Projekty

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUMy pro:

 1) Název sady: Pracovní činnosti pro 9. ročník, oblast dle RVP: 9 - Člověk a svět práce, autor: Zučková - email: zuckovaalena@seznam.cz

2) Název sady: Projekty EVVO, oblast dle RVP: 6 - Člověk a příroda, 5. -  6. ročník, autor: Beranová - email: beraiv@seznam.cz

3) Název sady: Projekty EVVO II., oblast dle RVP: 6 - Člověk a příroda, 1. a 2. stupeň, autor: Lokvencová, Karvaiová - email: sborovna.specialka@seznam.cz

4) Název sady: Informatika pro 6. - 9. ročník, oblast dle RVP: 3 - Informační a komunikační technologie, autor:  Lokvencová, Karvaiová - email: sborovna.specialka@seznam.cz

5) Název sady: Dějepis pro 6. - 9. ročník, oblast dle RVP: 5 - Člověk a společnost, autor: Lokvencová, Karvaiová - email: sborovna.specialka@seznam.cz

6) Název sady: Informatika pro 9. ročník, oblast dle RVP: 3 - Informační a komunikační technologie, autor:  Beranová - email: beraiv@seznam.cz

 Autoři příslušné sady na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak