJEZDU DO LONDÝNA za chování během celého výjezdové týdne :-)

POZOR ZMĚNA - Odjezd na zájezd do Anglie ve 22.00, sraz ve škole na náměstí mezi 21.00 - 21.15.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE K ZÁJEZDU DO LONDÝNA naleznete v INFORMACE PRO RODIČE

DALŠÍ ZMĚNA termínu třídní schůzky pro třídu 1. A - Mgr. Jiřina Polončeková - středa 24. dubna od 16.00 - informace v ŠKOLNÍ ROK, HLAVNÍ STRÁNKA

Informace k zápisu (15. a 16. dubna 2019) do 1. tříd a do ŠD (13. května 2019) naleznete v ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Změna termínu třídních schůzek pouze pro třídy 2. B, 4. A, 4. B - informace v ŠKOLNÍ ROK, HLAVNÍ STRÁNKA

Přednáška - Náchod - Beránek - 13. března od 17.00 - KYBERŠIKANA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Doporučujeme rodičům přednášku DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, která se uskuteční 20. února od 17.00 v aule ZŠ TGM Náchod

Nové fotografie v FOTOGALERIE

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Dne 12. února odpadají konzultační hodiny Mgr. Jiřiny Kaválkové - výchovné poradkyně z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

V zájezdu Královský Londýn a Kolín nad Rýnem v termínu 29. 4. - 5. 5. 2019 jsou tři volná místa. Informace u p. zástupkyně I. Macháčkové.

Od 17. do 24. února bude na naší škole působit 6 studentů v rámci PROJEKTU EDISON - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Naše škola je od ledna 2019 zapojena do projektu Šablony II. Jednou z aktivit je zapojení odborníka z praxe do hodin anglického jazyka. Pan Ismail Helail dochází do hodin anglického jazyka 5., 6., 7. a 9. ročníku 1x měsíčně. Za přítomnosti pedagoga vede hodinu, bude se s žáky věnovat především konverzačním tématům.

Nová nabídka - BADATELSKÝ KROUŽEK - více informací - p. uč. Havelková

Naše škola vstoupila do projektu NENECH TO BÝT - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

4. prosince - OTEVŘENÉ HODINY V 1. C. Srdečně zveme rodiče prvňáčků na 1, 2, 3 VH - ul. Komenského třída 1. C

20. listopadu odpadají konzultační hodiny speciálního pedagoga.

Nové informace k zájezdu KRÁLOVSKÝ LONDÝN a KOLÍN NAD RÝNEM v INFORMACE PRO RODIČE

Upozorňujeme na blížící se termín třídních schůzek - čtvrtek 15. listopadu 2018

Nové informace v FOTOGALERIE

Blíží se termín TŘÍDNÍCH SCHŮZEK!!! Speciální pedagog bude 15. listopadu k dispozici na konzultaci rodičům na 2. stupni (ul. Zelená) v multifunkční učebně - 2. patro, vedle ředitelny již od 15.00.

Nabídka POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO ANGLIE - pro 6. - 9. ročník - více v INFORMACE PRO RODIČE

Doučování matematiky - termíny a časy pro jednotlivé ročníky - INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka konzultací pro prvňáčky v případě špatné výslovnosti - více v INFORMACE PRO RODIČE

Na našich webových stránkách byla vytvořena nová sekce SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY, velké poděkování všem, kteří nám pomáhají finančně, materiálně, popř. organizací nejrůznějších aktivit pro žáky naší školy. Sekce bude průběžně doplňována a aktualizována.

DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM za zájem, který projevili návstěvou v naší škole!!!

Nová nabídka koužků - ANGLICKÝ JAZYK pro 1., 2. ročník, KERAMICKÝ KROUŽEK - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v MENU Přijímačky - 9. ročník

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ke stažení zde

ŠKOLNÍ DRUŽINA má volnou kapacitu, prosíme zájemce ze 3., 4., 5. tříd kontaktovat školní družinu tel: 602636400

Výsledky našich žáků v přijímacích zkouškách rok 2018 si můžete prohlédnout - PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍK

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně - INFORMACE PRO RODIČE

ZAKTUALIZOVÁNY DOKUMENTY pro školní rok 2018/19

Nabídka doučování a zájmových útvarů je stále rošiřována - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka SPORTOVNÍCH AKTIVIT - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka NÁBOŽENSTVÍ

Nabídka ŠACHOVÝ KROUŽEK

Nabídka VESELÁ VĚDA

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

více informací INFORMACE PRO RODIČE

 

Pro nadcházející školní rok 2018/2019 jsme spustili nové webové stránky.

Číst dál...

 

 

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

Bedřicha Smetany

 

pobočka Česká Skalice

Adresa:

Komenského 554

552 03, Česká Skalice

Vedoucí pobočky: PaedDr. Alena Vlčková
Telefon 777 816 819

 


 

ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují pobočka v České Skalici, školní rok 2019/20

DOMLUVA ROZVRHU

BUDOVA ZŠ KOMENSKÉHO 554 (přízemí)

HUDEBNÍ OBOR

p. uč. Miroslav Bartoň (klarinet) – 5. 9. ve 14:30

p. uč. Mgr. Jaroslava Gaberová (klavír) – 3. 9. v 15:00

p. uč. Mgr. Viktorija Petříková (klavír) – 6. 9. ve 13:00

p. uč. Mgr. Olga Prušinovská (zobcová flétna) – telefonicky

p. uč. Pavel Staněk (klavír) – 3. 9. v 17:00

p. uč. Mgr. Ilona Věříšová (sólový zpěv) – 5. 9. ve 14:00

p. uč. PaedDr. Alena Vlčková (hudební nauka a klavír) - 3. 9. od 14:00

p. uč. Miloslav Vondřejc (klavír – žáci P. Vítové) – 4. 9. ve 14:00

uč. Lidmila Netíková (kytara) – 3. 9. ve 13:00 – 13:30

TANEČNÍ OBOR

výuka a rozvrh bude upřesněn

           

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

p. uč. Bc.A Lucie Prouzová - 3. 9. ve 15:00 v malé tělocvičně

 

HUDEBNÍ NAUKA školní rok 2019/2020

 1. ročník - ÚTERÝ 13.15 - 14.00
 2. ročník - ÚTERÝ 14.05 - 14.50
 3. ročník - ÚTERÝ 14.55- 16.00
 4. a 5. ročník - ČTVRTEK 16.00- 17.05

 


Vážení rodiče,

s radostí vám oznamuji, že jsme přijali všechny žáky, kteří přišli k zápisu 22. 5. do naší pobočky ZUŠ v České Skalici. Dostavte se, prosím, první týden v září domluvit si rozvrh s konkrétními učiteli. Rozpis bude vyvěšen na škole poslední týden v srpnu a také na webových stránkách školy. Bližší informace na tel. 777 816 819. Těšíme se na nové žáky!

Alena Vlčková, vedoucí pobočky


 


 

ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují pobočka v České Skalici, školní rok 2018/19

BUDOVA ZŠ KOMENSKÉHO 554 (přízemí)

HUDEBNÍ OBOR

 • uč. Miroslav Bartoň (klarinet) – 5. 9. ve 14:30

 • uč. Mgr. Jaroslava Gaberová (klavír) – 3. 9. v 15:00

 • uč. Mgr. Viktorija Petříková (klavír) – 6. 9. ve 13:00

 • uč. Mgr. Olga Prušinovská (zobcová flétna) – telefonicky

 • uč. Pavel Staněk (klavír) – 3. 9. v 17:00

 • uč. Mgr. Ilona Věříšová (sólový zpěv) – 5. 9. ve 14:00

 • uč. PaedDr. Alena Vlčková (hudební nauka a klavír) - 3. 9. od 14:00

 • uč. Miloslav Vondřejc (klavír – žáci P. Vítové) – 4. 9. ve 14:00

 • uč. Lidmila Netíková (kytara) – 3. 9. ve 13:00 – 13:30

TANEČNÍ OBOR  –  VÝUKA A ROZVRH BUDE UPŘESNĚN

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – p. uč. bC. A Lucie Prouzová - 3. 9. v 15.00 v malé tělocvičně

 


 

Zprávy z pobočky ZUŠ Česká Skalice

 

Pobočka ZUŠ

29. 5. se uskutečnilo v Klubovně Svazu zahrádkářů Závěrečné vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru. Děvčata zatančila krásné choreografie na hudbu J. Pavlici, V. Trojana a lidovou hudbu a na závěr jako host vystoupil 4. ročník ze ZUŠ v Novém Městě n. M. s pohádkou O Šípkové Růžence na hudbu J. Uhlíře, která provázela film Tři bratři. Lit. dramatický obor, neboli soubor SKOČ, předvedl zdařilou Hru na hru, aneb co se může pokazit a čtyři dívky zarecitovaly veselé básně J. Žáčka. Na úplný konec čekalo diváky i žáky překvapení - tři humorné scénky jim předvedli dva žáci Jiráskova gymnázia v Náchodě, A. Budař a F. Šedivý, zakladatelé divadelního spolku ve Stárkově. Jejich vystoupení mělo velký úspěch, v sále nebyl nikdo, kdo by se nepobavil.

Ve stejný den zahrál flétnový soubor Fukando na Noci kostelů v Maloskalickém kostele. V programu vystoupil i pěvecký sbor Paleček ze ZUŠ v Novém Městě n. M. s krásnými duchovními písněmi.

3. 6. se v Jiřinkovém sále konalo Závěrečné vystoupení hudebního oboru. Vybraní žáci zahráli a zazpívali skladby z různých období, vystřídaly se flétny s klavírem, houslemi, kontrabasem, lesním rohem i saxofonem a krásné bylo i vystoupení pěveckého oddělení.

V týdnu od 8. 6. do 12. 6. probíhaly postupové zkoušky jednotlivých nástrojů a zkoušky z hudební nauky.

11. 6. se soubor Fukando a zájemci z tanečního oboru zúčastnili festivalu komorní hudby na hradě Houska. V tajemných prostorách zrekonstruovaného hradu se konal poprvé a velmi se vydařil.

V září zahájí naše pobočka již devátý školní rok. 1.září se koná zápis nových žáků do všech oborů, termíny pro zápis stávajících žáků budou  upřesněny poslední srpnový týden.

Všem učitelům, žákům i rodičům přeji krásné, slunečné prázdniny, plné pohody, odpočinku a krásných zážitků. Alena Vlčková, vedoucí pobočky


1. září jsme zahájili osmý školní rok naší pobočky ZUŠ. Celý první školní týden probíhaly zápisy do jednotlivých oborů a nástrojů. Do hudebního oboru se přihlásilo 15 nových žáků, z toho 8 na výuku klavíru, 5 na zobcovou flétnu, 1 na klarinet a 1 žák přibyl na sólový zpěv. Do tanečního oboru přišlo 9 nových žákyň. Celkem má tedy TO 23 žákyň a HO 70 žáků. Naše pobočka je od letoška již tříoborová, nově jsme otevřeli literárně dramatický obor, který bude u nás vyučovat Bc. Lucie Prouzová. Na první hodině se sešlo 11 děvčat a nejspíš to ještě není konečné číslo. Celkem tedy v tomto roce navštěvuje naši pobočku rekordních 104 žáků a vyučuje 9 učitelů. Všem dětem, učitelům i rodičům přeji úspěšný školní rok, plný krásné hudby. A. Vlčková


Pobočka ZUŠ zve na tradiční koncert Pocta svaté Cecílii 26. 11. v 17.30 ve Sboru Církve čs. husitské. Letos vystoupí vokálně - instrumentální soubor Harmoni a flétnový soubor Fukando. Harmoni spolu hrají a zpívají od roku 2010 pod vedením Martiny Kratěnové z Velké Jesenice. Jsou to bývalí a současní žáci novoměstské ZUŠ B. Smetany ve věku 14 - 22 let. Jejich hlavní činností je doprovod při bohoslužbách, svatbách, křtinách, ale hlavně je společné muzicírování baví a je to slyšet! Pravidelně pořádají vánoční a svatojánské koncerty ve spolupráci se ZUŠ v Nové Městě nad Metují. V roce 2013 se zúčastnili soutěže Cantate v Luhačovicích, kde získali hlavní ocenění.  Soubor Fukando vede p. uč. Olga Prušinovská. Hrají v něm žáci českoskalické pobočky ZUŠ na zobcové flétny. Pravidelně vystupují na vánoční výstavě Vánoce s květinou, Noci kostelů, Dnech evropského dědictví, cecilských koncertech a mnoha dalších akcích. Ve svém repertoáru mají skladby z období renesance, baroka, ale i současných autorů.

 

!--

ROZVRH HODIN

 

2014-2015

 

OD - DO

UČITEL

NÁSTROJ

UČEBNA

PONDĚLÍ

1230 - 1530

Gaberová

klavír

Aj

1530 - 1915

Staněk

klavír

Hv

ÚTERÝ

1225 - 1700

Prušinovská

flétny

Aj

1245 - 1630

Gaberová

klavír

Hv, Vv

1355 - 1625

Vlčková

klavír

HN

Vv, Hv

1500 - 1630

Prouzová

LDO

tělocvična

STŘEDA

1215 - 1700

Prušinovská

flétny

Aj

1230 - 1830

Petříková

klavír

Hv

tělocvična

1245 - 1600

Gaberová

klavír

Hv

tělocvična

1330 - 1820

Věříšová

sólový zpěv

Vv

ČTVRTEK

1315 - 1635

Vlčková

HN

klavír

Hv

1410 - 1730

Bartoň

klarinet

Vv

PÁTEK

1150 - 1530

Prušinovská

flétna

korepetice TO

 

Aj

tělocvična

1220 - 1530

Mrovcová

TO

tělocvična

1445 - 1915

Staněk

klavír

Hv

-->

 

Výroční zpráva 2010 - 2011

Výroční zpráva 2012 - 2013

Výroční zpráva 2013 - 2014

Historie

Pobočka Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují byla otevřena v České Skalici v září 2007. Předcházela tomu jednání obou zúčastněných městských úřadů, ředitelů škol, písemná vyjednávání s ministerstvem školství o zřízení pobočky a prominutí termínu podání žádosti a v neposlední řadě i předběžné průzkumy zájmu dětí na ZŠ i v MŠ v České Skalici. Kladná odpověď na žádost o zřízení pobočky přišla až 27.8.2007, přesto se díky ochotě ředitelů a učitelů obou škol začalo učit už druhý týden v září- hra na klavír. Výuka probíhá v hudebně 1. stupně ZŠ v Komenského ulici 554. Ve školním roce 2007/2008 v pobočce vyučovaly hru na tento nástroj dvě první paní učitelky - Mgr. Jaroslava Gaberová měla 5 žáků a Mgr. Viktorija Petříková 10 žáků. Od začátku také probíhá výuka hudební nauky, vyučuje Alena Vlčková.

Základní umělecká škola

Protože zájem žáků byl velký a bylo jasné,že kapacita novoměstské školy nebude stačit, hned v září 2007 jsme podali žádost o její navýšení. Ta však byla ministerstvem zamítnuta. Ukázalo se,že existuje pouze jediná cesta,jak získat větší kapacitu - některá ZUŠ v Královéhradeckém kraji by musela přenechat volná místa, které nevyužívá, novoměstské škole. Existenci naší pobočky zachránil pan ředitel ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou MgA. Jan Molinger a na tamním městském úřadě pro nás vydobyl 50 volných míst. Českoskalická pobočka se tedy mohla dále rozvíjet. Ve šk. roce 2008/2009 jsme otevřeli výuku na zobcovou flétnu. Do třídy Mgr. Olgy Prušinovské se přihlásilo 16 dětí, a tak v tomto školním roce navštěvovalo naši pobočku už 30 žáků. Díky sponzorským darům se podařilo v červnu roku 2009 zakoupit nové pianino Petrof. Od šk. roku 2009/2010 tak může výuka probíhat ve dvou učebnách.Základní umělecká škola V tomto školním roce k nám nastoupily další 3 paní učitelky - Jana Moravcová vyučuje hru na klavír, Markéta Ivachová zobcovou flétnu s možností pokračování hry na příčnou flétnu a Magdaléna Malá sólový zpěv. Paní učitelky Ivachová a Malá v tomto roce jsou ještě studentkami konzervatoře a výuku v naší pobočce využívají jako doporučenou praxi. Celkem tedy v naší pobočce působilo v tomto školním roce už 7 učitelů a docházelo k nám 42 žáků.

Každý rok v prosinci pořádáme vánoční koncert a v červnu závěrečné vystoupení. V roce 2009/2010 z kapacitních důvodů už paní učitelky měly každá své interní vystoupení a v květnu jsme poprvé uspořádali závěrečný koncert vybraných žáků v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové.

V roce 2009, 2010 a 2011 také žáci pobočky vystoupili na slavnostním vyhlášení literární soutěže Zlatá slova v Jiřinkovém sále.

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak