ZŠ Česká Skalice

Přihlášení

Aktuality

Informace o přechodových místech v ul. Lidická. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Odměny pro žáky 3. až 9. ročníku za vzorné chování, vstřícnost a plnění povinností. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Nová informace pro žáky a rodiče žáků 9. tříd - slavnostní předávání vysvědčení - naleznete v INFORMACE PRO RODIČE

V ulici Lidická probíhají stavební úpravy silnice, prosíme o zvýšené dodržování bezpečnosti.

Poděkování našim partnerům a sponzorům naleznete v SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY

Poděkování všem účastníkům ZÁJEZDU DO LONDÝNA za chování během celého výjezdové týdne :-)

POZOR ZMĚNA - Odjezd na zájezd do Anglie ve 22.00, sraz ve škole na náměstí mezi 21.00 - 21.15.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE K ZÁJEZDU DO LONDÝNA naleznete v INFORMACE PRO RODIČE

DALŠÍ ZMĚNA termínu třídní schůzky pro třídu 1. A - Mgr. Jiřina Polončeková - středa 24. dubna od 16.00 - informace v ŠKOLNÍ ROK, HLAVNÍ STRÁNKA

Informace k zápisu (15. a 16. dubna 2019) do 1. tříd a do ŠD (13. května 2019) naleznete v ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Změna termínu třídních schůzek pouze pro třídy 2. B, 4. A, 4. B - informace v ŠKOLNÍ ROK, HLAVNÍ STRÁNKA

Přednáška - Náchod - Beránek - 13. března od 17.00 - KYBERŠIKANA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Doporučujeme rodičům přednášku DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, která se uskuteční 20. února od 17.00 v aule ZŠ TGM Náchod

Nové fotografie v FOTOGALERIE

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Dne 12. února odpadají konzultační hodiny Mgr. Jiřiny Kaválkové - výchovné poradkyně z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

V zájezdu Královský Londýn a Kolín nad Rýnem v termínu 29. 4. - 5. 5. 2019 jsou tři volná místa. Informace u p. zástupkyně I. Macháčkové.

Od 17. do 24. února bude na naší škole působit 6 studentů v rámci PROJEKTU EDISON - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

Naše škola je od ledna 2019 zapojena do projektu Šablony II. Jednou z aktivit je zapojení odborníka z praxe do hodin anglického jazyka. Pan Ismail Helail dochází do hodin anglického jazyka 5., 6., 7. a 9. ročníku 1x měsíčně. Za přítomnosti pedagoga vede hodinu, bude se s žáky věnovat především konverzačním tématům.

Nová nabídka - BADATELSKÝ KROUŽEK - více informací - p. uč. Havelková

Naše škola vstoupila do projektu NENECH TO BÝT - více informací v INFORMACE PRO RODIČE

4. prosince - OTEVŘENÉ HODINY V 1. C. Srdečně zveme rodiče prvňáčků na 1, 2, 3 VH - ul. Komenského třída 1. C

20. listopadu odpadají konzultační hodiny speciálního pedagoga.

Nové informace k zájezdu KRÁLOVSKÝ LONDÝN a KOLÍN NAD RÝNEM v INFORMACE PRO RODIČE

Upozorňujeme na blížící se termín třídních schůzek - čtvrtek 15. listopadu 2018

Nové informace v FOTOGALERIE

Blíží se termín TŘÍDNÍCH SCHŮZEK!!! Speciální pedagog bude 15. listopadu k dispozici na konzultaci rodičům na 2. stupni (ul. Zelená) v multifunkční učebně - 2. patro, vedle ředitelny již od 15.00.

Nabídka POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO ANGLIE - pro 6. - 9. ročník - více v INFORMACE PRO RODIČE

Doučování matematiky - termíny a časy pro jednotlivé ročníky - INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Nabídka konzultací pro prvňáčky v případě špatné výslovnosti - více v INFORMACE PRO RODIČE

Na našich webových stránkách byla vytvořena nová sekce SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY, velké poděkování všem, kteří nám pomáhají finančně, materiálně, popř. organizací nejrůznějších aktivit pro žáky naší školy. Sekce bude průběžně doplňována a aktualizována.

DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM za zájem, který projevili návstěvou v naší škole!!!

