Zprávy ze školy

Školní rok 2017/2018

Zprávy ze školy

1. stupeň

V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli dočíst, že se žáci naší školy zúčastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Po uzávěrce jsme dostali skvělou zprávu. V kategorii CVRČEK obsadil Petr Pyszko, žák 3. B  1. - 2. místo v celém náchodském okrese! Blahopřejeme!

20. dubna jsme měli projektový den, Den Země. Čtvrté třídy plnily aktivity, které pro ně připravilo Bájo. Ostatní ročníky zavítaly do vily Čerych. Pro první třídy zde připravili program „Všemi smysly v přírodě“, pro druháky „Není cibule jako cibule aneb Jedovatá krása“, třeťáci se dozvěděli „Proč a jak ptáci krásně zpívají“  a žáci pátých tříd „Kdo žije v zážitkové zahradě“.

26. dubna vyrazili čtvrťáci na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Čekala je náročná trasa:  Hrad - Loreta – Petřín – návštěva Pražského Jezulátka – Karlův most – Staroměstské náměstí – Václavské náměstí. Domů se vrátili unavení, ale se spoustou nových poznatků a zážitků.

Dva dobrovolní hasiči z Bělovse připravili v rámci projektu Hasík výchovný program pro druháčky. Ve svém volném čase během dvou návštěv ve třídách žáky seznámili s náročnou prací hasičů a učili je, jak se zachovat při mimořádných situacích

Chlapci z 2. a 3. tříd vybojovali 10. května v Jaroměři  vítězství v okresní m kole fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup. Blahopřejeme a držíme palce, aby se jim dařilo i v krajském  kole v Jičíně.

2. stupeň

DEN ZEMĚ 20. 4. 2018 proběhl také na 2. stupni. Po prvních dvou hodinách, kdy se žáci učili dle rozvrhu, byly připraveny pro 6. - 8. ročníky tematicky zaměřené vycházky.

Žáci šestého ročníku byli rozděleni do deseti týmů a absolvovali trasu od Klubovny zahrádkářů ke studánce. Během cesty plnili přírodovědně zaměřené úkoly. Nejlepší tým z každé třídy byl odměněn.

Žáci sedmých ročníků absolvovali při příležitosti Dne Země zeměpisnou procházku okolím České Skalice. Žáci neznali trasu předem. Pomocí svých chytrých telefonů četli QR kódy, ve kterých byly zakódovány GPS souřadnice. Místo každé další zastávky se jim po naskenování kódu zobrazilo na mapě. Na pracovních listech byla pro žáky pro každé zastavení připravena otázka a úkol. Počasí bylo nádherné, slunečné a tak jsme si procházku skvěle užili. Jeli jsme i českoskalickým metrem ze stanice 1989 CH+T. Kde to je? Zeptejte se sedmáků!

Žáci osmých ročníků nejprve uklízeli okolí přístavby, pak se vydali na vycházku tentokrát zaměřenou dějepisně (týkala se roku 1866). Ve skupinách vyplňovali pracovní listy, cestou sbírali odpadky od ulice Pod Lesem až po hřbitov a jako průvodci měli turisty nalákat na pamětihodnosti České Skalice – v českém i cizím jazyce.

Někteří žáci z 9. roč. absolvovali na Gymnáziu v Jaroměři letos již druhé laboratorní práce z fyziky a chemie.

Vybrané dívky z 9. A opět navštívily Domov pro osoby se zdravotním postižením na Třešňovce. Pomáhaly s výrobou látkových andělíčků a pohovořily s klientkami.

Většina žáků z 9. B pracovali na úpravě školní zahrady a na jejím zvelebení.

23. dubna se konaly ve škole dva komixové worshopy vedené scénaristou p. Vydrou. Žáci devátých a šestých tříd postupně vytvořili vlastní komixové příběhy, které před spolužáky prezentovali. Akce byla velmi povedená.

V úterý 24 .4. navštívili žáci 8. ročníků náchodské regionální muzeum. Zde se zapojili do vzdělávacího programu k "osmičkovým rokům". Bylo to pro ně přínosné dopoledne, kde se díky velmi dobré přípravě Bc. Báry Stehlíkové dozvěděli fakta i zajímavosti k těmto historickým událostem.

Zájemci z osmého ročníku se zúčastnili na jaře soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda. V krajském kole se umístily týmy naší školy na prvních třech místech, a vítězný tým Špenátovci (Tadeáš Jůza a René Zelený), se díky tomu zúčastnil celostátního Grandfinále v Brně, kde prezentovali téma Recept na úsměv. Poděkování paní učitelce A. Žučkové za přípravu a nacvičení!

Ve středu 9. 5. 2018 navštívili žáci 6. ročníku budovu Městského úřadu v České Skalici. Cílem byla služebna městské policie a matrika.

Městští strážníci naše žáky seznámili s jejich prací a ukázali jim, jak funguje kamerový systém, jak ho využívají a jak jim pomáhá při objasňování různých prohřešků ve městě.

Paní matrikářka žáky uvedla do krásné obřadní síně a krátce pohovořila o tom, co je náplní její práce a k čemu matrika slouží.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás provázeli, a měli s námi trpělivost.

8. května jsme si připomněli ukončení 2. sv. války a uctili památku padlých na místním hřbitově. Velký dík Nikole Fejklové a Nině Prysjažňuk za přednes básní.

Speciální třídy

3. dubna jsme si připomněli Mezinárodní den dětské knihy (H: Ch. Andersen). Ve třídách si žáci četli úryvky z pohádek a také si připomínali pohádky, které byly zfilmované a porovnávali tyto pohádky s pohádkami českých autorů.

20. dubna jsme měli projektový den - DEN ZEMĚ. Tentokrát jsme se vypravili na nedalekou farmu Dubno u Zlíče. Pracovníci ekofarmy nás již očekávali. Jednotlivá stanoviště byla předem nachystaná. Žáky čekalo 5 stanovišť.

Stanoviště – půda – žáci byli seznámeni s potřebností půdy pro život, praktické činnosti – sázení slunečnic, žáci byli seznámeni s dobou rozkladu jednotlivých odpadů (plast, sklo, papír)

Stanoviště – vzduch – na tomto stanovišti byli žákům poskytnuty informace o vzduchu, ovzduší, znečištění ovzduší. Ani na tomto stanovišti se nejednalo o pouhou teorii, žáci měli pro zpestření i praktické činnosti

Stanoviště – voda – důležitost vody pro život, praktické činnosti, hra na hasiče

Stanoviště – oheň – význam ohně, praktické činnosti, oheň v praxi, důležitá telefonní čísla

Stanoviště se zvířaty – toto stanoviště bylo u žáků nejoblíbenější. Žáci si mohli pohladit oslíka, telátko, pštrosy, kozy, kočku, psa

Poutavou formou byl žákům popsán koloběh potravního řetězce u býložravců.

Žákům byla také připomenuta významná výročí, na která připadají státní svátky, 1. května a 8. května.

Školní družina

V družině se tentokrát pod drobnohledem zkoumalo lidské tělo. Povídání se točilo kolem jednotlivých orgánů. Jak pracuje srdce, mozek, svaly, jak nás chrání kůže, kostra. Důležitost očkování, úrazy, ošetření  menších úrazů, léčení bylinkami, vynálezy a objevy. Na závěr  si žáčci vyzkoušeli, jak se léčí rusalka, vodník a Hejkal (Velká pohádka doktorská Karla Čapka). Dalším tématem k zamyšlení  se stala Země. Připomínka se týkala nezbytnosti chránit životní prostředí. Družinu navštívily děti z mateřské školy- budoucí školáčci. Konec měsíce patřil tradičnímu 8. čarodějnickému semináři.

16. května uplyne již rok od doby, kdy po dlouhém a neúnavném boji prohrála svoji bitvu o život naše bývalá paní ředitelka Zdena Vítová. V našich myslích bude stálou vzpomínkou na doby, které jsme s ní strávili s jejím typickým "ahojda, v klídku a pohodě".

1. stupeň

Opakovaně se naše škola zapojila do projektu Veselé zoubky, který připravila dm drogerie s.r.o. Preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak jeho název napovídá, jeho tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Děti dostaly taštičky s kartáčky, zubními pastami, byly tam i přesýpací hodiny, žvýkačky a pracovní listy s letáčky. Tomuto projektu se děti v 1. třídách věnovaly 14. března.

15. 3. se hrálo školní kolo turnaje v kopané Mc Donald´s Cup. V kategorii 2. – 3. tříd zvítězila 3. B, v kategorii 4. – 5. tříd 4. A. Nejlepší hráči všech družstev budou reprezentovat školu na okrskovém turnaji v Jaroměři.

V pátek 16. 3. řešili žáci celosvětovou matematickou soutěž Matematický klokan. V kategorii Cvrček získal nejvíce bodů Petr Pyszko ze 3. B, Jan Dřízal ze 3. B a Ondřej Tylš ze 3. A. V kategorii Klokánek byl nejúspěšnější Matěj Klouček z 5. B., na dalších místech se umístili Tomáš Dřízal, Tereza Modrá, Rozálie Jůzová a Matěj Podaný z 5. A.

Ve dnech 19. 3. a 21. 3. se přišli do školy podívat budoucí školáci z českoskalických MŠ. Zúčastnili se jedné vyučovací hodiny v prvních třídách, aby získali představu, co je bude čekat po nástupu do školy.

V pátek 23. 3. navštívili žáci 1. stupně divadelní představení Kouzelné zrcadlo, které nacvičili členové dětského souboru Raraši.

5. dubna se 20 žáků pátých tříd zapojilo do řešení Pythagoriády. Nejvíce bodů získali Rozálie Jůzová, František Švorčík, Marie Kozlová a Matěj Klouček.

Ve dnech 5. – 6. dubna se konal Zápis do prvních tříd. Dětem dávali hádanky a úkoly žáci pátých tříd, kteří byli převlečeni za různé pohádkové postavy. Během těchto dvou dnů se přišlo zapsat 72 dětí. Některé sice ještě letos do školy nenastoupí, protože žádají odklad školní docházky, ale snažily se všechny.

11. dubna byl ukončen kurz plavání pro 3. a 4. ročník.

2. stupeň

13. března proběhl na naší škole Den vody, o kterém jsme informovali. Třída 6. B navštívila Útulek pro opuštěné a zatoulané psy v Trutnově. Žáci mezi sebou i s paní učitelkou třídní K. Havelkovou vybrali částku 3000,-Kč, kterou věnovali na provoz útulku a předali spoustu pamlsků a dárků.

Ve druhém březnovém týdnu se konal 2. lyžařský a snowboardový kurz v Olešnici v Jizerských horách pro 7. A doplněný zájemci z 8. A. Počasí již nebylo „nic moc“, ale lyžovalo se celý týden. Tak zase příští rok na Jurášce!

V polovině března se přišel na nás podívat bývalý žák Tadeáš Juhás, který studuje na Střední vojenské škole v Moravské Třebové. Jeho návštěvu jsme využili v 8. a v 9. třídách. Žákům představil nejen vybranou školu, ale i své plány do budoucna po úspěšném ukončení studia. Tadeáši, děkujeme a přejeme Ti, aby se Tvé sny splnily!

Mezinárodní soutěže Matematický klokan se na 2. stupni zúčastnilo celkem 108 zájemců o matematiku.

Kategorie Benjamín (6 – 7. roč.)

1. Svída Radek 7. B, 2. Kavan Jan 6. C, 3. Lánská Tereza 6. C, Crkalová Veronika 7. B (stejný počet bodů)

Kategorie Kadet (8. – 9. roč.)

1. Svatoňová Vanda 9. A, 2. Veselá Kamila 9. A, 3. Karlíčková Olga 8. A

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

19. 3. proběhla beseda s Martinem Hornychem, pracovníkem Domu světla v Praze. V 8. třídách hovořil na téma Drogové závislosti a v 9. třídách bylo předmětem diskuse zatím smrtelné onemocnění AIDS.

3. dubna byly zveřejněny výsledky historické soutěže Lidice pro 21. století, které se zúčastnilo 32 žáků převážně 8. ročníků a jedné devítky. Mezi jednadvacítku finalistů z celé republiky se dostala i žákyně 9. A Markéta Košťálová a postoupila do 2. kola. Přejeme, aby se v konečném finále umístila co nejlépe.

Speciální třídy

Žáci speciálních tříd byli na exkurzi v hradecké hvězdárně. Co všechno se zde dozvěděli? Žáci při pořadu vedeném lektorem získali základní znalosti při pozorování noční i denní oblohy. Virtuální průlet Sluneční soustavou poté žákům ukázal její celkové uspořádání. Na některé objekty se mohli podívat podrobněji (planety a jejich měsíce, trpasličí planety, jádra komet, ...). Důležitou součástí tohoto pořadu bylo podrobné rozebrání příčin střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce s využitím teluria. Navštívili také kopuli s dalekohledem. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu. Cestou k dalekohledu provedli pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčili se o faktu otáčení Země. Hvězdárna nabídla ještě další aktivity. Zážitků bylo hodně. Starší žáci se ve škole účastnili přednášky pana Hornycha o HIV.

23. 3. se konal tradiční turnaj speciálních škol a tříd v sálové kopané. Letos se účastnila 4 družstva z okresu. Naši žáci se umístili na bramborovém místě, tedy čtvrtí. Turnaje se účastnila ještě družstva z Broumova, Úpice a Náchoda. Doufejme, že se tato dobrá tradice udrží i nadále.

Všichni žáci také pilně připravovali velikonoční výzdobu chodeb a tříd a navštívili velikonoční výstavu.

V rámci výuky bylo připomenuto výročí J. A. Komenkého.

Školní družina

Jaro proniklo do všech prostor ŠD. Do pohádek, koled, písniček, her i tvoření. Vznikaly první jarní květiny z různých materiálů. O přicházejících Velikonocích pak vypovídala kuřátka, slepičky s malovanými vajíčky, zajíci, beránci a ovečky z vlny, plsti a papírů. Po hovorech o významu vody pro člověka se už všichni zapojili do příprav velikonoční výstavičky, která se uskutečnila v době od 19. 3. do 26. 3.

1. stupeň

V únoru a začátkem března se všechny třídy vystřídaly na návštěvě Městské knihovny. Děti si prohlédly dětské oddělení a seznámily se se systémem třídění knih. Paní Skořepová připravila pro jednotlivé ročníky besedu o nových knihách, připomněla dětem, jak mají s knihou zacházet.

V úterý 13. února jsme měli projektový Den vody. Celé dopoledne se žáci věnovali aktivitám, které spojovalo téma VODA. Zpívaly se písničky, četly články, řešily slovní úlohy, luštily se křížovky nebo svůj vztah k vodě mohly děti vyjádřit při výtvarné výchově. Třetí třídy přijaly pozvání Střediska volného času Bájo, kde pro žáky připravili zajímavý program. Páté třídy navštívily českoskalické vodárny – úpravnu vody. Pracovník vodáren vyprávěl o čerpání vody, o jejím čištění a filtrování, ukázal dětem dispečink. Dozvěděli jsme se během dne spoustu informací a faktů. Snad si budeme vody zase o něco víc vážit.

2. stupeň

Den vody se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Motem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“.

6. A 6. C a žáci 7. B odjeli již tradičně do náchodského kina Vesmír, kde zhlédli další z projektů Planeta Země 3000, tentokrát zavítali do Barmy.

6. B navštívila Záchrannou stanici pro zvířata v Trutnově.

8. třídy odjely do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, kde měly připravený program se zooprůvodkyní na téma Voda. Získané informace pak použily při vyplňování pracovních listů. Před odjezdem zpět do školy se vydováděly na hřišti s prolézačkami.

20 žáků z 9. tříd využilo pozvání Gymnázia v Jaroměři, kde si vyzkoušeli pokusy na téma Voda ve fyzikální a chemické laboratoři.

10 žákyň pomohlo s velikonoční výzdobou v Ústavu sociální péče na Třešňovce. Prohlédly si prostory ústavu, pokoje pacientek a viděly, v čem spočívá práce v takovém zařízení. Moc děkujeme!

Ostatní žáci z devátých tříd vykonávali další prospěšné práce pro školu (velikonoční výzdobu školy, úklid skladu učebnic, sběr papíru, opravu nábytku).

V pondělí 19. 2. přišly pí Vacková a pí Truhlářová, pracovnice OSPOD do 6. C na hodinu rodinné výchovy. Vyprávěly žákům o své práci kolizní opatrovnice, kurátorky pro mládež a o náhradní rodinné péči, vyprávění proložily názornými příklady, popisy situací, do kterých se děti dostávají, jak jim mohou být v takové situaci užitečné. Uvedly i konkrétní těžké situace v životě dětí a poskytly konkrétní návody, jak se zachovat nebo i pomoci druhému.

Akce se všem líbila, byla poučná, pro třídy 6. A a 6. B je domluvena na 20. 3.

Pí Vackové a pí Truhlářové děkujeme.

21. 2. se již tradičně konala přednáška pro 9. roč. „Geologické děje“, kde se žáci seznámili zajímavou formou s geologickými ději na naší Zemi. Přednášející sám místa navštívil a fotografie doplnil historkami z cest.

Žákyně 2. stupně vybojovaly v Okresním kole v přehazované v Broumově 1. místo a postupují do krajského kola, které se bude konat 16. dubna v Hostinném. Blahopřejeme a držíme palce!

Zájemci z osmého ročníku mohli v hodinách informatiky zpracovat prezentaci do soutěže Prezentiáda. Tématem letošního kola je Práce snů nebo Technologie nás sbližují. Takže jim držme palce, aby byli porotou vybráni do krajského kola.

Školní družina

K únoru patří masopust. V družině se hovořilo o původu masopustu, masopustních maskách, masopustních dnech, jídle, slavení dříve a dnes, velkých karnevalech ve městech, o karnevale v Riu. Zvláštní pozornost byla věnována masce šaška (od dob starého Egypta, přes řecké a římské komedie po středověké frašky až na panovické dvory císaře Zikmunda a krále J. z Poděbrad). Představili jsme i nemocniční klauny, profesionální umělce s přirozeným klaunským nadáním, schopností improvizovat a s vrozenou empatií, jejichž posláním je přispívat zábavnou formou ke zlepšení psychického a tím i fyzického stavu pacientů. V Den sv. Valentýna vyrobili žáci skládaná srdíčka a seznámili se s historií tohoto svátku ve světě i u nás. Tradiční karneval s netradičním předtančením žáků druhých tříd, veselými soutěžemi a spoustou odměn celé masopustní období uzavřel.

1. stupeň

První a druhé třídy přijaly pozvání střediska volného času Bájo, aby se přišly podívat na program připravený k svátku Tří králů. Návštěva se uskutečnila 19. ledna a dětem se vystoupení líbilo.

Již od ledna se děti pilně připravovaly na recitační soutěž. Počátkem února probíhala třídní kola a v úterý 13. února proběhlo kolo školní. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mezi 43 druháky a třeťáky byli podle poroty nejlepší Petr Kozel, Bára Hejková a Nikol Kejdanová, z 21 čtvrťáků a páťáků se nejvíce porotě líbili Evelína Metelková, Jonáš Prokop a Kristýna Koukolová. Všichni si ale zaslouží velkou pochvalu za snahu.

Celý první stupeň žil olympiádou. Již před jejím zahájením se chystala výzdoba tříd a chodeb. Během olympijských soutěží většina dětí nadšeně fandila a poté jsme si o úctyhodných sportovních výkonech vyprávěli, na nástěnkách se objevovaly obrázky úspěšných sportovců, další výkresy a výrobky včetně „Raškovky“.

2. stupeň

13. – 19. ledna se uskutečnil lyžařský a snowboardový kurz žáků 7. B doplněný o zájemce z osmých tříd na chatě Jurášce v Olešnici v Orlických horách. Počasí přálo, sněhu bylo dost, a tak se mohly konat i závody na Kačenčině sjezdovce.

Výsledky – lyže chlapci: dívky:

1. Vaněk Dušan 1. Fejklová Nikola

2. Dubský Martin 2. Geislerová Michaela

3. Netresta Jáchym 3. Macháňová Tereza

snowboard:

1. Kocián Kryštof

Sláva vítězům, čest poraženým!

17. 1. se 2 žáci devátého ročníku zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády a umístili se v první polovině.

V současnosti žáci 7. - 9. ročníků pracují na vědomostních otázkách internetové soutěže Lidice pro 21. století. Vyučující dějepisu se zabývají přípravou prezentace žáků k událostem "osmičkových " roků.

Byla vytvořena velká nástěnka k událostem let 1948 a 1968, jsou zde i otázky, které mají sami žáci vyhledávat a odevzdávat učitelkám dějepisu. Nejlepší práce budou odměněny nejen pochvalou, ale i věcnou cenou. Byla navázaná i spolupráce s místním muzeem i muzeem v Náchodě, kde se uskuteční programové projekty k významným událostem let 1918,1948 a 1968.

 Dne 24. 1. proběhla v 6. třídách beseda s městskými strážníky. Hlavními tématy byla dopravní výchova a kyberšikana. Žáci si zopakovali základní pravidla chování v silničním provozu /chodci a cyklisté/ a "zdravé" používání pc, zejména jak se chovat na sociálních sítích, jako jsou např. Facebook, Instagram, Messenger aj.

30. 1. zavítala 9. B v rámci Kariérního poradenství do místního podniku Farmet. Žáci se seznámili s pracovním prostředím, výrobou i profesemi, které jsou nutné k výrobě zemědělských strojů. Některým žákům pomohla exkurze v rozhodování, jakou SŠ si vybrat.

Ve středu 31. 1. navštívili žáci 6. – 9. tříd anglický hudební program Music Stars with Marv. Jako přípravu na vystoupení využili v hodinách AJ pracovní listy, které zároveň i ověřily znalosti žáků. Celé vystoupení bylo propojením živé hudby, projekce a mluveného slova.

Zájemci z 8. a 9. roč. zhlédli divadelní představení v angličtině „A Midsumer Nights Dream“. Hru W. Shakespeara sehráli podle zjednodušeného scénáře studenti chrudimského gymnázia v divadle Drak v Hradci Králové. Naši žáci si předem prostudovali scénář, hra pro ně byla srozumitelná, zábavná a zažili pocit, že rozumí představení v cizím jazyce.

Únor byl měsícem okresních olympiád. Naši školu zastupovali tito žáci:

olympiáda v ČJ – Ema Prudilová a Veronika Šrůtková z 9. A

olympiáda v NJ – Nikola Bartoňová a Tomáš Mervart z 9. A

olympiáda v Aj – 8- 9. roč. Adam Vondráček z 9. A

olympiáda v AJ – 6. -7. roč. Štěpán Halada z 6. B, který se umístil na 2. místě! BLAHOPŘEJEME!!!

Ve druhém únorovém týdnu navštívili žáci 2. st. místní knihovnu. Prohlédli si oddělení pro dospělé, paní Skořepová je v dětském oddělení seznámila se systémem třídění naučné literatury, připomněla období holocaustu a ukázala nové knihy s touto tematikou.

Speciální třídy

Žáci speciálních tříd se každoročně účastní také knihovnického minima. Někteří žáci navštěvují knihovnu pravidelně.

I letos se konal pravidelný karneval. Tématem byly zimní olympijské hry. Žáky čekaly  různé zimní disciplíny. Ale pozor, především v prostorách školy. O to víc legrace se dalo zažít.

Školní družina

Družina začínala leden tříkrálovou legendou. Zima, zimní sporty a zimní radovánky se promítly do všech aktivit všedních dnů. Sněhuláci z různých materiálů, krajinky (kresba, malba a trojrozměrné práce),lyžaři, eskymáci, tučňáci.., to vše pak tvořilo nedílnou součást zimní výzdoby . Zajímavým ukončení se stala tradiční „Švandalympiáda, kde soutěžní družstva měří své síly v netradičních disciplínách (např. vrh sněhovou koulí, hod lyžařskou hůlkou, štafeta s kostkou ledu..).

1.stupeň

Před vánočními prázdninami byl pro žáky 1. stupně připraven dárek – návštěva kina v Náchodě. Pro první, druhé a třetí třídy ve středu 13. prosince promítali 3D film o Hurvínkovi. Čtvrté a páté třídy zhlédly ve čtvrtek 14. prosince film Planeta Země.

V pátek 15. prosince jeli páťáci na exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. V přírodovědě se začali učit o vesmíru, a tak je odborný výklad pracovníků planetária zaujal a mnozí získali o vesmíru konkrétnější představu.

Poslední den před vánočními prázdninami se po velké přestávce konaly besídky. Koledy, cukroví, rozdávání dárků, pohádky, hry, soutěže – to vše mohl náhodný návštěvník vidět ve všech třídách.

Po prázdninách se žáci vrátili do školy ve středu 3. ledna. A jen se rozkoukali, museli se dát do práce, aby se na pololetním vysvědčení objevily jen pěkné známky.

2. stupeň

19. prosince soutěžili mezi sebou žáci 7. a 8. ročníků (smíšená družstva) ve Vánočním turnaji v přehazované. 1. místo získalo družstvo 7. A a 8. C.

21. 12. proběhl ve sportovní hale již 2. ročník matematické soutěže „VÁNOČNÍ MATEBOJ“. Zúčastnilo se 63 žáků 2. stupně. Tříčlenné týmy mezi sebou soutěžily v řešení matematických úloh.

Před vánočními prázdninami se zájemci ze sedmého ročníku vypravili na exkurzi do Národního technického muzea v Praze. Nejprve se dozvěděli různé zajímavosti z historie měření času, postavili model Stonehenge a zjistili význam jednotlivých ciferníků na Staroměstském orloji. Dále si prohlédli expozice muzea a nakonec se podívali i na vánočně vyzdobené Staroměstské a Václavské náměstí.

Poslední předvánoční středu 20. 12. od 9 do 12 hodin se konala vánoční dílna pro 6. ročník, zúčastnili se i někteří sedmáci. Zájemci si vyrobili svícen. Odbornou radu nám poskytla pí. Zdena Skořepová, která se zabývá aranžováním, informovala nás o letošních trendech ve zdobení. Každý si mohl přinést svůj vlastní materiál - větvičky, svíčky, mašličky, florex, drobné ozdobičky ve vybrané barvě. Potřebný materiál si mohl i koupit.

V pátek 22. 12. 2017 se žáci 6. C vydali na slíbený výlet, který si zasloužili vítězstvím ve sběru papíru na Den stromů. V Hradci Králové pořídili poslední předvánoční nákupy v Atriu, a pak se vydali na film Fantastická zvířata. Výlet se vydařil, spokojeni se rozešli na vánoční prázdniny.

Ve čtvrtek 21. prosince navštívila všechny třídy paní ředitelka Iveta Beranová, aby dětem popřála krásné Vánoce.

10. ledna proběhla beseda pro 6. a 7. ročník o dospívání, tématem byla menstruace a hygiena.

Školní družina

V družině se začínalo Ondřejem a Barborou. Následovala „Pekelná inspekce“, kterou doprovázel Mikuláš. Žáčci si nepěkné záznamy v knize pekelné snažili napravit vědomostmi o Mikuláši, básněmi a písničkami. Vrcholící přípravy vánoční výstavy „Pohádkové Vánoce“ ukončilo její otevření dne 13. 12. Vánoční besídka s koledami a ochutnávkou staročeských zvyků zavřela dveře za dalším uplynulým kalendářním rokem.


1. stupeň

23. října navštívily 4. třídy Všestary, aby se v místním archeoparku seznámily s nejstaršími dějinami. Exkurze obohatila znalosti i dovednosti žáků a moc se jim líbila.

Koncem listopadu bylo znát, že se blíží Vánoce. Na nástěnkách a chodbách budovy 1. stupně se začala objevovat adventní a vánoční výzdoba. S příchodem adventu připravili již tradičně páťáci MIKULÁŠSKOU OBCHŮZKU. V obou pátých třídách se Mikuláš obklopil družinou andělů a čertíků a s krátkým programem obešli nižší třídy. Mikuláš nezapomněl pochválit hodné a pilné žáčky, ale i napomenout rošťáky a lajdáky.

První a třetí třídy si zajely ozdobit vánoční stromeček do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.

Pak už se děti těšily na vánoční koncert pěveckého sboru, na filmové představení v Náchodě, páťáci na exkurzi do hvězdárny v Hradci Králové a všichni dohromady na vánoční prázdniny.

2. stupeň

Šikovní žáci a žákyně za pomoci učitelek výtvarné výchovy vyrobili a vyzdobili okna i chodby naší školy. Tak jsme procházeli zasněženou lesní krajinou se soby, kolem sáněk s ježkem, který na poslední chvíli uklízí spadaná jablíčka, míjeli rozsvícený kostelíček a zářící stromeček. Všude to vonělo jehličím a naladilo to pravé kouzlo Vánoc.

Žáci 9. A navštívili začátkem listopadu v rámci hodin Praktických činností podnik SAARGUMMI v Červeném Kostelci, kde je soustředěna výroba těsnících systémů pro automobilový průmysl. Podnikem nás provázel pan Martin Kuchař (bývalý žák naší školy).

Na začátku prosince zavítali také do nedalekého podniku Mesa Parts Vysokov, který je předním výrobním partnerem technologických firem působících na celém světě pro výrobu rotačních soustružených dílů a montážních celků vycházejících z těchto dílů.

22. 11. se zúčastnily dívky z  9. A (Košťálová M, Prudilová E., Svatoňová V., Farkačová S., Vacková K. a Brožová N.) soutěže v předlékařské první pomoci, která se konala na VOŠZ a SZŠ v Trutnově. Jednalo se o ověření praktických znalostí a dovedností v rámci laické první pomoci. Účast v této soutěži jim zajistí prémiové body u přijímacího řízení.

24. 11. byl připraven projektový den pro žáky 9. ročníku na SŠIS Dvůr Králové nad Labem – téma: BARVY PODZIMU. Žáci pracovali ve skupinách a soutěžili o ceny ve fyzikálních a chemických laboratořích i v provozovně kadeřnictví a kosmetiky (někteří se nechali „zkrášlit“). Po společném obědě navštívili ZOO.

Chlapci 8. - 9. ročníku soutěžili v jaroměřské sportovní hale ve florbale. I když se všichni snažili, hra byla rychlá a napínavá až do konce, žádnou z medailí tentokrát nepřivezli.

Šesté třídy čekal krásný kulturní zážitek. Odjely do Klicperova divadla v Hradci Králové, kde zhlédly Dumasovy Tři mušketýry v trochu modernějším provedení. Známý příběh ze staré Francie snad nikdy neomrzí. Všichni odcházeli spokojeni a již se těší na příští návštěvu.

5. prosince jsme uspořádali na naší škole Burzu středních škol. Deváté třídy tuto akci navštívily již v říjnu v Náchodě, přesto byla účast velká. Zejména rodiče a žáci 8. tříd se dověděli důležité informace k přijímacím zkouškám a odnesli si spoustu propagačních materiálů.

8.12 zazpíval pěvecký sbor Viktorka na výstavě Vánoce s květinou na zámku v Novém Městě nad Metují. Na výstavu se také podívaly dívky z 9. A, které se podílely na vánoční výzdobě naší školy.

Do třídy 8. A a 9. A zavítal na pozvání učitelek českého jazyka pan Jan Holý – redaktor českoskalického Zpravodaje. Žákům přiblížil, jak vzniká takový měsíčník, kdo všechno se podílí na tvorbě stránek, jak by měla vypadat grafická úprava apod. Možná žáky inspiroval k napsání nějakého „časáčku“, ve kterém by se promítl život ve třídě i mimo ní. No, uvidíme!

