Aktuality

Návody Teams - vstup a moodle - do mobilu - viz v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

VŠICHNI žáci naší školy mají školní mailové schránky - prosím denně je sledujte. Totéž platí o Teams - denně sledujte informace vaší třídy či studijní skupiny. Děkujeme

Nové informace a poučení před podzimními prázdninami - více v INFORMACE PRO RODIČE

Online kurz přijímačky - více v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nový rozpis online videokonferencí 2. stupeň včetně dobrovolného doučování platný pro týden od 19. do 23. října v menu DISTANČNÍ VÝUKA. Od 2. listopadu dle momentální situace a nových pokynů může dojít ke změně.

Výukové materiály pro žáky 1. stupně - více v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Doučování AJ - více v INFORMACE PRO RODIČE

Neformální setkání rodičů prvňáčků odloženo z důvodů mimořádné situace.

Schůzka k lyžařským výcvikům 7. ročník se přesouvá na 18. listopadu od 16.00.

Školní jídelna od STŘEDY 14. října UZAVŘENA.

Od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Žáci speciálních tříd chodí do školy a výuka probíhá dle rozvrhu. Žáci běžných tříd se budou vzdělávat distančně (doma) - včetně videokonferencí dle rozpisu v menu DISTANČNÍ VÝUKA.

Sportovní aktivity v tělocvičně a sportovní hale od 12. října do 25. října 2020 zakázány.

Výuka od pondělí 12. října 2020 do 23. října 2020.  Více v INFORMACE PRO RODIČE

28. října 2020 - sportovní hala uzavřena.

19. říjen - Náchod - „protidrogový vlak“ Více v INFORMACE PRO RODIČE

Ve čtvrtek 8. října se uskuteční projektový den, který je vzdělávací aktivitou a je součástí našeho ŠVP. Více v INFORMACE PRO RODIČE

Sběr papíru v ZŠ - kontejner bude přistaven v ul. Komenského, ve středu 7. října v dopoledních hodinách, odvezen ve čtvrtek 8. října v dopoledních hodinách.

Výsledky přijímacích zkoušek 2020 a srovnání s ČR v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové pokyny platné od pondělí 5. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

Ředitelské volno v pátek 25. září naše škola nevyhlašuje.

Volby do ŠKOLSKÉ RADY
Dne 12. listopadu se uskuteční v ZŠ Česká Skalice volby do Školské rady během třídních schůzek. Volební řád v menu ŠKOLSKÁ RADA

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Nové informace k opatřením a postupům ve škole a v rodině vzhledem k situaci s COVID v ČR v INFORMACE PRO RODIČE

Dle mimořádného opatření platí, že od 10. září ve společných prostorách budov školy je povinné nosit roušku. 

Nové informace k doučování ve škole od 1. října 2020 v INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 8. září 2020 se konají od 16.00 třídní schůzky. Doporučejeme všem účastníkům roušku.

Nová informace v PŘIJÍMAČKY 9. ROČNÍK

Informace pro rodiče žáků 1. tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro žáky 5. tříd - v úterý 1. září prosím přinést do školy všechny učebnice.

Zahájení školního roku 2020/21, rozmístění tříd v INFORMACE PRO RODIČE

Informace k organizaci školního roku 2020/21 v INFORMACE PRO RODIČE

Zahájení školního roku 2020/21 proběhne 1. září 2020 v běžném režimu. Veškeré potřebné informace k prvnímu dni budou na našich webových stránkách umístěny ve středu 26. srpna 2020.

Setkání rodičů našich prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy proběhne ve středu 26. srpna 2020 od 15.00 v budově školy ul. Komenského. Vstup do budovy školy bude otevřen z ul. Komenského od 14.50. Těšíme se na společné setkání.

 

 

Pravidla a rozvrh v případě uzavření školy:


Od 14. října 2020 platí rozpis online videokonferencí - viz níže, ZMĚNA možná, vyučující bude své žáky informovat.

Pravidla distanční výuky pro 1. až 4. ročník ZDE

Online rozvrh 1. – 4. ročník ZDE

Pravidla distanční výuky pro 5. až 9. ročník ZDE

Videokonference 5. ročník až 9. ročník od 19. října ZDE

Pravidla a rozvrh online speciální třídy ZDE


NÁVODY:

Návod na práci v Teams ke stažení ZDE

Návod - moodle do mobilu ZDE


Pravidla a rozvrh v případě krátkodobého uzavření třídy:

Třídní učitel kontaktuje v den uzavření žáky a jejich rodiče a sdělí jim pokyny, kterými si v případě krátkodobého uzavření (10 dní) budou řídit.

Krátkodobé uzavření školy v termínu od 12. října do 13. října 2020 - pokyny a podstatné informace v menu INFORMACE PRO RODIČE


VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO žáky 1. stupně

Výuková videa doprovázená výkladem pedagoga s 25letou praxí, Mgr. Miloše Novotného. Videa lze zdarma, opakovaně používat. Pro oblast matematiky je k dispozici přes 5 000 výukových videí s výkladem, procvičováním a opakováním veškeré látky (včetně geometrie) probírané od 1. do 5. třídy. Pro oblast českého jazyka jsou nyní nově k dispozici výuková videa k Živé abecedě, která jsou postupně doplňována a určena pro výuku ČJ v 1. ročníku. Všechna videa jsou zpracována dle aktuálních vydání učebnic Matýskova matematika a Čteme a píšeme s Agátou (Živá abeceda), tzn. obsahují učitelský výklad ke každému cvičení každé stránky učebnice. Pro možnost výuky z domu je žákům prodloužen přístup k bezplatnému využívání  do 10. 11. 2020. V rámci práce s MIUč+ můžete nadále využívat funkci sdílení odkazu na konkrétní stranu nebo cvičení na www.ucebnice-online.cz.

 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak