Základní umělecká škola

 

 

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

Bedřicha Smetany

 

pobočka Česká Skalice

Adresa:

Komenského 554

552 03, Česká Skalice

Vedoucí pobočky: PaedDr. Alena Vlčková
Telefon 777 816 819

 

ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují pobočka v České Skalici, školní rok 2017/2018

HUDEBNÍ NAUKA

1. ROČNÍK – čtvrtek 13:15 – 14:00

2. ROČNÍK – čtvrtek 14:05 – 14:50

3. ROČNÍK – čtvrtek 14:55 – 16:00

4. a 5. ROČNÍK – čtvrtek 16:05 – 17:10

 

VÝUKA

- v tělocvičně ZŠ Zelená 153 v České Skalici (2. stupeň)

TANEČNÍ OBOR  – pátek od 13.20 do 14.50

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – úterý od 14.30 do 16.00

 

Vernisáž

 

 


 

Zprávy z pobočky ZUŠ Česká Skalice

 

Pobočka ZUŠ

29. 5. se uskutečnilo v Klubovně Svazu zahrádkářů Závěrečné vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru. Děvčata zatančila krásné choreografie na hudbu J. Pavlici, V. Trojana a lidovou hudbu a na závěr jako host vystoupil 4. ročník ze ZUŠ v Novém Městě n. M. s pohádkou O Šípkové Růžence na hudbu J. Uhlíře, která provázela film Tři bratři. Lit. dramatický obor, neboli soubor SKOČ, předvedl zdařilou Hru na hru, aneb co se může pokazit a čtyři dívky zarecitovaly veselé básně J. Žáčka. Na úplný konec čekalo diváky i žáky překvapení - tři humorné scénky jim předvedli dva žáci Jiráskova gymnázia v Náchodě, A. Budař a F. Šedivý, zakladatelé divadelního spolku ve Stárkově. Jejich vystoupení mělo velký úspěch, v sále nebyl nikdo, kdo by se nepobavil.

Ve stejný den zahrál flétnový soubor Fukando na Noci kostelů v Maloskalickém kostele. V programu vystoupil i pěvecký sbor Paleček ze ZUŠ v Novém Městě n. M. s krásnými duchovními písněmi.

3. 6. se v Jiřinkovém sále konalo Závěrečné vystoupení hudebního oboru. Vybraní žáci zahráli a zazpívali skladby z různých období, vystřídaly se flétny s klavírem, houslemi, kontrabasem, lesním rohem i saxofonem a krásné bylo i vystoupení pěveckého oddělení.

V týdnu od 8. 6. do 12. 6. probíhaly postupové zkoušky jednotlivých nástrojů a zkoušky z hudební nauky.

11. 6. se soubor Fukando a zájemci z tanečního oboru zúčastnili festivalu komorní hudby na hradě Houska. V tajemných prostorách zrekonstruovaného hradu se konal poprvé a velmi se vydařil.

V září zahájí naše pobočka již devátý školní rok. 1.září se koná zápis nových žáků do všech oborů, termíny pro zápis stávajících žáků budou  upřesněny poslední srpnový týden.

Všem učitelům, žákům i rodičům přeji krásné, slunečné prázdniny, plné pohody, odpočinku a krásných zážitků. Alena Vlčková, vedoucí pobočky


1. září jsme zahájili osmý školní rok naší pobočky ZUŠ. Celý první školní týden probíhaly zápisy do jednotlivých oborů a nástrojů. Do hudebního oboru se přihlásilo 15 nových žáků, z toho 8 na výuku klavíru, 5 na zobcovou flétnu, 1 na klarinet a 1 žák přibyl na sólový zpěv. Do tanečního oboru přišlo 9 nových žákyň. Celkem má tedy TO 23 žákyň a HO 70 žáků. Naše pobočka je od letoška již tříoborová, nově jsme otevřeli literárně dramatický obor, který bude u nás vyučovat Bc. Lucie Prouzová. Na první hodině se sešlo 11 děvčat a nejspíš to ještě není konečné číslo. Celkem tedy v tomto roce navštěvuje naši pobočku rekordních 104 žáků a vyučuje 9 učitelů. Všem dětem, učitelům i rodičům přeji úspěšný školní rok, plný krásné hudby. A. Vlčková


Pobočka ZUŠ zve na tradiční koncert Pocta svaté Cecílii 26. 11. v 17.30 ve Sboru Církve čs. husitské. Letos vystoupí vokálně - instrumentální soubor Harmoni a flétnový soubor Fukando. Harmoni spolu hrají a zpívají od roku 2010 pod vedením Martiny Kratěnové z Velké Jesenice. Jsou to bývalí a současní žáci novoměstské ZUŠ B. Smetany ve věku 14 - 22 let. Jejich hlavní činností je doprovod při bohoslužbách, svatbách, křtinách, ale hlavně je společné muzicírování baví a je to slyšet! Pravidelně pořádají vánoční a svatojánské koncerty ve spolupráci se ZUŠ v Nové Městě nad Metují. V roce 2013 se zúčastnili soutěže Cantate v Luhačovicích, kde získali hlavní ocenění.  Soubor Fukando vede p. uč. Olga Prušinovská. Hrají v něm žáci českoskalické pobočky ZUŠ na zobcové flétny. Pravidelně vystupují na vánoční výstavě Vánoce s květinou, Noci kostelů, Dnech evropského dědictví, cecilských koncertech a mnoha dalších akcích. Ve svém repertoáru mají skladby z období renesance, baroka, ale i současných autorů.

 

 

Výroční zpráva 2010 - 2011

Výroční zpráva 2012 - 2013

Výroční zpráva 2013 - 2014

Historie

Pobočka Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují byla otevřena v České Skalici v září 2007. Předcházela tomu jednání obou zúčastněných městských úřadů, ředitelů škol, písemná vyjednávání s ministerstvem školství o zřízení pobočky a prominutí termínu podání žádosti a v neposlední řadě i předběžné průzkumy zájmu dětí na ZŠ i v MŠ v České Skalici. Kladná odpověď na žádost o zřízení pobočky přišla až 27.8.2007, přesto se díky ochotě ředitelů a učitelů obou škol začalo učit už druhý týden v září- hra na klavír. Výuka probíhá v hudebně 1. stupně ZŠ v Komenského ulici 554. Ve školním roce 2007/2008 v pobočce vyučovaly hru na tento nástroj dvě první paní učitelky - Mgr. Jaroslava Gaberová měla 5 žáků a Mgr. Viktorija Petříková 10 žáků. Od začátku také probíhá výuka hudební nauky, vyučuje Alena Vlčková.

Základní umělecká škola

Protože zájem žáků byl velký a bylo jasné,že kapacita novoměstské školy nebude stačit, hned v září 2007 jsme podali žádost o její navýšení. Ta však byla ministerstvem zamítnuta. Ukázalo se,že existuje pouze jediná cesta,jak získat větší kapacitu - některá ZUŠ v Královéhradeckém kraji by musela přenechat volná místa, které nevyužívá, novoměstské škole. Existenci naší pobočky zachránil pan ředitel ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou MgA. Jan Molinger a na tamním městském úřadě pro nás vydobyl 50 volných míst. Českoskalická pobočka se tedy mohla dále rozvíjet. Ve šk. roce 2008/2009 jsme otevřeli výuku na zobcovou flétnu. Do třídy Mgr. Olgy Prušinovské se přihlásilo 16 dětí, a tak v tomto školním roce navštěvovalo naši pobočku už 30 žáků. Díky sponzorským darům se podařilo v červnu roku 2009 zakoupit nové pianino Petrof. Od šk. roku 2009/2010 tak může výuka probíhat ve dvou učebnách.Základní umělecká škola V tomto školním roce k nám nastoupily další 3 paní učitelky - Jana Moravcová vyučuje hru na klavír, Markéta Ivachová zobcovou flétnu s možností pokračování hry na příčnou flétnu a Magdaléna Malá sólový zpěv. Paní učitelky Ivachová a Malá v tomto roce jsou ještě studentkami konzervatoře a výuku v naší pobočce využívají jako doporučenou praxi. Celkem tedy v naší pobočce působilo v tomto školním roce už 7 učitelů a docházelo k nám 42 žáků.

Každý rok v prosinci pořádáme vánoční koncert a v červnu závěrečné vystoupení. V roce 2009/2010 z kapacitních důvodů už paní učitelky měly každá své interní vystoupení a v květnu jsme poprvé uspořádali závěrečný koncert vybraných žáků v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové.

V roce 2009, 2010 a 2011 také žáci pobočky vystoupili na slavnostním vyhlášení literární soutěže Zlatá slova v Jiřinkovém sále.

 
Licenční certifikát - Drogy trošku jinak