Zaměstnanci

Ředitel školy
Mgr. Iveta Beranová


 Statutární zástupce ředitele
Mgr. Iveta Macháčková

Zástupce ředitele pro I. stupeň a speciální třídy
Mgr. Blanka Míková

Výchovný poradce pro žáky běžných tříd
Mgr. Eva Škvrnová

Výchovný poradce pro speciální třídy
Mgr. Jiřina Kaválková

Preventistka rizikového chování
Mgr. Eva Posnarová

Školní speciální pedagog
Mgr. Jana Karvaiová


Třídy a třídní učitelé

I. stupeň

1. A   Mgr. Romana Turičíková
1. B   Mgr. Lenka Gieciová
2. A   Mgr. Dana Jiroušková
2. B   Mgr. Kateřina Mervartová
2. C   Mgr. Petra Borůvková
3. A   Mgr. Martina Stehlíková
3. B   Mgr. Stanislava Marinicová
4. A   Mgr. Miloslava Macháčková
4. B   Mgr. Vlasta Malá
 5. A   Mgr. Jiřina Polončeková
5. B   Mgr. Libuše Šebestová

II. stupeň

6. A   Mgr. Jindra Lokvencová
6. B   Mgr. Kateřina Havelková
6. C   Mgr. Ivana Jaklová
7. A   Mgr. Alena Žučková
7. B   Mgr. Jitka Bartošková
8. A   Mgr. Eva Škvrnová
8. B   Mgr. Irena Fabiánová
8. C   Mgr. Petra Exnerová
9. A   Mgr. Hana Hlavatá
9. B   Mgr. Eva Posnarová


Speciální třídy
I.    (2., 7., 8.)     Mgr. Jiřina Kaválková
II.   (5., 6., 9.)     Mgr. Žaneta Lokvencová


Netřídní učitelé
Mgr. Marek Hejzlar
Mgr. Iva Jaklová
Mgr. Lukáš Linhart
Mgr. Ludmila Pajasová
Mgr. Eva Prokešová
Mgr. Aleš Sedláček
Mgr. Marie Šolcová
p. uč. Petr Ťahúr
PaedDr. Alena Vlčková

Vychovatelky školní družiny
Lenka Borůvková  - vedoucí vychovatelka
Iva Jandová
Alžběta Zvoníčková
Daniela Eichlerová

Asistent pedadoga
Daniela Eichlerová
Alžběta Zvoníčková
Iva Jandová

Školní asistent
Mgr. Hana Krčová


Školská rada:  9 členů

 
Licenční certifikát - Drogy trošku jinak