11. prosince se uskutečnil tradiční vánoční koncert pěveckých sborů v Husově sboru.

Speciální třídy

Začal nám adventní čas. Žáci speciálních škol si vyráběli výzdobu tříd i chodeb. 5. prosince přišel Mikuláš s doprovodem. Žáci museli zazpívat píseň či přednést básničku, aby se jim dostalo sladké odměny. Každoročně na Mikuláše také stavíme vánoční stromek. Poté následovaly různé adventní akce. Návštěva adventních Ratibořic, návštěva kina Vesmír s programem Den na zázračné planetě, výstava v Domovech na Třešňovce, vánoční besídka s hrami, soutěžemi a rozdáváním dárků mezi kamarády. Mezitím si stihly děti zajet do Dvora Králové nad Labem na tradiční zdobení vánočního stromku v zoologické zahradě. Každoročně je náročné vybrat ozdobu, která by byla co nejvíce z přírodního materiálu a taková, aby ji nezničil déšť či sněhová nadílka.

Školní družina

Listopad přinášející znamení podzimu do všech aktivit (výtvarné práce, trojrozměrné výrobky, básničky, písničky) pozvolna přecházel k blížící se zimě. Bránu k ní pootevřel svátek sv. Martina. V družině se vyprávěl poutavý příběh o cestě vojáka Martina a jeho lásce k bližnímu. Tušení věcí příštích se týká další postavy - čerta. Hovořilo se o jeho původu, výskytu v pohádkách, lidové slovesnosti, ve filmu, divadle, rozhlasu i televizi. Papírové dekorace, kresby, básničky a písničky tak zaváněly čertovinou. Společnými silami vznikla také velká „Pekelná kniha“, která bude sloužit registru hříšníků a bude předložena pekelné inspekci. “Prší, prší, jen se leje.“ je název soutěže SVČ Bájo. Malý kolektiv žáků vytvořil soutěžní práci pod názvem „Družina v dešti.       


Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se Den stromů slaví ve více jak 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné a liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. V České republice připadl Den stromů na 20. října.

Na naší škole jsme tento den slavili 25. října. Jednotlivé ročníky plnily různé aktivity ve škole i mimo školu.

1. stupeň

Ve středu 25. října jsme měli na naší škole projektový  Den stromů. Ve třídách děti řešily různé kvízy a hádanky, luštily křížovky, četly příběhy, řešily matematické úlohy, zpívaly, hrály didaktické hry a sledovaly filmy. A vše bylo na téma stromy. Připomínali jsme si  jejich význam,  využití a jak o stromy a lesy pečovat. Pro druháky připravilo program Bájo. I tady dětem vyprávěli o stromech a zvířátkách, která žijí v lese, hráli s nimi hry a v keramické dílně si děti vyrobily Podzimní domeček. Přestože nebylo zrovna příjemné počasí, žáci čtvrtých tříd a 5. B se byli projít po zahradě vily Čerych a podle plánků hledali a pozorovali vzácné stromy. Děti z 5. A mají rádi výtvarnou výchovu. Své obrázky poslaly do soutěže Dýňování v Čerychově vile a Kristýnka Šichová obsadila 2. místo. 4. A a 4. B navštívily program Textilní řemesla aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel v Muzeu Boženy Němcové.

V minulém čísle jste se mohli dočíst, že se naši žáci zapojili do řešení základního kola Logické olympiády. V kategorii A postoupil Tomáš Dřízal z 5. A do krajského kola, kde nás úspěšně reprezentoval. Gratulujeme!!!

2. stupeň

Žáci 6. tříd byli rozděleni do týmů po čtyřech, mezi sebou soutěžily v plnění úkolů a sbíraly body. Plnily nejrůznější úkoly - mikroskopování trvalých preparátů (rostlinné tělo, parazité dřevin), přiřazování- list, plod, silueta stromu, název, poznávání dřevin podle olistěné větvičky a plodu apod.

Žáci 7. ročníku se v projektovém dni učili poznávat stromy na „Cestě stromů“ v zahradě vily Čerych. V menších skupinkách vyhledávali informace o stromech na internetu a v atlasech stromů, potom měli za úkol stromy poznávat na obrázcích. Své poznatky zapsali do kartiček o jednotlivých stromech. Na závěr se prošli zahradou vily Čerych, kde každá skupinka poskytla výklad u svého, předem vybraného stromu

Žáci osmých tříd si mohli vybrat jednu z nabízených aktivit dle vlastního zájmu. 1. skupina – CYKLO – VÝLET na kolech by také spojen s poznáváním stromů. Trasa vedla Bažantnicí- zámeckou zahradou- do Ratibořic- Světlé – Litoboře- Slatiny nad Úpou – Pohodlí (tam si žáci opekli vuřty)- dále na Žernov – rozhlednu a zpět Bažantnicí ke škole.  2. skupina – žáci, kteří rádi výtvarně tvoří, se věnovali umění v krajině, tzv. LAND – ARTU. Na školní zahradě sestavovali z nalezených i připravených přírodnin nápadité prostorové objekty. Vznikla zajímavá umělecká dílka, která zdobí naši podzimní zahradu. 3. skupina – film „Muž, který sázel stromy“. Žáci zhlédli 1. část filmu, pak pokračovali ve skupinách dle své fantazie na dokončení. Napsané příběhy si vzájemně přečetli a zhlédli 2. část, vyplňovali pracovní listy k filmu a zasadili si také „strom“ ze semínek citrónu. V anglické části zpracovávali zajímavá témata s enviromentální tematikou.

Na žáky 9. ročníku čekala přírodopisná vycházka Babiččiným údolím pod vedením paní Netrestové. Na lávce pod klubovnou Zahrádkářů obdrželi pracovní listy a pokračovali Bažantnicí k ratibořickému zámku. Cestou poslouchali výklad o stromech, sbírali listy a jejich tvar i název zaznamenávali do připravených listů. Cíl byl v zámeckém parku, kde žáci shrnuli, jaké stromy se vyskytují v našem okolí, a jak je poznáme. I přes nepříznivé počasí byla výuka v přírodě příjemným zpestřením.

V týdnech 6. až 15. 11. měli žáci 5. až 9. ročníku možnost zúčastnit se soutěže v logickém myšlení s názvem Bobřík informatiky. Letos se konal již 10. ročník a naše škole se zúčastnila popáté. Žáci řešili v čase 40 minut 15 úloh a ti, kteří dosáhli alespoň polovinu z maximálního možného počtu bodů, se stali úspěšnými řešiteli a získali diplom.

Poslední říjnový den se vybraní chlapci z šestých a sedmých tříd zúčastnili okrskového kola ve florbalu. Turnaj se konal v Jaroměři ve víceúčelové sportovní hale ASVAJ. Utkání byla dvoukolová, žáci hráli v duchu fair-play a podali skvělý herní výkon a umístili se na třetím místě, za který obdrželi diplom a drobné věcné ceny.

16. 11. pěvecký sbor Viktorka zpestřil rodičům příchod na třídní schůzky- zazpíval v uvolněném prostoru bývalých šaten v Zelené ulici před začátkem schůzek nejoblíbenější písně ze svého repertoáru.

Speciální třídy

V rámci projektového dne Den stromů jeli žáci speciálních tříd do Jánských lázní, kde je nově zbudovaná atrakce „Stezka korunami stromů“. Podívali se, v čem je příroda Krkonoš jedinečná. Poznávali zdejší krásné lesy doslova od kořenů až po jejich koruny. Stali se na chvíli součástí lesního života a poznali řadu živočichů i rostlin, které jinde nežijí a nerostou.

Každoročně v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu navštěvujeme výstavu drobného zvířectva. Žáci devátého ročníku byli pozváni do Nového Města nad Metují, kde se zúčastnili Dne řemesel. Seznámili se s jednotlivými učebními obory, které dané učiliště nabízí.

Školní družina

Oblékla pestrý podzimního šat a vydala se za pozorováním přírody. Sledovala přípravy na zimu nejen v zahrádkách a na polích, ale i u zvířátek v lese. Nahlížela do tajů života stromů, shromažďovala zajímavosti o stromech a každý se mohl seznámit se „svým stromem“ a namalovat jej. Tvořivé aktivity směřovaly do oblasti přírodních materiálů: listy, šišky, větvičky. Vznikaly různé podzimní dekorace, draci, skřítci. Byly položeny základy pohádkového lesa „Řáholce“.


1. stupeň

Žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd si zašli prohlédnout modelářskou výstavu vláčků v klubovně zahrádkářů a jako vždy se jim moc líbila. Družstvo pátých tříd ve složení Adélka Krejsková, Pavla Svídová, Šimon Fetter a David Pilc reprezentovalo naši školu na dopravní soutěži Pohár starostů v Náchodě – Bělovsi. 20 žáků z pátých tříd se zapojilo do řešení logické olympiády. V rámci akce Dýňování po česku zavítaly první a čtvrté třídy do vily Čerych. Zde pro ně připravili řadu her, soutěží a dílniček. Druhé a třetí třídy navštívily zámek v Novém Městě nad Metují, kde přímo v prostorách zámku zhlédly pohádku O zakleté princezně. Do pěkného představení byly zařazeny i prvky černého divadla. Páté třídy se zašly podívat na výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva.

V rámci projektu EDISON zavítali i do pátých tříd studenti z Egypta a z Turecka. Žákům vyprávěli o životě v jejich zemích, samozřejmě v angličtině. Mnohé děti byly překvapené, jak cizím studentům rozuměly a přesvědčily se, že studovat angličtinu se vyplatí.

2. stupeň

V měsíci září odjeli žáci 6. ročníků na poznávací pobyt na chatu Horalka do Sněžného v Orlických horách. Cílem pobytu bylo nejen vzájemné poznání s novou třídní učitelkou, ale i seznámení se s novými spolužáky a nastavení pravidel chování a nových forem práce na 2. stupni.

V rámci Dne zemědělství v HK  žáci plnili soutěžní úkoly s environmentální tematikou. Za splnění 10 úkolů se mohli zúčastnit losování. Z naší školy získali ceny:  Eichlerová Barbora 6. B - Power box, Marinica Radim  6. A - hra Enigma, Šatný Matěj 6. C – paměťová karta, Horaisová Simona 6. A – peněženka, Smutníková Eliška 6. B - šátek růžový, Birke Petr a Janda Tomáš 6. C – šátek smrtky, Vacková Vendula 6. C – vak červený, Nováková Gabriela 6. C - vak modrý, Daks Martin 6. B – volná vstupenka do ZOO Dvůr Králové. Blahopřejeme!

Koncem září se žáci vycházejících ročníků  zúčastnili Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Náchodě. Akce je inspirací při výběru střední školy, propojuje školy se zaměstnavateli a představuje kvalitní spolupráci SŠ a firem.

29. září se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Rodiče, bývalí žáci a ostatní veřejnost měli možnost prohlédnout si budovy školy, projít se novým spojovacím koridorem a shlédnout spoustu připravených prezentací. Všichni učitelé naší školy byli návštěvníkům k dispozici a informovali je o akcích naší školy a průběhu vzdělávání. Akce se vydařila, je vidět, že je o školu zájem. Děkujeme všem za návštěvu.

Žáci 9. B a vycházející žáci speciální třídy podnikli exkurzi do ovocnářského střediska v Zájezdě. Po seznámení s podnikem, provozem a skladem ovoce  odjeli do sadů, kde viděli, jak se sklízí jablka nejmodernější technikou. Na závěr ochutnali různé odrůdy jablek, švestek, hrušek a mošt.

V 9. A proběhla prezentace SPŠ, SOŠ a SOU v Novém Městě nad Metují, žáky seznámili se studijními a učebními obory, které mohou studovat. V praktické ukázce si sami zkusili skládat ubrousky pro slavnostní stůl, vyplňovali test, který byl vyhodnocen a odměněn dárky, chlapci vyzkoušeli naprogramovaného robota. Stejná prezentace se uskuteční i pro žáky 9. B.

7. třídy zhlédly další díl vzdělávacího projektu  Svět kolem nás –„ Vietnam – brána do Indočíny“. Vydali jsme se do jihovýchodní Asie, do země nádherných vápencových hor, dech beroucích scenérií, tajuplných jeskynních systémů, skvělého jídla a usměvavých lidí. Přesvědčili jsme se, že Vietnam je jiný, než jsme si mysleli.

Naše škola se zapojila do projektu EDISON, který v České republice realizuje společnost AIESEC. AIESEC je největší mezinárodní politicky nezávislá nezisková organizace, plně řízená vysokoškolskými studenty nebo čerstvými absolventy vysokých škol. Vznikla v roce 1948 za účelem sblížení hlavně mladých lidí po 2. světové válce. V současné době působí ve více než 120 zemích světa a v České republice má 10 poboček. V polovině roku 2010 se skupina 3 studentů rozhodla založit pobočku také při Univerzitě Hradec Králové.

Projekt EDISON (Education, Drive, Internationality, Students, Opportunity, Network) spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a životem v jiných zemích.

Od 9. do 13. října „vyučovali“ na naší škole čtyři anglicky mluvící vysokoškolští studenti z různých zemí světa. (Irán, Egypt, Indie a Turecko). Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, došlo k oživení výuky a ke zvýšení motivace k dalšímu studiu angličtiny.

Někteří naši žáci doprovázeli studenty v hodinách při jejich prezentacích, aby mohli pomoci s překladem v nižších ročnících. V úterý odpoledne podnikli výlet do Náchoda, další odpoledne se vydali společně do Ratibořic.

Ve středu odpoledne přijal studenty na radnici pan starosta. Pohovořil s nimi o jejich studiu a o tom, jak se jim líbí v České republice. Na památku na Českou Skalici jim předal malé dárky.

Ve čtvrtek se studenti rozloučili s vedením školy na společném obědě. Protože tento týden byl pro ně posledním v České republice, vraceli se o víkendu do svých domovů.

Cílem jejich působení bylo představit poutavým způsobem v angličtině svoji zemi našim žákům z 5. - 9. ročníků. V pátek byl projekt EDISON zakončen společným setkáním v tělocvičně, kde si žáci mohli ověřit, co si zapamatovali z jednotlivých prezentací. Na památku na naši školu jim žáci předali drobné dárky.

Akce Edison proběhla na naší škole již potřetí, z hlediska zajištění a organizace ze strany AIESEC byl tento ročník nejslabší.

DĚKUJEME maminkám našich žáků, které nám nabídly pomoc, postaraly se o zahraniční studenty, ubytovaly je ve svých rodinách a poskytly jim zázemí – paní Patricii Mervartové, Daniele Eichlerové, Ivetě Macháčkové a Janě Pacholíkové.

Speciální třídy

10. října jsme se rozjeli na Dobrošov navzdory počasí, o kterém jsme si  mysleli, že se zlepší. Nezlepšilo. Na samotném Dobrošově byla taková mlha, že jsme přišli i o krásný rozhled z Jiráskovy chaty. Zpět jsme šli do Náchoda pěšky, poznávali jsme houby, kterých v lese stále roste hodně. Lehce mokří jsme se po poledni vrátili do školy.

Školní družina 

Nový začátek ve školní družině znamená seznamování se s novými kamarády, s prostředím, s pravidly vzájemného soužití, zásadami bezpečného chování  a pohybu ve ŠD, jídelně, na vycházce, na hřišti a při přesunu ze ZŠ do ŠD. Témata rodina, kamarádi a můj domov se odrážejí i ve výtvarných projevech, zejména prvňáčků.


1. stupeň

Prázdniny utekly jako voda a 4. září začal nový školní rok. Někdo se do školy už těšil na spolužáky, na paní učitelku, na učení. Někdo více, někdo méně. S největším napětím očekávali svoji první cestu do školy prvňáčci. Přesto jejich první cesta do budovy školy nevedla. Slavnostní zahájení školního roku a přivítání nových žáčků se konalo v Jiřinkovém sále Muzea BN. Pan starosta Bc. Martin Staněk, nová paní ředitelka Mgr. Iveta Beranová a obě zástupkyně ředitele školy, Mgr. Iveta Macháčková a Mgr. Blanka Míková, přivítali 53 nových školáčků. Nejprve se konalo uvítání žáků 1. A, které bude učit paní učitelka Mgr. Romana Turičíková, po té zaplnili sál žáčci 1. B, které bude učit paní učitelka Mgr. Lenka Gieciová. Až další den přišly děti většinou opět v doprovodu rodičů i prarodičů do svých tříd, kde je čekala spousta pomůcek, drobných dárečků, dojmů a také prvních povinností a úkolů. Držíme všem novým žákům palce, aby s pomocí své paní učitelky i rodičů své úkoly zvládali jen na jedničku.

Starší žáci si první týden školy zpestřili návštěvou Výstavy jiřin konané v rámci Jiřinkových slavností a také stihli Výstavu ovoce, zeleniny a včelařů v klubovně zahrádkářů. Zde je nejvíce zaujalo pozorování včeliček a ochutnávka medu.

Už 12. září čekal čtvrtou A v rámci dopravní výchovy výcvik na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. První a druhé třídy přijaly již tradiční pozvání k návštěvě skautské klubovny. Zde pro ně byla připravena celá řada aktivit a soutěží a dětem se tam moc líbilo. Jistě se některé děti do skautského oddílu přihlásí.

2. stupeň

Nový školní rok 2017/2018 začal na naší škole v pondělí 4. září. Žáci 2. stupně poprvé vcházeli vchodem z Husova náměstí do nových šaten a pokračovali vybudovaným koridorem na hlavní budovu. Během prvního týdne mohli za pěkného počasí svačit na školním dvoře a nemuseli se přezouvat při přecházení do odborných učeben.                                                                                                                    

Od 9. do 15. října bude na naší škole osm zahraničních studentů, kteří budou naše žáky seznamovat s životem v jejich zemích v rámci projektu EDISON. Akce je organizovaná pod záštitou organizace AIESEC.

Program pro studenty připraví učitelé anglického jazyka ve spolupráci s žáky vyšších ročníků. Starším žákům byla nabídnuta možnost ubytovat studenty v rodinách. V minulých letech se nám tento způsob ubytování velmi osvědčil, naši žáci měli možnost komunikovat v anglickém jazyce celý týden. Více informací o studentech najdete na webových stránkách školy.

speciální třídy

Zahájení školního roku je vždy spojeno s velkými slavnostmi jiřinek v České Skalici. Žáci proto navštívili výstavu květin, kde volili nejkrásnější květy. V pátek 15.9. se všichni žáci speciálních tříd rozjeli do Hradce Králové.  Zdejší  Den zemědělství je vždy velmi lákavý svou nabídkou řemesel a možností si některá zkusit. Dále děti také lákají nákupy různých produktů a ukázky zvířátek.

 
Licenční certifikát - Drogy trošku jinak