Nová nabídka koužků - ANGLICKÝ JAZYK pro 1., 2. ročník, KERAMICKÝ KROUŽEK - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nové informace v MENU Přijímačky - 9. ročník

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ke stažení zde

ŠKOLNÍ DRUŽINA má volnou kapacitu, prosíme zájemce ze 3., 4., 5. tříd kontaktovat školní družinu tel: 602636400

Výsledky našich žáků v přijímacích zkouškách rok 2018 si můžete prohlédnout - PŘIJÍMAČKY - 9. ROČNÍK

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně - INFORMACE PRO RODIČE

ZAKTUALIZOVÁNY DOKUMENTY pro školní rok 2018/19

Nabídka doučování a zájmových útvarů je stále rošiřována - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka SPORTOVNÍCH AKTIVIT - více v INFORMACE PRO RODIČE

Nabídka NÁBOŽENSTVÍ

Nabídka ŠACHOVÝ KROUŽEK

Nabídka VESELÁ VĚDA

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

více informací INFORMACE PRO RODIČE

 

Pro nadcházející školní rok 2018/2019 jsme spustili nové webové stránky.

Číst dál...

Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod je běžná plně organizovaná městská škola. Do školy dojíždí žáci i z okolních vesnic. Na I. i na II. stupni jsou v každém ročníku 2 - 3 třídy. Kromě běžných tříd jsou ve škole zřízené speciální třídy. Žáci speciálních tříd jsou spojováni z různých ročníků do oddělení.

Běžné třídy základní školy – kapacita 700 žáků.

Speciální třídy základní školy – kapacita 36 žáků.

Školní družina základní školy – kapacita 112 žáků.

Školu tvoří čtyři budovy v centru města, dvě z nich jsou propojeny spojovacím koridorem.

Školní družina je v další budově vzdálené asi 300 m od budovy I. stupně. Ve stejné budově je školní jídelna, kde se stravují žáci i zaměstnanci školy.

Školní budovy jsou starší, a proto se průběžně provádí jejich rekonstrukce a modernizace. Úpravy probíhají v rámci koncepce, která se zpracovává ve spolupráci se zřizovatelem školy. Kromě kmenových učeben slouží pro potřeby výuky odborné učebny (3 počítačové učebny připojené na internet, dále jazyková učebna, učebna fyziky, hudební výchovy, dobře jsou vybavené učebny na pracovní činnosti – kuchyňka, učebna šití a školní dílna), sportovní hala, tělocvična, školní pozemek, pronajaté sportovní hřiště.

Některé třídy využívá ke své činnosti pobočka ZUŠ Nové Město nad Metují. Budovy jsou propojené do jedné počítačové sítě a připojeny na internet. Třídy se postupně vybavují audiovizuální technikou a novým nábytkem. V kmenových třídách na 1. stupni jsou místa pro relaxační chvilky.

K zájmové činnosti žáků po vyučování slouží odborné učebny, sportoviště a školní družina, která je vybavena pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro různé formy relaxace.

Pedagogický sbor je stabilizovaný, schopný týmové práce, vstřícné komunikace. Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené školským zákonem, aktivně se zapojují do dalšího vzdělávání. Řídící pracovníci zdokonalují své manažerské, organizační a pedagogické schopnosti.

Mezi dlouhodobé projekty patří hlavně projekty v rámci EVVO (Den stromů, Den Země, Den vody), v rámci multikulturní výchovy Den Evropy a EDISON.

Škola se zapojila do celostátního projektu Recyklohraní, Obědy do škol, Ovoce, zelenina a mléko do škol. Tradičním dlouhodobým projektem je Knihovnické minimum,Příběhy bezpráví.

Škola spolupracuje s PPP a SPC Náchod, odborem sociálně právní ochrany dětí, Kompasem, městskou policií, Společností BN, městskou knihovnou, vilou Čerych, domem dětí BÁJO a dalšími místními institucemi. Při škole je zřízena školská rada.

Svou činnost škola prezentuje na školních webových stránkách, v českoskalickém zpravodaji, ve vývěsce na náměstí.

Ve všech ročnících se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV - "ARNIKA", č.j. 163/17.

Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019

Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2018
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny: 1. února 2019
Jarní prázdniny: 4. března – 10. března 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019
Ukončení školního roku: 28. června 2019

Termíny třídních schůzek:

 1. a 6. ročník - 11. 9. 2018 od 16.00

 7. ročník - 10. 10. 2018 od 15.30 - Husovo náměstí, učebna fyziky
 (informace lyžařský výcvik)

 zájemci z řad rodičů a žáků 8. ročníku a 9. ročníku
 schůzka se zástupci středních škol a učilišť 
 4. 12. 2018 od 15.30 do 17.00 v budově ul. Lidická (přístavba)

Konzultační třídní schůzky:

celá škola: 15. 11. 2018 a 25. 4. 2019 od 15.30 do 18.00
POZOR - 1. A, 2. B, 4. A, 4. B mají třídní schůzku ve středu 24. 4. od 16.00

Ředitelské volno:

 1. 10. 2018, 3. a 4. 1. 2019, 17. 4. 2019

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak