Aktuality

Úrední hodiny v období hlavních prázdnin:

1., 4., 7, 8. červenec - 8.00 - 11.00 - p. Bederková
11. - 15. červenec - 8.00 - 11.00 - p. Hlavatá
18. - 22. červenec - 8.00 - 11.00 - p. Eichlerová

od 25. července do 5. srpna - DOVOLENÁ

8. - 19. srpna - 8.00 - 11.00 - p. Hanušová
od 22. srpna - 8.00 - 11.00 - přípravný týden na nový školní rok

jiný čas po telefonické domluvě - 491 451 137


Všechna doučování organizovaná v ZŠ v tomto školním roce končí dnem 17. června 2022.


Výsledky ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2022/23 v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD pro cizince - Зарахування до 1-го курсу для українських дітей na školní rok 2022-23 v меню UKRAJINA - Україна


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD  na školní rok 2022-23 v menu ZÁPIS DO 1. TŘÍD


Doučování žáků škol - informace rozeslány zákonným zástupcům, popis v menu INFORMACE PRO RODIČE


POZOR ZMĚNA - karanténa třídy 6. B trvá do středy 2. února 2022


POZOR ZMĚNA - karanténa třídy 8. A trvá do středy 2. února 2022

Karanténa 7. C - do středy 2. února 2022 včetně

Karanténa třídy 4. B, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B - do pondělí 31. ledna 2022 včetně.


ŘEDITELSKÉ VOLNO - pondělí 31. leden 2022 až čtvrtek 3. únor 2022

Výpis z vysvědčení bude ve ŠKOLA ONLINE zpřístupněm dne 31. ledna v dopoledních hodinách.
Papírový výpis žáci obdrží ihned po příchodu do školy, tedy v pondělí 7. února 2022. 

Pro žáky 1. a 2. ročníku bude otevřena školní družina od 6.00 do 16.00 ve dnech ředitelského volna (PO - ČTV). Každá třída má své oddělení. Z důvodu současné epidemiologické situace prosím posílejte své děti do školní družiny pouze v nezbytně nutných případech a využíjte co nejkratší dobu pobytu v ŠD.


Třída 4. B - od 28. ledna 2022 - karanténa


Dle aktuální situace, po pondělním testování (31. ledna 2022), vedení školy rozhodne, zda v následujících dnech bude z organizačních důvodů, vysoké absence žáků a nemocnosti pedagogů, vyhlášeno ředitelské volno. Pro žáky 1. a 2. ročníku by byla možnost dát dítě v době vyhlášení ředitelského volna (i nepřihlášené dítě) do školní družiny od 6.00 do 16.00.
V pátek 4. února 2022 - pololetní prázdniny.


Třída 5. A, 6. C - distanční výuka dne 25. ledna 2022 (důvod karanténa) do středy 26. ledna, od čtvrtka 27. ledna prezenční výuka.


Třída 4. A - distanční výuka dne 24. ledna 2022 (důvod karanténa) do středy 26. ledna, od čtvrtka 27. ledna prezenční výuka.


Třída 7. A - distanční výuka dne 24. ledna 2022 (důvod karanténa), od úterý 25. ledna prezenční výuka.


Třída 4. B - prezenční výuka od 24. ledna 2022


Zápis do 1. tříd se uskuteční 19. a 20. dubna 2022. Rezervační systém bude spuštěn v březnu.


20. leden 2022 - třída 4. B v karanténě


Od 14. ledna je pevná linka 491 451 137 v provozu.

Dočasně (12. a 13. ledna) nefunguje telefonní číslo 491 451 137, prosím volejte na:
774 153 157 - sekretariát
774 153 158 - zástupkyně 2. stupeň
774 153 500 - zastupkyně 1. stupeň ZŠ
602 636 400 - školní družina


Dne 14. a 15. února 2022 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy.
V období od 3. do 16. ledna 2022 se bude testovat 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 1x týdně, a to každé pondělí.
Nově se budou testovat i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.
V případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel.
Škola i nadále umožňuje testování doneseným testem - musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování - o této skutečnosti je nutné informovat třídního učitele nebo vedení školy předem (sepsání darovací smlouvy). Leták pro rodiče rozeslán přes ŠKOLA ONLINE. Dokumenty ke stažení v  menu INFORMACE PRO RODIČE


Ve třídě 3. B  bude, dle vyhodnocení počtu žáků, probíhat od pondělí 3. ledna DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 20. - 22. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 6. A je od soboty 18. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 15. a 16. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 8. B je od pátku 17. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 13. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Chlapci ze 7. A jsou od pátku 17. prosince v karanténě (společný TV - chlapci 7. A a 7. B - 10. prosince)


Třída 7. B je od pátku 17. prosince v karanténě. Od pondělí 20. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 10. 12. ve škole).  Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 7. A je od pátku 10. prosince v karanténě. V pátek 10. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní, po COVIDu a ti, kteří nebyli 3. 12. ve škole). V pátek 10. prosince nabízíme možnost PCR testů v ZŠ v 7.10 - Muf. učebna - 2. patro, budova ul. Zelená, vstup hlavními dveřmi (ne přes šatny náměstí). Po testování odchází žáci domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 5. A je od úterý 7. prosince v karanténě. V úterý 7. prosince bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (ve škole jsou jen žáci očkovaní a ti, kteří nebyli 1. 12. ve škole). V úterý 7. prosince nabízíme možnost PCR testů v ZŠ ve 14.00. Sraz žáků před budovou Lidická ve 14.00, po testování odchází domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Žáci z ranní ŠD 23. 11. mají karanténu. Rodiče informování přes škola online.


Třída 4. A a oddělení II. speciální třídy je od pondělí 29. listopadu v karanténě. Od pondělí 29. listopadu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). V úterý 30. listopadu nabízíme možnost PCR testů v ZŠ od 7.15. Sraz žáků na školním dvoře, po testování odchází domů a vyčkají na výsledek testu. Více informací naleznete ve škola online a v emailu.


Třída 5. B je od pátku 26. listopadu v karanténě. Od pondělí 29. listopadu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Pokud více než polovina žáků zvládne přes víkend a během pondělí PCR test s negativním výsledkem, mohou od úterý do školy a výuka bude prezenční. V opačném případě zůstávají všichni doma do 3. prosince a bude probíhat distanční výuka. Veškeré aktuální informace bude v pondělí 29. listopadu sdělovat třídní učitelka.


Třída 1. A je v pátek 26. listopadu v karanténě. V tento den bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). V následujícím týdnu chodí do školy žáci, kteří mají negativní PCR test. Ostatní zůstávají do 3. prosince doma. V dalším týdnu bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA pouze v případě, že více jak polovina žáků zůstane doma. Veškeré aktuální informace bude sdělovat třídní učitelka.


Ve třídě 6. A bude probíhat od čtvrtka 25. listopadu do čtvrtka 2. prosince  DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Všem žákům a rodičům byly zaslány pokyny z hygieny do mailových schránek a do zpráv ve ŠKOLA ONLINE.


Ve třídě 7. C bude probíhat ve čtvrtek 18. listopadu a v pátek 19. listopadu  DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Všem žákům a rodičům byly zaslány pokyny z hygieny do mailových schránek a do zpráv ve ŠKOLA ONLINE.


Žáci 1. až 4. ročníku a speciálních tříd, kteří mají výuky v budově Komenského, budou od úterý 2. listopadu vstupovat do budovy školy přes šatny vchodem ze školního dvora.


Ve třídě 7. A bude probíhat v pondělí 1. listopadu a v úterý 2. listopadu DISTANČNÍ VÝUKA (všichni žáci zůstávají doma). Další informace budou sděleny dle aktuální situace, která se může změnit ze dne na den. Prosím sledujte webové stránky a informace v portále ŠKOLA ONLINE. Děkujeme


V pondělí 25. října a v úterý 26. října probíhá běžná prezenční výuka dle rozvrhu.


Informační schůzka pro 7. ročník k lyžařskému výcviku se uskuteční ve středu 3.listopadu od 15.00 v budově Husovo náměstí, 2. patro, učebna fyziky.


Neformální setkání zákonných zástupců žáků 1. ročníku a vedení školy se uskuteční v úterý 19. října od 15.30 v budově ulice Zelená, 2. patro, Muf učebna. Přijďte si popovídat u kávy či čaje o věcech "školních i neškolních". Na setkání s vámi se těšíme.


Nové informace k doučování nabízených ve škole v menu INFORMACE PRO RODIČE


Nové informace v menu PŘIJÍMAČKY - 9. ročník


Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.


ZMĚNA TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍK - vzhledem k organizaci výuky se testování prvňáčků uskuteční 1. září druhou vyučovací hodinu, hned po slavnostním uvítání. Prosíme rodiče, kteří mají potvrzení, které prvňáčka "osvobozuje" z testování, aby jej přinesli první den.


Informace k zahájení nového školního roku 2021/22 v menu INFORMACE PRO RODIČE. Žák, který byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí je povinen prostřednictvím zákonného zástupce tuto skutečnost škole nahlásit.


Dne 27. září 2021 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:
pondělí, úterý, středa 8.00 - 10.00 - červenec, 16. - 31. srpen
V případě potřeby jiného termínu a času prosím po telefonické domluvě 774153157 nebo 491451137
Od 1. srpna do 15. srpna čerpání dovolené.


Výsledky voleb zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


 

 


1. stupeň – Sportovní den


Speciální třídy – Krajské kolo soutěže

Mladý zdravotník v Úpici


Speciální třídy – Výlet do Prahy

- Orloj, Muzeum iluzí


4. ročník – Recitační soutěž


Pasování prvňáčků


Speciální třídy – Beseda s policií


2. A Den s policií


4. A Dopravní hřiště Náchod - červen 2022


2. A – Školní výlet Doudleby


Atletická olympiáda

Hamra Náchod – 2. stupeň


8. B Školní výlet – Pec pod Sněžkou,

chata Sokolka


8. ročník - Projekt první pomoc


Spaní ve školní družině


2. B Bájo – Poznáváme Itálii


1.až 4. ročník Divadlo Beránek Náchod

„O princezně, která ráčkovala“


2. A Edukační program BÁJO

Poznáváme Itálii


2. A - Den s Farmetem


4. A - Den s Farmetem


3. B - Škola v přírodě


7. C - Školní výlet na rafty


Speciální třídy – Preventivní program „Hasík“


2. A Tv – ukázka házené


7. A Školní výlet – Paintball Hradec Králové


4. A – Bájo „Poznáváme Itálii“


4. A Školní výlet do Prahy


4. ročník - Nácvik házené s trenérkou


Mírový běh 18.5.2022


6. ročník - Exkurze - Všestary „Řím“


1. ročník - Setkání rodičů, dětí a pedagogů

„Odpoledne na dětském hřišti“


1. A Školní výlet Častolovice


8. a 9. ročník - Simulované zastupitelstvo


4. A Dopravní hřiště Náchod


7. ročník - Projektový den

Třídění odpadu Marius Pedersen Rychnovek


1. A Čarodějnický den


2. A Čarodějnický den


2. A Jarní projektový den

„Tonda Obal na cestách“


2. B „Tonda Obal na cestách“


3. A Jarní projektový den v Báju.


Speciální třídy – Jarní projektový den

Návštěva záchrannné stanice Jaroměř

a Exkurze u hasičů v Jaroměři.


1. A Jarní projektový den - Třídění odpadu

„Tonda Obal“ a Vycházka do lesa


4. ročník Jarní projektový den

v Ratibořicích „Není cibule jako cibule“


4. ročník - Cesta do pravěku.


Zápis do 1. tříd.


Program pro 9. třídy Síla lidskosti.


Velikonoční tvoření 1. A


Velikonoční tvoření 1. B


Dějepisná exkurze 7. tříd v Praze.


Mc Donald cup 2. a 3. třídy


D2. A , Březen – měsíc knihy


Dějepisná exkurze 7. tříd v Praze


4. A Návštěva knihovny

– Dobrodružná literatura pro děti


3. A a 3. B bazén v Náchodě

– plavecký kurz


Návštěva knihovny 1. B


Výstava chovatelů 1. A a B


Návštěva knihovny 1. A


Akce třídy 6. C na téma starověký Egypt


Šachový turnaj 3. března 2022

SOA Náchod


Speciální třídy II., ročník

5., 7., 8. a 9. ročník, téma :

Václav Čtvrtek + fantasy, sci-fi literatura


Výstava chovatelů 4. ročník.


Výstava chovatelů 2. ročník.


"Tulipánový měsíc" - tulipánové tvoření

ve škole a školní družině pro onkologii

a radioterapii FNHK.


Výtvarná dílna 9.2.2022


Zahájení plaveckého kurzu I. St.


2.B Projekt B. Němcová


4.A Připomenutí úmrtí B. Němcové


I.A – Vánoční besídka


I.A – zimní procházka s nadílkou

pro lesní zvířátka


Leonardo


1. ročník v ZOO


Zdobení vánočních stromečků


IV.A na Městském úřadě v České Skalici


III.A – Edukační program k výstavě

Čím líp tím dřív – Bájo


4.A – příprava na Halloween


7. ročník – klášter Broumov

– podzimní projektový den


Projekt Člověk


4. ročník – KRNAP


II.A – Podzimní projektový den


Speciální třídy – podzimní projektový den


I.A – podzimní projektový den


II.B – podzimní projektový den


III.B – podzimní projektový den


III.A – podzimní projektový den


Filharmonie Hradec Králové

- hudební pohádka Sněhurka a sedm

trpaslíků


III.B – Setkání se spisovatelkou

Dankou Šárkovou


III.A – Setkání se spisovatelkou

Dankou Šárkovou


Příběhy našich sousedů

– závěrečná přehlídka projektu


Klání žáků deváťáků


Účast na projektu pořádaném FS Barunka

– výtvarná dílna Klodzko


III.A na výstavě drobného zvířectva


I. A – na návštěvě v Barunčině škole


I. A – podzimní tvoření


II.A na výstavě drobného zvířectva


9. ročník – exkurze v Boljtes


9. ročník – exkurze v zahradnictví Hrabík


II.A na výstavě vláčků


II.A u Skautů


II.B u Skautů


I.A u Skautů


I.A u Zahrádkářů


II.A – ochutnávka medu u včelařů


II.A – Malý projektant – projektový den

zaměřený na polytechnickou výchovu


4. ročník na výstavě jiřin

a na výstavě zahrádkářů


Den otevřených dveří


Prvňáčci

Letos jsme přivítali 51 prvňáčků.

1.A  p. učitelka Mgr. Kateřina Mervartová

1.B p. učitelka Mgr. Lenka Gieciová


Licenční certifikát - Drogy trošku jinak